Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 162. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych...

Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco! 

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 162. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

Art. 163. § 1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 167 paragraf 2.(uż). 

Koleżanki i Koledzy! 

Zwracamy się do Was z prośbą, abyście zwracali się z pisemnym wnioskiem o podział urlopu, wniosek powinien zawierać Waszą propozycję podziały urlopu wypoczynkowego tzn. w jakich częściach i w jakich terminach chcielibyście, aby urlop został Wam wydany przez Pracodawcę. 

WAŻNE! 

Proszę sporządzić wniosek w dwóch egzemplarzach, na kopii zwrócić się z prośbą o potwierdzenie odbioru wniosku przez przedstawiciela Pracodawcy! 

Wzór pisma: