logo

  STRONA GŁÓWNA JS


  AKTUALNOŚCI Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" przy Tesco/Polska/ pyta pracowników Tesco o zgodę na ogłoszenie strajku
  left left left left

 • Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych w Tesco Polska

  2015-03-19

  Koleżanki i Koledzy!


  19 marca 2015 roku w Krakowie na spotkaniu pomiędzy Pracodawcą, a Organizacjami Związkowymi doszło do podpisania porozumienia w sprawie zwolnień grupowych w Tesco Polska.

  Dzięki determinacji i uporowi strony związkowej zwalniani pracownicy z likwidowanych sklepów poza odprawami pieniężnymi zgodnie z art. 8 Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, otrzymają 2500 zł brutto jednorazowego świadczenia oraz bony towarowe Tesco w wysokości 300 zł brutto, a nie tylko 500 zł, dodatkowego świadczenia jakie zaproponował Pracodawca.


 • Zwolnienia grupowe w TESCO Polska

  2015-03-08

  Koleżanki i Koledzy!


  W dniu 26 lutego 2015 r Organizacja Zakładowa NSZZ 'Solidarność' otrzymała od Pracodawcy zawiadomienie o zwolnieniach grupowych dotyczące pracowników sklepów: supermarket Ostrowiec Świętokrzyski ul. Siennieńska 85, Bydgoszcz ul. Gajowa 72, Legionowo ul. Warszawska 60, Kudowa Zdrój ul. Zdrojowa 38, Gniew ul. 27 stycznia 10, Nowe ul. Tczewska 38.

  NSZZ „Solidarność” w odpowiedzi na propozycję porozumienia ws. zwolnień grupowych w dniu 9 marca 2015 r przesłała poniższe propozycje dodatkowych świadczeń dla pracowników z którymi dojdzie do rozwiązania stosunku pracy.
 • Zgoda na ogłoszenie strajku!

  2015-03-05

  Koleżanki i Koledzy!


  W związku z trwającym sporem zbiorowym oraz brakiem porozumienia w realizacji postulatów podwyżkowych na rok 2014 do poziomu oczekiwanego przez pracowników, na spotkaniu w dniu 3 marca 2015r we Wrocławiu, Zarząd "S" podjął decyzję, że zwróci się do pracowników TESCO o wyrażenie zgody na ogłoszenie strajku przez Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" przy TESCO /Polska/ Sp. z o.o.

  Informujemy, że oświadczenia będą poufne i będą mogły być udostępnione wyłącznie na żądanie sądu lub prokuratora.


 • Informacja

  2015-02-26


  W dniu 13 lutego 2015 r w Krakowie Związki Zawodowe działające przy TESCO /Polska/ spotkały się z Pracodawcą.

  Podczas spotkania omówione następujące tematy:

  1. Elektroniczna ewidencja czasu pracy - podpisano Aneks do Regulaminu Pracy

  2. Zmiany do Regulaminu Pracy dotyczące dzielenia przerw w pracy - podpisano Aneks

  4. Omówiono plany Spółki dotyczące roku 2015.

  3. Poruszone zostały również bieżące problemy.


 • Komunikat Komisji Zakładowej NSZZ "S" Tesco Polska

  2015-02-03

  Koleżanki i Koledzy!


  NSZZ "Solidarność" przy TESCO Polska nie wyraziła zgody na otrzymaną propozycję zmian do Regulaminu Pracy w przesłanym przez Pracodawcę aneksie dotyczącym elektronicznego rozliczania czasu pracy w sklepach gdzie zostały zamontowane elektroniczne czytniki oraz wyłączenie z obiegu prawnego papierowej ewidencjiczasu pracy. Decyzja "S" ma na celu zabezpieczenie interesów pracowników.


 • Komunikat

  2015-02-02

  Koleżanki i Koledzy!


  6 lutego 2015r. we Wrocławiu odbędzie się Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu NSZZ "Solidarność". W związku z tym, że został zakończony etap mediacji w trwającym sporze zborowym. Na spotkaniu zarząd "S" między innymi podejmie decyzje dotyczące działań związkowych zmierzających do skutecznego rozwiązania sporu zbiorowego. .


 • Komunikat Komisji Zakładowej NSZZ "S" Tesco Polska

  2015-02-01

  Koleżanki i Koledzy!


  29 stycznia 2015 r. w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli KZ NSZZ "S" z przedstawicielami Pracodawcy, przy współudziale mediatora, w celu rozwiązania trwającego sporu zbiorowego. Niestety, z powodów niezależnych od "S," nie udało się zawrzeć porozumienia o podwyższeniu wynagrodzeń w TESCO do poziomu oczekiwanego przez pracowników. W tej sytuacji spisano protokół rozbieżności, który zakończył etap mediacji.

  Strona związkowa uważa, że przedstawicielom Pracodawcy uczestniczącym w rozmowach, wcale nie zależało na zawarciu kompromisu. Po raz kolejny okazało się, że dialog społeczny w TESCO, to fikcja. W najbliższym czasie Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" TESCO Polska podejmie decyzje dotyczące działań związkowych zmierzających do skutecznego rozwiązania trwającego sporu.


 • Stanowisko Solidarności

  2015-01-28

  Koleżanki i koledzy,

  Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym pismem
 • Spór zbiorowy trwa!

  2015-01-26

  Koleżanki i Koledzy!


  W dniu 29 stycznia 2015 r w Krakowie odbędzie się spotkanie pomiędzy Pracodawcą a NSZZ “Solidarność”, będzie to kolejne spotkanie w drugim etapie sporu zbiorowego jakim są mediacje.

  NSZZ “Solidarność” ma nadzieje, że spotkanie zakończy się porozumieniem satysfakcjonującym obie strony sporu.


 • WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA !!!

  2014-12-23
  Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej życzy

  Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"
  przy Tesco Polska Sp. z o.o.


 • Elektroniczne rozliczanie czasu pracy.

  2014-11-02


  W odpowiedzi na propozycję Pracodawcyz dnia 23 września 2014 r, wprowadzenie zmian do Regulaminu Pracy w części dotyczącej czasu pracy, OZ NSZZ "Solidarność"nie wyraziła zgody

  Pracodawca zaproponował, aby w placówkach gdzie zostały wprowadzone elektroniczne rejestratory czasu pracy została zlikwidowana papierowa forma rozliczania czasu pracy.

  "Solidarność" stoi na stanowisku,że na obecnym etapie likwidacja kart ewidencji czasu pracy w placówkach gdzie wprowadzona została elektroniczna ewidencja rozliczania czasu pracy jest dalece przedwczesna.

  Elektroniczne rozliczanie czasu pracy jest obecnie w fazie testowania, a koledzy i koleżanki ze sklepów objętych zgłaszają nam problemy związane z wprowadzonymi rejestratorami tj.zawieszaniem się systemu, błędy w ewidencjonowaniu, pomyłki związane z niedostateczną wiedzą na temat działania rejestratorów. "Solidarność" uważa, że dopiero po przeprowadzeniu testów, będzie można podjąć odpowiedzialną decyzję odnośnie likwidacji papierowej ewidencji rozliczania czasu pracy.


 • Pismo do Państwowej Inspekcji Pracy

  2014-10-30


  Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy TESCO /Polska/ Sp z o.o. zwraca się z prośbą o przeprowadzenie kontroli w TESCO /Polska/ Sp. z o.o. Kraków ul.Kapelanka 56.

  W związku z zakończoną kontrolą przez Państwa Inspektorat Pracy oraz wydaną opinią w dniu 31 lipca 2014 r dotyczącą zatrudnienia przez TESCO /Polska/ sp. z o.o. na stanowiska pracy, które nie istnieją w Regulaminie Wynagradzania wnosimy o przeprowadzenie ponownej kontroli i wyciągnięcie konsekwencji wobec łamania obowiązującego Prawa Pracy przez TESCO /Polska/ sp. z o.o.

  Pomimo stwierdzonych przez Państwa nieprawidłowości i skierowania do pracodawcy wezwania o dostosowania treści umów o pracę pracowników do źródła prawa zakładowego jakim jest Regulamin Wynagradzania a także o wyeliminowanie z obrotu prawnego wszystkich dokumentów sprzecznych z treścią obowiązującego Regulaminu Wynagradzania prawidłowo uzgodnionego z Organizacjami Związkowymi, TESCO /Polska/ sp .z o.o nadal nie przestrzega obowiązującego Prawa Pracy. Od 1 listopada 2014r wprowadzane są do obrotu prawnego Porozumienia Stron w których zawarto nieistniejące stanowiska pracy w TESCO.

  Zwracamy się z prośbą o podjęcie ponownej kontroli i wyciągnięcie daleko posuniętych konsekwencji w stosunku do firmy TESCO wobec arogancji i łamaniu Prawa Pracy obowiązującego w Polsce.


 • Pismo w sprawie podwyżek

  2014-10-30

  Koleżanki i koledzy,

  Zachęcamy do zapoznania się z pismem jakie zostało wysłane do pracodawcy w sprawie podwyżek
 • Podwyżki

  2014-10-29

  Koleżanki i Koledzy!


  Informujemy Pracowników, że Pracodawca, bez porozumienia ze Związkiem Zawodowym NSZZ"Solidarność", wprowadza porozumienie stron, które zmienia wysokość wynagrodzenia oraz nazewnictwo stanowisk pracy. Przypominamy wszystkim pracownikom, że znajdujemy się w sporze zbiorowym z Pracodawcą. Pracodawca proponuje, cyt. "(...) koleżanki i koledzy na stanowiskach niekierowniczych otrzymają zróżnicowane podwyżki od 1,9%-4,5%.

  Otrzymują je wszyscy pracownicy na stanowiskach niekierowniczych poza nielicznymi, których obecne wynagrodzenie jest wyższe niż innych koleżanek i kolegów wykonujących podobną pracę."

  Związek Zawodowy NSZZ"Solidarność" uważa, iż propozycja Pracodawcy jest nieadekwatna do oczekiwań pracowników.

  Każdego dnia pracownikom nakładane są dodatkowe obowiązki i podwyżki przedstawione przez Pracodawcę uważamy za nieodpowiednie i wysoce nieetyczne. Organizacja Zakładowa NSZZ"Solidarność", która reprezentuje w sporze zbiorowym Pracowników, nie miała możliwości konsultacji w tej sprawie z Pracodawcą. W związku z powyższym kierujemy do Pracodawcy pismo, w którym wnosimy o udzielenie wyjaśnień.

  O postępach w sprawie będziemy Was na bieżąco informować.


 • Spór zbiorowy

  2014-10-08

  Koleżanki i Koledzy!


  7 października 2014r w Krakowie doszło do spotkania pomiędzy NSZZ "Solidarność" przy TESCO /Polska/ Sp. z o.o., a przedstawicielami Pracodawcy.

  W związku z przedstawionymi postulatami podwyżkowymi z jakimi wystąpiliśmy jako NSZZ "Solidarność" przy TESCO/Polska/ Sp. z o.o. oraz brakiem akceptacji tychże postulatów przez Spółkę Tesco począwszy od dnia 18.09.2014 r pomiędzy NSZZ "Solidarność" a pracodawcą Tesco Polska toczy się spór zbiorowy.

  NSZZ "Solidarność" przy Tesco Polska podtrzymała postulaty:

  Pracownicy podstawowi:

  Warszawa ( liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia).

  Grupa:

  P1-10%-215,3 zł

  P2-10%-228.5 zł

  TL1-10-238 zł

  TL2-10%-252,5zł


  Duże miasta ( liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia).

  Grupa:

  P1-10%-206,40 zł

  P2-10%-215,9 zł

  TL1-10%-228 zł

  TL2-10%-238,6 zł


  Pozostałe miasta ( liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia).

  Grupa: W ramach zrównania grup ( liczone od podstawy wynagrodzenia).

  P1-10%-195,2 zł+5%- 97,6 zł

  P1-10%-204,1 zł+5%-102,05 zł

  TL1-10%-215,5 zł+5%-107,75 zł

  TL2-10%-225,6 zł+5%-112,8 zł

  Kadra kierownicza:

  Kierownicy działów - 5 % podwyżki liczone od podstawy wynagrodzenia, ale nie mniej niż 200 zł.

  Kierownicy stoisk - 5% podwyżki liczone od podstawy wynagrodzenia, ale nie mniej niż 200 zł.

  Specjaliści BHP - 5% podwyżki liczone od podstawy wynagrodzenia, ale nie mniej niż 200 zł.


  Pracodawca podtrzymał swoje wcześniejsze propozycje wzrostu wynagrodzeń, dla najmniej zarabiających 4,5 %, a dla wszystkich pracowników średnio 3,5%.

  Strony po przedstawieniu swoich stanowisk nie doszły do porozumienia w efekcie czego podpisały protokół rozbieżności, co zakończyło etap rokowań.

  Koleżanki i Koledzy!

  Podczas rokowań Pracodawca nie zmienił swojego stanowiska odnośnie wzrostu wynagrodzeń, Związek odniósł wrażenie, że Pracodawcy nie zależało na rozwiązaniu sporu zbiorowego, a ewentualne propozycje na rok 2015 były mało komfortowe dla Pracowników. Mamy podstawy sądzić, że Spółce również nie zależy na porozumieniu.


 • Komunikat

  2014-09-18

  Koleżanki i Koledzy!


  17 września 2014 r. w Biurze Głównym w Krakowie doszło do kolejnego spotkania pomiędzy Pracodawcą a Organizacjami Związkowymi działającymi w TESCO / POLSKA/ Sp. z o.o.

  Negocjacje podwyżkowe na rok 2014 utknęły w martwym punkcie tzn. wydaje się że zarząd TESCO /Polska/ nie jest skłonny do żadnego kompromisu i nie przyjmuje do wiadomości żadnych argumentów.

  Pracodawca podtrzymuje swoją dotychczasową decyzję odnośnie planu podwyżek w roku 2014 średnio na poziomie 3,5%.

  W oparciu o analizę sytuacji ekonomiczno finansowej, dokonanej przez ekspercką firmę S.Partner oraz aktualny stan posiadanej wiedzy NSZZ "Solidarność" stoi na stanowisku, iż nie ma przesłanek przemawiających za odmową podwyżek, tzn. podwyżki są możliwe i nie powinny stanowić problemu dla finansów spółki.


 • Poznaj swoje prawa

  2014-08-15

  Pracodawca w drodze porozumienia zmieniającego chce zmienić Twoje dotychczasowe stanowiska pracy, NIE musisz wyrażać ZGODY na porozumienie.

  Na przykład:

  Pracodawca chce zmienić Twoje stanowisko pracy Lider Zespołu DOK lub Lider Produktów Pakowanych na stanowisko pracy Lider Zespołu.

  Jeżeli NIE wyrazisz ZGODY na porozumienie zmieniające, Pracodawca ma obowiązek zastosować wypowiedzenie zmieniające, ale wypowiedzenie może być dokonane dopiero po uzyskaniu opinii Organizacji Związkowej.

  Pamiętaj!

  Każdy członek związku NSZZ "Solidarność" ma prawo do bezpłatnej porady prawnej. Prawnicy znajdują się w Zarządach Regionu NSZZ "Solidarność", o kontakt do biura prawnego pytaj liderów związkowych.

  Za nim podpiszesz dokument masz prawo zasięgnąć opinii prawnej!

  Korzystaj z przysługujących Tobie praw!!! • Opinia Państwowej Inspekcji Pracy

  2014-09-09


  W dniu 8 września 2014 r Pracodawca poinformował Pracowników, że NSZZ "Solidarność" w komunikacie na stronie internetowej przekazała swoje stanowisko odnośnie wprowadzenia nowego nazewnictwa stanowisk pracy w TESCO /Polska/ Sp. z o.o. "nieprecyzyjnie i nieprawidłowo", w związku z tym zamieszczamy w całości opiniię Państwowej Inspekcji Pracy. • Komunikat

  2014-09-06

  Koleżanki i Koledzy!


  Na dzień 17 września 2014 r. zostało zaplanowane spotkanie pomiędzy Organizacjami Związkowymi a Pracodawcą. Spotkanie jest kontynuacją negocjacji podwyżkowych na rok 2014.

  "NSZZ Solidarność" dotychczas podtrzymała swoją propozycję podwyżek na poziomie od 10%-15% uważając,że taka podwyżka płac jest możliwa do realizacji bez negatywnych skutków dla firmy.

  Natomiast, zaproponowaną przez Zarząd TESCO/Polska/ podwyżkę średnio o 3,5% uważamy za krzywdzącą Pracowników, choćby z powodu wzrostu wydajności pracy o blisko 5% (mierzoną na podstawie dochodu na jednego pracownika).

  NSZZ "Solidarność" ma nadzieję, że spotkanie z Pracodawcą będzie konstruktywne i spełni oczekiwania zarówno Pracodawcy jak i Pracowników.


 • Komunikat

  2014-08-28

  Koleżanki i Koledzy!


  Po raz kolejny Solidarność udowodniła, że zna lepiej Prawo Pracy od Pracodawcy!!!

  23 marca 2014r. NSZZ 'Solidarność" zwróciła się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w TESCO/Polska/ Sp. z o.o. Kontrola dotyczyła zmian w nazewnictwie stanowisk pracy, które zdaniem naszej organizacji zostały wprowadzone przez Pracodawcę niezgodnie z obowiązującym prawem.

  Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła nasze zarzuty i w związku z nieprawidłowościami zostało skierowane do Pracodawcy wystąpienie o dostosowanie treści umów o pracę do źródła prawa jakim jest Regulamin Wynagradzania, a także o wyeliminowanie z obrotu prawnego wszystkich dokumentów sprzecznych z treścią obowiązującego Regulaminu Wynagradzania prawidłowo uzgodnionego z Organizacjami Związkowymi.


 • Spotkanie z Pracodawcą

  2014-08-06

  Koleżanki i Koledzy!

  5 sierpnia 2014r. w Krakowie w Biurze Głównym TESCO /Polska/ Sp.z o.o. odbyło się spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń w 2014 r. W negocjacjach udział wzięły wszystkie organizacje związkowe działające w naszej firmie.

  Zarząd TESCO Polska planuje od listopada podwyżki wynagrodzeń wysokości od 1% do 4,5% brutto,Solidarność wystąpiła o podwyżkę wynagrodzeń w wysokości od 10 % do 15%, lecz Pracodawca nie zgadza się na propozycją podwyżkową Związku, opierając się na następujących argumentach:

  -Przedsiębiorstwo nie może sobie na to pozwolić, bo odnotowuje straty

  -Inflacja jest na niskim poziomie

  -Tesco oferuje warunki porównywalne z rynkowymi

  Solidarność nie zgadza się z wyżej wymienionymi argumentami!

  Jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń na rynku, pracodawca dotychczas nie udostępnienił nam dokumentów, na których się opiera. W związku z tym argument ten jest dla nas nie do przyjęcia.

  Nie zgadzamy się również z argumentem dotyczącym inflacji. Faktem jest, że według prognoz NBP maksymalna inflacja w 2014 r. ma wynieść 0,4%, a w roku kolejnym (2015) 2,1%, ale niestety podlegamy znacznie większym podwyżkom cen. Nasze wynagrodzenia są na tyle skromne, że jesteśmy zmuszeni znaczną część naszych budżetów domowych przeznaczać na żywność i mieszkanie. Na chwilę obecną inflacja w przypadku tych dóbr spada, ale NBP spodziewa się ponownego wzrostu cen na koniec 2014 r. W 2015 r. inflacja może silnie przyspieszyć, dlatego nie możemy sobie pozwolić na dalszy spadek naszej siły nabywczej.

  Przede wszystkim nie do przyjęcia jest dla nas argument, jakoby przedsiębiorstwo nie posiadało środków, aby pozytywnie rozpatrzyć nasze żądania. W ciągu roku wydajność pracowników wzrosła o blisko 5% (mierzona na podstawie dochodu na jednego pracownika), sprzedaż stale rośnie i w tym roku wzrost ten powinien być jeszcze większy. Mamy prawo do sprawiedliwego udziału w oszczędnościach, które udało się wypracować dzięki wzrostowi wydajności pracowników. Pracodawca powtarza nam jak mantrę, że przedsiębiorstwo odnotowuje straty. Zgadza się, ale wynika to przede wszystkim z kosztów finansowych, coraz wyższych odsetek płaconych od pożyczek wewnątrzgrupowych oraz deprecjacji aktywów pociągających za sobą straty księgowe rzędu kilkuset milionów, których przyczyny sam pracodawca nie jest nam w stanie wyjaśnić. Sprzedaż rośnie, a fundusz płac maleje. Rosną za to usługi obce często świadczone na rzecz spółek wchodzących w skład grupy. Wydaje się, że sporo się dzieje między Polską, Wielką Brytanią i Luksemburgiem, gdzie ma swoją siedzibę holding Delamare — właściciel Tesco Polska, i towarzyszą temu złożone relacje pomiędzy firmami powiązanymi… Nasze pytania pozostały bez odpowiedzi, ale wydaje się, że dotknęły one pewnych kwestii. Jeśli odmawia się nam podwyżki, ponieważ przedsiębiorstwo nie posiada ku temu odpowiednich środków, oczekujemy, że argument ten zostanie poparty dowodami. Bo póki co budzi on przede wszystkim nasze wątpliwości... Nie potrafimy zrozumieć, w jaki sposób dzielony jest zysk wypracowany dzięki polskim pracownikom.

  Stanowisko Solidarności dotyczące postulatów na rok 2014 poparły wszystkie organizacje związkowe działające w TESCO Polska.


 • Ruchomy czas pracy

  2014-08-13

  Ruchomy czas pracy to potoczna nazwa rozkładu, który przewiduje różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych dobach.

  Wprowadzenie ruchomego czasu pracy w firmie wymaga zawarcia przez pracodawcę porozumienia ze związkami zawodowymi przedstawicielami pracowników.

  Z wnioskiem o zastosowanie ruchomego czasu pracy może również wystąpić sam pracownik.

  Ruchomy czas pracy znosi godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia doby pracowniczej.

  Praca w ruchomym czasie pracy umożliwia rozpoczynanie pracy naprzykład w godzinach:

  Piątek od godz. 13:45 do 22:00

  Sobota od godz. 10:00 do 16:15 • Zmiany stosunku pracy

  2014-07-30

  Nawiązanie stosunku pracy wiąże się z oczywistą koniecznością określenia jego elementów. Na elementy te składają się m.in. wskazanie stron stosunku prac czy ustalenie jego treści. Zasadniczą zasadą systemu prawa jest myśl pacta sunt servanda, czyli umów należy dotrzymywać. Nie mniej jednak nie budzi żadnych wątpliwości, że niekiedy różnego rodzaju okoliczności wymuszają dokonanie modyfikacji raz ustalonych warunków. Stwierdzenie takie dotyczy również w pełni stosunków pracy.

  Przed przejściem do konkretnych rozważań należy wyjaśnić pewną kwestię terminologiczną. Otóż pod pojęciem zmiany stosunku pracy będą rozumiane wszelkie modyfikacje (zarówno o stałym jak i przejściowym charakterze) danego stosunku pracy, czyli więzi łączącej konkretnego pracownika z konkretnym pracodawcą. W szczególności oznacza to, że przez tak pojętą zmianę nie będzie rozumiana sytuacja, w której pracownik zmienia pracodawcę, gdyż wówczas mamy do czynienia z ustaniem jednego i nawiązaniem kolejnego stosunku pracy.

  Przedmiot zmian Analizę zmian stosunku pracy należy z całą pewnością rozpocząć od odpowiedzi na fundamentalne pytanie o to, co może ulec zmianie w stosunku pracy, czyli czego zmiany mogą dotyczyć. W doktrynie wskazuje się, że zmiany stosunku pracy mogą zasadniczo dotyczyć trzech rodzajów elementów definiujących tę więź prawną. Pierwszym jest element najbardziej oczywisty, czyli treść stosunku pracy. Pod pojęciem treści stosunku pracy należy rozumieć w zasadzie warunki pracy i płacy wynikające z ustaleń stron, a zatem przede wszystkim rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia oraz wymiar czasu pracy (art. 29 § 1 kodeksu pracy), a także inne, które wynikają czy to z wiążącej strony umowy czy też ewentualnie z przepisów prawa, w szczególności specyficznych źródeł prawa pracy (np. układu zbiorowego pracy czy regulaminu wynagradzani).

  Czytaj dalej • Krótsze wypowiedzenia mają wpływ na uprawnienia

  źródło:GAZETA PODATKOWA;2014-07-30

  Okresy wypowiedzenia umowy o pracę są określone ustawowo i co do zasady mają charakter stały. Wprawdzie strony mogą je zmieniać w drodze zapisów umownych, ale w praktyce z tego rozwiązania korzysta się rzadko Znacznie częściej pracodawcy wykorzystują przepisy pozwalające im jednostronnie skrócić okres wypowiedzenia. Taka modyfikacja wypowiedzenia powoduje szybsze zakończenie zatrudnienia i wpływa na zakres uprawnień pracownika.

  Szybsze rozstanie z inicjatywy pracodawcy W niektórych sytuacjach kontynuowanie zatrudnienia przez cały okres wypowiedzenia może wiązać się z dużymi kosztami po stronie pracodawcy. W razie trudności finansowych każdy miesiąc wypowiedzenia, może oznaczać dla zakładu wymierne straty finansowe. Dlatego Kodeks pracy daje pracodawcy możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia w drodze jednostronnej decyzji, bez konieczności uzyskania zgody pracownika. Skorzystanie z tej możliwości jest jednak dopuszczalne tylko:

  w sytuacji dokonania przez pracodawcę trzymiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, gdy przyczyną wypowiedzenia była upadłość lub likwidacja pracodawcy lub inna przyczyna nieleżąca po stronie pracownika (art. 361 K.p.).

  Z art. 361 K.p. może skorzystać każdy pracodawca, bez względu na stan zatrudnienia. Przyczyny uzasadniające skrócenie wypowiedzenia na jego podstawie mogą być bardzo zróżnicowane, przepis wymaga bowiem tylko tego, aby nie leżały one po stronie pracownika. W praktyce są to najczęściej przyczyny natury ekonomicznej i organizacyjnej, dotyczące zakładu pracy.

  Skrócenie wypowiedzenia, o którym mowa w art. 361 K.p., może nastąpić maksymalnie do jednego miesiąca. W konsekwencji pracownikowi można "zabrać" jeden lub dwa miesiące wypowiedzenia. Ponieważ umowa o pracę, której okres wypowiedzenia został skrócony, rozwiązuje się z upływem owego skróconego terminu, pracownik jest poszkodowany w zakresie wynagrodzenia. Z tego względu ustawodawca zagwarantował mu odszkodowanie za okres wypowiedzenia, który nie nastąpił w wyniku skrócenia. Ponadto ustalił, że okres za który wypłacono odszkodowanie podlega uwzględnieniu w stażu pracy, o ile w tym czasie były pracownik był bezrobotny. Czytaj dalej • Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

  2014-07-29

  Jest upał – pracodawco, pamiętaj o pracownikach! Zimne napoje, przerwy w pracy czy skrócenie czasu pracy mogą przynieść ulgę, gdy przychodzi wysoka temperatura. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawców. Dotyczy to również dni, gdy temperatura idzie mocno w górę. Obowiązki pracodawców w tym zakresie w dużym stopniu zależą od procesów technologicznych, które zachodzą przy wykonywaniu określonej pracy.

  Zgodnie z Kodeksem pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, jeżeli temperatura powietrza przekracza 28 stopni Celsjusza, pracodawca powinien nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniach zimne napoje. Osobom pracującym na otwartej przestrzeni napoje przysługują przy temperaturze 25 stopni C. Również w warunkach gorącego mikroklimatu (czyli w pomieszczeniach, miejscach wykonywania pracy, w których panuje wysoka temperatura), charakteryzującego się wysokim obciążeniem termicznym, powyżej 25 stopni C pracownicy muszą mieć zapewnione napoje.

  Warto pamiętać, że napoje powinny być odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywanej pracy, wzbogacone w sole mineralne i witaminy (w przypadku wykonywania pracy w warunkach gorącego mikroklimatu oraz dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości zaspokajającej ich potrzeby.


  O odpowiednich warunkach pracy powinni pamiętać pracodawcy zatrudniający pracowników przy pracach szczególnie niebezpiecznych wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej, a także kobiety w ciąży i karmiące piersią. Trzeba również pamiętać o zakazie pracy pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni, a wilgotność względna powietrza 65 proc.


 • Czas pracy niepełnosprawnych znów korzystniejszy!

  2014-07-25

  Co do zasady, pracownicy wykonują pracę w tzw. normach podstawowych, tj. przez 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Również wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień. Legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności daje jednak możliwość krótszej pracy – bo przez 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

  Do dnia 9 lipca 2014 r. warunkiem stosowania takich obniżonych norm jest przedstawienie przez pracownika zaświadczenia o celowości ich stosowania. Uprawnionym do jego wydania jest lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną.

  1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego W wyroku z dnia 13 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 17/11) Trybunał Konstytucyjny uznał przepis art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconych norm od uzyskania powołanego zaświadczenia, za niezgodny z konstytucją. Zakwestionowany przepis traci moc z upływem 12 miesięcy od dnia opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. najpóźniej w dniu 9 lipca 2014 r.


  2. Stan prawny od 10 lipca 2014 r. Z tą datą przestanie obowiązywać przepis uzależniający pracę osób niepełnosprawnych w wymiarze 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo od zaświadczenia lekarza. W trakcie prac legislacyjnych są już przepisy znoszące ten obowiązek. Bez zmian pozostają natomiast uprawnienia osób legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym, zwiększając wymiar wypoczynku w porównaniu do zwykłego urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom na podstawie kodeksu pracy, z 20 dni do 30 dni lub z 26 dni do 36 dni. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z wymienionych powyżej stopni niepełnosprawności (art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji).


 • Prawo: poradnik urlopowicza

  2014-07-23

  1.Prawo do urlopu Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 20 lub 26 dni. Urlop wypoczynkowy może być podzielony na części, z tego przynajmniej jedna część wypoczynku musi trwać nie mniej niż 14 dni kalendarzowych. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów,który stanowi kompromis między planami wakacyjnymi pracownika a koniecznością zapewnienia normalnego funkcjonowania zakładu pracy. Pracodawca może zrezygnować z ustalania planu urlopów i wówczas termin urlopu jest ustalany po porozumieniu z pracownikiem.

  2. Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu? Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, jeżeli jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Odwołanie pracownika z urlopu ma charakter polecenia służbowego. Jednocześnie § 2 omawianego artykułu, nakłada na pracodawcę obowiązek pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu (np. koszty przejazdu czy zakwaterowania).

  3.Jakie uprawnienia dla pracujących w upalne dni? Głównym przywilejem jest prawo do bezpłatnych, zimnych napojów, gdy praca wykonywana w warunkach podwyższonej temperatury powietrza odbywa się: na otwartej przestrzeni w temperaturze ponad 25 st. C. w pomieszczeniach zamkniętych przy temperaturze ponad 28 st.C. Przepisy BHP nie wskazują górnej granicy temperatury po przekroczeniu, której pracownik może wstrzymać się od wykonywania pracy. • Spotkanie z Pracodawcą

  2014-07-10

  Koleżanki i Koledzy!


  24 czerwca 2014 roku NSZZ "Solidarność" wraz z pozostałymi organizacjami związkowymi działającymi

  w TESCO /Polska/ Sp. z o.o. rozpoczęła negocjacje z Pracodawcą dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2014 roku.
  Na spotkaniu w dniu 8 lipca 2014 r. NSZZ "Solidarność" złożyła na ręce prezesa Ryszarda Tomaszewskiego pismo w którym zwraca się z wnioskiem o przekazanie niezbędnych informacji dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy. Rozmowy z Pracodawcą będą kontynuowane po analizie informacji uzyskanych od Zarządu TESCO.


 • Europejskie Rady Zakładowe Tesco

  2014-06-13

  Koleżanki i koledzy


  W dniach 11 i 12 czerwca 2014 roku w Wielkiej Brytanii odbyło się kolejne posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej TESCO. Pracowników TESCO /Polska/ Sp. z o.o reprezentowali członkowie Europejskiej Rady Zakładowej Elżbieta Jakubowska i Magdalena Zydler. Podczas spotkania głos zabrała Elżbieta Jakubowska, która poruszyła kwestie związane z:

  1.Wynagrodzeniami

  2.Warunkami pracy w Polsce w tym:

  a)Redukcją zatrudnienia.

  b)Przeciążeniem pracą.

  c)Stresem.

  d)Rozwiązywaniem umów o pracę.

  e)Szkoleniami.

  Następne spotkanie odbędzie się w czerwcu 2015 roku.


 • Postulaty podwyżkowe

  2014-06-05

  Koleżanki i koledzy


  Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Tesco Polska Sp. z o.o. wystąpiła do pracodawcy z postulatami podwyżkowymi na 2014 rok.

  Na podstawie siatki płac:

  Warszawa-10% dla pracowników podstawowych wszystkich grup liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia brutto.

  Duże Miasta-10% dla pracowników podstawowych wszystkich grup liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia brutto.

  Pozostałe Miasta-10% dla pracowników podstawowych wszystkich grup liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia brutto plus 5% w ramach likwidacji regionalizacji płac

  Kierownicy działów-5% liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia brutto-nie mniej niż 200 zł

  Kierownicy stoisk-5% liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia brutto-nie mniej niż 200 zł

  Specjaliści BHP-5% liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia brutto- nie mniej niż 200 zł


 • WYBORY NA KADENCJĘ 2014-2018


  Koleżanki i koledzy rozpoczynamy wybory w regionach Delegatów na Oddziałowe Zebrania Delegatów NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przy TESCO Polska Sp. z o.o. na kadencje 2014-2018. Informację o terminach, oraz godzinach przeprowadzenia wyborów będziemy przekazywać na bieżąco na poszczególne sklepy. Poniżej znajdują się formularze dla kandydatów na Delegatów.


 • Spotkanie z Pracodawcą

  2014-04-29


  24 kwietnia 2014 r. w Krakowie doszło do spotkania pomiędzy reprezentantami pracodawcy, a przedstawicielmi związków zawodowych działającuch w TESCO/Polska/ Sp. z o.o.

  Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

  1. Sytacja ekonomiczna firmy.

  2 .Udzielanie kredytów na preferencyjnych warunkach.

  3 .Karta club card

  4.Sprawy bieżące

  Kolejne spotkanie przewidziane jest na 28 i 29 maj 2014r.


 • Spotkanie z Pracodawcą

  2014-04-14


  10 kwietnia w Krakowie odbyło się spotkanie pomiędzy Komisją Zakładową NSZZ "Solidarność" a przedstawicielami Zarządu TESCO/Polska/ Sp z o.o.

  Na spotkaniu omówiono wszystkie zmiany jakie nastąpiły w naszej Organizacji Związkowej po wyborach na kadencję 2014/2018. Pracodawca zapoznał Nas z nową organizacją pracy w skarbcach oraz zaprezentował elektroniczne urządzenie do mierzenia czasu pracy. Komisja Zakładowa poruszyła temat zmian "nazw stanowisk pracy", które naszym zdaniem nie istnieją w firmie TESCO/Polska/ Sp z o.o.

  "Solidarność"poinformowała pracodawcę o złożeniu wniosku do Głównej Inspekcji Pracy w Warszawie o przeprowadzenie kontroli pod kątem zgodności z prawem zmian wprowadzanych przez pracodawcę. Pod koniec spotkania omówiono bieżące problemy w poszególnych placówkach handlowych.


 • Refundacja Okularów

  2014-04-14


  Jeśli w ramach badań profilaktycznych lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych) lekarz stwierdzi potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok, należy zapewnić je pracownikowi. Oznacza to, że pracodawca musi je sfinansować (zwrócić koszty ich zakupu).
  Pracodawca ma prawo ustalić limit, do wysokości którego będzie finansował pracownikowi okulary. Jednak limit ten powinien uwzględniać stawki rynkowe - czyli co najmniej minimalną wartość okularów o danych parametrach.

  Nie można też ograniczać odgórnie częstotliwości refundacji okularów. Już podczas badań wstępnych lekarz może zalecić ich stosowanie. Jeśli później - np. w trakcie badań okresowych - okaże się, że pracownikowi są potrzebne mocniejsze szkła, pracodawca ma obowiązek znowu je zapewnić. Jeśli zaś między kolejnymi badaniami wzrok pracownika pogorszy się, może on wystąpić o skierowanie go na dodatkowe badania przed terminem upływu ważności poprzednich. Pracodawca powinien uwzględnić taki wniosek. W przypadku gdy lekarz uzna, że trzeba ponownie zapewnić okulary (o innych parametrach), pracodawca musi je zrefundować.

  źródło-Szymon Sokolik, Redaktor Naczelny miesięcznika "Aktualności kadrowe"


 • Spotkanie Komisji Zakładowej

  2014-04-13

  Koleżanki i koledzy,

  9 Kwietnia 2014 roku w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie Komisji Zakładowej związku zawodowego NSZZ "Solidarność" działającego przy Tesco /Polska/ Sp. z o. o.

  Na spotkaniu podęto decyzje związane z prawidłowym funkcjonowaniem naszej organizacji, ponadto Komisja Zakładowa podjęła decyzję o powołaniu pięciosobowego Prezydium.

  Skład Prezydium

  Elżbieta Jakubowska - Przewodnicząca
  Wioletta Stanaszek - Pierwszy Zastępca Przewodniczącej/Skarbnik
  Beata Michajluk - Zastępca Przewodniczącej/Sekretarz
  Danuta Pietrzyk - Zastępca Przewodniczącej
  Magdalena Zydler - Zastępca Przewodniczącej  (na zdjęciu Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Tesco /Polska/)


 • Zakładowe Zebranie Delegatów

  2014-03-31

  Koleżanki i koledzy,

  W dniach od 27 do 28 marca 2014 roku w Krakowie odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy TESCO Polska Sp. z o.o.

  Pierwszego dnia Przewodnicząca Komisji Zakładowej Pani Elżbieta Jakubowska przedstawiła przybyłym Delegatom sprawozdanie z wyborów delegatów na ZZD w poszczególnych okręgach wyborczych, oraz omówiła pracę Komisji Zakładowej za okres działania 2012-2014 rok. Następnie skarbnik związku Wioletta Stanaszek przedstawił sprawozdanie finansowe w którym omówiła przychody, oraz wydatki Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska Sp. z o.o. Po omówieniu sprawozdań Pani Elżbieta Jakubowska przedstawiła Delegatom najważniejsze kwestie związane z utworzeniem nowej struktury w naszej organizacji, która została przyjęta z dużym entuzjazmem.

  Głównym celem obrad było przeprowadzenie wyborów zarządu naszej organizacji tj. Przewodniczącej Komisji Zakładowej, Komisji Zakładowej oraz, Komisji Rewizyjnej.

  Przewodniczącą NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska Sp. z o.o. została wybrana

  Pani Elżbieta Jakubowska

  Członkami Komisji Zakładowej zostali:

  Cerndt Izabela, Felkel Piotr, Łukiewicz Ewa, Michajluk Beata, Pajer Mieczysław, Pietrzyk Danuta, Polaczek Paweł, Polska Sabina, Wioletta Stanaszek, Zydler Magdalena.

  Członkami Komisji Rewizyjnej zostali

  Marlena Nalepka, Ewelina Arciszuk, Ewa Szwajnoch, Grzegorz Lech, Małgorzata Czarnecka. Na liście rezerwowej do Komisji Rewizyjnej znalazła się Agnieszka Długosz.

  Drugiego dnia obrad zostały omówione kwestie związane z Sekcją Handlu, oraz zostały przeprowadzone wybory Delegatów do Sekcji Handlu.

  Delegatami Sekcji Handlu zostali:

  Basta Artur, Długosz Agnieszka, Felkel Piotr, Jakubowska Elżbieta, Nalepka Marlena, Pietrzyk Danuta, Zydler Magdalena.

  Po zakończeniu Zakładowego Zebrania Delegatów spotkała się nowo wybrana Komisja Zakładowa, która omówiła bieżące sprawy związane z działalnością KZ.  (na zdjęciu od lewej strony Przewodnicząca Komisji Zakładowej Elżbieta Jakubowska, oraz Przewodniczący Sekcji Pracowników Handlu Alfred Bujara)


 • KOMUNIKAT!

  2014-03-26

  Koleżanki i koledzy,

  Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy TESCO /Polska/ Sp.z o.o. Wzywa do NIE podpisywania "Informacji o zmianie nazwy stanowiska pracy" proponowanej przez Pracodawcę. Powyższa informacja nie wymaga podpisów pracowników. Podane przez Pracodawcę stanowiska pracy nie istnieją, nie znajdują się w zapisach Regulaminu Wynagradzań ani Regulaminie Pracy.


 • KOMUNIKAT

  2014-03-20

  Koleżanki i koledzy,

  Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy TESCO /Polska/ Sp. z o.o. APELUJĘ do członków związku o nie podpisywanie dokumentu "Zmiany warunków pracy i płacy za porozumieniem stron",w którym zmieniane zostaną obecnie obowiązujące stanowiska pracy. Zmiany stanowisk pracy,które chce wprowadzić pracodawca nie istnieją w TESCO /Polska / sp z o.o. nie są ujęte w Regulaminie Wynagradzania, a tym samym naruszają obowiązujące prawo .


 • Zakładowe Zebranie Delegatów

  2014-03-12

  Koleżanki i koledzy,


  27/28 marca 2014 roku przy ul. Rzemieślniczej 4 w Krakowie odbędzie się Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" przy TESCO Polska Sp. z o.o. Wszelkie dodatkowe informacje na temat zjazdu można uzyskać pod numerami telefonu 663045794 lub 535045192.


 • Wybory Kadencja 2014-2018

  2014-02-25

  Koleżanki i koledzy,

  Nasza Organizacja jest w trakcie przeprowadzania wyborów Delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów, które odbędzie się w marcu. W najbliższym czasie wybory odbędą się w regionie Śląsko-Dąbrowskim, Warmińsko-Mazurskim, oraz Zachodnio Pomorskim.  (Na zdjęciu członkowie naszego związku podczas wyborów z SM Głogowie)


 • WYBORY NA KADENCJĘ 2014-2018


  Koleżanki i koledzy od stycznia 2014 roku rozpoczynają się wybory Delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów, oraz Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przy TESCO Polska Sp. z o.o. Na kadencje 2014-2018. Informację o terminach, oraz godzinie przeprowadzenia wyborów na poszczególnych sklepach będziemy przekazywać na bieżąco. Poniżej znajdują się formularze dla kandydatów na delegatów ,wypełnione elektronicznie należy przesyłać na adres email przewodniczacy-solidarnosc-tesco@wp.pl • Ruchomy czas pracy

  2013-12-02


  Odpowiadając na propozycję podpisania porozumienia pomiędzy TESCO /Polska / Sp. z o.o. a NSZZ „Solidarność” w sprawie tzw. „ruchomego czasu pracy”, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarnoć TESCO Sp. z o.o. stwierdza, że w obecnej sytuacji nie widzi potrzeby regulowania tej drażliwej kwestii w drodze porozumienia.
  W piśmie z dnia 19 listopada 2013r. Pracodawca pisze: dla większości naszych kolegów i koleżanek rozwiązanie to jest korzystne, co potwierdzają liczne zapytania od nich, czy możliwa już jest praca w ruchomym czasie pracy. Jeśli to prawda, to, zdaniem Komisji Zakładowej, Pracodawca może skutecznie zaspokoić wszystkie swoje potrzeby dotyczące ruchomego czasu pracy w oparciu o indywidualne wnioski pracowników, które nie wymagają akceptacji związków zawodowych i zawieranie dodatkowego porozumienia w tym zakresie nie wydaje się zasadne.


 • „Solidarność” zaskarży elastyczny czas pracy

  2013-11-13


  Sejmowa Komisja Ustawodawcza nie podziela opinii, że podwyższenie wieku emerytalnego jest zgodne z konstytucją. Pani marszałek ma do wyboru albo podpisać to stanowisko, albo czekać na zmianę opinii Komisji Ustawodawczej – mówi prof. Marcin Zieleniecki, główny ekspert Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w rozmowie z Barbarą Madajczyk-Krasowską.

  – NSZZ „Solidarność” zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o elastycznym czasie pracy. Który z przepisów jest niekonstytucyjny?

  – Kwestionujemy artykuł 150, paragraf 3, punkt 2. kodeksu pracy, który mówi o zdolności pozazwiązkowej reprezentacji pracowników do zawierania porozumień przewidujących przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy maksymalnie do dwunastu miesięcy. Czytaj dalej


 • Dialog społeczny

  2013-11-07


  Nowe zasady dialogu społecznego, przygotowane przez trzy reprezentatywne centrale związkowe (NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych), zostały zaprezentowane podczas posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 4 listopada. Wcześniej propozycje te szef Związku Piotr Duda przekazał prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu.


  W swoim projekcie związki zawodowe podkreślają, że dotychczasowa formuła prowadzenia dialogu społecznego w Polsce – w oparciu o Komisję Trójstronną oraz Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego – wyczerpała się. Partnerzy społeczni stracili do siebie zaufanie, a ustalenia Komisji Trójstronnej nie są wiążące dla rządu.

  Związkowcy proponują m.in. ograniczenie roli rządu i skupienie się na autonomicznym dialogu dwustronnym reprezentacji pracowników i pracodawców. Skuteczność takiej formuły udowadnia chociażby praktyka ostatnich miesięcy. W wielu przypadkach to strona rządowa jest czynnikiem blokującym wypracowanie konstruktywnego rozwiązania konkretnego problemu. Na Pomorzu pod koniec października szefa ZRG Krzysztof Dośla odbył serię spotkań z przedstawicielami organizacji pracodawców (BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Pomorza). Czytaj dalej


 • Pracujemy za dużo

  2013-11-07


  W 2012 roku w czasie 60 minut pracy zatrudnieni wytwarzali w Polsce dobra o wartości średnio 10,4 euro. To o 5,6 proc. więcej niż w roku poprzednim – wynika z danych Eurostatu, odnoszących się do wydajności mierzonej wartością PKB za przepracowaną godzinę, które przytacza Dziennik Gazeta Prawna.


  Tak dużego wzrostu produktywności nie zanotowano w żadnym innym kraju UE. W niektórych państwach Wspólnoty efektywność pracy spadła – na przykład w Wielkiej Brytanii o 1,8 proc., w Holandii o 1,2 proc., a we Włoszech o 1,1 proc.

  Chociaż wydajność pracy rośnie, to pod względem przepracowanych godzin znajdujemy się w absolutnej europejskiej czołówce. Statystyczny Niemiec spędza w pracy w roku ponad 500 godzin mniej niż Polak. Tymczasem Polacy nadal zarabiają dużo mniej niż by wynikało to z relacji płacy do PKB. Czytaj dalej


 • Sprawy pracownicze

  2013-11-04


  Koleżanki i koledzy W Tesco /Polska /Sp. z o.o toczyły się w ostatnim czasie dwa postępowania sądowe wniesione przez pracowników, którzy zostali nie słusznie zwolnieni z pracy.


  Pierwszy przypadek miał miejsce w regionie Rzeszowskim, w którym sąd w czasie kilku miesięcznego procesu ostatecznie podzielił zdanie pracowników i pracownicy zostali przywróceni do pracy. Na kontynuację zatrudnienia zdecydowała się tylko jedna pracownica.

  Drugi przypadek miał miejsce w regionie Zagłębie Miedziowe, w którym została wypowiedziana umowa o pracę Społecznemu Inspektorowi Pracy. Ostatecznie na pierwszej rozprawie sądowej została podpisana ugoda między stronami postępowania, w wyniku której pracownik zrezygnował z możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy w Tesco otrzymując odpowiednią rekompensatę finansową.


 • Ograniczenie handlu w święta. Czas na głos krakowian

  źródło:ONET.PL; 2013-11-03


  Ograniczenie handlu w Wielki Piątek, Wigilię oraz w każdą niedzielę - to projekt, który wywołał sporą burzę pośród krakowskich radnych. Teraz zaczynają się konsultacje społeczne w tej sprawie. Mieszkańcy będą się mogli wypowiedzieć, czy popierają takie ograniczenia.


  Projekt ograniczenia handlu w Wielki Piątek i Wigilię Bożego Narodzenia wyszedł od grupy radnych z Tomaszem Urynowiczem (PO) na czele. Początkowo zakładał on skrócenie godzin handlowych tylko we wspomniane dni do godziny 12. Jednak w wyniku burzliwej sesji rady miasta we wrześniu, do projektu uchwały dopisano także każdą niedzielę. Ta poprawka wywołała burzę. Zgłosił ją radny Stanisław Rachwał (PiS). Gdy ta poprawka przeszła, Tomasz Urynowicz – jeden z autorów bazowego projektu, postanowił go wycofać. – Radni robią sobie kpiny z projektu – przekonywał. Okazało się jednak, że potrzeba do tego zgody wszystkich projektodawców. A ponieważ wszystkich nie było, to projekt przeszedł z poprawkami.

  Czytaj dalej


 • Odmowa przyjęcia przez pracownika wypowiedzenia umowy o pracę

  2013-11-03

  1) W świetle Kodeksu Cywilnego (art.61 KC w związku z art. 300 Kp) przyjmuję się, że oświadczenie woli składane przez pracodawcę (wypowiedzenie umowy o pracę) zostaje złożone pracownikowi z chwilą gdy pracownik ten miał możliwość zapoznania się z jego treścią. W przypadku wręczenia wypowiedzenia umowy o pracę oznacza to, że oświadczenie pracodawcy jest złożone pracownikowi jeśli mógł się on zapoznać z jego treścią. Jeżeli pracownik nie skorzysta z tej możliwości i odmówi przyjęcia tego pisma to przyjmuje się ze wypowiedzenie (rozwiązanie umowy o pracę) jest skuteczne, a ujemne skutki tej odmowy obciążają pracownika. Często pracownicy chcąc się chronić przed rozwiązaniem umowy o pracę decydują się na odmowę przyjęcia wypowiedzenia i w ten sposób działają na własną szkodę. W opisanej sytuacji osoba wręczająca wypowiedzenie (najczęściej w obecności świadka) czyni na wypowiedzeniu adnotację o odmowie przyjęcia wypowiedzenia i podpisuje się pod tą adnotacją, wpisując datę. Dokument ten w razie sporu sądowego będzie wykorzystany przez pracodawcę, a w razie konieczności osoba trzecia obecna przy tej czynności będzie powołana jako świadek. Kwestia ta znalazła wielokrotnie odbicie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 16 kwietnia 1995 roku sygn. IPR 2/95 Sąd Najwyższy stwierdził że „oświadczenie woli zakładu pracy o rozwiązaniu umowy o pracę jest złożone pracownikowi z chwilą gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią chociaż tego nie uczynił”. Podobnie w wyroku z dnia 11 grudnia 1996 roku sygn. Akt IPK 36/96 Sąd Najwyższy stwierdził, że „złożone oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę ma miejsce także wtedy gdy pracownik mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią z własnej woli tego nie zrobił.” W treści przytoczonych orzeczeń wynika wiec że decydujące znaczenie ma nie faktyczne zapoznanie się z treścią wypowiedzenia lecz jego możliwość.

  2)Bardziej skomplikowane są sytuacje gdy pracownik nie przebywa w zakładzie pracy i pracodawca wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę przesyła mu pocztą, natomiast pracownik nie odbiera przesyłki. Orzecznictwo sądowe w tej kwestii nie jest jednolite, a przeważa pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z 11 grudnia 1996 roku syn. Akt I PKN 36/96, w którym Sąd Najwyższy stwierdził że: „złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia ma miejsce także wtedy, gdy pracownik mając realna możliwość zapoznania się z jego treścią z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej zawierającej to oświadczenie pracodawcy. Pracownik mógłby się jednak bronić, że do odbioru przesyłki nie doszło z przyczyn od niego niezależnych, co wymagałoby jednak udokumentowania tych twierdzeń. Reasumując powyższe dowody należy stwierdzić, ze pracownik odmawiając przyjęcia wypowiedzenia (rozwiązania) umowy o pracę działa na własną szkodę, gdyż traci możliwość odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę do Sądu Pracy w ciągu 7 dni od wypowiedzenia i 14 dni od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia – zgodnie z art. 264 §1 i §2 Kp. W razie odwołania się do Sądu po upływie tych terminów, pracownik nie ma szans na uzyskanie dla siebie korzystnego wyroku.

  Opracował Edward Chmiel


 • Warunki świadczenia pracy na urlopie wychowawczym

  2013-10-29

  Pytanie członka Solidarności: „Jeśli świadczę pracę w dwóch instytucjach i chcę skorzystać z urlopu wychowawczego, czy mogę to uczynić, odchodząc z jednej pracy, a w drugiej nadal pracować. Szczególnie, że jest to praca popołudniowa i dziecko będzie pod opieką ojca? Proszę mi powiedzieć, jakie są warunki świadczenia pracy na urlopie wychowawczym?”. W związku z treścią pytania dotyczącego ustalenia warunków świadczenia pracy w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym, należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 1862 § 1 i § 2 Kodeksu pracy w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

  Ponadto, w razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

  Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, zatrudnienie (w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie, działalność gospodarcza, inne zajęcie) w czasie urlopu wychowawczego jest dopuszczalne, pod warunkiem, że pracownik uprzedzi o tym pracodawcę, a zatrudnienie to nie będzie uniemożliwiało sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

  Pracodawca w razie powzięcia wiadomości o zaprzestaniu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie wcześniej jednak niż z upływem 30 dni od dnia powzięcia o tym wiadomości i 3 dni od dnia wezwania. Zasadę tę stosuje się także w razie stwierdzenia przez pracodawcę, że z urlopu korzystają oboje rodzice lub opiekunowie. Nie dotyczy to oczywiście okresu 3 miesięcy, przez który to okres tak rodzice, jak i opiekunowie mogą z tego urlopu korzystać jednocześnie. (Zobacz: Kodeks pracy. Komentarz . 2008, pod red. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk)

  Podsumowując, biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, iż zatrudnienie w czasie urlopu wychowawczego jest dopuszczalne, pod warunkiem że zatrudnienie to nie będzie uniemożliwiało sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – gdyż jest to zasadniczy cel urlopu wychowawczego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w konkretnym przypadku taka okoliczność nie zachodzi, gdyż praca jest wykonywana w godzinach popołudniowych, w czasie, gdy dzieckiem opiekuję się ojciec.

  Tomasz Parys


 • Spotkanie Komisji Zakładowej

  2013-10-28


  Koleżanki i Koledzy w dniach od 22.10. do 23.10.2013r. w Legnicy odbyło się spotkanie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Tesco /Polska/ Sp. z o.o.


  Głównym tematem spotkania było omówienie bieżących spraw naszej organizacji związkowej, oraz podjęcie kluczowych decyzji związanych z działalnością NSZZ „Solidarność” między innymi dotyczące wyborów na kadencję 2014/2018, oraz decyzja o zmianie pierwszego zastępcy przewodniczącej naszej organizacji. Przed posiedzeniem Komisji Zakładowej zorganizowane zostało szkolenie z Ordynacji Wyborczej 2014/2018 r..


 • Zakończyła się KK w Stalowej Woli

  2013-10-17


  Zakończyło się dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej w Stalowej Woli. Oto najważniejsze decyzje:


  22 października odbędzie się w Katowicach Sztab Protestacyjny NSZZ “Solidarność”, który podejmie decyzje o konkretnych akcjach Związku. Do tego czasu “Solidarność” czeka na odniesienie się rządu do związkowych postulatów, które stały się przyczyną wrześniowych protestów. Związkowcy deklarują gotowość do rozmów dwustronnych z rządem na temat realizacji postulatów, nadal podtrzymując swoją decyzję o zawieszeniu udziału w Trójstronnej Komisji. Czytaj dalej


 • Zakaz handlu w niedzielę będzie szybciej, niż uchwali go Sejm.

  źródło:GAZETA PRAWNA.PL; 2013-10-17


  Związki zawodowe od lat występują przeciwko pracy w niedziele. Nad ich postulatem myślą posłowie. Zaczęły go jednak realizować samorządy . Na początek Radomia i Krakowa.


  Krakowscy i radomscy lokalni działacze podjęli formalne działania na rzecz doprowadzenia do zakazania lub ograniczenia handlu w niedziele. Zanim dojdzie do merytorycznych debat, prowadzone są konsultacje i prace nad konkretnymi projektami uchwał. Zakładają one, by placówki handlowe mogły prowadzić działalność w niedziele jedynie do godz. 12. Po południu zakupy byłyby już niemożliwe. Lokalne środowiska są podzielone, szczególnie że zamknięcie sklepów może skutkować zwolnieniami z pracy i obniżkami zarobków. Czytaj dalej


 • ADO wypłaci odszkodowanie

  2013-10-17


  Zwolniona z fabryki firanek za wywieszenie flagi „Solidarności” kobieta nie wróci do pracy. Szwaczka otrzyma za to od pracodawcy półroczne zadośćuczynienie.


  Pod koniec marca br. Michael Schroeiber, wiceprezes fabryki ADO w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zwolnił kobietę za to, że wywiesiła na bramie flagę „Solidarności”. Nie przeszkodził mu w tym fakt, że szwaczka jest wiceprzewodniczącą zakładowej organizacji NSZZ ‘”Solidarność” i w związku z tym podlegała prawnej ochronie. Czytaj dalej


 • Przyszłość związków w Europie. Konferencja w Warszawie

  2013-10-16


  Konferencję o przyszłości związków zawodowych w Europie organizuje w czwartek Fundacja im. Friedricha Eberta, Europejskie Centrum Solidarności oraz NSZZ „Solidarność“.


  Zmiany demograficzne, niskie płace, podwyższanie wieku emerytalnego czy spadek uzwiązkowienia to olbrzymie wyzwania, przed którymi stoją obecnie związki zawodowe na starym kontynencie. Problemy te mogą wprawdzie w poszczególnych krajach przyjmować różne formy, jednak w gruncie rzeczy w takim samym stopniu dotyczą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a tym samym całego europejskiego ruchu związkowego. Czytaj dalej


 • Likwidacja stanowiska pracy a wypowiedzenie

  2013-10-14

  Likwidacja stanowiska pracy może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. Dokonując oceny zasadności wypowiedzenia umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy należy w pierwszej kolejności ustalić, czy wskazana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę jest zgodna z rzeczywistością. Likwidacja stanowiska pracy może nastąpić w wyniku rzeczywistych zmian organizacyjnych w zakładzie pracy, które polegają na zmniejszeniu zatrudnienia. Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenia umowy o pracy na skutek likwidacji stanowiska pracy musi być nie tylko rzeczywista, ale musi także istnieć w chwili dokonania wypowiedzenia. Zmiany organizacyjne uzasadniające likwidację stanowiska pracy muszą być na tyle zaawansowane, że nie ma wątpliwości co do ich wykonania.

  Czytaj dalej • Społeczny Inspektor Pracy

  11 października 2013

  Ustawa o Społecznym Inspektorze Pracy

  Koleżanki i koledzy w sklepach Tesco stopniowo odbywają się wybory na stanowisko Społecznego Inspektora Pracy. Zachęcamy do zapoznania się z ustawą SIP.

  pobierz


 • Raport „Magazynu”: związki zawodowe w Europie

  2013-10-11

  W państwach skandynawskich pracownicy wybierają swoich przedstawicieli do zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw, a związki zawodowe przejęły część kompetencji państwa – m.in. wypłacają zasiłki społeczne i zarządzają funduszami dla bezrobotnych. W Niemczech związkowe składki można odliczyć od podatku.W świecie Zachodu trudno wyobrazić sobie rozwiniętą demokrację i bogate społeczeństwo bez silnych związków zawodowych.

  Czytaj dalej • Spotkanie z Pracodawcą

  2013-09-30

  Koleżanki i koledzy,

  24.09.2013 roku w Krakowie odbyło się spotkani Związków Zawodowych z Pracodawcą. Najważniejsze kwestie, jakie zostały omówione to:

  a)Sieciowe grafiki czasu pracy-pracodawca poinformował nas, że trwają prace nad systemem

  b)Magazyn Centralny-Gliwice

  c)Pakiet bursztynowy- Możliwość korzystania z większej ilości lekarzy specjalistów. Dokładne szczegóły zostaną podane pod koniec października.

  d)Zdrowie na talerzu-projekt, który polega na badaniach nad prawidłowym żywieniem. Na razie projekt jest w fazie pilotażu, ale jeżeli Pracownicy będą nim zainteresowani to badania rozszerzone będą na całą Polskę.

  e)ClubCard zniżka 10% dla pracowników ma być kontynuowana w następnym roku.


 • Rusza akcja zbierania podpisów

  2013-09-27

  Koleżanki i Koledzy! Manifestacja pokazała nie tylko naszą siłę i determinację, ale również – a może przede wszystkim – ogromne poparcie i zaufanie społeczeństwa, które oczekuje zmian. To pokazuje, że „Solidarność” i pozostałe związki zawodowe są dzisiaj jedyną realną siłą zdolną do przeciwstawienia się złej polityce prowadzonej w Warszawie na ulicy Wiejskiej.

  To duże zobowiązanie. Nie wolno nam go zawieść.

  Podczas finału akcji „Dość lekceważenia społeczeństwa” 14 września ogłosiliśmy na Placu Zamkowym, że będziemy zbierać podpisy pod petycją o skrócenie kadencji Sejmu, potocznie nazywaną też petycją o samorozwiązanie Sejmu. Nadszedł czas, aby z całą mocą uruchomić tę akcję.

  Czytaj dalej • Piotr Duda dziękuje za dni protestu

  2013-09-21

  Wrześniowe dni protestu, a szczególnie sobotnia demonstracja w Warszawie była wielkim naszym sukcesem i sukcesem całego polskiego ruchu związkowego. Potwierdziło się, że umiemy być solidarni w obronie sprawach najważniejszych. Teza, że jedynym sukcesem rządów Donalda Tuska jest zjednoczenie polskich związków zawodowych - stała się faktem.

  W sobotę 14 września blisko 200 tysięcy związkowców przemaszerowało w pokojowej demonstracji ulicami Warszawy. Serce mi się radowało, że wreszcie Polacy się przebudzili. Skoro nie ma w Polsce autentycznego dialogu społecznego, pozostaje nam jedynie ulica. Dlatego przyjechaliśmy wykrzyczeć nasz sprzeciw wobec antypracowniczych, antyspołecznych i antydemokratycznych posunięć rządu.

  Czytaj dalej • Jak walczyć skutecznie

  2013-09-21

  Z Hansuelim Scheideggerem, członkiem zarządu szwajcarskiego związku zawodowego UNIA, rozmawia Magdalena Ostrowska.

  Przyjechał Pan do Polski, żeby przekazać protestującym związkowcom wyrazy solidarności ze strony waszego związku zawodowego UNIA. Jak Pan ocenia Ogólnopolskie Dni Protestu?

  Jestem pod wrażeniem tej demonstracji. Zarówno jej wielkości, jak i atmosfery, jaka na niej panowała. Mam wrażenie, że w ludziach odżył duch tej pierwszej „Solidarności” sprzed trzydziestu lat. W Europie długo myśleliśmy, że w Polsce związki zawodowe straciły na znaczeniu. Przebieg Dni Protestu oraz sobotnia demonstracja dają nadzieję, że polskie związki odbudują swoją pozycję. Wydarzenia ostatnich dni dowodzą też, że polscy pracownicy nie są wcale bierni. Chcą walczyć o swoje prawa i interesy i są do tej walki przygotowani. Natomiast związki zawodowe udowodniły, że mają zdolność mobilizacji społeczeństwa, że potrafią rozpoznać i wyartykułować najważniejsze problemy Polaków. To wielki sukces.

  Dni Protestu i organizujące je centrale dostały wiele wyrazów poparcia od związków na całym świecie. Postulaty wysunięte przez polskich związkowców –podniesienie płacy minimalnej, ograniczenie liczby umów śmieciowych, obniżenie wieku emerytalnego, zachowanie 8-godzinnego dnia pracy – dotyczą problemów, które nie są jedynie polską specyfiką.

  Polscy pracownicy mają takie same problemy, jak szwajcarscy, czy w ogóle pracownicy w całym kapitalistycznym świecie. Wszyscy walczymy przeciwko niskim płacom, prywatyzacji, przeciw wydłużaniu czasu pracy czy dumpingowi socjalnemu. Nasze związki walczą obecnie z planami stworzenia sklepów całodobowych, co dotąd było w Szwajcarii zakazane. 22 września mamy referendum w tej sprawie. Problemy pracowników w systemie kapitalistycznym są bardzo podobne. To nie kraj czy naród decydują o pozycji i interesach świata pracy, tylko mechanizmy systemu kapitalistycznego, który wszędzie jest podobny. Dlatego pracownicy na całym świecie powinni się solidaryzować i wspierać w walce. Stąd moja obecność na Dniach Protestu.

  Czytaj dalej • Dni Protestu

  2013-09-16

  Koleżanki i koledzy,

  NSZZ "Solidarność" działająca przy Tesco /Polska/ wzięła czynny udział w Dniach Protestu, które były organizowane w Warszawie w dniach od 11.09.2013r. do 14.09.2013r. przez trzy centrale związkowe tj. NSZZ "Solidarność" , "OPZZ", oraz Forum Związków Zawodowych

  Jednocześnie chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim członkom naszej organizacji, którzy razem z nami wspierali manifestacje i przyjechali do Warszawy.  (Na zdjęciach pracownicy Tesco podczas manifestacji w Warszawie)


 • Oświadczenie trzech central związkowych

  2013-09-16

  W związku z zaproszeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej na plenarne posiedzenie Komisji Trójstronnej, które ma się odbyć 20 września informujemy, że reprezentatywne centrale związkowe („Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ) zawiesiły swój udział w tym gremium, uznając dialog w Komisji za pozorowany.

  Warunkiem powrotu strony związkowej do jakichkolwiek rozmów jest wycofanie ostatniej nowelizacji Kodeksu Pracy oraz odwołanie ze stanowiska przewodniczącego Komisji Trójstronnej i Ministra Pracy pana Władysława Kosiniaka-Kamysza.

  Czytaj dalej • Zakończenie manifestacji

  2013-09-16

  14 września 2013 roku o godzinie 15:50 Nasze zgromadzenie uważam za rozwiązane - tymi słowami Tadeusz Majchrowicz zakończył ogólnopolską manifestację "Dość lekceważenia społeczeństwa".

  Zastępca przewodniczącego "Solidarności" podziękował wszystkim uczestnikom demonstracji, którzy tak licznie przybyli do Warszawy, a także służbom porządkowym, za ich sprawne działanie. Według różnych szacunków w manifestacji uczestniczyło blisko 200 tys. osób

  Czytaj dalej • Elektroniczne Grafiki

  2013-09-10

  Koleżanki i koledzy,

  Nasza Organizacja prowadzi akcję zbierania podpisów pod Stanowiskiem Pracowników dotyczącym elektronicznych harmonogramów czasu pracy. Podpisy zbierane są do 20 września 2013r. Zachęcamy wszystkich zatrudnionych w naszej Firmie do wzięcia udziału w ważnym dla nas przedsięwzięciu. Formularz znajduje się na naszej stronie internetowej pod hasłem – pobieralnia. Wypełnione druki, po zeskanowaniu, prosimy przesyłać drogą mailową do przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Elżbiety Jakubowskiej na adres:

  elżbieta.jakubowska61@wp.pl.

  Postulaty dotyczące elektronicznych harmonogramów czasu pracy, w szczególności sprzeciw wobec wydłużaniu czasu pracy powyżej 8 godzin w dobie pracowniczej, uważamy za bardzo istotne dla zachowania podstawowych praw pracowniczych.

  Zachęcamy Wszystkich do poparcia naszej akcji.


 • Mądre państwa wspierają związki

  2013-09-05

  Koleżanki i koledzy,

  Odpowiedzią rządu i organizacji pracodawców na zapowiedź protestów organizowanych przez trzy największe centrale związkowe jest atak na związki związkowe. W dyskusji pojawiają się dwa wątki: uprawnienia organizacji związkowych i finansowanie prowadzonej przez nie działalności.

  O tym, że związki zawodowe działają w całej Europie i są wspierane zarówno przez państwo, jak i przez pracodawców mówi się mało, albo wcale. Na Zachodzie rozumieją, że warto szanować pracowników i ich reprezentację, że warto prowadzić dialog społeczny. Zresztą wszystkie wskaźniki pokazują wyraźną zależność: tam, gdzie struktury związkowe są wspierane i prowadzony jest dialog społeczny, tam też jest niższe bezrobocie i wyższy wzrost gospodarczy.

  Czytaj dalej • Zmiany w czasie pracy

  2013-09-01

  Koleżanki i koledzy,

  23.08.2013 Weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Najwięcej kontrowersji wzbudza w niej wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. To robienie z pracownika niewolnika, pracownika na rozkaz - uważa przewodniczący KK Piotr Duda i podkreśla, że poza konsekwencjami finansowymi takie rozwiązania spowodują dezorganizację życia prywatnego i rodzinnego pracowników, którzy nie będą mogli zaplanować np. kiedy odebrać dzieci z przedszkola.

  Czytaj dalej • Harmonogram akcji protestacyjnych

  2013-09-01

  Koleżanki i koledzy,

  Przedstawiamy harmonogram akcji protestacyjnych, które będą miały miejsce 11-14 września 2013 r. w Warszawie.

  11 września(środa)

  Dzień branżowy składający się z 6 pikiet

  12 września (czwartek)

  Dzień ekspercki, w ramach którego odbędą się debaty eksperckie.

  13 września (piątek)

  Dzień otwarty (Hyde Park) z wolną trybuną dla organizacji biorących udział w manifestacji.

  14 września (sobota)

  Kulminacja akcji. Wielka ogólnopolska manifestacja "Dość lekceważenia społeczeństwa".

  Czytaj dalej • 33 Rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

  2013-09-01

  Koleżanki i koledzy,

  W 33. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych szef Solidarności Piotr Duda powiedział, że "trzeba wrócić do realizacji postulatów sierpniowych". To nie relikt przeszłości - mówił.

  Jak dodał, można wyliczać te postulaty sierpniowe, które do tej pory nie zostały zrealizowane, m.in. dostęp do służby zdrowia, żłobków i przedszkoli.

  Ale dzisiaj dowiadujemy się o czymś bardziej przykrym, o postulacie numer jeden. Wolne, niezależne związki zawodowe. Wolne od pracodawców i polityków (...). Związek zawodowy, który głośno upomina się o prawa pracownicze i krytykuje władze, musi być za to skarcony. Bo to ten rząd, ta ekipa rządząca przygotowuje ustawę o delegalizacji związków zawodowych w Polsce - mówił do zebranych przed bramą główną stoczni szczecińskiej, gdzie mieści się tablica poświęcona Ofiarom Grudnia'70, przedstawicieli władz lokalnych, związkowców, reprezentantów szczecińskich zakładów pracy.

  Czytaj dalej • Porozumienie

  2013-08-20

  Koleżanki i koledzy,

  Ostatnie spotkanie, które odbyło się pomiędzy przedstawicielami organizacji związkowych działających przy TESCO /Polska/ a pracodawcą, dotyczyło regulaminu pracy, zmian w strukturze kierowniczej oraz grafików sieciowych, które są obecnie wprowadzane w naszą firmie.

  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przyjęła z zadowoleniem decyzję dołączenia pozostałych organizacji związkowych do akcji zbierania podpisów prowadzonej przez nasza organizację. Sprzeciw dotyczy grafików sieciowych, które naszym zdaniem są aspołeczne i antypracownicze.

  Organizacje, które do Nas dołączyły:

  KZ WZZ „Sierpień 80”

  OM NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80

  ZZ Pracowników Handlu