W dniu 10. 01. 2019 r., NSZZ "Solidarność" otrzymała od Pracodawcy poniższe zawiadomienie...

W dniu 10. 01. 2019 r., NSZZ "Solidarność" otrzymała od Pracodawcy poniższe zawiadomienie:

Zawiadomienie o zamiarze rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) Pracodawca Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą główną w Krakowie ul. Kapelanka 56, zawiadamia o zamiarze dokonania zwolnień grupowych.

 

1. Przyczyną zwolnień grupowych jest:

a. zamknięcie sklepów formatu Kompakt hipermarket, Tesco Polska Sp. z o.o. w lokalizacjach: ul. Grunwaldzka 41,39-100 Ropczyce; ul. 26-go Marca 96, 44-300 Wodzisław Śląski; ul. Młyńska 2A, 59-100 Polkowice; ul. Stanisława Kamińskiego 2, 63-900 Rawicz; ul. Konińska 25, 62-700 Turek; ul. Księdza Czesława Majorka 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski; ul. Wałbrzyska 42A, 58-160 Świebodzice; ul. Gen. Wł. Sikorskiego 116, 18-100 Łapy; ul. Sosnkowskiego 1C, 02-495 Warszawa; ul. Tarnobrzeska 25, 36-100 Kolbuszowa; ul. Byczyńska 101, 46-203 Kluczbork; ul. Sucharskiego 11, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz Supermarkety w lokalizacjach: ul. Wyspiańskiego 27, 86-300 Grudziądz; ul. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko Kamienna; ul. Harcerska 26, 21-200 Parczew; ul. Fieldorfa 37, 03-984 Warszawa; ul. Spółdzielcza 38, 26-110 Skarżysko Kamienna; ul. Natalii 2, 93-318 Łódź; ul. Wyspiańskiego 10, 64-920 Piła; ul. Sienkiewicza 43A, 63-300 Pleszew; ul. Wybickiego 11A, 84-230 Rumia; ul. Tarnogórska 12, 41-902 Bytom; ul. Proszowska 1, 32-700 Bochnia; ul. Armii Krajowej 37, 83-110 Tczew; ul. Tarnowska 134, 33-240 Żabno; 
2z3 ul. Sabinowska 74, 42-202 Częstochowa; pl. 700-lecia 1, 66-415 Kłodawa Gorzowska; ul. Fabryczna 9, 43-430 Skoczów; ul. Łódzka 77/79, 95-100 Zgierz; ul. Konstytucji 3-go Maja 2, 96-200 Rawa Mazowiecka; ul. Wapienna 1, 87-100 Toruń; ul. Pułaskiego 48, 06-200 Maków Mazowiecki;


b. Zamkniecie niektórych działów w wybranych jednostkach organizacyjnych;


c. Zakończenie dotychczasowych procesów zmian dotyczących struktur organizacyjnych sklepów, zamykanych jednostek oraz m.in. stanowisk: Asystent ds. Zapasów w formacie Hipermarket oraz Kompakt Hipermarket, Asystent ds. Standardów Sklepowych, Asystent ds. Kontroli Rotacji Towaru, Doradca ds. Obsługi Klienta, Koordynator, Asystent ds. Administracyjnych w formacie Supermarket, Specjalista Zmiany Nocnej, Koordynator ds. Relacji ze Związkami Zawodowymi oraz w obszarze personalnym;

d. Zmiany struktur w sklepach na stanowiskach podstawowych i osób sprawujących nadzór nad pracownikami;

 
e. Zmiany struktur organizacyjnych w Centrach Dystrybucji f. Zmiany struktur organizacyjnych w Biurze Głównym w związku z przyczynami ekonomicznymi.

 

2. Zwolnienia grupowe obejmą następujące grupy zawodowe:


a. Stanowiska podstawowe – maksymalnie 1125 osób;


b. Stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami – maksymalnie 175 osób.

 

3. W zakładzie pracy ogółem jest zatrudnionych około 20 000 pracowników.

 

4. Zwolnienia grupowe odbędą się w planowanym terminie od 1 lutego 2019 – 31 marca 2019r.

 

5. Proponowane kryteria doboru pracowników w przypadku planowanych zwolnień grupowych

a. kwalifikacje zawodowe w tym umiejętności liderskie, kompetencje;

 

b. dyspozycyjność;

 

c. praca zgodna z wartościami;

 

d. nienaganny przebieg zatrudnienia w ostatnim roku pracy;

 

e. sytuacja osobista;

 

f. indywidualne podejście do klienta oraz dodatkowo w przypadku stanowisk sprawujących nadzór nad pracownikami a. ocena roczna pracy (2017/2018);

 

6. Pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi proponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy na innym stanowisku/ w innych jednostkach firmy.

 

7. O kolejności zwolnień decydować będzie: a) termin zamknięcia działu /stoiska /sklepu lub implementacji nowej struktury. b) okres zatrudnienia u Pracodawcy oraz związany z tym ustawowy okres wypowiedzenia umowy o pracę. 


8. Wszystkim pracownikom, którym nie zostanie złożona oferta pracy lub nie przyjmą złożonej oferty pracy zostanie zaoferowane zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowę o pracę. Pracownikom, którzy nie przyjmą propozycji rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron, wręczane będą wypowiedzenia umów o pracę. 


9. Wszystkim pracownikom objętym procesem zwolnień grupowych zaoferowane będzie wsparcie w postaci:

a. pakiety informacyjno-doradcze,


b. spotkania informacyjno-doradcze,


c. doradztwo telefoniczne.

 

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych, pracownikom przysługiwać będzie odprawa pieniężna w wysokości zgodnej z postanowieniami Ustawy.