logo

  center


 • Elektroniczny harmonogram czasu pracy - przypomnienie

  2013-07-31

  Koleżanki i koledzy,

  Nasza Organizacja prowadzi akcję zbierania podpisów pod Stanowiskiem Pracowników dotyczącym elektronicznych harmonogramów czasu pracy. Zachęcamy wszystkich zatrudnionych w naszej Firmie do wzięcia udziału w ważnym dla nas przedsięwzięciu. Formularz znajduje się na naszej stronie internetowej pod hasłem – pobieralnia. Wypełnione druki, po zeskanowaniu, prosimy przesyłać drogą mailową do przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Elżbiety Jakubowskiej na adres:

  elżbieta.jakubowska61@wp.pl.

  Postulaty dotyczące elektronicznych harmonogramów czasu pracy, w szczególności sprzeciw wobec wydłużaniu czasu pracy powyżej 8 godzin w dobie pracowniczej, uważamy za bardzo istotne dla zachowania podstawowych praw pracowniczych.

  Zachęcamy Wszystkich do poparcia naszej akcji.


 • 11 września Zjednoczmy się we wspólnej walce o lepsze jutro!

  2013-07-22
 • Wybory Społecznego Inspektora Pracy

  2013-07-15

  Koleżanki i koledzy,

  W czerwcu zaczeliśmy organizować wybory Społecznych Inspektorów Pracy. Pierwsze wybory odbyły się w sklepach w Warszawie, Katowicach, Lubinie oraz w Krapkowicach region Śląsko-Opolski.  (Na zdjęciu Pracownica sklepu w Krapkowicach w czasie wyborów Społecznego Inspektora Pracy)


 • Konkurs "Henio w barwach Jesieni"

  2013-07-15

  Pracownicy CHM w Krapkowicach zorganizowali konkurs "Heniu w barwach jesieni", który polegał na stworzeniu najbardziej oryginalnej postaci przypominającej Henia.  (Na zdjęciu "Henio",który zdobył Pierwszą nagrodę w konkursie)


 • Kiedy szef może przerwać ci urlop

  2013-07-02

  Odwołanie pracownika z urlopu jest możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu dwóch przesłanek wskazanych w Kodeksie pracy (art. 167). Po pierwsze, gdy po stronie pracodawcy zaistniały okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu (może to być np. awaria, kontrola zajmowanego przez pracownika stanowiska pracy) i po drugie, jeśli obecność pracownika w zakładzie pracy jest niezbędna.

  Dalszy ciąg artykułu • Po spotkaniu z pracodawcą

  2013-06-25

  Koledzy i koleżanki

  20 czerwca 2013r w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami Pracodawcy, a organizacjami związkowymi działającymi w TESCO /Polska/.

  W przeddzień zaplanowanego spotkania organizacje związkowe otrzymały pismo od prezesa Ryszarda Tomaszewskiego, w którym potwierdza wcześniejszą decyzję o podwyższeniu płac o 2 - 4%.

  NSZZ „Solidarność, odnosząc się do decyzji Zarządu, oświadczyła: „Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko uważamy, że prowadzony dialog był pozorowany gdyż pracodawca jednostronnie ustalił wysokość wzrostu wynagrodzeń na rok 2013. „Solidarność „wyraża nadzieje, że do listopada 2013 stanowisko pracodawcy może ulec zmianie. W obecnej sytuacji nasza organizacja postanowiła skonsultować dalsze kroki w tej sprawie z Pracownikami TESCO /Polska/„

  W dalszej części spotkania zostały omówione tematy: zmiany w ocenie pracy kasjer–sprzedawca, projekt elektronicznych cen oraz projekt - „Zdrowie na talerzu”.

  W końcowej fazie rozmów uczestniczył prezes Ryszard Tomaszewski, którego 10 minutowa wizyta została wcześniej zapowiedziana. Dyskusja pomiędzy Prezesem, a przedstawicielami związków zawodowych trwała ponad godzinę.


 • Elektroniczny harmonogram czasu pracy - przypomnienie

  2013-06-13

  Koleżanki i koledzy,

  Nasza Organizacja prowadzi akcję zbierania podpisów pod Stanowiskiem Pracowników dotyczącym elektronicznych harmonogramów czasu pracy. Zachęcamy wszystkich zatrudnionych w naszej Firmie do wzięcia udziału w ważnym dla nas przedsięwzięciu. Formularz znajduje się na naszej stronie internetowej pod hasłem – pobieralnia. Wypełnione druki, po zeskanowaniu, prosimy przesyłać drogą mailową do przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Elżbiety Jakubowskiej na adres:

  elżbieta.jakubowska61@wp.pl.

  Postulaty dotyczące elektronicznych harmonogramów czasu pracy, w szczególności sprzeciw wobec wydłużaniu czasu pracy powyżej 8 godzin w dobie pracowniczej, uważamy za bardzo istotne dla zachowania podstawowych praw pracowniczych.

  Zachęcamy Wszystkich do poparcia naszej akcji.


 • Spotkanie z przedstawicielami Pracodawcy

  2013-06-09

  Koleżanki i koledzy,

  5 czerwca 2013r w Katowicach odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Pracodawcy, a Organizacjami Związkowymi działającymi w Tesco /POLSKA/. Spotkanie było nadal kontynuacją rozmów w sprawie podwyżek wynagrodzeń na rok 2013.

  "NSZZ Solidarność"podtrzymała swoją propozycję podwyżek na poziomie z 4% na 9%, z 3,5% na 8%, z 2 % na 4%, z 1% na 2% uważając, że taka podwyżka płac jest możliwa do realizacji bez negatywnych skutków dla firmy.

  Pozostałe organizacje związkowe działające w Tesco /POLSKA/ po raz kolejny nie poparły propozycji podwyżkowej "Solidarności", postulując tym razem podwyżkę w granicach 2-6%.

  Zarząd Tesco /POLSKA/ twierdzi, że ma ambitny plan budowania lepszego Tesco w Polsce i zgadza się na podwyżki w granicach 2-4,5%. "Solidarność" uważa, że podstawą sukcesu firmy są pracownicy. Bez inwestycji w ludzi, sukces firmy będzie trudny do osiągnięcia.

  "Solidarność" nie wyraża zgody na propozycję pracodawcy uważając, że pracodawca nie zbliżył się nawet do postulowanej z stycznia 2013r. przez organizacje związkowe, 10-cioprocentowej podwyżki.


 • Spotkanie z przedstawicielami Zarządu

  2013-05-30

  Koleżanki i koledzy,

  28 maja 2013r w siedzibie Tesco /Polska/w Krakowie odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Pracodawcy, a Komisją Zakładową NSZZ "Solidarność". Spotkanie było kontynuacją rozmów w sprawie podwyżek wynagrodzeń na rok 2013.

  Pracodawca zapewnił naszą organizację , że negocjacje dotyczące podwyżek wynagrodzeń nie są zakończone i że ostatnio ogłoszone wskaźniki wzrostu wynagrodzeń od 1% do 4,5 % są jedynie planem, a nie ostateczną decyzją kończącą wszelkie negocjacje ze związkami zawodowymi.

  Stojąc na stanowisku, że 1 procentowa podwyżka wynagrodzeń dla pracowników Tesco jest upokarzająca, NSZZ " Solidarność" postuluje:

  "Solidarność"występuje z nową propozycją inną od wyjściowej , czyli rozumiejąc w części stanowisko pracodawcy wnioskuje , aby zwiększyć propozycję podwyżek z 4% na 9%, z 3,5% na 8%, z 2% na 4%, z 1% na 2 %.

  Ponadto Komisja Zakładowa poinformowała przedstawicieli Pracodawcy, że nadal domaga się podwyższenia ekwiwalentu za pranie odzieży:

  "Jeżeli pracodawca nie uwzględni postulatu "Solidarności " podniesienia ekwiwalentu do kwoty 40 zł, co naszym zdaniem jest w pełni pokryciem kosztów prania odzieży, będziemy nakłaniać pracowników do prania odzieży w pralniach na koszt pracodawcy, jako zwrot poniesionych kosztów pracownika"

  Kolejne spotkanie związków zawodowych z reprezentacją Pracodawcy odbędzie się 5 czerwca w Katowicach.


 • Niedziela bez zakupów?

  źródło: www.dziennikpolski24.pl; 2013-05-29


  Grupa posłów podjęła kolejną próbę zakazania niedzielnego handlu. Parlamentarzyści odwołują się do tradycji i religii, ale w debacie nie brakuje też argumentów ekonomicznych.
  Zakaz pracy w niedzielę w dużych marketach przyniesie korzyści rodzinie i małym, prywatnym sklepikom - przekonywali podczas wczorajszej konferencji prasowej posłowie, którzy przygotowali projekt zmian w Kodeksie pracy


  Zakłada on zamykanie - zakaz pracy - dużych placówek handlowych w niedzielę. Pracować będą mogły tylko małe sklepy (ich właściciele) oraz np. stacje benzynowe. Pod projektem widnieją podpisy posłów z PO, PiS, PSL oraz SP, a sami parlamentarzyści określani są jako "katoliccy".

  W niedzielę z dala od sklepu

  Rodziny będą mogły spędzić niedzielę we własnym gronie - mówił wczoraj poseł Robert Telus z PiS, przewodniczący parlamentarnego zespołu członków i sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
  Poselska, międzypartyjna inicjatywa to kolejna próba zakazania handlu w niedzielę. Arytmetyka sejmowa nie daje dużych szans na uchwalenie proponowanych zmian - popierają je tylko wybrani posłowie z wymienionych ugrupowań - ale już wywołała burzliwą dyskusję, która zawsze towarzyszy próbom zakazania ulubionej przez wielu Polaków niedzielnej "rozrywki", polegającej na wypadach do centrów handlowych.


 • Spotkanie z przedstawicielami Zarządu

  2013-05-26

  Koleżanki i koledzy,

  22 maja w Krakowie doszło do spotkania z przedstawicielami Zarządu Firmy, w którym udział wzięły wszystkie organizacje związkowe działające w Tesco Polska.

  Na spotkaniu Pracodawca zaproponował podwyżkę wynagrodzeń w wysokości od 1% do 4,5% od 1 listopada 2013 r. Wzrost wynagrodzeń kadry kierowniczej ma być uzależniony od oceny pracy poszczególnych osób.

  W tej sytuacji tylko przedstawiciele "Solidarności" zdecydowanie odrzucili propozycję Pracodawcy uznając, że podwyżka o 1% obraża pracowników Tesco, bo w wielu przypadkach oznacza tylko kilkanaście złotych więcej do wypłaty. Jest to tym bardziej bulwersujące, że zasiłek dla bezrobotnych w roku 2013 ma wzrosnąć o 3,7%.

  NSZZ "Solidarność" uznaje propozycję 1 procentowej podwyżki wynagrodzeń za prowokację ze strony Pracodawcy. Wydaje się że, w ten sposób chciano zakpić ze związków zawodowych i upokorzyć pracowników.

  NA TO NIGDY NIE BĘDZIE ZGODY!


 • Największe związki mają plan na wrzesień

  2013-05-21

  Warunkiem jakichkolwiek rozmów z rządem jest wycofanie z Sejmu poselskiego i rządowego projektu ustawy o elastycznym czasie pracy - podkreślał na konferencji prasowej Piotr Duda. - To jest absolutnie podstawowy warunek. Nie zmienimy zdania.

  Na konferencji prasowej w Gdańsku wystąpili wspólnie szefowie trzech największych central związkowych w Polsce: Piotr Duda z Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Jan Guz z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Tadeusz Chwałka z Forum Związków Zawodowych.

  - Ten rząd ma tylko jeden sukces, którym może się pochwalić. Udało mu się skonsolidować związki zawodowe. Będziemy teraz działać wspólnie, do współpracy zaprosimy też mniejsze, niereprezentatywne centrale związkowe - mówił Duda. - Dzisiaj widzimy, że dialog z tym rządem nie przynosi żadnych efektów. A nawet wręcz przeciwnie. Dlatego razem z obecnymi tu kolegami będziemy podejmować decyzje,koordynować działania, przygotowywać akcje protestacyjne.

  Przewodniczący "Solidarności" zwrócił uwagę, że niedobrze się dzieje wokół projektu ustawy o elastycznym czasie pracy. Z poselskiego projektu, Który według premiera Tuska nie interesuje rządu, są przenoszone do rządowego projektu niekorzystne dla pracowników zapisy.

  - Czekamy na kolejne spotkanie z panem premierem w ramach Komisji Trójstronnej, ale jeśli rząd nie wycofa się z tego haniebnego projektu, nie mamy o czym rozmawiać - zaznaczył Duda.

  Tadeusz Chwałka, szef FZZ przypomniał o niedotrzymywaniu przez rząd porozumień podejmowanych w ramach Komisji Trójstronnej w sprawie płacy minimalnej. - Właśnie została podana do wiadomości publicznej informacja, że rząd oraz pracodawcy mają wspólne stanowisko w sprawie płacy minimalnej na rok 2014. Wzrost ma wynosić 88 zł. Dla nas brzegową kwotą jest 1720 zł i w żadnym wypadku nie wyrażamy zgody na niższe wynagrodzenie - podkreślał Chwałka. - Mamy dość takiego dialogu, który jest tylko informowaniem, niczym innym.

  "Solidarność" prowadzi już referendum strajkowe w zakładach pracy. Forum również przeprowadza podobną akcję wśród swoich członków. Wkrótce dołączy OPZZ. - Nie pozwolimy rzucić się na kolana - mówił Jan Guz, przewodniczący OPZZ. - Nie pozwolimy na dalsze ograniczanie praw pracowniczych w kodeksie pracy. My pomagamy temu rządowi, uprzedzamy o niebezpieczeństwach, do jakich doprowadzi złe prawo w naszym kraju. Ale rząd nie chce słuchać - kontynuował Guz. Szef OPZZ zwracał uwagę na cel akcji. - Naszym celem nie jest strajk, a załatwienie problemów - mówił.

  Trzej przewodniczący poinformowali, że wypracowali już koncepcję i program, a wkrótce rozpoczną się przygotowania do wspólnej akcji protestacyjnej, która ma odbyć się we wrześniu. - Czekamy aż wypowiedzą się nasi członkowie, jaka forma protestu ich interesuje. Ludzie mają naprawdę dosyć. Ustawa o wieku emerytalnym pogrzebała Platformę Obywatelską - podkreślał Duda. - Mówiłem wtedy, że to początek końca PO. Przesilenie musi nastąpić. I nastąpi.

  Przewodniczący KK pytany przez dziennikarzy o plany strajkowe poinformował, że do wrześniowych akcji protestacyjnych związki zawodowe chcą i muszą przygotować się bardzo dobrze. - Jeśli już pojedziemy do Warszawy, to tylko po zwycięstwo - zaznaczył Duda.

  Piotr Duda-fragment konferencji-TVN24


 • 19 maj 2013

  "Informator pracowniczy" kwiecień

  Witajcie, poniżej można pobrać nowy "informator pracowniczy". Prosimy członków związku, by informatory zostały wywieszone na tablicach związkowych w Waszych sklepach. Pamiętajmy, że często jest to podstawowe źródło wiedzy o działalności związku.

  pobierz


 • Wzrośnie ekwiwalent, będą rozmowy o Regulaminie Pracy

  2013-05-19

  W dniu 15 maja wszystkie Organizacje Związkowe działające w Tesco, wzięły udział w spotkaniu z pracodawcą, na którym ustalono nową wysokość wypłacanego ekwiwalentu. Ekwiwalent za pranie wzrośnie o 40%, a zauważalny będzie na naszych paskach już od lipca.

  Początkowo postulatem organizacji związkowych było podniesienie ekwiwalentu za pranie o 100%. Jednak w drodze negocjacji ustalono, że ekiwalent za pranie wzrośnie o 40%.

  Na spotkaniu omówiono także plan wprowadzenia grafików elektronicznych na kasy. W chwili obecnej testy trwają w czterech sklepach (dwóch HM i dwóch CHM). Pracodawca przedstawił w jaki sposób funkcjonują grafiki elektroniczne, jak dochodzi do układu planu pracy, ile maksymalnie godzin pracy ustala grafik elektroniczny pracownikowi. Grafiki elektroniczne są w końcowym etapie testów. Po ich zakończeniu mają być wprowadzone do wszystkich sklepów wielkości HM i CHM do końca września. Grafiki te, będą regulować pracę pracownikom kas. Być może grafiki elektroniczne ustalone zostaną w przyszłości także dla innych działów w Tesco.

  Bardzo ważnym punktem rozmów było przedstawienie zmian do Regulaminu Pracy przez strony związkowe oraz przez pracodawcę. W chwili obecnej było to tylko przedstawienie propozycji obu stron wraz z ich omówieniem. Do rozmów nad Regulaminem Pracy obie strony powrócą na jednym z najbliższych spotkań. • Za tydzień proces

  2013-05-17

  Koleżanki i koledzy,

  Prokuratura Rejonowa w Legnicy wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić, czy zarząd fabryki ADO złamał prawo zwalniając dyscyplinarnie jedną ze szwaczek. W zakładzie wciąż trwa pogotowie strajkowe.

  8 maja podjęta została decyzja o rozpoczęciu śledztwa w sprawie utrudniania przez zarząd fabryki działalności związkowej i złamania prawa pracy przez zarząd fabryki ADO. Jest ono na wstępnym etapie, więc na szczegóły jeszcze jest za wcześnie – informuje Ryszarda Beni, szefowa Prokuratury Rejonowej w Legnicy. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd niemieckiej spółki złożyły w kwietniu władze Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

  26 marca szwaczka została zwolniona dyscyplinarnie przez niemieckiego pracodawcę za powieszenie na płocie związkowej flagi. Był to gest solidarności ze strajkującymi tego dnia związkowcami na Górnym Śląsku. Kobieta jest członkiem komisji zakładowej „Solidarności” w ADO i podlega prawnej ochronie. Wiceprezesowi Michaelowi Schroeiberowi wcale to jednak nie przeszkadzało w wyrzuceniu pracownicy na bruk.

  Legnicka „Solidarność” przez tydzień pikietowała pod bramą fabryki w LSSE. 24 kwietnia pod ADO doszło do manifestacji, ma którą ściągnęło ponad 200 związkowców z całego byłego województwa legnickiego. Jednocześnie negocjowała z zarządem spółki, żądając przywrócenia do pracy zwolnionej dyscyplinarnie szwaczki, zaprzestania łamania praw związkowych oraz podwyżki wynagrodzeń. Bezskutecznie. Szefowie fabryki zignorowali postulaty związku. „Solidarność” zapowiadała kolejne manifestacje, już z udziałem związkowców z całego kraju. Ostatecznie jednak z nich zrezygnowała.

  W związku z tym, że nie widzimy cienia dobrej woli po stronie prezesa Schroeibera, doszliśmy do wniosku, że dalsze manifestacje nie mają już sensu. Jesteśmy usatysfakcjonowani faktem, że sprawą zajęła się prokuratura, a niebawem rozpatrzy ją sąd – mówi Bogdan Orłowski, przewodniczący miedziowej „Solidarności”.

  Już 22 maja w legnickim sądzie pracy rozpocznie się proces, jaki władzom spółki wytoczyła zwolniona szwaczka. Kobieta będzie domagać się przywrócenia do pracy. - Pani Teresa otrzyma od związku pomoc prawną. Poza tym liczymy, że sądowy finał będzie miało również prokuratorskie dochodzenie – kończy przewodniczący Orłowski. • Elektroniczny harmonogram czasu pracy

  2013-05-17

  Koleżanki i koledzy,

  Nasza Organizacja prowadzi akcję zbierania podpisów pod Stanowiskiem Pracowników dotyczącym elektronicznych harmonogramów czasu pracy. Zachęcamy wszystkich zatrudnionych w naszej Firmie do wzięcia udziału w ważnym dla nas przedsięwzięciu. Formularz znajduje się na naszej stronie internetowej pod hasłem – pobieralnia. Wypełnione druki, po zeskanowaniu, prosimy przesyłać drogą mailową do przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Elżbiety Jakubowskiej na adres:

  elżbieta.jakubowska61@wp.pl.

  Postulaty dotyczące elektronicznych harmonogramów czasu pracy, w szczególności sprzeciw wobec wydłużaniu czasu pracy powyżej 8 godzin w dobie pracowniczej, uważamy za bardzo istotne dla zachowania podstawowych praw pracowniczych.

  Zachęcamy Wszystkich do poparcia naszej akcji.


 • Nadgodziny bez zmian

  2013-05-09

  Posłowie nie zgodzili się, aby wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w nocy i dni świąteczne zostało zmniejszone o 20 proc. Nie będzie też dłuższych niż 60-minutowe przerw na załatwienie spraw osobistych - informuje Dziennik.Gazeta Prawna.

  Najważniejszymi zmianami we wspomnianych przepisach będą rządowe propozycje ograniczające się głównie do wprowadzenia 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych i ruchomego czasu pracy.

  – Wprowadzenie 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych sprawi, że wiele osób i tak nie dostanie dodatków do nadgodzin, bo formalnie ich nie będzie. Dziś w wielu firmach pracownicy tworzą komitety kolejkowe, by pracować w godzinach nadliczbowych, bo to oznacza dodatkowe dochody – mówi Janusz Łaznowski, członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z ramienia NSZZ "Solidarność".

  Więcej na ten temat można przeczytać na http://www.solidarnosc.org.pl/ • Referendum czas

  2013-05-09

  Ruszyło sondażowe referendum strajkowe przeciw zmianom w prawie pracy.

  Obradujący w Kołobrzegu członkowie KK podjęli decyzję o przeprowadzeniu referendum w sprawie udziału w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej do strajku włącznie. Ponieważ rząd nie zamierza realizować postulatów Zwiazku, wszystkie struktury "Solidarności" przeprowadzą sondaże w zakładach pracy.

  Nie jest to wiążące referendum strajkowe w myśl ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jeśli "Solidarność" podejmie decyzję o strajku, zostanie przeprowadzone osobne głosowanie.

  Aby uprościć przeprowadzenie głosowania, w ankiecie referendalnej zawarto tylko 2 pytania. - Czy weźmiesz udział w strajku i czy weźmiesz udział w manifestacji w Warszawie zorganizowanych przez NSZZ „Solidarność” przeciwko projektowanym przez koalicję rządzącą zmianom w kodeksie pracy i za ograniczeniem stosowania umów śmieciowych – to dwa pytanie, które zostaną zadane członkom związku w ankiecie. Jednak postulatów, o które upomina się "Solidarność" jest więcej:

  1. Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze,

  2. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych,

  3. Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestanie przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy,

  4. Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego,

  5. Podwyższenie wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”

  6. Stworzenie ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.

  Akcja zakończy się 10 czerwca. Decyzja o ostatecznej formie manifestacji czy strajku zapadanie później.

  Więcej na ten temat można przeczytać na http://www.solidarnosc.org.pl/ • Hańba, wstyd, skandal

  2013-04-27

  25 kwietnia 2013r pod fabryką ADO w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbyła się manifestacja związkowców z całego regionu. Domagaliśmy się od właścicieli ADO przywrócenia do pracy zwolnionej dyscyplinarnie szwaczki, zaprzestania łamania praw związkowych oraz podwyżki wynagrodzeń.

  Jesteśmy zbulwersowani postawą właścicieli ADO, solidaryzujemy się z pracownikami tej firmy i z panią Teresą zwolnioną dyscyplinarnie za wywieszenie flagi związkowej "Solidarności".

  Więcej na ten temat można przeczytać na www.solidarnosc.org.pl/legnica • Kolejne spotkanie Związków Zawodowych z Pracodawcą

  2013-04-23

  Koleżanki i koledzy,

  W dniu 17 kwietnia 2013r. w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w Tesco Polska a pracodawcą.

  Spotkanie nie przyniosło oczekiwanych przez "NSZZ Solidarność" konkretnych decyzji ze strony pracodawcy odnośnie realizacji postulatów na rok 2013 dotyczących zwiększenia odpisu na ZFŚS oraz zwiększenia ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

  Prawdopodobnie Pracodawca świadomie zwleka z realizacja postulatów, które zostały przekazane w styczniu tego roku.

  "NSZZ Solidarność" zaprotestowała wobec braku jednoznacznego ustosunkowania się przez pracodawcę do postulatów uważając, że taka postawa jest niedopuszczalna i powoduje, że dialog pomiędzy stronami nie jest konstruktywny.

  13 maja 2013r. odbędzie się kolejne spotkanie, na którym wrócimy do rozmów nad realizacją w/w postulatów.

  Elżbieta Jakubowska

  Przewodnicząca Komisji Zakładowej

  NSZZ „Solidarność”

  przy Tesco Polska Sp. z o.o. • Spotkanie Związków Zawodowych z Pracodawcą

  2013-04-04

  Koleżanki i koledzy,

  W dniu 3 kwietnia 2013 roku w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie pomiędzy wszystkimi Związkami Zawodowymi działającymi w Tesco Polska z pracodawcą.

  Tematem spotkania było zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz Club-Card. Niestety pracodawca po raz kolejny uniknął przedstawienia swojego stanowiska dotyczącego wyżej wymienionych postulatów. Mam co raz większe wrażenie, że pracodawca dąży do „zagadania” tematu i przeciąga w czasie realizację postulatów na rok 2013.

  Elżbieta Jakubowska

  Przewodnicząca Komisji Zakładowej

  NSZZ „Solidarność”

  przy Tesco Polska Sp. z o.o. • List Otwarty do Pani Elżbiety Gołąb

  2013-03-26

  Koleżanki i koledzy,

  Zachęcamy do zapoznania się z listem otwartym do Pani Dyrektor Personalnej Tesco Polska Elżbiety Gołąb
 • Komunikat

  2013-03-20

  W dniu 20 marca organizacje związkowe uczestniczyły w spotkaniu z pracodawcą w celu omówienia kolejnych postulatów na rok 2013. Pracodawca pomimo tego, że terminy i tematy rozmów były ustalone na spotkaniu 19 lutego, postanowił zmienić temat spotkania bez uzgodnień z naszą organizacją. Solidarność na wstępie spotkania wystąpiła z poprawką do agendy wnoszącą w punkcie pierwszym omówienie podwyżek dla pracowników na rok 2013. Pracodawca kategorycznie nie zgodził się na zmiany w przebiegu spotkania. „S” następnie wnioskowała o powrót do harmonogramu ustalonego w lutym. Pracodawca również nie wyraził zgody.

  Zmiana ustaleń w terminach spotkań przez pracodawcę i nie branie pod uwagę zdania związku zawodowego NSZZ „Solidarność” pracowników Tesco spowodowały, że nasza organizacja postanowiła nie uczestniczyć w dalszym spotkaniu. Pracodawca zmieniając ustalenia zwolnił nas z harmonogramu ustalonego w dniu 19 lutego 2013r.

  Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” pracowników Tesco przekazując pracodawcy postulaty na ten rok systematycznie dąży do poprawy warunków płacy i pracy. Najważniejszym naszym postulatem są podwyżki wynagrodzenia dla pracowników, do uzyskania których nadal chcemy dążyć. „S” powróci do stołu rozmów, jeżeli pracodawca będzie gotów rozmawiać na temat podwyżek i pozostałych postulatów.

  Elżbieta Jakubowska

  Przewodnicząca Komisji Zakładowej

  NSZZ „Solidarność”

  przy Tesco Polska Sp. z o.o. • Zmiany w tempie skanowania

  2013-03-08

  6 marca doszło do spotkania wszystkich organizacji związkowych działających w Tesco Polska z pracodawcą. Na spotkaniu omawiano dwie kwestie, plan działania na rok 2013 oraz tempo skanowania.

  Dla „Solidarności” priorytetem w tym dniu było omówienie zmiany tempa skanowania. Pracodawca przedstawił projekt zakładający zmniejszenia tempa skanowania do 1250, jednocześnie projekt ten zakłada zmiany w sposobie obliczania tego tempa. Projekt zakłada również rzetelniejszą ocenę pracy kasjera, gdzie tempo skanowania będzie jednym z wielu elementów wpływających na ocenę. NSZZ Solidarność będzie nadzorowała czy nowy system naliczania tempa skanowania ułatwi pracę kasjerkom.

  Tempo skanowania było pierwszym z postulatów omówionym z pracodawcą. Kolejne postulaty będą omawiane na kolejnych spotkaniach. Najbliższe spotkanie odbędzie się 20-tego marca.


 • Happening handlowej Solidarności

  2013-03-08

  Koleżanki i koledzy,

  8 marca o godzinie 12 pod sieciami handlowymi na terenie kraju odbyła się akcja informacyjna organizowana przez Krajową Sekcję Pracowników Handlu, która miała na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na warunki pracy jaką wykonują kasjerzy i kasjerki w sieciach handlowych.
 • Niedziela dniem wolnym od pracy

  2013-03-06


  3 marca pod hasłem „Niedziela wspólnym dobrem” zorganizowana została akcja informująca klientów aby nie robili zakupów w niedziele. Przedstawiciele Solidarności pod placówkami handlowymi i kościołami tłumaczyli, czemu nie należy robić zakupów w tym dniu.

  W akcji pomagały nam ulotki, które w paru punktach przybliżały problem robienia zakupów w niedziele. Jak wynika z badań, dzieci najpełniej korzystają z czasu wolnego, gdy spędzają go razem ze swoimi rodzicami. W dodatku wspólne spędzanie czasu ma wpływ na zwiększenie zadowolenia z małżeństwa. Nie da się także zastąpić niedzieli innym dniem tygodnia, gdyż jej kształt i funkcję sprawiają, że jest ona inna niż pozostałe dni tygodnia.

  Jedna z akcji przeprowadzona była pod Tesco w Bytomiu. Tam udało nam się wielu klientów namówić, by więcej zakupów w niedziele nie robili. Klienci popierali akcję, wielu z nich rozumiało cel akcji jakim jest zamknięcie sklepów w tym szczególnym dniu jakim jest niedziela.

  Całą akcję popierał kościół, w wielu kościołach wywieszone zostały plakaty namawiające do nie robienia zakupów w niedzielę, a w kazaniach poruszany był także wątek należytego obchodzenia niedzieli z Bogiem w gronie rodzinnym. Jak mówił Papież Jan Paweł II, „Niedziela jest dniem radości, odpoczynku i solidarności”

  Szacuje się, że w każdą niedziele pracuje blisko 250 tysięcy ludzi, w większości są to kobiety.


  (HM Bytom, na zdjęciu od lewej strony: Sławomir Rarok, Aleksandra Raszka,
  Adam Hanslik, Artur Basta)


  (Katedra Chrystusa Króla w Katowicach, na zdjęciu od lewej strony: Sławomir Rarok, Artur Basta)


 • Spotkanie z przedstawicielami „USDAW”

  2013-03-04

  Koleżanki i koledzy,

  W dniach od 20.02.do 24.02.2013 r. w Krakowie na zaproszenie naszej organizacji gościliśmy Angielski Związek Zawodowy „USDAW”. Organizacja związkowa działająca na terenie macierzystej siedziby firmy TESCO.

  Na spotkaniu obecni byli członkowie Prezydium Związku naszej organizacji, natomiast stronę Angielską reprezentowali Johan Hannett'em (Sekretarz Generalny „USDAW”), a także Paddy Lills'em (zastępca sekretarza Generalnego „USDAW”). Na początku spotkania zostały omówione warunki pracy jakie występują w sklepach Tesco w Polsce i Wielkiej Brytanii. Ponadto Nasza organizacja przedstawiła również zasady współpracy pomiędzy Związkiem Zawodowym „NSZZ” Solidarność, a przedstawicielami Tesco/Polska. Ustalono również zasady współpracy między naszymi organizacjami związkowymi na przestrzeni nadchodzących miesięcy. Przedstawiciele „USDAW” zapewnili Nas, że informacje jakie uzyskali w czasie spotkania zostaną przedstawione zarządowi Tesco w Anglii.  (na zdjęciu od lewej strony Wioletta Stanaszak,John Hannett, Beata Michajluk, Elżbieta Jakubowska, Artur Basta, Paddy Lills,Sławomir Rarok)


 • Komunikat

  2013-02-27

  Koleżanki i koledzy,

  19 lutego 2013 r. odbyło się spotkanie pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w Tesco /Polska/ a przedstawicielami zarządu spółki. Pracodawca na spotkanie zaprosił dwóch przedstawicieli NSZZ „Solidarność”. Reprezentowali nasz związek przewodnicząca Elżbieta Jakubowska oraz zastępca przewodniczącej Sławomir Rarok.

  Pomimo wniosku aby w spotkaniu uczestniczyło Prezydium NSZZ „Solidarność” pracodawca nie zaprosił zarządu naszej organizacji. W związku z tym, na spotkaniu z pracodawcą 19 lutego 2013 r. NSZZ „Solidarność” uczestniczyła w charakterze obserwatorów.

  Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w porozumieniu z pracodawcą ustaliła jedynie tematy i harmonogram spotkań. Uzgodniliśmy, że stanowisko naszego związku przekażemy pracodawcy na piśmie, co zostało ujęte w protokole ze spotkania.


 • Pracownicy Tesco chcą zmian. Płace, obowiązki...

  źródło: www.m.krakow.gazeta.pl; 2013-02-26


  Podwyżka płac, zmniejszenie ilości skanowanych produktów i transakcji z ClubCard - takie m.in. postulaty na przedstawił Związek Zawodowy NSZZ "Solidarność" przy Tesco Polska sp. z o. O postulatach i sytuacji pracowników firmy po ubiegłorocznych zwolnieniach grupowych związkowcy poinformowali na czwartkowej konferencji w Krakowie.


  Na spotkaniu z zarządem Tesco Polska, które odbyło dwa dni temu w Krakowie, związkowcy przedstawili listę postulatów na rok 2013. Składają się na nie m.in. podwyżka i zniesienie regionalizacji płac, zmniejszenie ilości skanowanych produktów (z 1500 na 1200 na godzinę) oraz zmniejszenie liczby transakcji z udziałem karty ClubCard (z 60 % do 40 %). W odpowiedzi zarząd sieci handlowej zaproponował cykliczne spotkania, na których negocjowane będą warunki dalszej współpracy. Związkowcy liczą, że uda się wprowadzić zaproponowane przez nich zmiany. - Gdyby jednak rozmowy nie przyniosły oczekiwanych skutków, będziemy zmuszeni podjąć bardziej radykalne kroki - zapowiadał w czwartek Artur Basta, sekretarz przyzakładowego związku.

  Przedstawicielom "Solidarności" Tesco Polska udało się nawiązać współpracę z brytyjskim związkiem zawodowym USDAW. Reprezentanci tej organizacji pomimo wcześniejszych zapewnień nie wzięli jednak udziału w konferencji.


 • Solidarność Tesco walczy o podwyżki

  źródło: www.dziennikpolski24.pl; 2013-02-22


  Zaczynamy od rozmów z pracodawcą, ale jeśli te nie dadzą rezultatów, nie wykluczamy niczego - zapowiedzieli podczas wczorajszej konferencji związkowcy NSZZ "Solidarność" przy Tesco Polska.


  Trudne warunki pracy wynikające z malejącej liczby pracowników - na to skarżą się związkowcy. W niektórych sklepach zwolniono w ciągu kilku ostatnich lat połowę załogi. A pracy nie ubywa, pracownicy muszą wyrabiać mocno wyśrubowane normy. W ciągu godziny kasjerka ma zeskanować 1500 produktów; na dziesięciu klientów sześciu powinno mieć Club Card. - Ci, którzy nie wyrabiają norm, dostają upomnienia lub są przenoszeni na inne stanowiska, np. do układania towaru - opowiada Artur Basta, sekretarz "S".

  Może te normy mają uzasadnienie, ale pracownicy go nie znają. Nacisk zaś powoduje stres, wyczerpanie fizyczne i psychiczne, - mówi Elżbieta Jakubowska, przewodnicząca związku.

  Związkowcy przedstawili swe postulaty. Są wśród nich podwyżki - 10 proc. dla pracowników i 5 proc. dla kierowników, ujednolicenie płac we wszystkich regionach, złagodzenie norm. Sytuacja jest zła w całej branży, ale zadowolony pracownik to lepsza obsługa - mówi Sławomir Rarok, wiceprzewodniczący "S".

  Michał Sikora, rzecznik Tesco, odpiera zarzuty. Podkreśla, że dwa miesiące temu większość pracowników dostała podwyżki rzędu 3-4 procent. Poszerzony został pakiet świadczeń dodatkowych o program darmowych badań diagnostycznych.

  Jeśli chodzi o wynagrodzenia, płacimy adekwatnie do wykonywanej pracy - płaca za różną pracę w różnych sklepach może się różnić - tłumaczy Sikora. Liczba produktów skanowanych w ciągu godziny często jest błędnie interpretowana. W rzeczywistości każdy kasjer skanuje średnio 400 - 600 produktów na godzinę. W ciągu godziny kasuje produkty średnio 30 klientów.

  Na razie ustalono, że w pierwszym kwartale spotkania z pracodawcą będą odbywać się co dwa tygodnie. W tym czasie mają być wypracowane wspólne rozwiązania. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, choć podchodzimy do tych zapowiedzi z rezerwą - mówi Jakubowska. Jeśli się to nie uda, nie wykluczamy niczego.

  Ta konferencja jest też dla klientów - by wiedzieli, że nie jesteśmy warchołami, tylko walczymy o lepsze warunki pracy - dodaje Basta.


 • "USDAW" z wizytą w Polsce

  2013-02-19

  W czwartek 21.02.2013r.w Krakowie odbędzie się spotkanie Związku Zawodowego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ” Tesco Polska z przedstawicielami Brytyjskiego Związku Zawodowego „USDAW” (największy związek zawodowy istniejący w Tesco w Wielkiej Brytani).

  W spotkaniu udział weźmie prezydium naszego związku z przedstawicielami Brytyjskiego Związku Zawodowego "USDAW": John Hannett'em (Sekretarz Generalny "USDAW" oraz prezes Uni-Europa Commerce) oraz Paddy Lillis'em (zastępca Sekretarza Generalnego "USDAW").

  Tematem spotkania będzie przedstawienie sytuacji pracowników Tesco Polska w dobie kryzysu gospodarczego oraz ogólne zasady współpracy między naszymi Związkami ("USDAW"-"Solidarność"). Poruszony zostanie także temat współpracy pomiędzy Tesco, a organizacjami związkowymi.


 • KOMUNIKAT!!!!

  2013-02-13

  W dniach 11 i 12 luty 2013 roku, odbyło się spotkanie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy TESCO Polska sp. z.o.o. Na spotkaniu zostały poruszone następujące kwestie:

  1)Komisja Zakładowa uznała decyzję  wejścia w  spór zbiorowy przed spotkaniem z pracodawcą  w  sprawie postulatów złożonych na rok 2013 za przedwczesną. 

  2)Komisja Zakładowa ustaliła zasady przeprowadzenia wyborów na stanowiska Społecznych Inspektorów pracy na terenie placówek handlowych. (Wybory będą przeprowadzane Regionami).

  3)Komisja Zakładowa Wybrała Panią Magdalenę Zydler na członka Europejskiej Rady Zakładowej. (Europejska Rada Zakładowa to pracowniczy organ przedstawicielski, który umożliwia pracownikom uczestniczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem)

  4)Komisja Zakładowa ustaliła zasady współpracy we wszystkich dziedzinach związanych z naszą działalnością na 2013 rok

  Komisja Zakładowa

  NSZZ „Solidarność”

  przy Tesco Polska Sp. z o.o. • Artykuł: "Sekunda z życia kasjerki"

  2013-02-06

  W zakładce "Media o Nas" dodaliśmy nowy artykuł. Jest to artykuł pana Łukasza Kaczmarczyka, przedstawiający pracę pracowników kas w różnych sieciach handlowych. Zapraszamy do zapoznania się z artukyłem "Sekunda z życia kasjerki".


 • Postulaty na rok 2013

  2013-01-28

  Organizacje związkowe działające w Tesco /Polska/ przekazały pracodawcy postulaty na rok 2013. Spotkanie z pracodawcą w kwesti postulatów ma odbyć się w połowie lutego.

  W piśmie przesłanym do pracodawcy domagamy się zrównania płac w ramach sieci w różnych częściach kraju. W chwili obecnej pensja za pracę na tym samym stanowisku, w sieci w różnych częściach kraju jest zróżnicowana. Uważamy że jest to niezgodne z Kodeksem Pracy. W naszych postulatach występujemy także o podwyżkę wynagrodzeń za pracę w wysokości 5% dla kierowników oraz 10% dla pracowników podstawowych i liderów.

  Zwróciliśmy się także do pracodawcy o wyjaśnienie w formie pisemnej na jakiej podstawie zostało obliczone obecnie obowiązujące tempo skanowania oraz z postulatem obniżającym tą normę z 1500 do 1200 produktów na godzinę.

  Powyższe postualty popierają wszystkie organizacje związkowe działające w Tesco.

  Postulaty złożone do pracodawcy na rok 2013: OTWÓRZ


 • Spotkanie z pracodawcą

  2012-12-15

  Koleżanki i koledzy,

  W styczniu w Krakowie spotkają się przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w Tesco Polska z przedstawicielami pracodawcy.

  Spotkanie będzie kontynuacją prac nad wprowadzeniem zmian do Regulaminu Pracy. NSZZ „Solidarność” zamierza również, przedstawić pracodawcy postulaty na 2013 rok.


 • Spotkanie ze związkiem zawodowym USDAW z Wielkiej Brytanii

  2012-12-06

  Koleżanki i koledzy,

  Na początku 2013 roku w Krakowie odbędzie się dwudniowe spotkanie Związku Zawodowego "NSZZ Solidarność" działającego przy Tesco Polska ze związkiem zawodowym działającym w Tesco w Wielkiej Brytanii.

  Na spotkaniu przedstawimy działalność naszej organizacji, oraz omówimy zasady współpracy pomiędzy naszym Związkiem Zawodowym, a Pracodawcą. Mamy nadzieję, że nasze działania wpłyną na zmianę warunków pracy w Tesco.

 • 26 listopada 2012

  "Informator pracowniczy" listopad

  Witajcie, poniżej można pobrać nowy "informator pracowniczy". Prosimy członków związku, by informatory zostały wywieszone na tablicach związkowych w Waszych sklepach. Pamiętajmy, że często jest to podstawowe źródło wiedzy o działalności związku.

  pobierz


 • Apel do Pani Dyrektor Personalnej Tesco Polska

  2012-11-19

  Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska Sp. z o.o. wnioskuje o nie korzystanie z dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy i nieprzesuwanie godzin z miesiąca Stycznia 2013 na Grudzień 2012 zgodnie z zapisem w regulaminie Pracy (&14).

  Wniosek swój motywujemy tym, że miesiąc grudzień jest miesiącem wzmożonego handlu w związku z okresem przedświątecznym, a to wiąże się z zwiększonym wysiłkiem fizycznym i psychicznym. Wszyscy chcemy przygotować się godnie do obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia i cieszyć się wyjątkowością tych dni w życiu każdej polskiej rodziny lecz musimy wziąć pod uwagę, że w naszej firmie w większości pracują kobiety i na nich spoczywa konieczność przygotowania domostw do tych pięknych i radosnych chwil. Dodatkowa praca ma wpływ na odpoczynek potrzebny do wydajnej pracy i dla regeneracji sił.

  Nasza Organizacja zdaje sobie sprawę z tego, że firma musi również przygotować się wyjątkowo do tego „gorącego” okresu i że każda godzina pracy przekłada się na zysk dla pracodawcy dlatego wnioskujemy o skorzystanie z innych możliwości jakie daje prawo w celu uzyskania dodatkowych roboczogodzin.

  Z wyżej wymienionych powodów uważamy wniosek za zasadny i apelujemy do Pracodawcy o ponowne rozpatrzenie swojej decyzji.

  Pod wyżej wymienionym dokumentem w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska Sp. z o.o. podpisali się Przewodnicząca Pani Elżbieta Jakubowska i Wiceprzewodniczący Pan Sławomir Rarok.


 • Społeczny Inspektor Pracy-Regulamin podpisany

  2012-11-17

  Koleżanki i koledzy,

  14 listopada 2012 roku wszystkie związki zawodowe, działające w Tesco Polska Sp. z o.o. podpisały regulamin, dotyczący Społecznego Inspektora Pracy (SIP). Jest to dokument, który został ustalony ze wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi w naszej firmie. Obecnie Społeczny Inspektor Pracy może zostać wprowadzony w Tesco na terenie całego kraju. Jednocześnie przypominamy, że w/w regulamin był dla nas jednym z najważniejszych priorytetów na ten rok. Dzięki temu, będziemy mieli większy wpływ na poprawę warunków pracy.

  w imieniu Komisji Zakładowej

  Elżbieta Jakubowska

  przewodnicząca NSZZ „Solidarność”

  przy Tesco Polska Sp. z o.o. • UNI Tesco Globalny Sojusz

  2012-11-02

  Koleżanki i koledzy,

  Od 30.10.2012 r. do 31.10.2012r. w Szwajcarii odbyła się dwu dniowa Konferencja w której wzięli udział przedstawiciele związkowi pracowników TESCO z wielu krajów świata. Głównym celem spotkania była wymiana informacji na temat warunków pracy panujących w firmie TESCO. Naszą organizacje reprezentowała Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska Pani Elżbieta Jakubowska. • 22 październik 2012

  "Informator pracowniczy" wrzesień/październik

  Witajcie, poniżej można pobrać nowy "informator pracowniczy". Prosimy członków związku, by informatory zostały wywieszone na tablicach związkowych w Waszych sklepach. Pamiętajmy, że często jest to podstawowe źródło wiedzy o działalności związku.

  pobierz


 • Komunikat NSZZ "Solidarność" Tesco do członków związku

  2012-10-15

  Koleżanki i koledzy,

  NSZZ „Solidarność” działająca przy Tesco Polska Sp. z .o.o. na początku 2012r. wystąpiła do Pracodawcy z postulatem o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środków, które miały być przeznaczone na dodatkowe bony pieniężne dla Pracowników TESCO. Dzięki uporowi i determinacji Naszej Organizacji udało się osiągnąć zamierzony cel i w tym roku oprócz bonów świątecznych, pracownicy otrzymają dodatkowe świadczenie.

  Jednocześnie przypominamy, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest powołany głównie żeby pomagać pracownikom najmniej zarabiającym.

  Chcieliśmy również poinformować, że w tym roku Sklepy Tesco będą otwarte w Wigilię Bożego Narodzenie do godziny 15:00, a w roku 2013 do godziny 14:00. Jest to sprawa o którą Solidarność walczyła od wielu lat, między innymi prowadząc kampanię informacyjną „Nie przehandluj pierwszej gwiazdki”. Jak widać nasze działania doprowadziły do tego, że również Pracownicy Tesco będą mogli dłużej cieszyć się tym wyjątkowym czasem.

  Komisja Zakładowa

  NSZZ „Solidarność”

  przy Tesco Polska Sp. z o.o.


 • NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” TESCO NADAL W SPORZE ZBIOROWYM

  2012-10-09

  Organizacja Związkowa NSZZ „S” nadal znajduje się w sporze zbiorowym z pracodawcą (Tesco Polska Sp. z o.o.), który dotyczy, wypłacenia odszkodowań za utratę pracy, oraz przekwalifikowań dla zwolnionych pracowników. Do rozwiązania sporu został przydzielony Mediator z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na razie odbyło się jedno spotkanie, na którym omówiono sprawy techniczne samej mediacji.

  O dalszych postępach w rozmowach będziemy informowali w kolejnych komunikatach.

  w imieniu Komisji Zakładowej

  Elżbieta Jakubowska

  przewodnicząca NSZZ „Solidarność”

  przy Tesco Polska Sp. z o.o. • SPOTKANIE KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

  2012-10-08

  W dniach 18/19.09.2012r. odbyło się spotkanie Komisji Zakładowe NSZZ "S". Głównym tematem spotkania było omówienie bieżących spraw naszej organizacji związkowej, oraz podjęcie kluczowych decyzji, związanych z działalnością NSZZ "S". Komisja Zakładowa, omówiła również, zagadnienia związane ze spotkaniem Europejskiej Rady Zakładowej.

  Europejskie Rady Zakładowe(ERZ) służą przede wszystkim przekazywaniu europejskim przedstawicielom pracowników informacji, dotyczących wszystkich istotnych aspektów funkcjonowania firmy oraz konsultowaniu przez zarządy koncernów międzynarodowych decyzji mających wpływ na sytuację pracowników w wymiarze ponadgranicznym.

  Informacje dotyczące spotkania ERZ zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej w późniejszym terminie.

  w imieniu Komisji Zakładowej

  Elżbieta Jakubowska

  przewodnicząca NSZZ „Solidarność”

  przy Tesco Polska Sp. z o.o. • Komunikat NSZZ "Solidarność" Tesco do członków związku

  2012-07-05

  Koleżanki i koledzy,
  15 czerwca 2012 zakończyło się wręczanie wypowiedzeń umów o pracę w ramach zwolnień grupowych. Nasza organizacja wraz z pozostałymi związkami zawodowymi działającymi w Tesco, od początku były przeciwne zwolnieniom grupowym. Uważamy, że nasze wspólne działania doprowadziły do ograniczenia ilości zwolnionych osób z blisko tysiąca do ok. 350 wręczonych wypowiedzeń.

  Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w chwili obecnej znajduje się w sporze zbiorowym, dotyczącym wypłacenia odszkodowań za utratę pracy oraz przekwalifikowań dla zwalnianych pracowników. Pracodawca nie chce zabezpieczyć swoich niejednokrotnie wieloletnich pracowników przed skutkami zwolnień. Dodatkowe świadczenie, o które walczy nasza organizacja pozwoliłoby przetrwać osobom zwalnianym trudny okres poszukiwania nowej pracy. Kolejnym etapem naszego sporu jest powołanie mediatora rządowego, którego celem będzie doprowadzenie do porozumienia, a tym samym sprawa naszych żądań nie jest zakończona.

  Jednocześnie dziękujemy wszystkim pracownikom, za udział w działaniach, które zostały przez nas do tej pory podjęte i apelujemy o jeszcze liczniejsze zaangażowanie. Pamiętajcie, razem możemy więcej.

  w imieniu Komisji Zakładowej

  Elżbieta Jakubowska

  przewodnicząca NSZZ „Solidarność”

  przy Tesco Polska Sp. z o.o.


  Prosimy o wywieszenie powyższej informacji na tablicach związkowych. Informacja do pobrania po kliknięciu OTWÓRZ


 • Progres II - możliwością aktywności zawodowej.

  2012-07-01

  Organizacja Związkowa nawiązała kontakt z firmą WYG International Sp. z o.o., która z Europejskiego Funduszu Społecznego wspiera aktywność zawodową. Dzięki programowi Progres II zwolnieni pracownicy lub pracownicy będący na zwolnieniach mogą przekwalifikować się, dobyć staż, a w późniejszym czasie znaleźć zatrudnienie. Program przekwalifikowań działa w województwach: Małopolskim, Wielkopolskim, Mazowieckim, Kujawsko-Pomorskim oraz Warmińsko-Mazurskim.

  W ramach szkoleń każdy uczestnik może skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego, porad psychologicznych i szkoleń zawodowych. Organizowane są także warsztaty z poszukiwania pracy z elementami automotywacyjnymi i autoprezentacji.

  Na osoby zainteresowane czekają przekwalifikowania na pracownika kancelaryjnego, operatora koparko-ładowarek, opiekuna domowego, diagnostyka samochodowego, telemarketera/telewindykatora, pracownika księgowości z obsługą programów IT, spawacza MIG/MAG, grafika komputerowego, kosmetyczki, pracownika ochrony fizycznej, kurs barmańsko-kelnerski, przedstawiciela handlowego, pomocniczego pracownika obsługi hotelarskiej, pracownika małej gastronomii czy obsługi kas fiskalnych i inne. Progres II gwarantuje odbycię szkoleń, stażów a także postara się o zapewnienie stałego zatrudnienia. W ramach programu Progres II można także pozyskać fundusze na otworzenie własnej firmy.

  Wszystkich zaintersowanych odsyłamy do strony projekt-progres.pl, także do pobrania dokumentów, które pozwolą przystąpić do przekwalifikowań:
  Formulasz zgloszeniowy OTWÓRZ
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych OTWÓRZ
  Informacje o projekcie OTWÓRZ
  Ulotka reklamująca przekwalifikowania OTWÓRZ
  Wszyscy, którzy są zainteresowani, a potrzebują więcej informacji mogą skontaktować się z panią Anną Hrynyszyn, tel: 509-570-030.


 • Dalej bez porozumienia – protokół rozbieżności

  2012-06-23

  W dniach 14 oraz 20 czerwca doszlo do spotkań z pracodawcą na temat sporu zbiorowego w jakim nasza organizacja się znajduję. Powodem sporu zbiorowego jest sposób, w jaki są rozwiązywane umowy o pracę z pracownikami (brak zabezpieczenia bytowego zwalnianych pracowników). Ostatecznie został sporządzony protokół rozbieżności, a na kolejnych spotkaniach rozmowy z pracodawcą będą kontynuowane z użyciem mediatora.

  W wyniku rozmów pracodawca zgodził się na przekwalifikowania pracowników wspólnie z Urzędami Pracy, jednak nie zgodził się na odszkodowania. Naszym zdaniem odszkodowania są o wiele ważniejsze, ponieważ pozwolą przetrwać pracownikom okres, do czasu znalezienia pracy. W dodatku odprawy należałyby się każdemu zwolnionemu pracownikowi w trybie zwolnień grupowych. Na tą opcje nie chciał się jednak zgodzić pracodawca.

  Stoimy na stanowisku, że złożona przez Pracodawcę propozycja dotycząca pokrycia pracownikom objętym grupowym zwolnieniem kosztów przekwalifikowania w formie pozaszkolnej jest niekonkretna. W szczególności nie zawiera ona jakiegokolwiek bliższego wskazania zasad porkycia przez Pracodawcę tych kosztów oraz określenia wysokości kwot przeznaczonych na ich pokrycie. Ciężar przekwalifikowań poniesie Urząd pracy wraz z Pracodawcą. Tym samym nie mogliśmy uznać, że złożona przez Pracodawcę propozycja zrealizuje w sposób właściwy przekwalifikowanie zwalnianych pracowników.


 • Pikieta pod Biurem Głównym Tesco w Krakowie

  lewica.pl / gazetakrakowska.pl / własne / 2012-06-14

  13 czerwca w Krakowie przed biurem zarządu Tesco Polska odbyła się demonstracja przeciwko zwolnieniom grupowym, warunkom pracy i płacy w tej firmie. Był to pierwszy wspólny protest wszystkich działających tam związków zawodowych. Inicjatywa NSZZ "Solidarność" została poparta przez NSZZ "Solidarność 80", OPZZ Konfederację Pracy, Związek Zawodowy Pracowników Handlu i WZZ "Sierpień 80". Kilkudziesięciu przedstawicieli pracowników wręczyło wiceprezesowi zarządu list otwarty z postulatami.

  Od maja pracę w Tesco straciło już 350 pracowników. Zwolnienia mają potrwać do połowy czerwca i objąć nawet 1000 osób. Związkowcy domagają się nie tylko zaprzestania zwolnień, ale sugerują nawet zwiększenie liczby pracowników. Jednocześnie informują, że główne postulaty finansowe dotyczące zwiększenia odpraw pracowników zwalnianych oraz wypłacenia jednorazowych odszkodowań z tytułu utraty pracy, zostały całkowicie odrzucone przez pracodawcę.

  Znaleźli u nas źródło kapitału, zarabiają naszym kosztem, otwierają coraz więcej sklepów, a zmniejszają zatrudnienie - oburza się Elżbieta Jakubowska, szefowa "Solidarności" w polskim Tesco. Na rodzimym brytyjskim rynku Tesco zatrudnia pracowników, a w Polsce bije rekordy sprzedaży - i zwalnia. Prezes Tesco pochwalił się zatrudnieniem 500 dodatkowych pracowników w sklepach sieci w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich tygodni. Ma to poprawić jakość obsługi klientów i zatrzymać spadki sprzedaży. Dla odmiany Tesco Polska zwolniło w ostatnich tygodniach 350 osób.

  Władze firmy tłumaczą to "odmiennymi warunkami prowadzenia biznesu". Polski rynek jest specyficzny i musimy się do niego dostosować - tłumaczy Michał Sikora. Tymczasem oburzeni związkowcy mówią o "feudalizmie" i "kolonializmie". Od połowy maja nasilają protesty pod hasłem "Zwolnienia grupowe - dla Ciebie, dla rodziny", nawiązującym do sloganu reklamowego angielskiego giganta.

  Od dwóch lat alarmujemy władze sieci, że z powodu okrojonego personelu i skandalicznie niskich płac pogarsza się obsługa klientów, przez co możemy przegrać walkę o polski rynek. Menedżerowie odpowiadają... cyframi - mówi Elżbieta Jakubowska z "Solidarności" w Tesco.

  W dniu dzisiejszym odbyło sie spotkanie przedstawicieli NSZZ "Solidarność" z pracodawcą, a przedmiotem rozmów jest spór zbiorowy w jakim nasz związek się znajduje w związku ze zwolnieniami grupowymi. O efektach wspólnych rozmów poinformujemy juz wkrótce. • List otwarty do Prezesa Tesco Polska

  2012-06-14

  Dzisiaj tj. 13 czerwca w godzinach 14-16 przed biurem głównym Tesco Polska odbyła się pikieta przeciwko zwolnieniom grupowym, jakie przeprowadza w chwili obecnej firma. Na pikiecie przewodnicząca NSZZ "Solidarność" pracowników Tesco odczytała Elżbieta Jakubowska.

  Szanowny Pan

  Ryszard Tomaszewski

  Prezes Zarząd Tesco Polska

  ul. Kapelanka 56

  30-347 Kraków


  Zebrane dziś Związki Zawodowe zwracają się do Pana jako Prezesa Zarządu Tesco Polska w związku ze zwolnieniami grupowymi, jakie mają miejsce w naszej firmie. Uważamy, że podjęte działania przez Zarząd są krzywdzące w stosunku do zwalnianych pracowników. My przedstawiciele Związków Zawodowych wnosimi o zwiększenie odpraw dla zwalnianych pracowników oraz wypłaty odszkodowań za utratę pracy.

  Zwolnienia grupowe dotknęły w większości pracowników z wieloletnim stażem i doświadczeniem. W związku z powyższym Związki Zawodowe dzialające w Tesco Polska uważają, że należy zrekompensować wieloletnią pracę i zaangażowanie zwalnianych pracowników, dlatego sprzeciamy się zwolnieniom grupowym na obecnych warunkach. W wielu wypowiedziach Pana Prezesa można było usłyszeć, że praca w handlu jest ciężka, a siłę i pozycję firmy budują zatrudnieni w niej pracownicy. Czy nie uważą Pan zatem, że firma powinna się odwdzięczyć pracownikom przez zapewnienie im godziwego zabezpieczenia materialnego po utracie pracy?

  Jeszcze raz zwracamy się do Prezesa jako przedstawiciela Zarządu Tesco Polska z propozycją zwiększenia odpraw o 100%, czyli:
  - dla pracowników pracujących do 2 lat w firmie – dwumiesięczna odprawa
  - dla pracowników pracujących powyżej 2 lat do 8 lat – czteromiesięczna odprawa
  - dla pracowników pracujących powyżej 8 lat- sześciomiesięczna odprawa
  oraz odszkodowań w wysokości:
  - dla stażu pracy od roku do 2 lat włącznie 50% kwoty miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, określonego w zawartej umowie o pracę
  - dla stażu pracy powyżej 2 lat do 4 lat włącznie - 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, określonego w zawartej umowie o pracę
  - dla stażu pracy powyżej 4 lat do 6 lat włącznie - 200% kwoty miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, określonego w zawartej umowie o pracę
  - dla stażu pracy powyżej 6 lat do 8 lat włącznie - 300% kwoty miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, określonego w zawartej umowie o pracę
  - dla stażu pracy powyżej 8 lat 400% kwoty miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, określonego w zawartej umowie o pracę.

  Apelujemy do Prezesa jako przedstawiciela Zarządu Tesco Polska o ponowne rozpatrzenie naszych propozycji. Nic niewskazuje na to, że sytuacja firmy uniemożliwia wypłatę wymienionych odpraw i odszkodowań, a jednocześnie firma Tesco uważając się za odpowiedzialną społecznie udowodni, że nie tylko dba o zyski, ale również o ludzi pracujących dla dobra tej firmie.

  Z wyrazami szacunku:

  Pod powyższym pismem podpisały się wszystkie przewodniczące Organizacji Związkowych działające w Tesco Polska, które były obecne na dzisiejszej pikiecie. Wkrótce przedstawimy krótką relacje z dzisiejszej pikiety wraz z paroma zdjęciami.


 • Więcej Solidarności w sektorze handlu

  Serwis Informacyjny Solidarności / 2012-06-12

  Organizacje NSZZ „Solidarność” z sektora handlu powiększyły się o kolejnych członków Związku i stworzyły następne swoje oddziały.

  Rośnie zatrudnienie w handlu, niestety pogarsza się sytuacja pracowników tej branży. Zapotrzebowanie na ręce do pracy jest efektem ekspansji super i -hipermarketów oraz dyskontów. Obecnie w Polsce dla tego sektora pracuje około 1 milion osób, z tego ok. 400 tys. dla firm transnarodowych. Większość działających w naszym kraju sieci zapowiedziała inwestycje, stąd spodziewany jest wzrost zatrudnienia, jednak to nie oznacza polepszenia sytuacji osób tam pracujących. Firmy handlowe zwiększają liczbę swoich placówek, tym samym swoje obroty, konkurują pomiędzy sobą o jak największy udział w rynku, ale to często odbywa się kosztem pracowników.

  Jedną z największych dolegliwości pracowników handlu jest niestabilność zatrudnienia. Najczęściej zawierane są z nimi krótkoterminowe umowy o pracę na czas określony, w zasadzie prawie całkowicie wyeliminowane są umowy o pracę na czas nieokreślony, popularną formą zatrudnienia stał się outsourcing, pogarsza się jakość życia pracowników z tego sektora, co uniemożliwia im osiągnięcie jakiejkolwiek stabilizacji życiowej – mówi Alfred Bujara przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

  Związek zawodowy „Solidarność” chce zmienić sytuację pracowników i w odpowiedzi na takie działania przeprowadza kampanie organizowaną w sieciach handlowych.

  Efektem wspólnej pracy Działu Rozwoju Związku KK, Regionów, jak i samej Sekcji Handlu, po kolejnych nowopowstałych Organizacjach Oddziałowych w sieci Kaufland są następne zarejestrowane w innych sieciach handlowych. Na podstawie porozumienia obowiązującego pomiędzy NSZZ „Solidarność” a Carrefour przedstawiciele Związku mogą spotykać się z pracownikami tej firmy podczas tzw. „Otwartych Dni”. Nasi organizatorzy przeprowadzili rozmowy z zatrudnionymi w sklepach Regionu Mazowsze i Ziemi Łódzkiej i tym samym powstały dwie nowe Organizacje Oddziałowe w Sieradzu i jedna w Warszawie.

  Z kolei w sklepach Reala wzrosło uzwiązkowienie na terenie Warszawy również dzięki zakrojonej współpracy naszych struktur – mówi Kacper Stachowski Kierownik Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej.

  Kolejny sukces w organizowaniu pracowników odnotowano też w sieci Auchan, gdzie utworzono Organizację Oddziałową NSZZ „Solidarność” w Mikołowie, zarejestrowaną w Regionie Śląsko-Dąbrowskim.

  Poza kampaniami organizowania pracowników, prowadzimy również kampanie społeczne i medialne, organizujemy happeningi. Ze względu na zglobalizowany rynek pracy współpracujemy z UNI i innymi partnerami zagranicznymi oraz krajowymi, aby poprzez tego typu działania profesjonalizować nasze akcje i efektywnie pomagać pracownikom. Aczkolwiek wyzwaniem cały czas pozostaje brak dialogu społecznego w tej branży – dodaje Kacper Stachowski.


 • Komunikat!!!

  2012-06-06

  13 czerwca 2012r. w Krakowie, ul. Kapelanka 56, odbędzie się pikieta organizowana przez wszystkie związki zawodowe działające w Tesco Polska. W godzinach 14:00-16:00, razem wyrazimy nasz sprzeciw przeciwko działaniom naszego pracodawcy.

  Wzywamy Pracowników do wzięcia udziału w pikiecie na znak protestu przeciw zwolnieniom grupowym oraz warunkom pracy i płacy w naszej firmie. PAMIĘTAJ! Dziś wypowiedzenie pracy dotyczy koleżanki lub kolegi, jutro może dotyczyć CIEBIE!

  Dołącz do Nas, razem możemy więcej !!!

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontatk z przewodniczącą Elżbietą Jakubowska, pod nr. tel. 663-045-794


 • Zwolnienia grupowe - dla Ciebie dla Rodziny. Pikieta.

  http://solidarnosckatowice.pl / 2012-06-01

  Kilkadziesiąt osób protestowało 1 czerwca przed Silesia City Center w Katowicach oraz Tesco w Łodzi przy ulicy Widzewskiej przeciwko zwolnieniom grupowym w Tesco, które mają objąć blisko 1000 osób. W pikiecie wzięły udział dzieci pracowników sieci, które zostawiły dyrekcji sklepu laurki z prośbą, aby nie zwalniano z pracy ich rodziców.

  Tesco zamierza zwolnić tysiąc osób. To tysiąc dramatów nie tylko wyrzucanych pracowników, ale także ich rodzin. Jesteśmy dzisiaj tutaj, aby powiedzieć „nie” zwolnieniom grupowym - mówił podczas pikiety Alfred Bujara, szef Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.

  Dla pracodawcy jesteśmy tylko cyferkami w obliczeniach finansowych, ale za tymi cyferkami kryją się ludzie, niejednokrotnie ludzie, którzy z oddaniem przepracowali w Tesco wiele lat. Tak pracodawca dzisiaj dziękuje nam za pracę - powiedziała podczas pikiety Elżbieta Jakubowska, przewodnicząca Solidarności w Tesco Polska.

  Akcja protestacyjna przed Silesia City Center nieprzypadkowo została zorganizowana w dzień dziecka. W pikiecie uczestniczyły dzieci pracowników, które przygotowały laurki z napisami „Nie zwalniajcie mamy ani taty”, „Nie zabierajcie rodzicom pracy”. Związkowcy zamierzali wręczyć laurki dyrekcji katowickiego marketu Tesco. Niestety pani menadżer chociaż początkowo zapewniła że znajdzie chwile czasu, ostatecznie odmówiła wyjścia do nas. Dzieci zostawiły więc laurki w punkcie obsługi klienta - mówi Mirosław Grzywa, członek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

  Wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Ryszard Drabek zwrócił uwagę, że zagraniczne sieci handlowe stosują odmienne standardy wobec pracowników ze swoich rodzimych krajów i tych zatrudnionych w polskich sklepach. Żaden pracodawca z tych, którzy przybyli do nas z kapitałem zagranicznym, w swoim kraju nie pozwoliłby sobie na takie traktowanie pracowników. W Polsce ci pracodawcy chcą wprowadzać feudalizm. Na to nie możemy pozwolić - powiedział Drabek.

  Związkowcy podkreślili również, że wyniki finansowe Tesco w Polsce nie przemawiają za koniecznością tak drastycznej redukcji. Tesco w ostatnich latach otworzyło blisko 100 nowych sklepów, tymczasem liczba pracowników się nie zwiększyła, obowiązków jest coraz więcej, ale pracownik jest dla pracodawcy na ostatnim miejscu - przekonywała Elżbieta Jakubowska. W takim markecie jak ten, przed którym stoimy, w Anglii pracuje 600-650 osób, u nas zaledwie 300 pracowników przy znacznie większych obrotach. Już dzisiaj jeden pracownik musi wypełniać obowiązki, które w Anglii wykonują 2-3 osoby - dodał Alfred Bujara.

  O zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych pracodawca poinformował zakładową Solidarność pod koniec kwietnia. Zwolnienia rozpoczęły się 16 maja i mają potrwać do połowy czerwca. Wypowiedzenia otrzymało już kilkaset osób. 14 maja związki zawodowe działające w sieci powołały wspólny komitet protestacyjny. Od 22 maja w firmie trwa spór zbiorowy. Solidarność domaga się ograniczenia skali redukcji oraz wprowadzenia osłon socjalnych dla zwalnianych pracowników. • "S" w sporze zbiorowym z pracodawcą - wkrótce spotkanie

  2012-05-23

  Z dniem 23 maja nasza organizacja weszła w spór zbiorowy z pracodwacą. Powodem sporu zbiorowego jest nie zrealizowanie naszych żądań dotyczących dodatkowego odszkodowania pieniężnego za każdy rok zatrudnienia w Tesco Polska Sp. z o.o. oraz pokrycia kosztów przekwalifikowania w formie pozaszkolnej. Żądania te odnoszą się do zwolnień grupowych, które w chwili obecnej są dokonywane w naszej firmie.

  W związku z wejściem w spór zbirowy z pracodawcą przedstawiciele naszej organizacji spotkają się 29 maja z pracodawcą. Mamy nadzieje, że już w pierwszych rozmowach uda nam się porozumieć z pracodawcą na drodze dialogu. Poniżej przypomnamy treść pisma jaka została przekazana pracodawcy.

  Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska Sp. z o.o. zwraca się o zagwarantowanie pracownikom objętym procesami restrukturyzacyjnymi:
  1.pokrycia kosztów przekwalifikowania w formie pozaszkolnej,
  2.dodatkowego świadczenia pieniężnego za każdy rok zatrudnienia w Tesco Polska Sp. z o.o.
  Jednocześnie wyznaczamy 5-dniowy termin realizacji naszego żądania. Niezrealizowanie w wyznaczonym terminie naszego żądania skutkować będzie sporem zbiorowym zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.


 • Oświadczenie ZZ w sprawie zwolnień grupowych i wniosek "S"

  2012-05-19

  W związku z brakiem podpisania "porozumienia w sprawie zwolnień grupowych" organizacje związkowe działające u pracodawcy stworzyły wspólne oświadczenie do zaistniałej sytuacji. Nasza "Solidarność" wystąpiła także z pismem do Zarządu Tesco, o co w dalszym ciągu "S" pracowników Tesco będzie się upominać.

  OŚWIADCZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ZAWODOWYCH W TESCO W SPRAWIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
  W dniu 14 maja doszło do spotkania NSZZ "Solidarność", KZ WZZ "Sierpień 80", NSZZ "Solidarność 80", OZ OPZZ Konfederacja Pracy oraz Związku Zawodowego Pracowników Handlu z pracodawcą w sprawie zwolnień grupowych. Podczas burzliwych rozmów większość postulatów związkowych zostało odrzuconych. Powody podane przez pracodawcę odnoszące się do zwolnień grupowych, nie były zdaniem związków zawodowych przekonywające. Terminy spotkań o które prosiły organizacje związkowe nie zostały zaakceptowane. Związki zawodowe po konsultacjach uznały, że całość prowadzonych rozmów była pozorowana. Przemawia za za tym fakt, że do spotkania z pracodawcą doszlo na cztery dni przed kończem terminu konsultacji. Główne postulaty finansowe dotyczące zwiększenia odpraw pracowników zwalnianych oraz wypłacenia jednorazowych odszkodowań z tytułu utraty pracy zostały całkowicie odrzucone przez pracodawcę. W wyniku tych zdarzeń wszystkie organizację związkowe postanowiły, że nie podpiszą porozumienia w sprawie zwolnień grupowych w Tesco. Wszystkie związki uważają, że w sieci handlowej Tesco należy zwiększyć zatrudnienie, a nie przeprowadzać dalszej redukcji zatrudnienia.

  Podpisały:
  Elżbieta Jakubowska - NSZZ "Solidarność",
  Elżbieta Fornalczyk - KZ WZZ "Sierpień 80" oraz z upoważnienia NSZZ "Solidarność 80",
  Alicja Nisiewicz - Związek Zawodowy Pracowników Handlu,
  Iwona Mandat - OZ OPZZ Konfederacja Pracy.

  Nasza organizacja wystąpiła również z pismem do Zarządu Tesco, a oto jego treść:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska Sp. z o.o. zwraca się o zagwarantowanie pracownikom objętym procesami restrukturyzacyjnymi:
  1.pokrycia kosztów przekwalifikowania w formie pozaszkolnej,
  2.dodatkowego świadczenia pieniężnego za każdy rok zatrudnienia w Tesco Polska Sp. z o.o.

  Jednocześnie wyznaczamy 5-dniowy termin realizacji naszego żądania. Niezrealizowanie w wyznaczonym terminie naszego żądania skutkować będzie sporem zbiorowym zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.


 • Brak porozumienia w sprawie zwolnień grupowych

  2012-05-15

  W dniu 14 maja NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska wraz z pozostałymi związkami działającymi u pracodawcy jednogłośnie odrzuciły projekt „porozumienia w sprawie zwolnień grupowych”. Projekt, który przedstawił pracodawca był kompromitujący, nie dawał nic więcej ponadto, co gwarantuje ustawa o zwolnieniach grupowych.

  W dzisiejszym dniu spotkaliśmy się z pracodawcą oraz z innymi organizacjami związkowymi w celu wspólnego opracowywania „Porozumienia w sprawie zwolnień grupowych”. Rozmowy zakończyły się fiaskiem, pomimo usilnych dążeń pracodawcy do uzyskania zgody związków na przeprowadzenie zwolnień grupowych w firmie. Większość postulatów, które przedstawiła nasza organizacja zostały odrzucone. W zaistniałej sytuacji postanowiliśmy z pozostałymi związkami nie podpisywać warunków porozumienia.

  Firma podając jako przyczynę zwolnień grupowych reorganizację zakładu pracy, wykluczyła przyczyny ekonomiczne tych zwolnień i dlatego niezrozumiałym jest brak jakichkolwiek formy finansowego zadośćuczynienia dla zwalnianych pracowników. Zostały odrzucone propozycję podwojenia odpraw zawartych w ustawie o zwolnieniach grupowych oraz pracodawca odrzucił postulat wypłaty odszkodowań z tytułu utraty pracy, które kształtowało się w granicach od 50 do 400% wynagrodzenia zasadniczego. Pracodawca poinformował nas, że ma zamiar zwolnić na podstawie artykułu 1 ustawy z dnia 13 maja 2003r około 1 000 pracowników. Proces wręczania wypowiedzeń rozpocznie się na przełomie maja-czerwca.

  Wszystkim zwalnianym pracownikom doradzamy, by złożyli pismo z wyrażeniem zamiaru podjęcia pracy u pracodawcy. Jest to o tyle ważne, że przez 15 miesięcy od zwolnienia, pracodawca ma obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika , w chwili utworzenia nowych miejsc pracy.


 • Węgrzy w Polsce - wsparcie pod sejmem

  2012-05-14

  W dniach 7-11 maja na zaproszenie naszej organizacji gościliśmy węgierski związek KDFSZ. Organizacja związkowa działająca w Tesco na Węgrzech. Celem rozmów było zacieśnienie współpracy, doprowadzenie do współpracy ze Słowakami i Czechami. Delegacja węgierska wsparła nas także 11 maja podczas manifestacji „Solidarności” przed sejmem w sprawie uchwalenia wieku emerytalnego.

  Na spotkaniu obecni byli członkowie Prezydium Związku naszej organizacji a także szef Sekcji Handlu, Alfred Bujara. Ze strony węgierskiej przybył przewodniczący Csaba Bubenko a także wiceprzewodniczący Gabriela Bokor i Zsolt Buri wraz z tłumaczką Danutą Grygiel.

  Na początku omówiono sytuację pracowników w Tesco oraz problemy, jakie występują w obu krajach. Większość problemów dotyczących warunków pracy w Tesco w Polsce i na Wegrzech jest taka sama. W porozumieniu ze związkiem węgierskim postanowiliśmy powiększyć naszą współpracę o związki zawodowe z Czech i Słowacji. Zarówno Węgrzy jak i Polacy uznali, że jeszcze w tym roku należy zawrzeć wspólne porozumienie czterech krajów. Zawiązanie współpracy związków działających w Tesco w Europie Środkowowschodniej pozwoli skutecznie zwrócić uwagę centrali firmy w Wielkiej Brytanii, na problemy występujące w naszych krajach.

  Węgierski związek uczestniczył także z nami w piątkowej manifestacji pod sejmem przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Bubenkó Csaba przedstawił sytuację w sieciach handlowych na Węgrzech. Przewodniczący KDFSZ poprał także nasze inicjatywy w dążeniu do poprawy warunków pracy, oznajmił że jego związek poprze każdą inicjatywę dążącą do poprawy warunków pracy w naszym kraju.


 • Spotkanie w sprawie zwolnień grupwoych - 10 maj

  2012-05-04

  10 maja dojdzie do spotkania naszego związku z pracodawcą w celu omówinia zwolnień grupowych. Będzie to pierwsze spotkanie jakie odbędzie nasza organizacja z pracodawcą, od czasu ogłoszenia w firmie zwolnień grupowych. W chwili obecnej nasz związek nie otrzymał jeszcze odpowiedzi pisemnej od pracodawcy na pytania, jakie zadaliśmy firmie w związku z palnowanymi zwolnieniami grupowymi.

  Przypominamy, że nasza organizacja wystąpiła z szeregiem pytań do pracodawcy, w celu zapoznania się z problem zwolnień grupowych jakie palnuje pracodawca w miesiącach maj-czerwiec. Pytania te są o tyle ważne, że mają na celu przygotowanie naszej organizacji do spotkania z pracodawcą. Według ustawy związki zawodowe mają 20 dni na negocjowanie zwolnień grupowych.


 • Polska-Węgry dwa bratanki

  2012-05-04

  Już w najbliższy poniedziałek dojdzie do spotkania przedstawicieli NSZZ "Solidarność" przy Tesco Polska z węgierskim związkiem dzialającym w Tesco na Węgrzech - KDFSZ. Do spotkania dojdzie w Zakopanem, gdzie w spokoju oba związki będą mogły omówić ważniejsze rzeczy dziejące się w międzynarodowej firmie Tesco.

  Wymiana informacji o tym, jaka jest sytuacja w firmie w obu krajach - to jeden z tematów, który będzie omawiany na spotkaniu. Najważniejszym aspektem jaki ma być zapoczątkowany na spotakniu obu związków jest chęć przygotowania do wspólnego spotkania ze związkami działającymi w Europy Środkowowschodniej. Chodzi tutaj o Polskę, Węgry, Czechy i Słowację. Z czego wynika potrzeba współpracy? W zeszłorocznym spotkaniu naszego związku z delegacją węgierską KDFSZ ustaliliśmy, ze problemy jakie pojawiają się w tej części Europy w odniesieniu do Tesco są bardzo podobne. W związku z czym istnieje mozliwość stworzenia porozumienia pomiędzy wyżej wymienionymi krajami.

  W czerwcu planowana jest konferencjia w Budapeszcie, na której spotka się nasz związek z Węgrami, Czechami i Słowakami. Kształt współpracy nie jest określony, a porozumienie będzie dopiero efektem wspólnych rozmów przedstawicieli związkowych czterech państw w których istnieje Tesco.


 • Zwolnienia grupowe w Tesco - co dalej?

  2012-04-27

  Przed dwoma dniami na naszej stronie internetowej oraz do przedstawicieli naszej oragnizacji na sklepach wyslaliśmy informację o jak najkorzystniejszym zachowaniu w obliczu możliwego zwolnienia. To jednak dopiero początek sprawy związanej ze zwolnieniami grupowymi w naszej firmie. Jako organizacj związkowa wystąpiliśmy do pracodawcy z pismem o wspólne spotkanie oraz z pytaniami, które mogą rozjaśnić skalę problemu.

  Jak wspomniałem wyżej, wystąpiliśmy z pismem do pracodawcy z wnioskiem o wspólne spotkanie, tak by pracodawca mógł nam przedstawić skalę problemu. W pismie zawarte są także konkretne pytaniami w którym dopytujemy się między innymi o podanie przyczyn zamiaru wypowiedzeń grupowych, jaka będzie skala zwolnien oraz wniosek o podjęcie dialogu w tej sprawie.

  Informacja jaką otrzymała nasza organizacja jest zbyt ogólna i niewiele można się z niej dowiedzieć. W żaden sposób pismo od pracodawcy nie obrazuje skali zbliżających się zwolnień. Nasza organizacja będzie dążyła do wspólnego dialogu, którego w chwili obecnej nie ma.

 • 23 kwiecień 2012

  ZWOLNIENIA GRUPOWE - INFORMACJE

  W zakładce Nasza Gazetka oraz poniżej można pobrać informacje w sprawie postępowania przy zwolnieniach grupowych. Prosimy członków związku, by informacja ta została wywieszone na tablicach związkowych w Waszych sklepach. Pamiętajmy, że często tablice związkowe są podstawowym źródłem wiedzy.

  pobierz

  16 kwiecień 2012

  "Informator pracowniczy" na kwiecień

  W zakładce Nasza Gazetka oraz poniżej można pobrać nowy "informator pracowniczy". Prosimy członków związku, by informatory zostały wywieszone na tablicach związkowych w Waszych sklepach. Pamiętajmy, że często jest to podstawowe źródło wiedzy o działalności związku.

  pobierz


 • Walczymy dalej

  2012-04-05

  W imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz własnym serdecznie dziękuję wszystkim za udział w protestach przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz przed Sejmem w ostatnim tygodniu marca. Nasze emerytalne namiotowe miasteczko przypominało rządowi i parlamentarzystom o sprzeciwie wobec planów podniesienia wieku emerytalnego w kształcie planowanym przez rząd.

  Dziękuję Wam za liczny udział w manifestacji 30 marca, kiedy w Sejmie decydowały dalsze losy referendum. Dziekuję w imieniu 2 mln obywateli, którzy podpisali się pod wnioskiem pod referendum. 3o marca nic się nie skończyło. Nie odpuścimy. Chcemy, aby wreszcie w Polsce władza nie bała się społeczeństwa, ale go słuchała.

  Piotr Duda
  przewodniczący KK NSZZ “Solidarność”

  Przy okazji podziękowań ze strony przewodniczącego Piotra Dudy, zapraszam do zapoznania się ze zdjęciami z manifestacji pod sejmem.


  Kukly Donalda Tuska i Jacka Rostowskiego z przypiętymi kartkami: "zdradziłem i okłamałem naród", "byłem oszustem i kłamcą"
  zdjęcie wicepremiera Walderama Pawlaka z podpisem "zdrajca", obok kartki z tekstami: "na koalicyjnym bazarze handlują naszymi prawami antynarodowi lichwiarze z niewypłacalnymi długami" oraz "referendum się boicie, dobrze wiecie nędzni tchórze, czas się kończy przy korycie wypisano Wam na skórze"
 • Komentarz do ”kompromisu” PO-PSL

  2012-04-03

  Porozumienie pomiędzy PO i PSL w sprawie podniesienia wieku emerytalnego osiągnięto wyłącznie pod naszym naciskiem. Zawarto je po to, aby sprawić wrażenie kompromisu i odrzucić wniosek o referendum.

  Zwracamy uwagę,ze wysokość emerytury częściowej (od niepełnego przecież kapitału),będzie dramatycznie niska i nie jest żadną alternatywą, szczególnie dla osoby,która nie może pracować do emerytury. Wysokość „częściówki” będzie stanowić poniżej 1/3 wynagrodzenia osiąganego przed przejściem na świadczenie. Ponadto dramatycznie obniży właściwą emeryturę osiągniętą po 67 roku życia. Rozwiązanie to też dyskryminuje kobiety,które na „częściówce” mogą przebywać nawet 5 lat. Mężczyźni tylko 2. Ubytek właściwej emerytury u kobiet będzie bardzo duży.

  Warunki osiągnięcia „częściówki” i jej dramatycznie niska wysokość,jest zaporowa i w praktyce pozbawia jakiegokolwiek wyboru.

  Niezależnie od powyższego zmiany te nie rozwiązują problemu zapaści systemu emerytalnego. Za kilka lat okaże się,że w systemie jak nie było pieniędzy,tak nie ma. Są też demotywujące rząd do reformowania całego systemu,w tym rynku pracy,uszczelnienia go po stronie wpływów i demografii. W takiej postaci są korzystne jedynie dla budżetu,bo zmniejszają dopłaty do FUS,przerzucając jednocześnie te koszty na obywateli poprzez wypłatę głodowych świadczenia.

  Zachowanie Ludowców nie jest dla nas zaskoczeniem,choć liczyliśmy,że Premier Waldemar Pawlak zachowa się w tej sprawie zgodnie ze swoimi deklaracjami,które składał podczas naszego spotkania z Klubem PSL 1 marca. Widać przeważył argument utraty synekur politycznych i przywilejów,jakie PSL czerpie z udziału w koalicji rządowej. To jaskrawy przejaw politycznej prostytucji. Jak widać poglądy i zasady są zależne od ceny.

  Piotr Duda

  O reformie emerytalnej wypowiadała się także nasza przewodnicząca w programie TVP 2 "Pytanie na śniadanie" . Zapraszam także to zapoznania się z materiałem filmowym w którym przedstawione jest podejście przewodniczącego Piotra Dudy do sytuacji zwiazanej z wiekiem emerytalnym


 • "Solidarność" nadaje ton rozmową podwyżkowym

  2012-03-23

  16 marca doszło do spotkania między pracodawcą a naszą oragnizacją związkową. Było to pierwsze robocze spotkanie po wyborach uzupełniających do Komisji Zakładowej, które odbyły się pod koniec stycznia. Oprócz spraw oragnizacyjnych "Solidarność" jako pierwszy związek zawodowy istniejący u pracodawcy złożył postulaty podwyżke na rok 2012.

  Jak wspomniałem spotkanie z pracodawcą było pierwszym spotkaniem roboczym w 2012 roku. Zostały więc na nim ustalone zasady wzajemniej współpracy jeśli chodzi o komunikację pomiędzy pracodawcą a "Solidarnościa, przedstawiono nowy skład Komisji Zakładowej oraz Rewizyjnej, a także przedstawiliśmy problemy, jakie wystęują w firmie.

  Najważniejszą rzeczą jaka wydarzyła się tego dnia, było złożenie postulatów naszego związku na rok 2012 względem pracodawcy. Postulaty te złożyliśmy jako pierwszy związek działający w Tesco. 19 marca przy okazji spotkania naszego związku z innymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy, nasi przedstawiciele ustalili, że "Solidarność" zaprosi pozostałe związki do współnych rozmów podwyżowych. Do wspólnego spotkania dojdzie po przedstawieniu postulatów pozostałych związków pracodawcy, na którym omówimy wszystkie postulaty organizacji związkowych działających w Tesco Polska.

  Pismo w sprawie wspólnego terminu spotkania z pracodawcą oraz innymi związkami zostało wysłane przed paroma dniami. Mamy nadzieję, że wspólne rozmowy pozwolną nam skuteczniej rozmawiać z pracodawcą dla dobra pracowników.


 • Podsumowanie Europejskiego Dnia Wolnej Niedzieli

  www.solidarnosc.org.pl/handel / 2012-03-14

  4 marca 2012 r. związkowcy z handlowej Solidarności rozdali 20 tys. ulotek promujących idee ustanowienia niedzieli dniem wolnym od pracy w handlu. Akcja została przeprowadzona przed centrami handlowymi m.in w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Rzeszowie, Lubinie, Głogowie i Gdańsku.

  Ludzie reagowali bardzo pozytywnie. Chętnie brali od nas ulotki i mówili,że rozumieją nasze postulaty. Podkreślali,że teraz co prawda robią zakupy w niedziele,ale tylko dlatego,że sklepy są otwarte. Gdyby były zamknięte po prostu chodziliby do sklepów w inne dni –relacjonuje Przemysław Kowalski,przewodniczący Solidarności w Jysk,uczestnik niedzielnej kampanii przed Silesia City Center.

  Co warto podkreślić,ludzie nie tylko brali od nas ulotki,ale także uważnie je czytali. Byłem naprawdę zaskoczony tak dobrym przyjęciem naszej kampanii. Na palcach jednej ręki można policzyć przypadki,gdzie ludzie nie chcieli wziąć ulotki lub od razu wrzucali ją do kosza Wyraźnie widać,że zdanie opinii społecznej zmienia się w kwestii wolnych niedziel w handlu. W sondzie zorganizowanej przez jeden z największych polskich portali internetowych,w której udział wzięło blisko 30 tys. osób,70 proc. ankietowanych opowiedziało się za tym,że w niedzielę sklepy powinny być zamknięte –podkreśla Alfred Bujara przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.

  Z szacunków handlowej Solidarności wynika,że w każdą niedzielę w handlu pracuje ok. 250 tys. osób. W większości są to kobiety. „S” od lat prowadzi kampanie promujące ustanowienie niedzieli dniem wolnym od pracy.

  Tegoroczna akcja była częścią ogólnoeuropejskiej kampanii Europejskiego Przymierza na Rzecz Wolnej Niedzieli,stowarzyszenia zrzeszającego związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe z całego kontynentu,którego KSBHiU jest członkiem-współzałożycielem. W innych europejskich krajach także rozdawano ulotki. Zostały również przeprowadzone regionalne demonstracje, organizowano konferencje prasowe i spotkania z politykami. Mamy nadzieję, że i polscy politycy, którzy tak chętnie odwołują się do wartości chrześcijańskich i podkreślają jak ważną instytucją jest rodzina, wreszcie zainteresują się tym problemem i umożliwią pracownikom handlu spędzanie niedziel z rodziną a nie w pracy –zaznacza Alfred Bujara.

  Chcemy również dotrzeć do polityków i przekonać ich do wprowadzenia ustawowego zakazu pracy w sektorze handlu w tym dniu – mówi przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, organizator akcji w Lubiniu,Głogowie i Jaworze.


 • Hiper mecz wyzyskiwanych!

  Serwis Informacyjny Solidarności / wlasne / 2012-03-11

  Niecodzienny happening przed stadionem narodowym w Warszawie zorganizowali 29 lutego pracownicy hipermarketów, aby zwrócić uwagę na warunki pracy w handlu. Miejsce i termin wybrali nieprzypadkowo. W tym dniu odbył się mecz otwarcia stadionu Polska – Portugalia, a Portugalczycy to największy właściciel sieci sklepów w Polsce

  Związkowcy z handlu rozegrali "dziwny mecz" przed wejściem głównym stadionu. Z jednej strony „kierownik” kopiący piłkę, z drugiej pracownik poganiany do większego zaangażowania się w grę. Całość okraszona bezczelnymi uwagami, jakie często przełożeni wypowiadają wobec swoich podwładnych.

  Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na pogarszające się warunki pracy w super i hipermarketach. Coraz więcej osób zgłasza te patologie na stronie www.hiperwyzysk.pl –mówił jeden z organizatorów Alfred Bujara, szef Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”. Jego zdaniem dla naprawy sytuacji potrzeba przede wszystkim prawdziwego dialogu z pracodawcą, którego dzisiaj nie ma.

  Happening jest zupełnie inną formą przekazu niż typowa manifestacja. Raczej staramy się na wesoło, kolorowo poinformować społeczeństwo o problemach w handlu – uzasadniał z kolei Kacper Stachowski, szef działu rozwoju Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Związkowców z marketów wsparła grupa ze śląsko-dąbrowskiej „Solidarności".

  Pod stadionem obecni byliśmy również i my, przyjeżdzając ze wcześniejszej pikiety organizowanej pod sejmem. Należy zwrócić uwagę na fakt, że po raz pierwszy pojawiliśmy się w narzutkach z logo naszego pracodawcy. Często słyszymy o problemach innych sieci takich jak Biedronka czy Real. Nasza sieć także nie jest pozbawiona problemów o czym świadczą wpisy na HiperWyzysk.pl, których z naszej sieci jest najwięcej.


  na powyższym zdjęciu przedstwiciele "Solidarności" Tesco
  na powyższym zdjęciu wizualizacja happeningu


 • Nie dla pracy do 67 roku życia! Pikieta pod sejmem

  Serwis Informacyjny Solidarności / wlasne / 2012-03-09

  Kilka tysięcy związkowców w tym kilkuset z „Solidarności” na zaproszenie OPZZ pikietowało 29 lutego w Warszawie przed budynkiem Sejmu domagając się odstąpienia rządu od projektu wydłużenia wieku emerytalnego. Związkowcy żądali też merytorycznej debaty nad tym problemem.

  Protest, który odbywał się w ramach Europejskich Dni Protestu, rozpoczął się kilkanaście minut po 13. Przemawiający w imieniu „Solidarności” wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz mówił m.in. "Rozmawiajmy o tym jak się żyje w polskiej biedzie. Rząd argumentuje, że wydłużenie wieku konieczne jest z powodu wydłużającego się życia, ale nikt nie mówi o tym, że w tym późnym wieku większość dożywa w zatłoczonych szpitalach i hospicjach. Dla premiera liczy się tylko statystyka". Majchrowicz ostrzegł, że jeśli rząd nie będzie rozmawiał wyjdziemy na ulicę. "Jesteśmy dobrzy w dialogu, ale jak wiecie na ulicy też jesteśmy dobrzy i jak trzeba, będziemy rozmawiać na ulicy."

  W trakcie manifestacji przedstawiciele OPZZ, „Solidarności” i Forum złożyli na ręce Marszałek Sejmu petycję popierającą obywatelski projekt ustawy uprawniającej do przejścia na emeryturę po przepracowaniu 35 lat przez kobiety i 40 lat przez mężczyzn, którego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie po pikiecie. Jan Guz, szef OPZZ-tu zapowiadał, że ta pikieta to dopiero początek protestów w obronie – jak to ujął – resztek praw pracowniczych. Szefowie wszystkich organizacji związkowych stwierdzili także, że największym sucesem obecnie panującego premiera Donalda Tuska jest to, że zjednoczył on wszystkie centrale związkowe do wspólnej walki w obronie interesów pracowników.

  Nasza organizacja również miała swoich przedstawicieli pod sejmem. Byli to, Elżbieta Jakubowska, Wioletta Stanaszek, Artur Basta, Sławomir Rarok i Włodzimierz Tararyj. Niestety nie mogliśmy być obecni do końca pikiety oragnizowanej na wiejskiej, gdyż Sekcja Krajowa praconwików Handlu oragnizowała w tym dniu happening pod stadionem narodowym.


  na powyższym zdjęciu przedstwiciele "Solidarności" Tesco, "Solidarności" Jysk oraz wiceprzewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
  na powyższym zdjęciu przedstawiciele "Solidarności" Kompanii Węglowej


 • Spotkanie Komisji Zakładowej - co dalej?

  2012-03-07

  W dniach 27-28 luty doszło do spotkania Komisji Zakładowej. Na spotkaniu Komisja przekazała pewne prawa i obowiązki Komisją Oddziałowym oraz wybrała nowe Prezydium Związku.

  Komisje Oddziałowe otrzymały nowe kompetencje w postaci przyjmowania w szeregi związku nowych członków związku, Komisja Zakładowa upoważniła Komisje Oddziałowe do realizacji uprawnień zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej wynikających z przepisów Prawa Pracy w sprawach indywidualnych członków związku, w sprawach dotyczących przepisów BHP na sklepach. Zmiany te naszym zdaniem powinny poprawić funkcjonowanie naszej organizacji oraz dać możliwość Komisją Oddziałowym do skuteczniejszego działania w celu ochrony zatrudnienia i przestrzegania przez pracodawcę warunków pracy.

  Na sptokaniu Komisji dokonano również wyboru Prezydium Związku w składzie: przewodnicząca Elżbieta Jakubowska, zastępca Sławomir Rarok, sekretarz Artur Basta, skarbnik Marek Rozkosz oraz Wioletta Stanaszek. Nowe Prezydium będzie miało dość rozległą władze, a to wszystko w celu zwiększenia elastyczności działania naszego związku. Według ustaleń wszystkie działania Prezydium będą konsultowane z Komisją Zakładową.

  Na spotkaniu obecna byla także Komisja Rewizyjna, która zlożyła raport z dwuletniej działalności naszego związku. Zostały także ustalone zasady wspólpracy i spotkań Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej.


 • Nowy artykuł w "media o nas"

  2012-02-22

  W zakładce Media O Nas został dodany nowy artykuł. Przedstawiono w nim sprawę pani Magdaleny Jurkiewicz, która została zwolniona przez Tesco, a w chwili obecnej założyłą sprawe firmie o bezprawne zwolnienie. Zapraszam wszystkich do zapoznania się z artykułem.


 • Podpisy w sprawie referendum emerytalnego na wiejskiej

  Serwis Informacyjny Solidarności / 2012-02-19

  1,4 miliona podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum na temat wieku emerytalnego trafiło do Sejmu. Delegacja NSZZ „Solidarność” wraz z przewodniczącym Piotrem Dudą przekazała je 16 lutego Marszałek Sejmu Ewie Kopacz.

  Podnoszenie wieku emerytalnego nie powinno być kwestią kluczową – mówił podczas spotkania z Marszałek Sejmu przewodniczący „Solidarności”. Chcemy mówić o demografii, ale również o dysproporcjach w płaceniu składek na ubezpieczenie emerytalne czy odmrożeniu środków z Funduszu Pracy na aktywne formy zwalczania bezrobocia – dodał Piotr Duda.

  Ewa Kopacz przekonywała o konieczności przeprowadzenia reformy i apelowała o rzeczową dyskusją. Przewodniczący „S” odpowiedział, że Związek chce rozmawiać i ma argumenty a referendum jest elementem debaty. Takie masowe poparcie pokazuje, jak duży opór społeczny budzą rządowe plany. W naszą akcję zaangażowały się również inne związki i stowarzyszenia. Ludzie chcą uczestniczyć w dyskusji na ten temat. Referendum da im tę możliwość – uważa szef „Solidarności”.

  Przeliczone i spakowane podpisy przyjechały do Sejmu specjalnie wynajętym autobusem. Kartony z podpisami trafiły do biura podawczego Sejmu. Symboliczną jedną paczkę przewodniczący przekazał Marszałek Sejmu. Podczas przekazywania podpisów szefowi „S” towarzyszyła delegacja pracowników w strojach zawodowych, m. in. strażak, kolejarz, leśnik i ciepłownik.


 • Zaległy urlop można wykorzystać do 30 września 2012r

  Serwis Informacyjny Solidarności / 2012-02-17

  Według nowego przepisu (zmieniony art. 168 kp) urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, należy udzielić pracownikowi do końca września, a nie jak poprzednio do końca marca następnego roku kalendarzowego

  Przepis ten wszedł w życie 1 stycznia 2012 r. A ponieważ w ustawie nowelizującej brak przepisów przejściowych, trzeba uznać, że przepis wydłużający termin udzielenia pracownikowi urlopu zaległego dotyczy także urlopu, który w dniu 1 stycznia 2012 r. ma status urlopu zaległego za ubiegły rok, czyli za 2011. Oznacza to, że urlopy zaległe za 2011 r. muszą zostać udzielone pracownikom do końca września, a nie marca, 2012 r. Takie stanowisko prezentuje Ministerstwo Pracy i teraz już także Państwowa Inspekcja Pracy.

  Obecnie więc tworząc plany urlopowe, pracodawcy powinni uwzględniać w nich urlopy zaległe i planować ich wykorzystanie w dłuższym niż do tej pory okresie. W przypadku braku planów urlopowych należy porozumieć się z pracownikiem w sprawie późniejszego wykorzystania urlopu zaległego za dany rok, jednak trzeba się z niego rozliczyć do końca września następnego roku kalendarzowego.

  Nowa treść art. 168 kp jest korzystniejsza dla pracodawcy niż poprzednio obowiązująca. Umożliwia bowiem rozliczenie się z pracownikami z zaległego urlopu w późniejszym terminie - do 30 września zamiast do 31 marca. Zmiana ta jest korzystna także dla pracowników, ponieważ nowy termin udzielenia urlopu obejmuje okres letni, w którym pracownicy chętniej biorą urlopy niż w I kwartale roku.

  Wątpliwość dotyczy natomiast wcześniejszych nieprzedawnionych urlopów zaległych, tj. za 2010, 2009 i 2008 r. Pojawia się bowiem pytanie, czy w sytuacji, gdy urlopy te nie zostały jeszcze wykorzystane, przedawniają się po upływie trzech lat liczonych od końca marca, czy też września następnego roku kalendarzowego, w którym mogły być wykorzystane. Ze względu na brak w ustawie przepisów przejściowych wydaje się, że w tej sytuacji należy stosować przepisy, które obowiązywały w chwili, gdy urlopy te stawały się urlopami zaległymi, tj. 1 stycznia odpowiednio 2011, 2010 i 2008 r. Oznacza to, że urlopy te przedawnią się po upływie trzech lat liczonych od końca marca następnego roku kalendarzowego przypadającego po roku kalendarzowym, za który przysługiwały.

 • 16 luty 2012

  "Informator pracowniczy" na luty

  W zakładce Nasza Gazetka oraz poniżej można pobrać nowy "informator pracowniczy". Prosimy członków związku, by informatory zostały wywieszone na tablicach związkowych w Waszych sklepach. Pamiętajmy, że często jest to podstawowe źródło wiedzy o działalności związku.

  pobierz


 • Spotkanie Rady Sekcji Krajowej pracowników Handlu

  2012-02-13

  W dniu 9 lutego w Warszawie doszło do spotkania Rady Sekcji Krajowej pracowników Handlu. Było to spotkanie bardzo owocne, gdyż ustalono na nim wiele ważnych kwestii odnośnie wielu akcji, jakie zostaną zorganizowane przez przedstawicieli pracujących w handlu. Omówiono też problemy pracowników, jakie są zgłaszane na stronie HiperWyzysk.pl.

  "Solidarność" zrzeszająca pracowników handlu zorganizuje w Polsce akcje na rzecz wolnych niedzieli, która odbędzie sie 4 marca w dniu europejskiego dnia niedzieli wolnej od pracy. Jest to inicjatywa europejska, która zrzesza ponad 50 róźnych organizacji. Cała akcja zainicjowana jest przez Europejskie Przymierze Niedzieli (European Sunday Alliance). Jak wspomniałem jest to akcja europejska, co oznacza, że podobne akcje będą przeprowadzane w prawie całej europie, a ich organizatorami będą różnego rodzaju instytucje i organizacje, które są zrzeszone w Europejskim Przymierzu Niedzieli.

  Już w grudniu informowaliśmy o akcji przeciwko umową antyśmieciowym. Nadszedł czas by zacząć głośno mówić o początku akcji, który poważnie dotyka pracowników handlu. Jak pokazują wyliczenia, ponad 50% pracowników zatrudnianych jest w handlu właśnie na umowach śmieciowych (umowy, które nie są umowami o pracy). W Tesco z umowami śmieciowymi nie jest źle, gdyż procent pracowników zatrudnionych na umowach innych niż umowy o pracę jest niewielki. "Solidarnosć" w sprawie umów śmieciowych planuje zorganizować 29 lutego akcje przed stadionem narodowym. W tym dniu zorganizany zostanie mecz towarzyski Polska - Portugalia. Będzie to tym samym dobra okacja, by trafić do dużej grupy osób z naszym przekazem. Przy okazji tej akcji, będziemy informować wszystkich o naszej stronie HiperWyzysk.pl, by większa grupa społeczeństwa dowiedziała się o naszej stronie i by osoby te mogły zglosić nadużycia występujące w super i hipermarketach.

  Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do uczestnictwa w akcjach prowadzony przez "Solidarność" dla dobra pracowników, którzy na codzień pracują w handlu. Tym bardziej że w sektorze handlu w największych korporacjach firm działajacych na terenie Polski, zatrudnionych jest ponad 160 000 pracowników (nie licząc drobnego handlu oraz firm współpracujących z handlem, np. dostawców, serwisów itd.).


 • 4 marca: europejski dzień na rzecz niedzieli wolnej od pracy

  www.solidarnosc.org.pl/handel / 2012-02-10

  Europejskie Przymierze na rzecz Wolnej Niedzieli wzywa wszystkich swoich członków i zwolenników do akcji w niedzielę 4 marca 2012, w Europejskim dniu na rzecz wolnej niedzieli.

  W czasie kryzysu finansowego i ekonomicznego, kiedy coraz więcej praw pracowniczych jest pod presją, wolna od pracy niedziela jest jasnym i widzialnym znakiem że ludzie i nasze społeczeństwa nie są zależne wyłącznie od pracy i gospodarki. Wierzymy, że wszyscy obywatele Unii Europejskiej są uprawnieni do korzystania z godnych godzin pracy, co do zasady, wykluczają pracę w późne wieczory, noce, święta państwowe i niedziele. Wyłącznie usługi podstawowe powinny funkcjonować w niedziele. Dzisiaj, ustawodawstwo i praktyki UE i krajach Członkowskich powinny bardziej chronić zdrowie, bezpieczeństwo i godność każdego pracownika i bardziej asertywnie promować godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Wierzymy, że spójność społeczna w istocie tożsamości europejskiej powinna być wzmocniona.

  Mając powyższe na uwadze, Przymierze wzywa swoich członków, zwolenników i wszystkich obywateli do wyrażenia naszego żądania w sposób widoczny w niedzielę 4 marca 2012 roku!


 • Ponad 600 zgłoszeń na HiperWyzysk.pl

  www.solidarnosc.org.pl/handel / 2012-02-08

  Już ponad 600 zgłoszeń i pomysłów rozwiązań różnych problemów pracowników sklepów zarejestrowano na stronie HiperWyzysk.pl prowadzonej przez NSZZ „Solidarność”. Od kilku miesięcy na portalu swoje obserwacje dotyczące warunków pracy i dialogu z pracodawcami mogą zgłaszać zarówno pracownicy jak i klienci sklepów. Zamieszczona na stronie Hiperwyzysk.pl mapa Polski jest już niemal w całości pokryta żółtymi symbolami pokazującymi miejsca, z których zgłoszono nieprawidłowości w stosunkach z pracodawcami.

  „Najczęstsze problemy, jakie zgłaszają pracownicy branży handlowej to w kolejności: stres i mobbing, ponadnormatywne obciążenie pracą i niskie wynagrodzenia. Ponad 12 godzin pracy dziennie, brak wynagrodzeń za nadgodziny, brak przerw, łamanie norm BHP, zatrudnianie na umowy śmieciowe i poniżanie pracowników –to nie obraz stosunków pracy w kraju trzeciego świata, a rzeczywistość wielu polskich super i hipermarketów wyłaniająca się ze zgłoszeń zamieszczonych na portalu.” –mówi Alfred Bujara z Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”, organizatora akcji.

  Wpisy pochodzące od pracowników dotyczą różnych zagadnień. W przytłaczającej większości ogół są jednak świadectwem braku dialogu między pracodawcami a pracownikami. „Pracujemy 52-62h tygodniowo, a na umowach mamy pół etatu. Nie mamy urlopu wypoczynkowego ani płatnych nadgodzin. Szef nie przebiera w słowach, a na każdą skargę odpowiada wulgarnie, sugerując, że każdego można zastąpić.“ –relacjonuje na HiperWyzysk.pl pracownik ze Stalowej Woli.

  Intencją twórców platformy było zwrócenie pracodawcom uwagi na kłopoty wynikające z niskiego poziomu komunikacji wewnątrz firm. Ze strony skorzystało jak dotąd przeszło 50 000 odwiedzających. Akcja jest także obecna na popularnych serwisach społecznościowych takich jak Facebook czy NK. W ramach projektu „Solidarność” zachęcała nie tylko do zgłaszania problemów, ale także do aktywnego poszukiwania możliwych rozwiązań. W pierwszym okresie działania serwisu na autorów najlepszych pomysłów czekały nagrody. W ramach programu promującego dialog realizowane były także inne działania takie jak przedświąteczny happening „Więcej dialogu” zorganizowany w centrum Warszawy przez pracowników sieci handlowych należących do NSZZ „Solidarność”.

  Serwis HiperWyzysk.pl jest jednym z elementów kampanii realizowanej w ramach projektu „Wsparcie dialogu społecznego w firmach ochrony oraz sieciach super- i hipermarketów” przygotowanego przez NSZZ „Solidarność” i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kampania NSZZ „S” jest odpowiedzią na alarmujące dane statystyczne dotyczące warunków dialogu społecznego oraz warunków pracy w branży ochrony i handlu. Partnerami portalu HiperWyzysk.pl są: Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Centrum Wspierania Rad Pracowników, Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom, Tygodnik „Solidarność”, wydawnictwo Tysol, Dziennik Internautów, Nowy Obywatel.


 • Decyzje Walnego Zjazdu Delegatów i Komisji Zakładowej

  2012-02-02

  Jak wczesniej informowaliśmy w dniach 30-31 stycznia odbył się Walny Zjazd Delegatów. Na WZD stawiła się zdecydowana większość delegatów, co pozwoliło bezproblemowo przeprowadzić cały zjazd. W drugim dniu spotkania chwile dla siebie miała także Komisja Zakładowa.

  Dzięki zorganizowanemu Walnemu Zjazdowi Delegatów, delegaci mogli wybrać nową przewodniczącą, uzupełnić Komisję Zakładową oraz uzupełnić Komisję Rewizyjną. Na nową przewodniczącą naszej organizacji zdecydowaną większością głosów wybrana została Elżbieta Jakubowska. Jednocześnie wybór pani Elżbiety spowodował, że Komisja Zakładowa musiała zostać uzupełniona. Tym samym delegaci zadecydowali, że Komisja Zakładowa została uzupełniona o pana Piotra Felkel z Poznania. Na liście rezerwowej do Komisj Zakładowej znaleźli się w kolejności: Ewa Łukiewicz z Jeleniej Góry, Adam Hanslik z Bytomia oraz Jolanta Ligenza z Bytomia. Delegaci mogli też uzupełnić braki w Komisji Rewizyjnej, do której wybrano dwie nowe osoby: Eweline Arciszuk z Rybnika oraz Szwajnoch Ewa z Chrzanowa. Na liście rezerwowej do Komisji Rewizyjnej wybrany został Włodzimierz Tararyj z Katowic.

  W drugim dniu zjazdu chwile dla siebie miała Komisja Zakładowa, która postanowiła, że nowym wiceprzewodniczącym w naszej Komisji będzie Sławomir Rarok z Bytomia. Komisja pochwyliła się także ponownie nad postalutami, jakie przedstawi pracodawcy. Wybrano też nowe osoby, które będą się zajmować rozwojem związku. Osoby te to: Sławomir Rarok, Piotr Felkel oraz Krzysztof Lewicki.


  na powyższym zdjęciu od lewej: Danuta Pietrzyk (Warszawa - zastępca),
  Elżbieta Jakubowska (Lubin - przewodnicząca), Sabina Polska (Olsztyn - zastępca), Wioletta Stanaszek (Oświęcim - zastępca)
  na powyższym zdjęciu od lewej: Dorota Bojczk (Stalowa Wola - członek KZ),
  Krystyna Podgórska (Olsztyn - członek KZ), Barbara Gorazdowska (Tarnowskie Góry - członek KZ)


 • Spotkanie Komisji Zakładowej i Rewizyjnej

  2012-01-24

  W dniach 17-18 stycznia doszło do spotkania Komisji Zakładowej w 11 osobowym składzie i Komisji Rewizyjnej. Skład Komisji Zakładowej był niepełny bo pracodawca nie dał naszym członkom oddelegowań. Ze względu na brak oddelegowań członkowie Komisji Zakładowej zdecydowali się spotkać na dniach wolnych, wybrać urlopy lub przyjechać prosto po pracy.

  Komisja Zakładowa musiała spotkać się w okresie styczniowym i przeprowadzić spotkanie, gdyż do ustalenia miała wiele bardzo ważnych rzeczy, takich jak preliminarz wydatków na rok pzyszły czy ustalenie tematów na rozmowy podwyżkowe. Na spotkaniu przedstawiono też wydatki jakie nasza organizacja poniosła w związku z funkcjonowaniem. Organizacja przyznała też, że w roku 2012 na członka Komisji Oddziałowej przewodniczący będą mogli pobrać po 10 złotych do dyspozycji. Pieniądz te będą mogły być wykorzystane przez przewodniczących na cele, związane z członkami Komisji Oddzialowej takie jak: organizacja paczek, organizacja wycieczek, organizacja imprez integracyjnych członków itp.


 • Walny Zjazd Delegatów 30-31 stycznia

  2012-01-23

  W dniu dzisiejszym nasza organizacja otrzymała pismo od pracodawcy ze zgoda na oddelegowania na Walny Zjazd Delegatów, który zaplanowany jest na 30 i 31 stycznia. Zjazd odbędzie się w hotelu Alf w Krakowie przy ulicy Klimeckiego 24.

  Głównym celem Walnego Zjazdu Delegatów jest wybór nowego przewodniczącego, którego związek nie posiada od 1 stycznia tego roku. Na spotkaniu tym uzupełniona zostanie także Komisja Rewizyjna.

  Jednocześnie wszystkich delegatów proszę, by skontatkowali sie z panem Arturem Basta pod numerem telefonu 663-045-894, w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych, jakie są niezbędne do zorganizowania WZD pracowników Tesco.

 • 21 stycznia 2012

  "Informator pracowniczy" na styczeń

  W zakładce Nasza Gazetka oraz poniżej można pobrać nowy "informator pracowniczy". Prosimy członków związku, by informatory zostały wywieszone na tablicach związkowych w Waszych sklepach. Pamiętajmy, że często jest to podstawowe źródło wiedzy o działalności związku.

  pobierz


 • Zmiany w Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej

  2012-01-02

  Od dnia 1 stycznia 2012 roku w Komisji Zakładowej nie zobaczymy Katarzyny Sawickiej i Agnieszki Klich. Miesiąc wcześniej zrezygnowała z Komisji Zakładowej pani Paulina Bąba. Na miejsce wyżej wymienionych osób wejdą: Sławomir Rarok z Bytomia i Mieczysław Pajer z Kalisza

  Do czasu wyborów uzupełniających, obowiązki przewodniczącej obejmie Elżbieta Jakubowska. Tymczasowo skarbnikiem będzie pani Magdalena Zydler.

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zrezygnował z funkcji. Do czasu wyborów uzupełniających Komisja Rewizyjna funkcjonować będzie w trzyosobowym składzie.


 • WESOŁYCH ŚWIĄT !!!

  2011-12-23
  NA ŻBLIŻAJĄCE SIĘ ŚWIĘTA

  KOMISJA ZAKŁADOWA PRAGNIE ZŁOŻYĆ ŻYCZENIA

  PRZEŻYWANIA BOŻEGO NARODZENIA W ZDROWIU,

  RADOŚCI I CIEPŁEJ RODZINNEJ ATMOSFERZE.

  KOLEJNY ZAŚ ROK NIECH BĘDZIE

  CZASEM POKOJU ORAZ REALIZACJI OSOBISTYCH ZAMIERZEŃ


 • Nie przehandluj pierwszej gwiazdki w mediach

  www.tvp.pl i www.tvs.pl / 2011-12-23

  W ostatnich dniach dość jest o akcji organizowanej przez Sekcje Handlu "Solidarności" w sprawie namawiania klientów do nie robienia zakupów w wigilię po godzinie 14:00. Wywiady w radiu, opisy na stronach internetowych czy telewizja pozwalają nam nagłośnić naszą akcje i zachęcać klientów do skrócenia zakupów w ten wyjątkowy dzień. Namawianie klientow do nie robienia zakupów w ten dzień, ma na celu pokazania pracodawcą, że po godzinie 14:00 nie warto mieć otwarte sklepy. Zachęcam do obejrzenia fragmentu wiadomości TVP oraz obejrzenia filmiku na stronie tvs.pl: TVS Informacje - o akcji "Solidarności"

  Fragment programu TVP "Wiadomości" o akcji "Solidarności" Nie przehandluj pierwszej gwiazdki (z wypowiedziami Alfreda Bujary i Marii Bem) /21 grudnia 2011/


 • W styczniu Sejm zajmie się płacą minimalną?

  www.solidarnosc.org.pl / 2011-12-22

  Na początku przyszłego roku powinny rozpocząć się sejmowe prace nad obywatelskim projektem ustawy o płacy minimalnej. W Sejmie odbyło się dzisiaj spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z Marszałek Sejmu, Ewą Kopacz oraz przewodniczącym sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, Sławomirem Piechotą.

  Uzgodniliśmy sposób dalszych prac nad obywatelskim projektem ustawy o płacy minimalnej. Na początku stycznia powinny ruszyć eksperckie prace nad projektem - mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S”. Jest również szansa na rozpoczęcie prac nad podwyższeniem progów uprawniających do pomocy społecznej – dodaje Nakonieczny.

  Dzisiejsze spotkanie to efekt ustaleń między marszałek Sejmu Ewą Kopacz i przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, Piotrem Dudą, jakie zapadły 29 listopada bieżącego roku.

  Celem przygotowanego przez NSZZ „Solidarność” obywatelskiego projektu jest stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Pod projektem zebrano ok. 350 tys. podpisów. 18 lipca Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej przekazał je marszałkowi Sejmu RP Grzegorzowi Schetynie. 15 września w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy. Założenia projektu prezentował przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.


 • Nie przehandluj pierwszej gwiazdki

  www.solidarnosc.org.pl/handel / 2011-12-19

  NSZZ „Solidarność” kolejny rok prowadzi akcję „Nie przehandluj pierwszej gwiazdki” zachęcając do skrócenia handlu w Wigilię. Od najbliższej niedzieli do piątku 23 grudnia w największych miastach związkowcy rozdawać będą ulotki zachęcające klientów do krótszych zakupów 24 grudnia.

  Do ulotek, podobnie jak w zeszłym roku, dołączony będzie wigilijny opłatek. Związkowcy będą je rozdawać przed marketami, które w Wigilie zaplanowały handel do godz. 15.00 lub 16.00. Na kilka dni przed Wigilią chcemy zachęcić klientów do wcześniejszego zrobienia świątecznych zakupów. Naprawdę nie trzeba czekać ze sprawunkami do przysłowiowej pierwszej gwiazdki. Cieszy nas, że coraz więcej klientów to rozumie. Liczymy też, że zrozumieją to szefowie sieci handlowych. Część już zresztą przyjęła naszą argumentację i kończy handel wcześniej niż przed rokiem – mówi Alfred Bujara, szef handlowej “Solidarności”.

  Pierwsza z akcji ulotkowych odbyła się w niedzielę na Placu Zamkowym w Warszawie. W kolejnych dniach związkowcy z “Solidarności” pojawią się przed sklepami w Bielsku-Białej, Łodzi, Poznaniu, Grudziądzu, Białymstoku, Zielonej Górze, Legnicy, Katowicach, Rzeszowie, Bydgoszczy, Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu. Ostatnia z pikiet odbędzie się 23 grudnia w Przemyślu.

  W ubiegłym miesiącu szef “Solidarności” Piotr Duda wystosował też list do blisko 20 sieci handlowych,w którym zachęcał do podjęcia decyzji o skróceniu pracy sklepów. Argumentował, że taka decyzja jest bardzo oczekiwana przez pracowników sklepów i korzystnie wpłynie też na wizerunek sieci. Z odpowiedzi przesłanych do NSZZ „S” wynika, że o 14.00 skończą pracę sieci Praktiker, Biedronka, Kaufland, Selgros, Netto, Ikea, Lewiatan i Lidl. Godzinę później – o 15.00 – zakończą pracę sieci Real, Carrefour, Auchan, Decathlon i Intermarche. Do 16.00 będą pracować pracownicy sieci Tesco oraz niektórych sklepów sieci Bomi.

  Szkoda, że nie wszystkie hipermarkety przyłączyły się do naszej akcji. Cieszę się jednak, że z roku na rok coraz więcej sklepów pozwala swoim pracownikom wcześniej zakończyć pracę – mówi Piotr Duda. Nie przekonuje mnie argumentacja zarządzających sklepami, że ludzie w wigilijne popołudnie chcą jeszcze robić zakupy. Od pracowników marketów wiemy, że klientów wtedy jest naprawdę niewielu. Cierpią na tym pracownicy i ich rodziny. Oni do wieczerzy wigilijnej zasiądą dopiero o godz. 19.00, a nawet 20.00 – dodaje szef „Solidarności”.

  Kampania „Solidarności” zyskała sojusznika w osobie abpa przemyskiego Józefa Michalika. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przesłał list Piotrowi Dudzie, w którym wyraził nadzieję, że związkowa akcja „przyniesie realną korzyść w perspektywie utrwalania życia rodzinnego. Kampanię „Nie przehandluj pierwszej gwiazdki” określił jako „ochronę dnia wigilijnego przed naciskiem kultury zarobku, co w efekcie bardzo rozbija rodzinę, mającą prawo do wspólnego przeżywanie świąt i przygotowań do tych wydarzeń”.

  Harmonogram akcji „Nie przehandluj pierwszej gwiazdki”
  Data Godzina Miasto Adres
  20.12.2011
  wtorek
  10:00
  15:00
  12:00
  13:00
  Zielona Góra
  Bielko-Biała
  Łódź
  Poznań
  Tesco, ul. Energetyków 2a
  Centrum Handlowe Tesco ul. Warszawska 180
  Galeria ul. Piłsudskiego 15/23, i Tesco ul. Widzewska 22
  Przy Starym Browarze od ulicy Półwiejskiej
  21.12.2011
  środa
  14:00
  12:00
  14:00
  11:00
  12:00
  13:00
  13:00
  11:00
  11:00
  14:00
  Katowice
  Łódź
  Białystok
  Rzeszów
  Legnica
  Rzeszów
  Kraków
  Grudziądz
  Bydgoszcz
  Wrocław
  Silesia City Center, ul. Chorzowska 111
  Centrum Manufaktura, Real ul Piłsudskiego 5
  Tesco, ul. 27 lipca
  Tesco, ul. Powstańców Warszawy 13
  Galeria Handlowa Ferio, ul. Chojnowska 41
  Real, ul. Wincentego Witosa 21
  Tesco, ul. Kapelanka
  Real, ul. Południowa
  ul. Mostowa
  Centrum Handlowe Tesco ul. Długa 37
  22.12.2011
  czwartek
  15:00
  12:00
  Szczecin
  Łódź
  Centrum Handlowe Galaxy, Al. Wyzwolenia 18
  Tulipan ul Piłsudskiego 94 i Carrefour ul. Przybyszewskiego
  23.12.2011
  piątek
  14:00 Przemyśl Tesco, ul. Lwowska 36
  Dodatkowe informacje: Alfred Bujara Krajowa Sekcja Handlu NSZZ „Solidarność” 512 107 401

 • 16 grudnia 2011

  "Informator pracowniczy" na grudzień

  W zakładce Nasza Gazetka oraz poniżej można pobrać nowy "informator pracowniczy". Prosimy członków związku, by informatory zostały wywieszone na tablicach związkowych w Waszych sklepach. Pamiętajmy, że często jest to podstawowe źródło wiedzy o działalności związku.

  pobierz


 • Co się stało w Tesco Katowice Silesia?

  uwaga.tvn.pl / 2011-12-12

  Zapraszamy do obejrzenia reportarzu programu "UWAGA" TVN o strzałach w Tesco Katowice Silesia.

  Fragment programu TVN "UWAGA" o strzałach w Tesco Silesi
  (z wypowiedzią Marii Bem - wiceprzewodniczącej NSZZ "Solidarność")


 • W Wigilię najdłużej pracuje Tesco

  www.solidarnosc.org.pl / 2011-12-09

  Najdłużej w Wigilie pracować będą pracownicy Tesco. Większość sieci handlowych przychyliła się jednak się do apelu „Solidarności” i 24 grudnia skończy handel o godz. 14.00.

  NSZZ „Solidarność” kolejny rok prowadzi akcję „Nie przehandluj pierwszej gwiazdki”, zachęcającą do skrócenia handlu w Wigilię do godz. 14. Szef związku Piotr Duda kilka tygodni temu wystosował do wszystkich sieci handlowych apel o wcześniejsze zamknięcie sklepów w tym dniu. Argumentował, że taka decyzja jest bardzo oczekiwana przez pracowników sklepów. Korzystnie wpłynie też na wizerunek sieci.

  Do związku napływają teraz odpowiedzi od poszczególnych hipermarketów. Zamknięcie sklepów o godz. 14.00 zapowiedziały sieci Selgros, Netto, Ikea, Lewiatan i Lidl. Z danych zebranych przez „Solidarność” wynika ponadto, że o 14.00 skończą również pracę sieci Praktiker, Biedronka i Kaufland. Godzinę później – o 15.00 – zakończą pracę sieci Real, Carrefour, Auchan Decathlon i Intermarche. Najdłużej w Wigilię pracować będą pracownicy sieci Tesco oraz niektórych sklepów sieci Bomi. Tam handel zakończy się o 16.00.

  Cieszę się, że większość hipermarketów przyłączyła się do naszej akcji – mówi Piotr Duda. Szkoda, że nie wszystkie. Nie przekonuje mnie argumentacja Tesco, że ludzie po południu chcą jeszcze robić zakupy. Od pracowników marketów wiemy, że są to nieliczni klienci, którzy czekają z zakupami na ostatnią chwilę właśnie dlatego, że sklepy są wtedy jeszcze otwarte. Cierpią na tym pracownicy i ich rodziny. Oni do wieczerzy wigilijnej zasiądą dopiero o godz. 19.00, a nawet 20.00 – dodaje szef „Solidarności”.

  Dlatego „Solidarność” zamierza kolejny rok zachęcać również klientów do szybszego zrobienia świątecznych zakupów. Zorganizujemy związkowe pikiety przed tymi sklepami, które planują dłuższy handel w Wigilię – zapowiada przewodniczący Krajowej Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara. Podobnie jak w zeszłym roku będziemy rozdawać ulotki. Dołączymy do nich wigilijny opłatek. Bujara dodaje, że prowadzona od kilku lat przez „Solidarność” akcja w tym roku przynosi konkretne rezultaty. - Wiele sieci, które jeszcze w zeszłym roku handlowało do godz. 16.00, w tym roku skróciło godziny pracy do godz. 14. Nasza konsekwencja przynosi konkretne efekty.

  Kampania „Solidarności” zyskała sojusznika w osobie abpa przemyskiego Józefa Michalika. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przesłał list Piotrowi Dudzie, w którym wyraził nadzieję, że związkowa akcja „przyniesie realną korzyść w perspektywie utrwalania życia rodzinnego. Kampanię „Nie przehandluj pierwszej gwiazdki” określił jako „ochronę dnia wigilijnego przed naciskiem kultury zarobku, co w efekcie bardzo rozbija rodzinę, mającą prawo do wspólnego przeżywanie świąt i przygotowań do tych wydarzeń”.


 • Spotkanie z przedstawicielem PIP-u i pracodawcą

  2011-12-05

  W ostatnim czasie miały miejsce dwa ważne spotkania. Pierwsze z pracodawcą miało miejsce 23 listopada, na którym pracodawca przedstawił swoją wizję współpracy oraz mógł się dowiedzieć o najbliższych planach "Solidarności". Drugie spotkanie miało miejsce 2 grudnia z przedstawicielem PIP-u, a celem spotkania było ustalenia kolejności wydarzeń, które tyczą się "Regulaminu Pracy"

  Pierwsze ze wspomnianych spotkań ze strony pracodawcy uczestniczyli: Czesław Grzesiak (wiceprezes Tesco Polska), Elżbieta Gołąb (Kierownik Personalny Tesco Polska) oraz Małgorzata Kostańska (Menadżer Personalny ds. Relacji z Pracownikami). Celem pracodawcy było poznanie planów jakie ma nasz związek oraz zaprezentowanie wizji pracodawcy na współpracę. Na spotkaniu tym "Solidarność" poinformowała, że Sekcja Handlu będzie organizowała akcje świąteczną pod sieciami handlowymi, które planują prowadzić sprzedaż w Wigilię po godzinie 14tej. Przy okazji wyjaśniono wiele wątpliwości jakie narosły w ostatnim czasie. Ustalono, że nie ma żadnego zakazu na robienie zakupów przez pracowników w czasie przerwy. Pracodawca oświadczył też, że nie wydał żadnego rozporządzenia w sprawie targetów urlopowych. Jest to szczególnie ważne, gdyż w wielu sklepach pracownicy zgłaszali nieprawidłowości w planowaniu urlopów. Pracodawca na spotkaniu wyraził też chęć wznowienia w styczniu rozmów z "Solidarnością" na temat "Regulaminu Pracy".

  O wiele "świeższym" wydarzeniem było spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z przedstawicielem PIP-u w Krakowie. Celem spotkania było ustalenie przebiegu wydarzeń od przekazania wstępnych wersji "Regulaminu Pracy" do czasu jego wprowadzenia przez pracodawcę. Państwowa Inspeckja Pracy sprawdzi na wniosek naszego związku, czy "Regulamin Pracy" nie został wprowadzony z naruszeniem "ustawy o związkach zawodowych" oraz czy jest zgodny z "Kodeksem Pracy". W sprawie tego dokumentu na pewno dojdzie do kolejnych spotkań z przedstawicielami PIP-u prawdopodobnie jeszcze w grudniu.


 • Idą święta, będzie ciężko

  www.solidarnosc.org.pl / 2011-12-01

  Okres przed Wigilią to złote żniwa dla sklepów. Ale to, co przynosi krociowe zyski właścicielom, staje się mordęgą pracowników handlu. Solidarność walczy o nich z coraz lepszym skutkiem. Na portalu hiperwyzysk.pl wciąż zbierane są głosy pracowników handlu, którzy anonimowo (dla czytających, organizatorzy związkowi starają się potwierdzać tożsamość) opowiadają o czarnej codzienności swojej pracy.

  Płacz i pracuj
  „W markecie budowlanym (...) dzieją się niebywałe rzeczy, dochodzi do łamania praw pracownika, nieprzestrzegane są godziny pracy (pracuje się do padnięcia). Pracodawca posiada ciekawy system rozliczania, jak za czasów prehistorycznych, polegający na liczeniu podatku na kalkulatorze i wypłatach do ręki. Dochodzi tam do ciekawego zjawiska, jakim jest brak chęci podpisywania jakichkolwiek umów z pracownikiem. Wyzysk i zaniżona stawka powodują, że jest ciągła rotacja oraz że ludzie boją się mówić” – pisze internauta z Sokołowa Podlaskiego.
  Inną sytuację opisuje pracownica marketu z Grudziądza. Kierowniczka zadzwoniła do niej godzinę przed pracą i kazała jej być w markecie pół godziny w cześniej. „Spoglądając na swoją rozpiskę autobusów (dojeżdżam do miasta) mówię jej, że właśnie autobus wcześniejszy odjechał, że męża nie ma w domu i nie mam jak dojechać, że będę 20 minut wcześniej. No i wtedy jak pojechała na mnie! Poryczałam się, poszłam do sąsiada i zawiózł mnie, ale nie wiem, czy dobrze zrobiłam”.
  Takich przykładów są na portalu setki. Z całej Polski. W ciągu ponad dwóch miesięcy istnienia portalu udało się stworzyć mapę wyzysku pracowników handlu. Wyłania się z niej tragiczny obraz. – Jest tragedia – słyszymy od kobiety zatrudnionej w Tesco, działaczki związkowej, która zaangażowała się w akcję. – Mamy już naprawdę wiele zgłoszeń dotyczących przeróżnych problemów. Przekazujemy wszystkie informacje organizacjom związkowym, by poważnie przyjrzały się problemom w konkretnych sklepach.

  Długa lista problemów
  Jakie problemy wybijają się na pierwszy plan? Najważniejszą kwestią pozostaje brak ludzi do pracy. I nie chodzi o to, że nie ma chętnych, a o to, że na miejsce zwolnionych nie przyjmuje się nowych pracowników. Jak to określa przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń „S” Alfred Bujara, pracownicy są ponadnormatywnie obciążeni pracą. Kolejny problem to powszechność umów śmieciowych. Pracodawcy nie chcą zawierać z pracownikami normalnych umów o pracę, bardzo popularne są umowy terminowe. To zaś powoduje ogromną rotację pracowników. No i zarobki – plasują się cały czas w okolicach płacy minimalnej. Ci zaś, którzy nie pracują na pełen etat, nie mogą liczyć nawet na niecałe 1400 zł brutto. Na szczęście płaca minimalna od stycznia wzrasta do 1500 zł, więc podwyżki dla większej części pracowników będą obligatoryjne.
  Jest jednak jakieś światełko w tunelu. Po długich bojach z siecią marketów Kaufland, organizatorzy związkowi z „S” uznają dziś współpracę z pracodawcą za wzorową. "Chciałabym, żeby tak było wszędzie. W tej sieci po jednej umowie próbnej, na czas określony, ludzie są zatrudniani na umowę na czas nieokreślony. To nadal niedościgniony ideał dla pozostałych sieci handlowych. Niedawno w jednym z miast wstąpiłam do Kauflandu i przedstawiłam się jako organizatorka związkowa z Solidarności. Dyrektor od razu wpuścił mnie na stołówkę, żebym mogła porozmawiać z pracownikami i namówić ich do założenia związku. Nasze porozumienie z tą siecią to rozwiązanie modelowe. Gdybym mogła, przyznałabym im nagrodę najlepszego pracodawcy"– mówi organizatorka związkowa.

  Strajki się szykują
  A w innych sieciach? W dwóch Realach, w Zgorzelcu i Wałbrzychu, przeprowadzono ostatnio referenda strajkowe. W Zgorzelcu (5 i 6 października) wzięło w nim udział ponad 75 proc. zatrudnionych. Ponad 80 proc. głosujących opowiedziało się za strajkiem. Obecnie będą prowadzone mediacje, więc ciągle jest szansa na porozumienie. Pracownicy liczą na to, że zarząd hipermarketu zechce się porozumieć. Miesiąc później, 3 i 4 listopada referendum strajkowe odbyło się w wałbrzyskim Realu. Tam też walczą o wyższe pensje. W referendum pytano, czy w razie niepowodzenia negocjacji pracownicy są gotowi na strajk. Za strajkiem opowiedziało się ponad 80 proc. załogi. Strony usiadły do negocjacji i ostatecznie podpisano porozumienie. Choć nie udało się wywalczyć 6-proc. podwyżek, to zatrudnieni mają dostać jednorazową rekompensatę i otrzymywać premię motywacyjną. To tylko wstęp do poważniejszej akcji Solidarności. Po nowym roku rozpoczną się negocjacje nad układem zbiorowym pracy dla wszystkich pracowników Reala w Polsce.

  Coraz bliżej święta
  Przed świętami markety notują nawet 1/3 całorocznych obrotów. Dążąc do jak największych zysków, niektóre z nich są otwarte do późna także w Wigilię. W tym roku, podobnie jak w zeszłym, Solidarność namawia właścicieli marketów do zamknięcia swoich sklepów wcześniej. Zachęca również klientów, by nie zostawiali zakupów na ostatnią chwilę i w ten sposób pozwolili pracownikom marketów spokojnie usiąść do stołu wigilijnego i rozpocząć święta.
  W tym roku po raz kolejny przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda rozesłał listy do prezesów sieci handlowych i przewodniczących organizacji pracodawców w tej sprawie – mówi Alfred Bujara. – W zeszłym roku niektórzy skarżyli się, że dostali listy za późno i nie mogli już zmienić godzin zamknięcia, dlatego teraz nie będą mieli takiej wymówki. Ale to nie jedyne nasze działania. Pod tymi sklepami, które będą w Wigilię pracować do późna, prowadzić będziemy akcje ulotkowe i informować klientów o naszych propozycjach.
  W tym roku po godzinie 14tej otwarte będą tylko trzy sieci zajmujące się handlem artykułami spożywczymi. Są to: Tesco - 16:00, Auchan - 16:00 i Real - 15:00. Przypomnijmy, że list przewodniczącego Piotra Dudy zawierał prośbę o zamknięcie sklepów o godzinie 14tej.


 • Regulamin Pracy skontroluje Państwowa Inspekcja Pracy

  2011-11-19

  W dniu wczorajszym tj. 18 listopada nasz związek złożył "Regulamin Pracy" do Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie z prośbą o skontrolowanie dokumentu pod względem zgodności z "Kodeksem Pracy". Nowy regulamin obowiązuje od dnia wczorajszego i dlatego dopiero teraz nasz związek mógł go przekazac do skontrolowania instytucją paśtwowym, mimo że informacja o wprowadzeniu nowego regulaminu była ogłoszona ponad dwa tygodnie temu.

  Przypomnijmy, że "Regulamin Pracy", który wprowadziła firma Tesco Polska Sp. z.o.o nie został zaakceptowany przez żadną organizację związkową. Pierwszy kontakt z projektem nowego regulaminu nasz związek miał w czerwcu. Od tego czasu dochodziło do kilku spotkań z pracodawcą w celu ustalenia wspólnego regulaminu, który zyskałby akceptacje naszego związku. W między czasie nasza organizacja zorganizowała wspólne spotkanie z innymi związkami istniejącymi w Tesco w celu stworzenia wspólnego stanowiska organizacji związkowych względem regulaminu. W ostatnich spotkaniach na temat regulaminu nasz związek nie uczestniczył, gdyż pracodawca nie chciał oddelegować całej Komisji Zakładowej, która jako władza wybrana przez delegatów ma prawo rozmawiać na tematy tak ważne jak regulaminy w Tesco. Firma postanowiła wysłać do wszystkich organizacji związkowych pismo, w którym poinformowała nas, że albo zaakceptujemy regulamin w formie jaką do tej pory wynegocjowaliśmy albo wprowadzają dokument jednostronnie. Nasza organizacja nie dała akceptacji dla zapisów jakie widniały w regulaminie w związku z czym pracodawca postanowił wprowadzić dokument jednostronnie. W zwiazku z całym rozwojem sytuacji nasza organizacja złożyła wspomniany regulaminu do PIP-u.

  W wielu głównych punktach co do których mieliśmy odmienne zdanie z pracodawcą udało się porozumieć. Tesco nie uwzględniło naszej propozycji zapisu w sprawie zwrotu za kupno okularów przez pracowników pracujacych na kasach.

  O decyzji PiP-u poinformujemy na naszej stronie związkowej.

 • 15 listopada 2011

  "Informator pracowniczy" na listopad

  W zakładce Nasza Gazetka oraz poniżej można pobrać nowy "informator pracowniczy". Prosimy członków związku, by informatory zostały wywieszone na tablicach związkowych w Waszych sklepach. Pamiętajmy, że często jest to podstawowe źródło wiedzy o działalności związku.

  pobierz


 • Zjazd Delegatów odwołany

  2011-11-14

  Zaplanowany na termin 28-29 listopada Zjazd Delegatów został odwołany. Powodem odwołania zjazdu jest brak zgody pracodawcy na oddelegowanie wszystkich delegatów. W tłumaczeniu pracodawcy dostaliśmy odpowiedź, iż termin zjazdu przypada na okres zwiększonej intensywności handlowej.

  O nowym terminie zjazdu wszystkich delegatów poinformujemy. Jednocześnie serdecznie przepraszamy za zaistniałą sytuacje, na która nie mieliśmy wpływu.


 • "Regulamin Pracy" bez akceptacji "Solidarności"

  2011-11-07

  Do informacji pracowników oraz związków zawodowych dotarła informacja, iż z dniem 18 listopada obowiązywać będzie nowy "Regulamin Pracy". Regulamin ten nie został zaakceptowany przez NSZZ "Solidarność" przy Tesco Polska.

  W dniu 27 października "Solidarność" wraz z innymi organizacjami związkowymi działającymi w Tesco podpisały list, w którym związki nie zgodziły się na wprowadzenie nowego "Regulaminu Pracy". Tesco Polska postanowiło jednostronnie wprowadzic dokument w życie. Ze strony "Solidarności" sprawa na pewno się nie kończy. Jako związek będziemy chcieli w dalszym ciągu doprowadzić do zmian w regulaminie, tak by regulamin ten nie byl niekorzystny dla pracowników.

  Do informacji pracowników dotała informacja, że w tworzeniu "Regulaminu Pracy" brały udział wszystkie działajace w firmie organizacje zwiazkowe. Jest to prawda, jednak ostateczny kompromis pomiędzy związkami a pracodawcą nie miał miejsca. Pomiędzy związkami a pracodawcą nie doszło do kompromisu w trzech paragrafach ( §14 pkt 1, §18 pkt 5 oraz §21 pkt 3) mówiących o:
  a) ustaleniu dwumięcznego okresu rozliczeniowego, w którym pracodawca wprowadza ten okres jako grudzień-styczeń, a który nie dostał akceptacji związków,
  b) pracodawca dokonując zmian w harmonogramie bierze pod uwagę w miare dostępność pracownika. Zapis ten jest w naszym odczuciu zapisem bardzo nie jasnym, który nie precyzuje pojęcia "w miarę możliwości dostępność pracownika",
  c) w którym pracodawca daje możliwość odmowy pracy w godzinach nadliczbowych pracownikowi, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Związki zawodowe nie chciały się zgodzić na taki zapis, gdyż w dalszej cześci paragrafu pisze, że każde odmówienie pracy w godzinach nadliczbowych bedzie rozpatrywane indywidualnie i w przypadku gdy odmowa wykonania pracy w godzinach nadliczbowych będzie zdaniem pracodawcy bezzasadna, to pracodawca może nałożyć na pracownika karę dyscyplinującą. Jest to naszym zdaniem bardzo zły zapis, gdyż mozliwość zbyt swobodnego interpretowania tego zapisu może spowodować, że pracownicy będą karani - w ocenie związku nie służnie. Związki chciały, by zapis ten został bardziej sprecyzowany.

  Poza wyżej wymienionymi punktami "Solidarność" miała uwagi również do paru innych punktów. Te wyżej wymienione były dla nas piorytetem przy rozmowach z pracodawcą. Ponadto pracodawca nie pochylil się nad pomysłem związków, by zapisać w nim, iż zwrot za zakup okularów w określonej wysokości należy się także pracownikom pracującym na kasach, o co "Solidarność" wnosiła.

  Na koniec chcielibyśmy zauważyć, iż bardzo dobrym pomysłem ze strony pracodawcy jest zapisanie w "Regulaminie Pracy" wartości Tesco (traktujemy innych tak, jak sami chcemy byc traktowani). Mamy nadzieje, że wraz z zapisaniem tych wartości w "Regulaminie" zaczną one obowiązywać, gdyż do tej pory były dla pracowników tylko sloganem używanym przez pracodawce.


 • Będzie kampania ”antyśmieciowa”

  www.solidarnosc.org.pl / 2011-11-04

  Chcemy pomóc młodym ludziom, jeśli chodzi o umowy śmieciowe. „Solidarność” wkrótce rozpoczyna kampanię społeczną na ten temat – poinformował dziś Piotr Duda podczas konferencji prasowej w Gdańsku.

  W Polsce tylko NSZZ „Solidarność” potrafi zmobilizować i wyprowadzić na ulice kilkadziesiąt tysięcy ludzi i zrobić taką manifestację, jak odbyła się 30 czerwca w Warszawie - powiedział szef związku, nawiązując do niedawnego „marszu oburzonych” w Warszawie. Uczestniczyło w nim zaledwie kilkaset osób. Młodzi ludzie wyszli na ulicę, mają swoje problemy. Zapraszaliśmy ich do udziału w demonstracji 30 czerwca, może niektórzy się pojawili. Chcemy im pomóc, dlatego wkrótce rozpoczniemy kampanię społeczną poświęconą umową śmieciowym – zapowiedział przewodniczący „Solidarności”

  W ramach kampanii podjęta będzie współpraca z organizacjami pozarządowymi i redakcjami prasowymi. Powołana zostanie „Koalicja na rzecz przyjaznego zatrudnienia”, do której zapraszane będą znane osoby ze świata mediów, sportu i polityki. Powstanie specjalna strona www – interaktywna mapa umów śmieciowych. Związek przygotuje opracowanie naukowe badające to zjawisko. Zorganizowane zostaną konferencje naukowe poświęcone „przyjaznemu” zatrudnieniu.

  Oprócz kampanii w sprawie umów śmieciowych, priorytetem w najbliższych miesiącach dla „Solidarności” będzie ochrona miejsc pracy. Życie jest tak szybkie, codziennie przynosi tyle problemów, choćby to co dzieje się w Hucie Katowice, gdzie wygaszany jest wielki piec i gdzie kilka tysięcy ludzi może stracić pracę. (…) Będę apelował i uczulał członków związku. Sam jako przewodniczący związku stanę w końcu pod murem niemożności. Chciałbym żeby ludzie pracy w Polsce wreszcie to tego dojrzeli. W pewnym momencie trzeba wspólnie zademonstrować i wyjść na ulice - podkreślił Piotr Duda.

  Jak dodał, w dalszym ciągu będzie się starał trzymać związek „z daleka od polityki”. -Żebyśmy nie byli wykorzystywani przez polityków dla ich celów . Chcę, żeby to NSZZ „Solidarność” wykorzystywał polityków dla celów związkowych czyli pracowniczych. Chcę być dla polityków partnerem – powiedział szef związku.


 • 10-lecie austriackiego przymierza na rzecz wolnych niedziel

  www.solidarnosc.org.pl/handel / 2011-11-03

  W dniach 17-19 października w Wiedniu odbyło się cykliczne spotkanie Dialogu Wiedeńskiego – roboczej grupy przewodniczących związków zawodowych sektora handlu. Głównym punktem spotkania był udział w obchodach 10. rocznicy Austriackiego Przymierza na rzecz Wolnych Niedziel, które odbyły się w historycznej siedzibie Parlamentu Republiki Austrii.

  W Austrii udało się obronić wolne niedziele w handlu. Doświadczenia kolegów z tego kraju są dla nas inspiracją i wzorem do naśladowania –pogratulował członkom Przymierza w swoim wystąpieniu Alfred Bujara, szef Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. przewodniczący podkreślił, że w Polsce pracownicy sektora handlu oczekują na uchwalenie ustawy zabraniającej pracy w niedzielę lub uregulowania tego zagadnienia w nowej europejskiej dyrektywie o czasie pracy.

  W roboczej części spotkania Dialogu Wiedeńskiego w którym wzięli udział związkowcy z Austrii,Chorwacji,Czech,Polski,Niemiec,Rumunii, Słowacji,Słowenii i Węgier,rozmawiano m.in. na temat warunków pracy oraz poziomu dialogu społecznego w poszczególnych krajach.

  Najgorsza sytuacja pracowników handlu ma miejsce w Europie środkowo-wschodniej. We wszystkich krajach tej części kontynentu borykają się oni m.in. z ponadnormatywnym obciążeniem pracą,niskimi wynagrodzeniami i redukcjami zatrudnienia. W odróżnieniu od państw zachodnich układy zbiorowe pracy regulujące całościowo stosunki pracownicze są niechętnie podpisywane przez pracodawców –mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność, uczestnik spotkania.

 • 14 października 2011

  "Informator pracowniczy" na październik

  W zakładce Nasza Gazetka oraz poniżej można pobrać nowy "informator pracowniczy". Prosimy członków związku, by informatory zostały wywieszone na tablicach związkowych w Waszych sklepach. Pamiętajmy, że często jest to podstawowe źródło wiedzy o działalności związku.

  pobierz


 • Pracodawca nie chce rozmawiać!?

  2011-10-12

  W dniu wczorajszym miało dojść do spotkania Komisji Zakładowej z pracodawcą w celu omówienia bieżących problemów jakie występują w sklepach. Spotkanie to było uzgodnione z pracodawcą w dniu 9 września, na spotkaniu dotyczącym "Regulaminu Pracy". Do spotkania nie doszło, ponieważ zaproszono jedynie 5 osób z Komisji Zakładowej, na co Komisja zgodzić się nie mogła.

  Wczorajsze spotkanie miało odbyć się z udziałem wszystkich organizacji związkowych. Z naszych informacji wynika, że tylko nasza organizacjia nie byla na nim obecna. Pracodawca motywuje swoje zaproszenie słowami: "...iż, spotkanie zaplanowane na jutro jest spotkaniem roboczym, dotyczącym omówienia bieżących spraw i tematów zgloszonych przez organizacje zwiazkowe..." . Jest to dziwna wypowiedź, bo jak może być spotkaniem roboczym, spotkanie, w którym związki zgłaszają problemy pracownicze, na które chciałyby dostać odpowiedź. Dodam że zakres problematyki jaki nasz związek miał zamiar poruszyc został wcześniej przesłany pracodawcy, by ten mógł się przygotować. Ponadto czytamy, iż: "...W spotkaniu biorą udział przedsawiciele organizacji związkowych działających w Tesco Polska Sp. z.o.o. a nie ich komisje zakładowe...".Informujemy zatem pracodawcę (chociaż pisemnie też dostał taką informację), że jedynym reprezentantem NSZZ "Solidarność" pracowników Tesco jest Komisja Zakladowa. Nie ma innego organu w naszym związku, który mógłby prowadzić rozmowy z pracodawacą na jakikolwiek temat. W piśmiena pracodawca zaznacza, że pozostałe organizacje związkowe przyślą po 4 przedstawicieli. Dla informacji pracodawcy pragnę przypomnieć, że NSZZ "Solidarność" pracowników Tesco jest największa organizacją związkową istniejącą u pracodawcy, a co za tym idzie ma liczniejsze grono reprezentujacych je ludzi. Nie można z tak ważnego spotkania, jakim bylo dla nas spotkanie w sprawie problemów pracowniczych, ograniczać ilość osób, które na to spotkanie mogłyby się udać.

  Jednocześnie w związku z brakiem obecności naszej organizacji na spotkaniu z pracodawcą pragniemy poinformować, że problemy jakie zauważa nasz związek zostaną spisane w piśmie do pracodawcy z prośbą o odpowiedź.


 • ”Solidarność” musi działać profesjonalnie

  www.solidarnosc.org.pl / 2011-10-11

  Główna bolączka Związku to niechęć neoliberalnego rządu Tuska do rzetelnego dialogu ze związkami zawodowymi, a także pseudopracodawy, którzy chcą w jak największym stopniu wykorzystać pracowników i niechętnie współpracują z organizacjami zakładowymi - powiedział Piotr Duda podczas Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska.

  Zdaniem przewodniczącego Komisji Krajowej, aby sprostać współczesnym wyzwaniom i skutecznie przeciwstawiać się wprowadzaniu kolejnych ograniczeń dla pracowników, Związek musi profesjonalnie oddziaływać już na poziomie tworzenia prawa. Piotr Duda omówił kilka spraw podejmowanych zarówno podczas spotkań z przedstawicielami rządu i posłami oraz przez zgłaszanie obywatelskich inicjatyw ustawodawczych. „Solidarności” udało się przerwać prace nad projektem ustawy o komercjalizacji lasów państwowych, gdyż jest to pierwszy krok do ich prywatyzacji. Dla ministra finansów byłaby to niezła gratka - mógłby zmniejszyć deficyt budżetu o ok. 2,5 mld zł.

  Kolejnym prawnym dziwolągiem była ustawa o racjonalizacji zatrudnienia: - Po objęciu władzy masowo byli przyjmowani do pracy nowi urzędnicy. Teraz ogłoszono konieczność zwolnień. Oczywiście nie dotyczyłoby to „swoich”, ale tych, którzy pracowali wcześniej. Ponadto ustawa zakładała zniesienie ochrony dla działaczy związkowych i Lipowców w ministerstwach i urzędach skarbowych. Ustawa przeszła przez sejm, ale po interwencji przewodniczącego KK, prezydent Komorowski skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, który odrzucił ją w całości.

  Jedną z najważniejszych inicjatyw podjętych przez Związek jest obywatelski projekt ustawy o podwyższeniu płacy minimalnej. Jej pierwsze czytanie odbyło się już w Sejmie i wszystkie kluby opowiedziały się za przekazaniem projektu do drugiego czytania. Związek domaga się również o podniesienie progów dochodowych upoważniających do ubiegania się o środki z pomocy społecznej, które nie były zmieniane od 2006 r. - Rząd haniebnie kpi z ludzi, twierdząc, że korzystających z pomocy społecznej ciągle ubywa. My wiemy, że nie dzieje się tak dlatego, że żyje im się lepiej, ale dlatego że przestali mieścić się w określonych widełkach - mówił P. Duda.

  Wiele energii „S” poświęciła na walkę z tzw. pakietem klimatycznym przewidującym ograniczenia emisji CO2. Pakiet ten, wbrew twierdzeniu unijnych urzędników, nie ma nic wspólnego z ekologią. Wprowadzenie go w życie oznacza likwidację w Polsce kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy. Efektem prac zespołu związkowo-rządowego powołanego z inicjatywy „S” jest skierowanie sprawy do Trybunału Europejskiego przez rząd Tuska.


 • Nowa płaca minimalna - 1500 złotych brutto od 2012r

  www.tvn24.pl / 2011-10-10

  Rząd zadecydował o podniesieniu płacy minimalnej. Od pierwszego stycznia 2012 roku będzie ona wynosić 1500 złotych. Dotychczas było to 1386 złotych. Według związkowców jest to jednak zdecydowanie za mało. Eksperci twierdzą natomiast, że podwyżka spowoduje wzrost bezrobocia.

  Zgodnie z prawem, rząd do 15 czerwca każdego roku przedstawia propozycję płacy minimalnej na następny rok Komisji Trójstronnej. Ta ma miesiąc na porozumienie się w tej sprawie. W tym roku jednak nie udało się osiągnąć kompromisu, w związku z czym wysokość płacy minimalnej ustalił rząd.

  Związkowcy uważają, że 1500 zł to poziom nie do zaakceptowania. Zdaniem NSZZ "Solidarność" minimalne wynagrodzenie powinno być o prawie 100 zł wyższe. OPZZ zwracało uwagę, że 1,5 tys. złotych brutto daje niewiele powyżej 1 tys. zł netto, a z takiej pensji nie da się utrzymać. Z kolei zdaniem ekspertów podniesienie płacy minimalnej do 1,5 tys. zł spowoduje wzrost bezrobocia o kilka procent. Obecna płaca minimalna wynosi 40,8 proc. średniej płacy w Polsce. Związkowcy z "Solidarności" wyliczyli, że aby wynagrodzenie minimalne osiągnęło połowę przeciętnej pensji, musiałoby wynieść 1591,99 zł.


 • Wrześniowe spotkanie Komisji Zakładowej

  2011-10-05

  W dniach 27-28 września doszło do spotkania Komisji Zakładowej w składzie: Katarzyna Sawicka, Maria Bem, Elżbieta Jakubowska, Sabina Polska, Wioletta Stanaszek, Artur Basta, Agnieszka Klich, Mariusz Basta, Paulina Bąba, Barbara Gorazdowska, Beata Michajluk, Krystyna Podgórska, Marek Rozkosz, Magdalena Zydler oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Rybka.

  Początek spotkania zaczął się od wyjaśnienia paru kwestiu, jakie narodziły się w ostatnich miesiącach. Komisja ustaliła także, że odbędzie się w miesiącu styczniu szkolenie podstawowe dla wybranych członków Komisji Oddziałowych. Przedstawiono też pomysł stworzenia "Regulaminu Komisji Zakładowej", która będzie regulowala zakres odpowiedzialności i możliwości działania poszczególnych członków Komisji Zakładowej. Taki regulamin powinien powstać jeszcze w tym roku. Członkowie Komisji Zakładowej mieli też możliwość porozmawiania z prawnikiem Piotrem Koperem, dostając odpowiedzi między innymi w sprawie negocjowanego już "Regulaminu Pracy" czy istniejacego "Regulaminu Społecznych Inspektorów Pracy". Mogliśmy wysłuchać także zdania prawnika na temat "multiskilingu" i co możemy z tym zagadnieniem zrobić. Pierwszy dzień spotkania Komisji Zakładowej zakończył się koło godziny 20tej.

  W drugim dniu Komisja miała możliwość spisania problemów, jakie zostaną przedstawione pracodawcy na spotkaniu w połowie października. Związek ustalil też wstępny termin spotkania z węgierskim związkiem KDFSZ, z którym zaczelismy współpracować w tym roku. Związek rozpozna się także w zakresie stworzenia własnych transparentów, flag, kamizelek i innych gadżetów Solidarności pracowników Tesco, tak by na organizowanych przez Komisje Krajową strajkach i pikietach być bardziej zauważanym. Drugi dzień spotkania Komisji Zakładowje zakończył się w południe.


  na powyższym zdjęciu od lewej: Wioletta Stanaszek (Oświęcim),
  Barbara Gorazdowska (Tarnowskie Góry), Beata Michajluk (Świdnica),
  Elżbieta Jakubowska (Lubin), Magdalena Zydler (Łódź Widzew),
  Maria Bem (Ruda Ślaska), Marek Rozkosz (Bytom)
  na powyższym zdjęciu od lewej: Sabina Polska (Olsztyn),
  Krystyna Podgórska (Olsztyn), Paulina Bąba (Skierniewice), Robert Rybka (Kraków), Agnieszka Klich (Kraków), Katarzyna Sawicka (Kraków), Piotr Koper (Kraków-prawnik) • Pracownicza Europo, obudź się!

  www.solidarnosc.org.pl / 2011-09-20

  17 września we Wrocławiu odbyła się wielotysięczna manifestacja europejskich związków zawodowych. Przez kilka godzin ulicami stolicy Dolnego Śląska maszerowało kilkadziesiąt tysięcy związkowców z całej Europy, w proteście przeciwko prowadzonej przez kraje UE polityce gospodarczej. Manifestacja zakończyła się na wrocławskim rynku.

  Nie możemy pozwolić, aby walka z kryzysem była pretekstem do walki z i pracownikiem i człowiekiem. Nie możemy dopuścić, aby ci krwiopijcy patrzyli do cudzej kieszeni. Kieszeni pracownika i najuboższego – powiedział do zgromadzonych na rynku demonstrantów, Piotr Duda przewodniczący NSZZ „S”.

  Przewodniczący krytycznie odniósł się do zakończonego wcześniej spotkania ministrów finansów krajów UE. - Spotkaliśmy się we Wrocławiu, aby zaprotestować i pokazać ministrom finansów a tak właściwie krwiopijcom którzy doprowadzili do tego kryzysu a teraz chcą nim zarządzać i mówić nam co jest dla nas lepsze. Mieliśmy taką nadzieję że wręczymy tym paniom i panom naszą petycję ale jak uciekli ukradkiem jak szczury – mówił Duda. Jak stwierdził to jest niedopuszczalne. - Władza ma się nie bać obywateli, władza ma słuchać obywateli i wyciągać wnioski – dodał.

  Szef „S” powiedział również, że związki zawodowe są dla solidarnej Europy i ją budują a nie tylko o niej mówią. Tymczasem politycy są solidarni ale tylko wobec siebie. - Chcemy walki z kryzysem ale poprzez rozwój, tworzenie miejsc pracy - bezpiecznej pracy. Chcemy pracowniczej Europy dla wszystkich obywateli. Europo pracownicza obudź się! – zakończył swoje wystąpienie Piotr Duda.

  Do związkowców przemówiła również Bernedette Segol, sekretarz generalna Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, która specjalnie z okazji manifestacji we Wrocławiu nauczyła się swojego wystąpienia po polsku. Szefowa EKZZ podziękowała uczestnikom za liczne przybycie. - Jesteśmy tutaj aby nas usłyszeli ministrowie finansów. Mówimy „nie” polityce cięć budżetowych, mówimy tak polityce wzrostu zatrudnienia, mówimy „tak” europejskiej solidarności – powiedziała Segol. Jej zdaniem Europa potrzebuje związków zawodowych i dialogu społecznego a nie dla ataków na prawa pracownicze i ograniczania praw socjalnych.

  Ta demonstracja była pierwszą w Polsce tzw. euromanifestacją, organizowaną przez EKZZ. Protest był duży, barwny i dobrze zorganizowany. Manifestanci bezpiecznie przemaszerowali ze Stadionu Olimpijskiego na wrocławski rynek. Kolorowy pochód prowadziła orkiestra. Do Wrocławia przyjechali związkowcy z blisko 30 organizacji związkowych zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. m.in. z Hiszpanii, Norwegii, Węgier, Litwy, Niemiec, Portugalii, Czech. Liczne stawili się również członkowie NSZZ „S”. Do protestu przyłączyły się także polskie organizacje związkowe, które nie są afiliowane w EKZZ, np. Forum Związków Zawodowych, czy związek zawodowy policjantów.

 • 12 września 2011

  "Informator pracowniczy" na wrzesień

  W zakładce Nasza Gazetka oraz poniżej można pobrać nowy "informator pracowniczy". Prosimy członków związku, by informatory zostały wywieszone na tablicach związkowych w Waszych sklepach. Pamiętajmy, że często jest to podstawowe źródło wiedzy o działalności związku.

  pobierz


 • Kolejne spotkanie w sprawie "Regulaminu Pracy"

  2011-09-11

  W piątek 9 września doszło do kolejnego spotkania w sprawie "Regulaminu Pracy". Tym razem w Krakowie spotkali się wszyscy przedstawiciele związków zawodowych z pracodawcą.

  Strona związkowa mogła przekazać swoje wszystkie zastrzeżenia w stosunku do punktów, które przedstawiły zwiazki w piśmie z 4 sierpnia. Pracodawca reprezentowany przez panie personalne Elżbietę Gołąb oraz Małgorzate Kostańską spisał wszystkie uwagi zwiazków. Uwagi te mają być jeszcze raz rozpatrzone, a na kolejnym spotkaniu mamy nadzieję, że zostanie nam przedstawiony już ostateczna wersja - zgodna z uwagami związkowców.


 • "Społeczni Inspektorzy Pracy" i dalszy ciąg Regulaminu Pracy"

  2011-09-01

  31 sierpnia w Katowicach doszło do kolejnego spotkania organizacji związkowych istniejacych w Tesco. Na spotkaniu tym ustalano treść następnego pisma do pracodawcy w sprawie "Regulaminu Pracy" oraz rozmawiano na temat wprowadzenia "Społecznych Inspektorów Pracy".

  Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele czterech z pięciu związków. Ze strony naszej "Solidarności" obecni byli: Katarzyna Sawicka, Elżbieta Jakubowska, Danuta Pietrzyk, Wiletta Stanaszek, Agnieszka Klich, Mariusz Basta, Artur Basta oraz przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Robert Rybka. "Sierpień 80" reprezentaowały: Elżbieta Fornalczyk, Ewa Musioł oraz Anna Krzyżanowska, OPZZ "Konfederacje Pracy" reprezentowała pani Iwona Mandat, a "Solidarność 80" pani Ewa Manasterska. Nie było przedstawiciela Związku Zawodowego Pracowników Handlu, jednak pełnomocnictwo tego związku posiadała pani Elżbieta Fornalczyk.

  W dniu spotkania doszło przedtem do telekonferencji pomiedzy przewodniczącymi związków zawodowych z pracodawcą. Pracodawca wyraził wolę dalszych rozmów w sprawie "Regulaminu Pracy". W tym celu do wszystkich przewodniczących Związków Zawodowych w Tesco zostały wysłane poprawione "Regulaminy Pracy" z zaproszeniem na wyżej wspomnianą telekonferencję. Pierwsza telekonferencja miała na celu przedstawienie woli pracodawcy oraz oraz planów kolejnych rozmów w celu ustalenia wspólnego stanowiska Związków Zawodowych oraz pracodawcy w zakresie "Regulaminu". Na spotkaniu w Katowicach, które odbyło się po telekonferencji, wszystkie obecne Oragnizacje Związkowe wyraziły chęć rozmów, jednak nie przez kolejne telekonferencje, a przez spotkanie wszystkich Komisji Zakładowych Organizacji Zwiazkowych istniejących w Tesco z pracodawcą. W tym celu zostało napisane i wysłane pismo do pracodawcy o treści:

  Nawiązując do rozmowy telefonicznej z dnia 31.08.2011r. o godz. 12.00, po szczegółowej konsultacji, Komisje Zakładowe: WZZ "Sierpień 80", OPZZ Konfederacja Pracy, NSZZ Solidarność, NSZZ Solidarność 80, Związek Zawodowy Pracowników Handlu, mając na uwadze dobro pracowników oraz pracodawcy, wnoszą o jak najszybsze spotkanie wszystkich związków zawodowych działających w Tesco Polska Sp. z.o.o. w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie regulaminu pracy.
  Wybór miejsca spotkania pozostawiamy w gestii pracodawcy.

  Pod powyższym pismem podpisali się wszyscy obecni przewodniczący oraz zastępcy organizacji związkowych. Uważamy, że "Regulamin Pracy" jest zbyt ważnym dokumentem, by prace nad nim były prowadzone przez telekonferencje oraz z udziałem samych przewodniczących poszczególnych związków zawodowych.

  Poruszony został także temat "Społecznych Inspektorów Pracy". Regulamin SIP został podpisany przez pozostałe związki już 4 lata temu, jednak póki co nie został on podpisany przez naszą Solidarność. Na spotkaniu omówiliśmy powyższy już istniejący regulamin SIP, a dalsze prace nad podpisaniem tego dokumentu również przez nas będą prowadzone przy następnej możliwej okazji. Nasza Komisja dowiedziała się dokładnie, jakie są założenia przy wyborze SIP-owców, ile osób na sklep przewidzianych jest na to stanowisko oraz mogliśmy usłyszeć, jak w praktyce wygląda praca SIP-owców. Przedstawiciele związkowi mieli także możliwość wymienienia się wiedzą na temat aktualnej sytuacji w różnych sklepach.


  na powyższym zdjęciu od lewej: Ewa Manasterska (przewodnicząca "Solidarności 80"), Iwona Mandat (przewodnicząca OPZZ "Konfederacje Pracy"), Elżbieta Fornalczyk (przewodnicząca WZZ "Sierpień 80") - w trakcie podpisywania pisma do pracodawcy

  na powyższym zdjęciu od lewej: Danuta Pietrzyk, Agnieszka Klich, Wiletta Stanaszek, Mariusz Basta, Elżbieta Jakubowska (członkowie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" pracowników Tesco)
  na powyższym zdjęciu od lewej: Ewa Musioł (WZZ Sierpień 80),
  Anna Krzyżanowska (WZZ Sierpień 80), Katarzyna Sawicka (przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność")


 • Upamiętnienie "Solidarności" w Brukseli

  www.solidarnosc.org.pl / 2011-08-30  Rozległa przestrzeń ciągnąca się wzdłuż europarlamentarnych budynków w Brukseli nosi od dziś imię „Solidarności 1980”.

  W uroczystościach w stolicy Belgii wziął udział szef związku Piotr Duda oraz poprzedni przewodniczący – Janusz Śniadek i Marian Krzaklewski. Z powodów zdrowotnych do Brukseli nie dotarł Lech Wałęsa. Obecny był premier Donald Tusk, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz władze Unii Europejskiej.

  Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek podkreślił podczas uroczystości, że nie ma lepszego miejsca, by uhonorować „Solidarność”. - Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w mojej części Europy był reprezentowany od początku w Brukseli, posiadając swoje biuro. Jako idea (solidarność)pojawiła się dużo wcześniej, przed akcesją Polski do UE - mówił Buzek. Jak podkreślił, Solidarność "to nie jest tylko nazwa takiego sobie związku zawodowego, ale jest to nazwa związku zawodowego, który powstał w oparciu o ogromną potrzebę wolności". - Jest nazwą pierwszego, jednego z największych ruchów, który pozwolił na uruchomienie procesów demokratyzacji w tej części Europy i rozmontowanie żelaznej kurtyny - dodał szef europarlamentu.

  Obecny na uroczystości Donald Tusk mówił, że to bardzo ważny moment dla tych wszystkich, którzy przeżyli "Solidarność" jako najistotniejsze doświadczenie w swoim życiu, ale to także bardzo ważny moment dla tych wszystkich, którzy rozumieją jakie znaczenie (...) ma solidarność jako wartość, która łączy ludzi". Tusk podkreślił, że "Solidarność" okazała się nadzwyczajną lekcją niespotykanego optymizmu i wiary w siebie. - Ludzie, zdawałoby się bezbronni, bez żadnej szansy, wygrali tylko dzięki temu, że złapali się w pewnym momencie za ręce i postanowili być razem - mówił.

  Dzisiejsza uroczystość połączona była z nazwaniem placu znajdującego się na esplanadzie imieniem Simone Veil, pierwszej przewodniczącej demokratycznie wybranego Parlamentu Europejskiego. W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Wieczorem na esplanadzie „Solidarności 1980” zagra Myslovitz.


 • hiperwyzysk.pl - walczmy z bezprawiem

  2011-08-22

  22 sierpnia, NSZZ „Solidarność” uruchomiło nowy serwis – hiperwyzysk.pl. Portal ma na celu ochronę pracowników sieci handlowych przed nieuczciwym traktowaniem. Pracownicy i klienci sieci handlowych mogą umieszczać na stronie problemy i opisywać sytuacje złego traktowania pracowników. Chce pomóc zainteresowanym i poinstruować ich, jak łączyć się w związki, by wspólnie zmierzyć się z problemem. Ponadto inicjatywa ma na celu rozpoczęcie dialogu pomiędzy pracownikami sieci supermarketów, klientami, a kierownictwem marketów. Portal jest jednym z elementów kampanii „Wsparcie dialogu społecznego w firmach ochrony oraz sieciach super- i hipermarketów”.

  Zasada działania portalu jest bardzo prosta:


  Zapraszmy również do zakładki "Media O Nas", gdzie dodany jest artykuł prasowy na temat powyższej inicjatywy.

 • 17 sierpień 2011

  "Informator pracowniczy" na sierpień

  W zakładce Nasza Gazetka oraz poniżej można pobrać nowy "informator pracowniczy". Prosimy członków związku, by informatory zostały wywieszone na tablicach związkowych w Waszych sklepach. Pamiętajmy, że często jest to podstawowe źródło wiedzy o działalności związku.

  pobierz


 • Podnieśmy Polakom płacę minimalną

  www.solidarnosc.org.pl i www.placaminimalna.pl / 2011-08-11


  "Podnieśmy Polakom płacę minimalną" to obywatelski projektem ustawy o podniesieniu płacy minimalnej. Projekt ten jest prowadzony przez Zwiazek Zawodowy "Solidarność", a jego celem jest podwyższenia płacy minimalnej do 50 proc. średniego wynagrodzenia w Polsce. Według projektu wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie ulegała szybszemu zwiększaniu w przypadku wzrostu PKB o co najmniej 3proc., natomiast jeśli wzrost gospodarczy będzie niższy lub będzie miał wartość ujemną, minimalne wynagrodzenie będzie ustalane według dotychczas przyjętych zasad.

  Szef „Solidarności” Piotr Duda spotkał się w Sejmie z przewodniczącymi wszystkich klubów parlamentarnych w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Jak komentuje przewodniczący „S” wszyscy zgodnie podkreślali, ze projekt jest rozsądny i odpowiada wszystkim dotychczas składanym obietnicom i zawieranym porozumieniom w sprawie podwyższenia płacy minimalnej. Projekt zakłada algorytm dojścia do tej pożądanej wartości 50 proc. i zależy od wzrostu gospodarczego kraju. Piotr Duda podczas rozmów wykazywał, jak trudna jest sytuacja pracowników, którzy za płacę minimalną muszą utrzymać rodzinę. Taki pracownik może zapewnić swoim najbliższym utrzymanie na poziomie minimum egzystencji, a to oznacza zaspokojenie absolutnie podstawowych potrzeb. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że odsetek pracowników żyjących w rodzinach, w których poziom wydatków był niższy od minimum egzystencji wyniósł w 2010 roku 12 proc.

  Przewodniczący przekonywał również posłów, że ustawa nie zagraża budżetowi. Przeciwnie, dzięki odprowadzanym do kasy państwa podatkom, składkom i wpływom z podatku VAT, budżet zyska, co najmniej kilkanaście milionów złotych. W ostatnich miesiącach związkowcy zbierali podpisy pod tym projektem, co zaowocowało poparciem ponad 300 tysiecy obywateli.


 • Co się stanie z Regulaminem Pracy?

  2011-08-08

  4 sierpnia doszło do spotkania wszystkich Związków Zawodowych istniejących w Tesco, w celu ustalenia wspólnego stanowiska w sprawie "Regulaminu Pracy". Ze strony naszego związku na spotkanie przybyli: Maria Bem, Wioletta Stanaszek, Elżbieta Jakubowska, Agnieszka Klich, Beata Michajluk, Marek Rozkosz, Mariusz Basta, Artur Basta oraz Robert Rybka - przewodniczący Komisji Rewizyjnej. OPZZ "Konfederacje Pracy" reprezentowała pani Iwona Mandat, natomiast pani Elżbieta Fornalczyk reprezentowała Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" oraz posiadała ona pełnomocnictwo "Solidarności 80" i Związku Zawodowego Pracowników Handlu.

  Do spotkania w Świdnicy doszło tuż przed godziną 17-tą. Na początku wszystkie związki jasno ustaliły, że proponowane zmiany w "Regulaminie Pracy" nie są korzystne dla pracowników. Następnie przedstawiciele związków wypisywali wszystkie paragrafy, z którymi nie zgadzają się. Po zebraniu tych punktów przystąpili do stworzenia pisma do pracodawcy, w celu wyrażenia opini stron związkowych, z prośbą o wspólne spotkanie wszystkich związków zawodowych. Jako strona związkowa chcemy jeszcze raz spotkać się z pracodawcą i omówić kwestie "Regulaminu Pracy".

  Wspólne pismo podpisali: Maria Bem, Elżbieta Jakubowska i Wiletta Stanaszek (ze strony NSZZ "Solidarność), Iwona Mandat (ze strony OPZZ "Konfederacja Pracy") oraz Elżbieta Fornalczyk (ze strony WZZ "Sierpień 80, NSZZ "Solidarność 80" oraz ZZ Pracowników Handlu). Pismo te zostało wysłane do pracodawcy zarówno mailowo jak i listownie. Poniżej treść pisma:

  Wspólne stanowisko Organizacji Związkowych zrzeszonych w Tesco Polska Sp. z.o.o, w sprawie zmian w "Regulaminie Pracy".

  Organizacje Związkowe:
  - NSZZ "Solidarność" przy Tesco Polska Sp. z.o.o
  - KZ W.Z.Z "Sierpień 80" przy Tesco Polska Sp z.o.o
  - OPZZ "Konfederacja Pracy" przy Tesco Polska Sp. z.o.o
  - NSZZ "Solidarność 80" przy Tesco Polska Sp. z.o.o
  - Związek Zawodowy Pracowników Handlu przy Tesco Polska Sp. z.o.o

  W związku z rozpoczętymi w dniu 8 lipca 2011 r. spotkaniami w sprawie zmian w "Regulaminie Pracy" informujemy co następuje.
  Wyżej wymienione Organizacje Związkowe nie wyrażają zgody na następujące proponowane przez pracodawcę zmiany w "Regulaminie Pracy":

  ROZDZIAŁ II – OBOWIĄZKI PRACODAWCY § 7 pkt 1 i 2
  ROZDZIAŁ III – OBOWIĄZKI PRACWNIKA § 9, § 11 pkt 1 i 2
  ROZDZIAŁ IV – CZAS PRACY § 13 pkt 3 i 4, § 15 pkt 2, § 17 pkt 3, § 19, § 20 pkt 3, § 30 pkt 7
  ROZDZIAŁ IX – BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY § 57
  ROZDZIAŁ XI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 67 pkt 2


  W związku z powyższym wnosimy o jak najszybsze wspólne spotkanie pracodawcy ze wszystkimi wyżej wymienionymi Organizacjami Związkowymi.


  na zdjęciu od lewej: Robert Rybka (przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
  Agnieszka Klich (skarbnik NSZZ "Solidarność"), Elżbieta Fornalczyk (przewodnicząca WZZ "Sierpień 80") - w trakcie podpisywania pisma do pracodawcy

  na zdjęciu od lewej: Marek Rozkosz (członek Komisji Zakładowej),
  Elżbieta Jakubowska (wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"), Maria Bem (wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność")


 • Zmiany w "Regulaminie Pracy" i "Zasadach Współpracy"?

  2011-07-26

  W dniach 7-8 oraz 13 lipca doszło do spotkań z pracodawcą. Tematem spotkań jest zaktualizowanie dokumentów: "Regulaminu Pracy" i "Zasad Współpracy". Są to dwa podstawowe dokumenty, które określają możliwości działania na linii pracodawca-pracownik oraz związek-pracodawca.

  Bardzo ważne jest zaktualizowanie "Zasad Współpracy", gdyż obecnie obowiązujące pochodzi z roku 2005. Przestarzałość tego dokumentów nie pozwala na skuteczne działanie w interesie pracowników oraz rozwój związku. Również pracodawca ma potrzebę zmiany "Regulaminem Pracy", który już został opracowany przez firmę. Z naszej strony chcieliśmy jednak wprowadzić parę poprawek do wersji pracodawcy, w związku z czym prowadzone są rozmowy, zmierzające do uzyskania wspólnego stanowiska, firmy i zwiazku.

  Prawdopodobnie w sierpniu dojdzie do kolejnego spotkania, które powinno w znacznym stopniu przybliżyć nas do ostatecznej wersji obu dokumentów. Przy tej okazji powinno także dojść do podpisania protokołu ze spotkania w sprawie podwyżek i innych świadczeń jakie pracodawca udostępni pracownikom. Jak zaznaczylem będzie to protokół, a nie porozumienie, gdyż Komisja Zakładowa uznała, że pracodawca nie spełnił w wystarczajacym stopniu naszych oczekiwań.

 • 9 lipca 2011

  "Informator pracowniczy" na lipiec

  W zakładce Nasza Gazetka oraz poniżej można pobrać nowy "informator pracowniczy". Mam nadzieje, że informacje zawarte w naszym informatorze dotrą do wszystkich zainteresowanych. Tym samym prosimy członków związku, by informatory zostały wywieszone na tablicach związkowych w Waszych sklepach. Pamiętajmy, że często jest to podstawowe źródło wiedzy o działalności związku. Jednocześnie informuję, że drugiego wydania informatora na czerwiec nie było, mimo że był zapowiadany - za co serdecznie przepraszam.

  pobierz


 • Start Europejskiego Przymierza na rzecz Niedzieli

  www.solidarnosc.org.pl/handel / 2011-07-07

  Przedstawiciele 65 organizacji z całej Europy podpisali w Brukseli deklaracje założycielską Europejskiego Przymierza na rzecz Niedzieli. Jednym z sygnatariuszy dokumentu był przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność Alfred Bujara. Polskich pracodawców reprezentował Pan Dyrektor Maciej Ptaszyński z Polskiej Izby Handlu.

  Solidarność od wielu lat walczy o to, aby niedziela była dniem wolnym od pracy. Zarówno w Polsce, jak i w Europie został zatracony sens niedzieli, nie tylko w aspekcie religijnym, ale także jako prawo każdego człowieka do odpoczynku z rodziną. Od dawna marzyłem, żeby przenieść nasze działania w tej materii na szczebel europejski, dzisiaj się to udało - mówi Alfred Bujara.

  W spotkaniu w Brukseli, które odbyło się 20 czerwca, wzięli udział przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego i chrześcijańskich wspólnot religijnych z kilkunastu krajów europejskich, a także posłowie do Parlamentu Europejskiego. - Należy podkreślić, że powołana przez nas organizacja ma charakter zupełnie apolityczny, aczkolwiek bardzo cieszymy się z zaangażowania eurodeputowanych. Szkoda tylko, że w spotkaniu nie uczestniczył ani jeden europoseł z naszego kraju - zaznacza szef handlowej Solidarności.

  Przewodniczący podkreśla, że powołanie Przymierza ma szczególne znaczenie dzisiaj, kiedy trwają prace nad europejską dyrektywą dotyczącą czasu pracy. - Lobbing europejskich pracodawców jest tutaj bardzo silny. Działając w ramach ogólnoeuropejskiej organizacji, jaką jest Przymierze, mamy znacznie większe szanse na przebicie się z naszymi argumentami do opinii publicznej oraz decydentów zarówno w UE, jak i w poszczególnych krajach – mówi Bujara.

  Podpisaniu deklaracji założycielskiej Przymierza towarzyszyła konferencja ekspercka, której uczestnicy dyskutowali o znaczeniu niedzieli, jako dnia wolnego od pracy, dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka, zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym oraz dla uczestnictwa pracowników w kulturze oraz życiu religijnym.


 • Manifestacja w mediach i naszym okiem.

  www.tvp.pl, www.tvn24.pl i własne / 2011-07-03

  Zapraszam się do zapoznania z fragmentami programów "Wiadomości" z TVP1 oraz "Fakty" z TVN, które przedstawiły manifestację związku. Oprócz tego stworzony został z własnych nagrań filmik z manifestacji okiem związkowca. Te trzy filmy powinny przybliżyć atmosfere oraz cele i środki jakimi dąży "Solidarność" do podwyższenia poziomu życia w Polsce.

  Fragment programu Fakty o manifestacji Solidarności z Warszawy /30 czerwca 2011/


  Fragment programu Wiadomości o manifestacji Solidarności z Warszawy /30 czerwca 2011/


  Ogólnopolska manifestacja NSZZ "Solidarność" z Warszawy - nagranie własne /30 czerwca 2011/ • Po manifestacji, czyli jak to było i co się udało.

  www.solidarnosc.org.pl i własne / 2011-07-01

  Krótko po północy związkowcy z całego kraju wyruszyli autokarami w kierunku Warszawy. Około godziny 12 udało się zdecydowanej większości dojechać do celu spotkania na Placu Piłsudskiego. Nie obyło się jednak bez ekscesów. Jak dowiedzieliśmy się, kilkadziesiąt autokarów było celowo opóźnianych, by nie mogły dojechać. Ostatecznie na placu zjawiło się około 100 tysięcy ludzi.

  Cała manifestacja rozpoczęła się jednak już o godzinie 10tej. Mogliśmy posłuchać ze sceny kierownictwo "Solidarności" oraz zobaczyć urywki filmowe z wypowiedziami premiera, co obiecał Polakom, a co nie udało się zrealizować. Następnie na Placu Piłsudskiego zagrał krótki koncert Paweł Kukiz, który był bardzo zadowolony z faktu zaproszenie i samej inicjatywy "Solidarności". Na koniec obejrzeliśmy spot reklamowy Piotra Dudy, który zachęcał Polaków do wpisywania się na listy pod projektem obywatelskiej ustawy podniesienia płacy minimalnej w Polsce.

  Około godziny 13tej członkowie związku udali się w kierunku Sejmu na Wiejskiej. Samo wyjście z placu zajeło wszystkim około 2 godzin, co świadczy o ilości osób, które wzieły udział w manifestacji. W międzyczasie delegacji "Solidarności" udała się spotkać w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W skład delegacji weszli przewodniczący KK Piotr Duda, zastępca przewodniczącego KK Jerzy Wielgus, przewodniczący regionów: gdańskiego Krzysztof Dośla, śląsko-dąbrowskiego Dominik Kolorz, mazowieckiego Andrzej Kropiwnicki. Delegaci związku dali na ręce premiera Donalda Tuska petycje o następujacej treści:

  Panie Premierze

  Kilkadziesiąt tysięcy członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przybyło dziś do Warszawy, by zaprotestować przeciwko rosnącym cenom, coraz większej biedzie, wysokiemu bezrobociu. Przyjechaliśmy do stolicy, bo zgłaszane przez nas od wielu miesięcy postulaty i apele pozostają bez reakcji ze strony rządu. Dialog społeczny jest dziś w Polsce martwy i – co przykro przyznać – duża w tym zasługa Pana osobiście i kierowanego przez Pana rządu.
  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” nigdy nie zgodzi się jednak na takie lekceważenie. W Statucie naszej organizacji priorytetowe są zadania związane z zabezpieczeniem praw pracowniczych, przeciwdziałaniem bezrobociu oraz ochroną interesów materialnych i socjalnych naszych członków. Ale Statut nakłada na nas również obowiązek podejmowania działań w duchu dialogu społecznego. Dlatego realizując to zadanie po raz kolejny przedstawiamy nasze postulaty.
  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oczekuje od rządu:
  - uniezależnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od arbitralnych decyzji politycznych i wprowadzenie mechanizmu podwyższana minimalnego wynagrodzenia do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego,
  - czasowego obniżenia akcyzy na paliwa,
  - uruchomienia środków pozostających w dyspozycji Funduszu Pracy na aktywne formy walki z bezrobociem i wsparcie rynku pracy,
  - podwyższenia progów dochodowych uprawniających do korzystania ze świadczeń z pomocy socjalnej oraz podwyższenia wysokości tych świadczeń,
  - zablokowania wprowadzania pakietu klimatyczno-energetycznego w obecnym kształcie, a następnie renegocjacji jego zapisów,
  - prowadzenia aktywnej polityki prorodzinnej, w tym wprowadzenia stabilnych zasad zatrudniania ludzi młodych.
  Domagamy się również otwartości i zaangażowania w rozwiązywanie problemów poszczególnych gałęzi gospodarki. Od wszystkich członków rządu oczekujemy pilnego podjęcia rzeczywistego dialogu z przedstawicielami branż i wypracowania sposobów rozwiązania problemów dotykających miliony pracowników służby zdrowia, oświaty, przemysłu, handlu, usług i innych dziedzin gospodarki.
  Panie Premierze, chcemy wyraźnie zaznaczyć, że powyższe postulaty nie mają partykularnego charakteru. To nie jest katalog życzeń grupy związkowych działaczy, ale zbiór ważnych oczekiwań społecznych, które milionom Polakom pozwolą choć trochę łatwiej związać koniec z końcem. Dlatego apelujemy o potraktowanie ich z całą powagą, na jaką zasługują.

  W imieniu
  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
  przewodniczący Piotr Duda

  Poniżej kilka zdjęć zrobionych przez naszych członków.
 • Już jutro!!!

  2011-06-29
 • Zapowiedź manifestacji Solidarności na 30 czerwca

  www.solidarnosc.org.pl i własne / 2011-06-26

  Już 30 czerwca w Warszawie odbędzie się ogólnopolski strajk "Solidarności". Związkowcy ze wszystkich branż zorganizowali manifestację, by pokazać zaniedowolenie z obecnych rzadów. "Polityka Wasza - Bieda Nasza" oraz "DROŻYZNA, UBÓSTWO, BEZROBOCIE!", to hasła reklamujące czwartkową manifestację. Demonstracja ta będzie największym od 3 lat protestem NSZZ “Solidarność” w stolicy.

  Całe "przedstawienie" rozpocznie się zbiórką o godzinie 10tej, na placu Piłsudskiego. Około godziny 13tej manifestanci opuszczą plac i wyruszą w kierunku Sejmu i Kancelarii Premiera Rady Ministrów. To będzie barwny i głośny przemarsz, taki który pamiętamy choćby z protestu przeciwko zmianom w przepisach o wcześniejszych emeryturach z sierpnia 2008 roku. Manifestacja zakończy się przed kancelarią premiera około godziny 17-18ej.

  Przed wymarszem na placu Piłsudskiego zbierane będą oczywiście podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o podniesieniu płacy minimalnej. "Na pewno wśród uczestników manifestacji znajdą się jeszcze tacy, którzy nie podpisali się pod projektem. Czas przed wymarszem będzie świetną okazją, by poprzeć naszą ustawę" – podkreśla Piotr Duda.
 • Co się dzieje z palarniami?

  2011-06-24

  W związku z tym, iż coraz częściej dochodzą do nas informacje o kolejnych terminach zamykania palarń w sklepach, związek zawodowy pragnie zabrać w tym temacie głos.

  Dnia 13 czerwca na spotkaniu OZ NSZZ "Solidarność" z pracodawcą reprezentowanym przez Elżbietę Gołab (Dyrektora Personalnego Tesco Polska Sp. z.o.o.) oraz Małgorzatę Kostańską (Dyrektora Personalnego ds. Relacji z Pracownikami), członkowie Komisji dowiedzieli się o planach zmian w zasadach funkcjonowania Tesco. Jednym z przedstawionych nam punktów jest chęć zamknięcia palarń na sklepach i "uwolnienie firmy od dymu". Zmiany te zostały tylko zakomunikowane stronie związkowej.

  Na początku lipca Komisja Zakładowa przewiduje zebranie się w celu omówienia zmian proponowanych przez pracodawcę oraz zamierza przedstawić nasze propozycje rozwiązań pewnych zagadnień przedstawionych przez firmę. Spotkanie z pracodawcą jest planowane wkrótce po omówieniu zmian wewnątrz Komisji związku.

  Dochodzą nas jednak informacje, że pierwsze palarnie mają być zamykane już w pierwszych dniach lipca, co jest terminem wcześniejszym niż planowane spotkania Komisji związku oraz związku z pracodawcą. Na taki stan rzeczy strona związkowa się nie godzi i wyraża swoją dezaprobatę do poczynań pracodawcy w tym temacie. Uważamy, że pracodawca powinien wstrzymać się ze zmianami do spotkania ze wszystkimi organizacjami związkowymi i dopiero po nich ogłaszać zmiany w firmie. Jednocześnie chcę podkreślić, iż zmiany jakie są dokonywane w zakresie palarń są wprowadzane bez zgody związku.


 • Konferencja w Budapeszcie: spotkanie polsko-węgierskie, c.II

  2011-06-24

  W drugiej części relacji z konfernecji przedstawiam kolejne wypowiedzi przedstawicieli związkowych z "Solidarnosci" i KDFSZ. Dostępne na naszej stronie jest także wystąpienie Bubenkó Csaba oraz Elżbiety Jakubowskiej w telewizji MTV1 w programie "Ma reggel" (po polsku "Rano").

  Po pani Marii głos zabrała przewodnicząca naszego związku - Katarzyna Sawicka. Wystąpienie przedstawiało początki "Solidarności" pracowników Tesco. O tym jakie były największe trudności przy budowie związku oraz o stworzonych strukturach, by związek mógł w dalszym ciągu skutecznie zabiegać o poparcie pracowników. Efektem znacznego powiększenia liczebności związku były pierwsze duże podwyżki w roku 2006. Nasza przewodnicząca zauważyła, że w obecnych czasach pracodawca musi się w większym stopniu dzielić zyskami z pracownikami poprzez podwyżki, gdyż siła związku jest większa, co jasno sugerowało iż w przeszłości pracodawcy było łatwiej pominąć stronę związkową. Problemy jakie zauważa się w obu krajach to w dalszym ciągu m.in. niskie zarobki.

  Na samym końcu wystąpił prezes KDFSZ, Bubenkó Csaba,. Przewodniczący omówił sytuację na Węgrzech oraz zauważył, iż skutki kryzysu w dalszym ciągu odczuwają ludzie. Przedstawił on interesy o jakie powinniśmy walczyć: zdobycie na nowo wolności, pozbycie się bojaźni, aby każdego było stać na godne życie. Co ważne, by różnice między zachodem a wschodem Europy się pomniejszały, zaznaczając, że problemy te możemy rozwiązać tylko wspólnie. Warto podkreślić, że przed konferencją przewodniczący wraz z Elżbietą Jakubowską wystąpili w porannym programie na żywo. Tematem tego wystąpienia była sytuacja związkowa w obu krajach, problemy z jakimi borykają się związki w Polsce i na Węgrzech, a także rola związków w dzisiejszych czasach.

  Na koniec chciałbym w naszym imieniu jeszcze raz podziękować węgierskiemu związkowi KDFSZ za zaproszenia nas na konferencje i tak gorące przywitanie oraz zaopiekowanie się nami do czasu wyjazdu. Mamy nadzieje, że kontakt obu związków zostanie utrzymany oraz że wspólnie ze swoich doświadczeń będziemy mogli w dalszym ciągu czerpać korzyści dla dobra pracowników.


  Wywiad w węgierskiej telewizji MTV1 w programie Ma reggel (Rano) z 17 czerwca 2011 na temat związków zawodowych z udziałem Elżbiety Jakubowskiej i Bubenkó Csaby


 • Konferencja w Budapeszcie: spotkanie polsko-węgierskie, c.I

  2011-06-22

  Zgodnie z zapowiedzią delegacja z naszego związku zjawiła się w Budapeszcie, by wziąć udział w konferencji pod nazwą: "Wolność, demokracja przedstawicieli grup interesów w nowej Europie" oraz o podtytule: "Polsko-węgierska konferencja w duchu obywatelskiego wolotariatu". Termin konferencji nie jest przypadkowy, ponieważ już wkrótce faktem stanie się przekazanie przewodnictwa w UE z rąk węgierskich w polskie.

  Konferencji udział wzieło wiele znakomitości związanych z Polską oraz Węgrami. Obecni byli i wypowiadali się na tematy związane z konferencją m.in.: Arkadiusz Bernaś z Polskiego Instytutu na Węgrzech, Maria Felföld - prezes Polonia Nova, Gibril Deen - przewodniczący Stowarzyszenia Praw Człowieka "Mahatma Gandhi", Kocsis Máté - burmistrz VII dzielnicy Budapesztu, Őry Csaba - przedstawiciel grup interesu konsumentów w Europie oraz wiele innych osobistości.

  Na konferencji nie zabrakło oczywiście przedstawicieli związanych bezpośrednio ze związkami w tym także z Tesco. Jako pierwszy wystąpił Mislai István - wiceprzewodniczący KDFSZ. Opowiadał on o początkach związku węgierskiego oraz działaniach węgierskiego Tesco w celu zniszczenia nowopowstałego związku zawodowego. Wymieniał on m.in. próbę zwolnienia z pracy przewodniczącego Csaby Bubenkó, z którym to Tesco przegrało pierwszy proces. Opowiadał on o tym, iż władze związku były na początku obserwowane i uniemowżliwiano im organizowanie nowego związku. Kroki takie podjął pracodawca w stosunku do nowego związku, gdyż te walczyło o pracowników. W ostatnim czasie pracodawca zaczął z KDFSZ współpracować po serii przegranych spraw oraz artykułów prasowych, które ukazywały praktyki tamtejszych władz Tesco.

  Kolejną osobą jaka wystąpiła na konferencji była pani Maria Bem z naszej Komisji Zakładowej. Pani Maria opowiadała o pracy jaką "Solidarność" wykonuje, by organizować pracowników w handlu. Dowiedzieliśmy się jak wyglądała praca na Biedronkach oraz w Kauflandzie. Co ciekawe w Kauflandzie zostało podpisane porozumienie między związkiem a pracodawcą, które jest uważane za najlepsze w handlu. Planem "Solidarności" pracującej w handlu jest przekonanie młodych ludzi do organizowania się i brania aktywnego udziału w tym co się obecnie dzieje. Jak słsznie zauważyła pani Maria, ktoś po ludziach obecnie starszych, będzie musiał przejąc stery, by w dalszym ciągu starać się o poprawę warunków pracy w handlu.


  na zdjęciu od lewej: Zárug Péter Farkas (politolog), Bubenkó Csaba (prezes KDFSZ), Katarzyna Sawicka (przewodnicząca OZ NSZZ Solidarność pracowników Tesco), Maria Bem (wieceprzewodnicząca OZ NSZZ Solidarnosc pracowników Tesco)

  Mislai István (wiceprezes KDFSZ - były dyrektor personalny Tesco Węgry), Artur Basta (sekretarz i członek Komisji Zakładaowej OZ NSZZ Solidarność pracowników Tesco)


 • Nowe formaty, regulaminy i propozycje podwyżkowe.

  2011-06-15

  13 czerwca o godzinie 10:00 doszło do spotkania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” pracowników Tesco z przedstawicielami pracodawcy. Tematem spotkania było przedstawienie organizacji związkowej pomysłu na funkcjonowanie Tesco. W trakcje spotkania przedstawiono nam nowe formaty Tesco Extra, plany podwyżkowe na rok 2011, świadczenia jakie nabędą pracownicy z tym rokiem oraz przestawiono nam plan zmiany Regulaminu Pracy obowiązującego w Tesco.

  Pierwszą rzeczą jaką przedstawił nam pracodawca jest nowy format sklepów Tesco Extra. Sklepy te są nową jakością w handlu. Posiadają one wewnętrzne boksy takie jak: optyk, zdrowie i uroda, Mango. Użyto w nich wiele udogodnień, które powinny pracownikom poprawić standard pracy. Plusem tych formatów jest również zwiększone zatrudnienie w tych sklepach, co bardzo naszą organizację cieszy. Z pełną akceptacją popieramy projekt przekształcania kolejnych sklepów Tesco do Tesco Extra.

  Kolejnymi sprawami było przestawienie możliwości podwyżkowych firmy Tesco oraz świadczeń socjalnych dla pracowników i poprawy warunków pracy. Jest do odpowiedz firmy na postulaty związku przedstawione pracodawcy w lutym. W chwili obecnej więcej szczegółów podać niestety nie możemy. Jednocześnie została poruszona sprawa zmiany Regulaminu Pracy w Tesco. W pierwszej kolejności związkowcy zapoznają się z dokumentem, a następnie dojdzie do rozmów z pracodawcą na temat wprowadzenia regulaminu oraz postaci w jakiej ma on obowiązywać. Całe spotkanie zakończyło się po godzinie 16tej.

 • 8 czerwca 2011

  "Informator pracowniczy" na czerwiec

  W zakładce Nasza Gazetka oraz poniżej można pobrać nowy "informator pracowniczy". Mam nadzieje, że informacje zawarte w naszym informatorze dotrą do wszystkich zainteresowanych. Tym samym prosimy członków związku, by informatory zostały wywieszone na tablicach związkowych w Waszych sklepach. Pamiętajmy, że często jest to podstawowe źródło wiedzy o działalności związku.

  pobierz


 • Węgierska sprawa, czyli KDFSZ w Polsce.

  2011-06-07

  Pod koniec ubiegłego miesiąca doszło w Krakowie do skutku spotkanie z węgierskim związkiem KDFSZ. Jako przedstawiciele tego związku stawili się: Csaba Bubenko (prezes KDFSZ), Gabriela Bokor (wiceprezes KDFSZ), Zsolt Buri (wiceprezes KDFSZ) oraz tłumaczka Danuta Grygiel. Z naszej strony na spotkaniu byli: Katarzyna Sawicka, Maria Bem, Elżbieta Jakubowska, Wiletta Stanasze, Marek Rozkosz, Agnieszka Klich, Robert Rybka i Artur Basta.

  Pierwsze spotkanie naszych związków było typowo zapoznawcze. Od strony węgierskiej mogliśmy się dowiedzieć jak funkcjonuje współpraca na lini pracodawca - związki, a także jakie uzwiązkowienie jest na Węgrzech. Prezes Csaba Bubenko przedstawił nam krótką historię jego związku, który sam tworzył. Jak sam wspomniał, jest to pierwszy węgierski związek, który zapoczątkował w tym kraju strajk w handlu.

  Całe spotkanie trwało około 4 godzin, a pod koniec tego spotkania dostaliśmy zaproszenie na konferencję w Budapeszcie. Konferencja ta, będzie po części połączona z przekazaniem przewodnictwa w Unii Europejskiej z Węgier do Polski. Ze strony Węgrów wyszła także prośba, by "Solidarność" poparła pomysł ponownego powstania Konsulatu Węgierskiego. Na tę prośbę większość Komisji wyraziła już swoją pozytywną ocenę.
 • Echa strajków "Solidarności" pod Urzędami Wojewódzkimi

  TVP1 i TVN / 2011-05-29

  O pikietach organizowanych przez Związek Zawodowy "Solidarność" mogliśmy przeczytać w każdej gazecie i obejrzeć w każdej telewizji. Dla tych, którzy nie zdołali obejrzeć jak media telewizyjne przedstawiły akcję organizowaną przez nasz związek, zamieszczam fragmenty programów TVP1 i TVN. Szczególnie ciekawie przedstawia się wywiad z Piotrem Dudą (przewodniczącym "Solidarności"), w programie "Polityka przy kawie". Zachęcam do obejrzenia poniższych filmów.

  Fragment programu TVN "Fakty" o strajkach "Solidarności" pod Urzędami Wojewódzkimi /25 maja 2011/


  Fragment programu "Wiadomości" TVP1 na temat strajków związkowców pod Urzędami Wojewódzkimi. /25 maja 2011/


  Program TVP1 "Polityka przy kawie" z udziałem Piotra Dudy, o zaplanowanych strakach pod Urzędami Wojewódzkimi. /25 maja 2011/ • Zapowiedź pikiet organizowanych przez Solidarność

  2011-05-25

  W dniu dzisiejszym dojdzie do 16 pikiet pod Urzędami Wojewódzkimi przeciwko zubażaniu ludności. Na pikiety zapraszamy WSZYSTKICH, którzy nie zgadzają się z obecną sytuacją, jaka ma miejsce w państwie.  Godziny i miejsca pikiet palnowanych na dzisiaj (niektóre z nich mają charakter przemarszu):
  - Warszawa, godzina 11:00 - pikieta pod Ministerstwem Skarbu Państwa (ul. Krucza 36/Wspólna6) oraz godzina 14:00 pikieta pod Urzędem Wojewódzkim w Warszawie (pl. Bankowy 1)
  - Katowice, godzina 15:00 - ul Jagiellońska
  - Poznań, godzina 14:00 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  - Kraków, godzina 14:00 - Plac Jana Matejki
  - Wrocław, godzina 12:00 - Urząd Marszałkowski, ul. Wybrzeże Słowackiego
  - Łódź, godzina 14:00 - Łódzki Urząd Wojewódzki, ul. Piotrkowska 104
  - Lublin, godzina 13:00 - ul. Królewska
  - Gdańsk, godzina 13:30 - Plac Trzech Krzyży
  - Białystok, godzina 13:00 - Rynek Kościuszki
  - Rzeszów, godzina 14:00 - ul. Grunwaldzka
  - Bydgoszcz, godzina 14:00 - Stary Rynek
  - Szczecin, godzina 13:15 - Stocznia Szczecińska
  - Olsztyn, godzina 13:00 - Ratusz Miejski, Plac Jana Pawła II 1
  - Opole, godzina 14:00 - ul. Piastowska 14
  - Kielce, godzina 13:30 - Świętokrzystki Urzad Wojewódzki
  - Gorzów Wielkopolski, godzina 13:00 - Lubuski Urząd Wojewódzki, Plac Targowy

  Więcej informacji o efektach manifestacji już wkrótce.


 • Zaległości informacyjne czyli spotkania Sekcji Handlu i KZ

  2011-05-25

  Z powodu mojej miesięcznej nieobecności w życiu związkowym, winny jestem jako administrator i członek związku zdać krótkie relacje ze spotkania Sekcji Handlu oraz spotkania Komisji Zakładowej naszego związku.

  Na spotkaniu Sekcji Handlu związek rozmawiała na temat sytuacji w handlu. Przedstawiciele doszli do wniosku, iż w handlu nie dzieje się najlepiej. W związku z czym Sekcja Handlu ma pomyśleć nad akcją przypominającą klientom, po co są związki w sieciach handlowych oraz o co związki walczą. Jak powiedziałem sytuacja pracowników pracujących w handlu pogarsza się i nie tyczy się to już tylko sieci Biedronka. Ograniczanie ilości pracowników na sklepach, coraz większa ilość pracy oraz brak szkoleń dla pracowników to poważne przewinienia pracodawców. Czesto te braki skutkują agresją ze strony klentów. Dlatego tak ważne jest przedstawienie warunków pracy, jaką fundują nam pracodawcy w handlu.

  Z kolei na spotkaniu Komisji Zakładowej doszło do spisania problemów ludzi z całej Polski. Problemy te związek przekaże i będzie się starał omówić je z pracodawcą. Ważnym elementem spotkania było też zastanowienie się na dalszym kierunkiem, w którym związek powinien zmierzać. Komisja postanowiła umocnić swoją pozycję w regionie Europy środkowo-wschodniej. W tym celu zaplanowane jest już spotkanie z Węgrami na 27 maja w Krakowie. Zaproszeni Węgrzy pozwolą nam porzeszyć wiedzę w zakresie problemów pracowników Tesco w regionie, a także będziemy mogli nawiazać współprace, by skutecznie "walczyć" o prawa pracowników. Siła naszego związku od pewnego czasu stoi w miejscu, więc kierunek otwarcia się na współpracę międzynarodową wydaję się być najlepszym wyjściem.


 • Agresja osób trzecich w miejscu pracy

  www.solidarnosc.org.pl/handel i www.rp.pl / 2011-05-24

  Z inicjatywy Europejskich Związków Zawodowych Uni Europa oraz zrzeszenia europejskich pracodawców EuroCommerce w dniu 09.05.2011 r. w Londynie odbyła się konferencja na temat Wdrożenia Wielosektorowych Wytycznych dotyczących przemocy strony trzeciej.

  W trakcie konferencji omawiano znaczenia zagadnienia przemocy strony trzeciej w miejscu pracy i środki przeciwdziałania temu zjawisku. Zebrani omawiali wdrożenie międzysektorowych wytycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy i nękaniu ze strony osób trzecich, np. klientów w sklepach, w sytuacjach związanych z pracą. Celem wytycznych jest zapewnienie, że każde miejsce pracy ma ukierunkowaną na efekty politykę, która odnosi się do kwestii przemocy ze strony osób trzecich. Wytyczne określają praktyczne kroki, które mogą być podejmowane przez pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli/ związki zawodowe, aby zmniejszyć, zapobiegać i łagodzić problemy. Zgodnie z prawem UE i krajowym, zarówno pracodawcy jak i pracownicy mają obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  W czasie omawiania istniejących praktyk związanych z nasilającą się agresywnymi zachowaniami osób trzecich wobec pracowników w Europie, Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu, Kolega Alfred Bujara zaprezentował materiał dotyczący agresji osób trzecich wobec pracowników w handlu w Polsce, tj. klientów, którzy niejednokrotnie okazują niezadowolenie z pogarszających się jakości usług w handlu. Podkreślił, że agresja ta jest wynikiem cięcia kosztów osobowych, dokonywanych przez zarządy sieci handlowych, co skutkuje redukcją zatrudnienia i niedostatecznym stanem osobowym pracowników w sklepach. W efekcie pracownicy są zbyt obciążeni pracą, by móc poświęcić dostatecznie dużo uwagi klientom, przez co sprawność i jakość obsługi jest mocno zaburzona.


 • Nowe materiały na naszej stronie

  2011-05-18

  Na naszej stronie w zakładce "Nagrania" dodaliśmy nowy film, który pokazuje pracę kasjerek. Kasjerzy zdradzają jak wygląda praca z klientami, a psycholog zaproszony do programu radzi, jak należy wybrnąć z trudnych sytuacji. Serdecznie zapraszam do obejrzenia materiału.
  Z kolei w zakładce "Media O Nas" możecie przeczytać artykuł z panem Alfredem Bujarą - przewodniczącym Sekcji Handlu.


 • Spotkanie Sekcji Handlu i Komisji Zakładowej

  2011-04-26

  W najbliższym czasie dojdzie do spotkania Sekcji Handlu i Komisji Zakładowej naszej organizacji. Pierwsze ze spotkań odbędzie się już 27 kwietnia o godzinie 11:30 w Warszawie. Spotkanie Komisji Zakładowej ma natomiast nastąpić w dniach 5-6 maja.

  Na spotkaniu Sekcji Handlu będzie obecny gość, pan Kacper Stachowski (Kierownik Działu Pozyskiwania Członków). Jego dział ścisle współpracuje z sieciami hadlowymi, pomagając nam się rozwijać. Sekcja będzie też dyskutować nad obecnymi problemami, jakie pojawiają się w sieciach handlowych oraz ustali dalszy plan działania naszej Sekcji dla dobra pracowników. Relacja z tego spotkania ukaże się na naszej stronie.

  Na spotkaniu Komisji Zakładowej będziemy mogli przedyskutować problemy pracowników Tesco. Z pewnością czeka nas dużo pracy, ponieważ ostatnie spotkanie naszej Komisji odbyło sie w styczniu. Od tamtego czasu nieskutecznie próbowaliśmy sie spotkać (m.in. przez spotkanie z pracodawcą w sprawie zwolnień w Biurze Głównym). Również z tego wydarzenia bedzie można przeczytać relacje na naszej stronie.


 • Wesołych Świąt

  2011-04-22


  Z okazji Wielkanocy życzymy Wam wiosny, wiosny, wiosny!
  Pękających pąków, krokusów i przebiśniegów,
  topniejących śniegów, ziemi, która zaczyna pachnieć,
  słońca, które nie tylko świeci ale wreszcie i grzeje.
  Wiosny w przyrodzie i w życiu rodzinnym

  życzy
  Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność

 • 15 kwietnia 2011

  "Informator pracowniczy" na kwiecień

  W zakładce Nasza Gazetka oraz poniżej można pobrać nowy "informator pracowniczy". Mam nadzieje, że informacje zawarte w naszym informatorze dotrą do wszystkich zainteresowanych. Tym samym prosimy członków związku, by informatory zostały wywieszone na tablicach związkowych w Waszych sklepach. Pamiętajmy, że często jest to podstawowe źródło wiedzy o działalności związku.

  pobierz


 • Kolejne zwolnienia grupowe

  2011-04-04

  Jak już wcześniej informowaliśmy nie doszło do skutku spotkanie Komisji Zakładowej zaplanowane na czwarty tydzień marca. W zamian za to paru przedstawicieli związku spotkało się z pracodawcą, na którym dowiedzieliśmy się, iż w firmie planowane są kolejne zwolnienia grupowe.

  Zwolnienia te będą dotyczyć jednego procenta pracowników firmy, a miejsce będą one miały w biurze głównym firmy. Zwolnienia są efektem komputeryzacji przedsiębiorstwa i potrwają stopniowo do końca jesieni.


 • STOP przemocy w pracy

  www.solidarnosc.org.pl / 2011-03-29

  Obrażanie pracowników, groźby czy upokarzające zachowania – te zjawiska muszą zniknąć ze środowiska pracy. Porozumienie w sprawie eliminowanie przemocy w miejscu pracy podpisali na forum Komisji Trójstronnej szefowie związków zawodowych i pracodawców z Komisji Trójstronnej.

  Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Coraz częściej zaczyna się przez to rozumieć również czynniki wpływające na dobry stan psychiczny pracowników. Taka jest tendencja unijna, a jej wyrazem są dwa porozumienia europejskich partnerów społecznych. Jedno dotyczy stresu związanego z pracą a drugie nękania i przemocy w pracy – mówi Barbara Surdykowska, ekspert NSZZ „Solidarność”.

  Nękanie i przemoc mogą być powodowane nieakceptowanym zachowaniem i przyjmować różne formy: fizyczne, psychiczne lub o charakterze seksualnym. Mogą występować w każdym miejscu pracy, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, obszaru działalności lub formy stosunku pracy. Zaliczamy do nich jednorazowe przypadki lub systematyczne wzorce zachowań. Do nękania czy przemocy może dochodzić między współpracownikami, między przełożonym a podwładnymi lub ze strony osób trzecich, np. klientów, czy podopiecznych. Dotyczy to szczególnie sektora usług, np. ochrony osób i mienia, handlu czy ochrony zdrowia.

  Polscy partnerzy społeczni deklarują w zawartym porozumieniu, iż w ramach relacji pracodawca pracownik nie będą tolerowane żadne przejawy nękania czy przemocy. Natomiast eliminowanie i ograniczanie zagrożeń spowodowanych występowaniem tych zjawisk w miejscu pracy powinno być przedmiotem wspólnej troski pracodawców oraz pracowników i ich przedstawicieli przy wsparciu ze strony władz publicznych.

  Partnerzy społeczni zwracają uwagę na potrzebę promocji działań zapobiegających nękaniu i przemocy w pracy, identyfikowaniu tych problemów czy właściwej prewencji. - Tym bardziej, że jak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia do 2020 roku problemy psychiczne będą podstawową przyczyną niezdolności do dalszej pracy. Dbałość o dobry stan psychiczny pracowników prowadzi do zmniejszenia absencji, poprawia relacje między pracownikami oraz zwiększa efektywność pracy a to już przekłada się na finanse - uważa Surdykowska. Jak dodaje, Fundacja Dublińska obliczyła, że roczne straty z powodu stresu związanego z pracą w UE15 w 2002 roku szacowane były na poziomie 20 miliardów euro. Badania wskazują, że najczęściej występującą formą przemocy są słowne zniewagi. Skarży się nie ponad 12 proc. badanych przez Fundację Dublińską pracowników.

  Podpisana przez partnerów społecznych deklaracja to kolejny po porozumieniu w sprawie telepracy i stresu w pracy, przykład wdrożenia w Polsce Europejskiego Porozumienia Ramowego. Porozumienie dotyczące nękania i przemocy w miejscu pracy na poziomie europejskim zostało podpisane przez organizacje pracowników – EKZZ i pracodawców - BusinessEurope, UEAPME i CEEP w kwietniu 2007r. Negocjacje w sprawie wdrożenia w Polsce porozumienia podjęto z inicjatywy NSZZ „Solidarność” w 2009 r.


 • Nie będzie szkolenia, będzie spotkanie z pracodawcą !!!

  2011-03-22

  Nie dojdzie do skutku planowane szkolenie z zakresu "negocjacji", spotkanie Komisji Zakładowej, a także planowane spotkanie z węgierskim związkiem zawodowym pracowników Tesco. Przedstawiciele naszego związku spotkają się natomiast z pracodawcą.

  Jest to efekt prośby jaką wystosował pracodawca w związku ze zmianami jakie szykują się w firmie. Związkowi nie jest dokładnie wiadome, co dokładnie chce przekazać nam pracodawca, jednak jak czytamy z pisma pani Elżbiety Gołąb (Dyrektora Personalnego Tesco Polska Sp. z.o.o.): "w związku ze zmianami, jakie w tym miesiącu wprowadzimy w naszej firmie zapraszam Państwa na pilne spotkanie, podczas którego przedstawimy nasze zamierzenia". Trochę dziwi nas fakt, że spotkania tego nie dało się przestawić na nieco późniejszy termin, tym bardziej że centrala o naszych planach na ten tydzień wiedziała już od niemal miesiąca.

  Chciałbym też oficjalnie na łamach naszej strony w imieniu Komisji Zakładowej nadmienić, iż bardzo przepraszamy Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (Niezależny Związek Zawodowy pracowników Handlu, reprezentujący pracowników Tesco) za sytuacje jaka wynikła. Pragniemy też zaznaczyć, że w Komisji Zakładowej jest silna wola spotkania i współpracy na rzecz poprawy warunków pracy pracowników Tesco w obu państwach.

 • 15 marzec 2011

  "Informator pracowniczy" na marzec

  W zakładce Nasza Gazetka oraz poniżej można pobrać nowy "informator pracowniczy". Mam nadzieje, że informacje zawarte w naszym informatorze dotrą do wszystkich zainteresowanych. Tym samym prosimy członków związku, by informatory zostały wywieszone na tablicach związkowych w Waszych sklepach. Pamiętajmy, że często jest to podstawowe źródło wiedzy o działalności związku.

  pobierz


 • Komisja Zakładowa, szkolenie i Węgrzy?

  2011-03-14

  W dniach 22-25 marca odbędzie się spotkanie Komisji Zakładowej. Na spotkaniu tym Komisja przejdzie szkolenie z zakresu "negocjacji" oraz prawdopodobnie spotka się z przestawicielami związku zawodowego pracowników Tesco na Węgrzech. Nie zabraknie też spotkania samej Komisji Zakładowej, by omówić bieżące sprawy które dotyczą naszych członków.

  Pierwotnie spotkanie miało odbyć się w dniach 7-9 marca, jednak na te terminy niemógł przyjechać pan Jan Plata-Przechlewski (szkoleniowiec Dzialu Szkoleń Komisji Krajowej). Szkolenie rozpocznie sie więc od dnia 22 marca od rannych godzin i zakończy się 24 marca przed obiadem. Pozostały dzień oraz ranek dnia ostatniego spotkania Komisji będziemy mogli zająć się sprawami dotyczącymi naszych członków oraz poświęcić chwile na spotkanie z węgierskim związkiem zawodowym.

  Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Handlu (Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete – KDFS) powstał w Tesco 15 sierpnia 2008 roku, a jego prezesem jest Csaba Bubenkó, który odziwo posiada korzenie polskie. Jak sam mówi jego przodkowie pochodzący z rejonu Polski Północnej, skąd przenieśli się na Węgry w 1720r. Tym samym umiejacy język polski prezes węgierskiego związku postanowił skontaktować się z naszą "Solidarnością" by nawiązać szerszą współpracę. "Moja 82-letnia babcia mówi po góralsku. Dla mnie po dzis dzien bardzo wazna jest polska kultura moich przodków" – pisze do nasz Csaba. Mamy nadzieje, ze wspólne spotkanie zaowocuje wymianą doświadczeń oraz pozwli nam wypracować model współpracy pomiędzy związkami, które reprezentują pracowników sieci Tesco w obu państwach.

  Jednocześnie Węgrzy chcą zaprosić przedstawicieli z naszej organizacji na konferencję, która odbędzie się w dniach 14-15 czerwca pod tytułem "Organizacje obrony interesów ludzi pracy na Wegrzech i w Polsce oraz regionelne wyzwania i odpowiedzi". Jednym z gości tej konferencji ma być Lech Wałesa.


 • ”Solidarność” u Platiniego

  2011-03-09

  Prezydent UEFA Michel Platini potwierdził, że EURO 2012 będzie okazją do promocji „Solidarności” i jej dokonań. Zapowiedział też, że uczuli polskich partnerów na problem dobierania partnerów do sponsoringu futbolu - dowiadujemy się ze strony "Solidarności". Takie zapowiedzi padły dziś w szwajcarskim Nyon podczas spotkania szefa Europejskiej Federacji Piłkarskiej z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą.

  Szef związku przypomniał, że zmiany w Europie Śr.-Wsch. zostały zapoczątkowane w 1980 r. właśnie przez nasz związek. - Wszystko zaczęło się Gdańsku i stamtąd promieniowało na resztę Europy. Trzeba o tym przypominać – powiedział Piotr Duda. Szef „Solidarności” zaprosił Michela Platiniego, by podczas jednej z najbliższych wizyt w Polsce odwiedził historyczną salę BHP w Gdańsku. Zaproszenie zostało przyjęte. Podobnie jak propozycja wspólnej promocji “Solidarności”. - Oczywiście jako organizacja sportowa musimy być neutralni politycznie, ale to jest wyjątkowe miejsce i moment w historii – powiedział Michel Platini.


  Ważnym tematem dzisiejszych rozmów był też problem łamania praw pracowniczych w firmach sponsorujących polski futbol. - Wiem, jak ważna dla UEFA jest gra fair play. Jako „Solidarność” chcemy, że również sponsorzy polskiej piłki też grali fair w sprawach pracowniczych i by nie dochodziło tam do dyskryminacji związkowców – powiedział Piotr Duda.

  Michel Platini przyznał, że dotarły do niego sygnały o nieprzedłużaniu umów o pracę członkom “S” w sklepach należących do sieci “Biedronka”. Jak powiedział, jest za szukaniem „społecznych rozwiązań”, ale jako szef UEFA nie ma możliwości, by ten problem rozwiązać. Zapewnił, że w tym tygodniu poruszy sprawę podczas spotkania z polskim ministrem sportu Adamem Gierszem. - Oczywiście nie chodzi tu o zrywanie jakichkolwiek kontraktów [reklamowych], ale uczulę go na problem dobierania partnerów do sponsoringu – powiedział Michel Platini, który zapowiedział też, że sprawę poruszy w rozmowach z PZPN. - To nasz wspólny interes, żeby sytuacja była przejrzysta – podsumował Piotr Duda.

  Szef „Solidarności” wręczył prezydentowi UEFA dwie wykonane z węgla figurki Slavka i Slavki – maskotek turnieju EURO 2012. Na prośbę Piotra Dudy przygotowali je górnicy z kopalni Bobrek-Centrum w Bytomiu. - C'est magnifique – ocenił prezent zachwycony Michel Platini. Wyraźnie rozluźniony zażartował też, że nie zna zbyt wielu słów po polsku, a te, których nauczył się od Zbigniewa Bońka podczas wspólnej gry w Juventusie Turyn, nie powinny padać podczas oficjalnych spotkań.


 • Solidarność o płacy minimalnej i ubezpieczeniach społecznych

  2011-03-02

  "Solidarność" popiera pomysł podniesienia płacy minimalnej i powiązania jej z kryteriami ekonomicznymi. Związkowcy są natomiast przeciwni zmianom w systemie ubezpieczeń społecznych - dowiadujemy się ze styczniowego wydania biuletynu informacyjnego "Solidarności".

  Podczas obrad Komisji Krajowej w Katowicach ustalono, że po powstaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i przygotowaniu przez niego projektu ustawy o podniesieniu płacy minimalnej, związek włączy się w zbieranie podpisów pod projektem, udzieli też Komitetowi pomocy organizacyjnej i eksperckiej. Podczas wielu spotkań z pracownikami w różnych zakładach w kraju słyszę, że odgórne podniesienie płacy minimalnej jest dla nich jedyną szansą na większe zarobki, bo pracodawcy nie chcą słyszeć o podwyżkach. "Solidarność" nie może na takie apele pozostać głucha - podkreślał przewodniczący Komisji Krajowej - Piotr Duda.

  Związkowcy przyjeli stanowisko w sprawie sytuacji w kraju. Podkreślono w nim, że działania rządu zmierzające do zmniejszenia skutków kryzysu gospodarczego okazały się wysoce nieskuteczne. Zamiast mądrych decyzji, które chroniłyby miejsca pracy, minimalizowały bezrobocie oraz osłaniały strategiczne dla gospodarki sektory przemysłowe jedynym ratunkiem stało się sięganie do kieszeni obywateli odkładających w Otwartych Funduszach Emerytalnych - podkreślono w stanowisku. Członkowie Komisji Krajowej w dokumencie wezwali rząd m.in. do usprawnienia i poprawy dostępności obywateli do usług publicznych, rzeczywistej ochrony najuboższych przed skutkami wzrostu kosztów utrzymania oraz ochrony miejsc pracy.

  Komisja Krajowa przyjęła też stanowisko w sprawie zmian w systemie ubezpieczeń społecznych. Rządowe propozycje oceniono negatywnie. Uznano, że mają służyć "doraźnemu zabezpieczeniu potrzeb budźetu państwa, kosztem składek emerytalnych milionów Polaków, zaniedbujących równocześnie działania na rzecz poprawy funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych. Przedstawione propozycje nie uwzględniają nieuchronnych zmian w strukturze demograficznej, a ich efektem będzie nadmierny wpływ polityczny na system emerytalny"


 • Spotkanie w sprawie zwolnień grupowych

  2011-02-22

  17 lutego Komisja Zakładowa w 7-osobowym składzie spotkała się z pracodawcą w celu omówienia problemu planowanych zwolnień grupowych w Teresinie I i II, Wałbrzychu, Bielsku-Białej i w Centrum Logistycznym.

  Strona pracodawcy przedstawiła powody zwolnień grupowych oraz sposób rozwiązania problemu. Komisji została zaprezentowana prezentacja, pokazująca skalę zwolnień (ta ilość znacząco spadła od czasu otrzymania pisma przez związek w tej sprawie) oraz możliwości zatrudnienia tych pracowników na sklepach. Właśnie oferty pracy na sklepach mają być rozwiązaniem problemu. Oferty takie jak kierownik sklepu, zastępca kierownika sklepu, piekarza, pracownika przyjęcia towaru, kasjera-sprzedawcy czy sprzedawcy-kasjera mają uchronić pracowników przed przejściem na bezrobocie. Wachlarz ofert jest nieco większy ale i ograniczony pod względem występowania w konkretnych okolicach, gdzie likwidowane są magazyny. Komisja Zakładowa dostała także zapewnienie, że wszystkie te osoby, które zdecydują się przejść w celu kontynuacji pracy na sklepy, będą miały zapewnioną pomoc we wszelkich szkoleniach i aklimatyzacji w nowym środowisku pracy.

  Jednocześnie zapewnieni zostaliśmy, iż w przypadku gdy zarobki na nowym stanowku będą niższe, wtedy pracownik dostanie premie wyrównawczą w wysokości 12x różnica pensji. Pracownicy, którzy nie przyjmą żadnej z ofert kontynuacji pracy w Tesco, otrzymają odprawe w wysokości 3miesięcznej pensji, która defacto wynosić będzie 6-miesięczną pensje. Ten paradoks wynika z faktu, iż magazyny nie będą funkcjonować już od marca, a ludzie tam zatrudnieni będą w stosunku pracy do końca maja. Za ten okres pracownicy rezygnujący z pracy będą mieli wypłacone normalne miesięczne wynagrodzenia. Odprawy mogą być jednak niższe w przypadku krótkiego stażu pracy w firmie.


 • Spotkanie Sekcji Handlu

  2011-02-18

  14 lutego w Warszawie spotkała się Sekcja Handlu, by omówić problemy, jakie obecnie występują w handlu. Podjęte zostały także decyzje, które mają ukrócić złe nawyki pracodawców. Całe spotkanie było przeprowadzone przez przedstawiciela Sekcji, pana Alfreda Bujarę.

  Spotkanie zaczęto od problemów dotyczących Biedronki, a mianowicie chodzi o nieprzedłużanie umów pracownikom, którzy należą do NSZZ "Solidarność". W tym celu zostało już skierowane pismo do Michela Platini Prezydent Europejskiej Federacji Piłkarskiej (Biedronka jest jednym ze sponsorów Euro 2012), a wcześniej do Tomasza Suchańskiego – Dyrektora Generalnego sieci Biedronka. W pismach tych Solidarność zwraca uwagę, iż (cytuje): "Biedronka posunęła się do szantażowania pracowników poprzez namawianie ich do wypisywania się ze związku w zamian za przedłużenie umowy o pracę. Pracę w ten sposób straciło już kilkadziesiąt osób a ich jedyną winą było to, że skorzystali z prawa do zrzeszania się w związek zawodowy. Prawa, które w Polsce gwarantuje im Konstytucja." W tym temacie Solidarność planuje kolejne działania. Tych jednak nie zdradzimy, robiąc Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. właścicielowi sklepów Biedronka "niespodziankę".

  Na spotkaniu poruszono także tematy różnych wzorów deklaracji członkowskich, co zostanie zgłoszone na zjeździe prezydium związku. Może uda się wypracować jeden ogólnokrajowy wzór deklaracji, co pomogłoby wybić pracodawcy argumenty rożności wzorów. Chodzi tutaj o wybieranie sobie przez pracodawcę jednego ze wzorów i przyjmowanie go jako obowiązującego (co jest niezgodne z prawem, bo mamy prawo mieć różne wzory deklaracji). Innym dość ważnym tematem jest kwestia zwrócenia się w obronie pracowników Reala, gdzie dokonano tam zmian w umowach, bez wiedzy pracowników. Tą sprawą zajmą się prawnicy związkowi.

  Na spotkaniu poruszono jeszcze kilka innnych spraw, lecz ich waga była nieco mniejsza. Niedzielne spotkanie skończyło się koło 14-tej, po czym ze związkowcami spotkał się jeszcze pan Jan Czarzasty, zajmujący się badaniem problematyki związanej z sektorem handlu oraz badaniem miejsca związków zawodowych w strukturach handlowych.

 • 14 luty 2011

  "Informator pracowniczy" na luty

  W zakładce Nasza Gazetka pojawił nowy "informator pracowniczy". Mam nadzieje, że informacje zawarte w naszym informatorze dotrą do wszystkich zainteresowanych. Tym samym prosimy członków związku, by informatory zostały wywieszone na tablicach związkowych w Waszych sklepach.

  pobierz


 • Być bardziej medialnym

  2011-02-04

  W dniach 31 stycznia - 2 luty miało miejsce szkolenie z zakresu "świadomego kształtowania wizerunku działacza związkowego". Szkoleniu poddani byli wybrani członkowie Sekcji Handlu, Banków i Ubezpieczeń, a prowadziła go pani Agnieszka Kuraś-Steczyńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Gdańsk. Handel był najliczniej reprezentowany, bo aż przez 11 związkowców z 6 firm działających w handlu.

  W pierwszym dniu uczestniczy mogli dowiedzieć się, co to jest komunikacja, dlaczego proces komunikacji jest tak ważny, jakie cechy posiada dobre komunikowanie się, a także zostaliśmy poddani badaniu, w którym mogliśmy się dowiedzieć jaki styl komunikacji jest u nas wiodący. W drugim dniu poznaliśmy podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zostaliśmy podddani badaniu na temat "czy potrafisz słuchać", a także dowiedzieliśmy się jak aktywnie słuchać. W tym dniu dwukrotnie występowaliśmy przed kamerą, za każdym razem dostając wskazówki, co zrobić by kolejne wystąpienie bylo jeszcze lepsze. W ostatnim dniu szkolenia defniowaliśmy pojęcia tremy i stresu, a także obejrzeliśmy film poświęcony tej tematyce.

  Całe szkolenie przeprowadzone było w bardzo miłej atmosferze. Szkolenie to bylo pierwszą z trzech części poświęconych tematowi "świadomego kształtowania wizerunku działacza związkowego" • 27 styczeń 2011

  Plakat informacyjny "zasiłki statutowe"

  W zakładce Nasza Gazetka pojawił się plakat informacyjny w sprawie "zasiłków statutowych". Plakat ten ma na celu poprawę informacji o zasiłkach dla członków związku, a także ma wskazać kolejność postępowania przy ubieganiu się o taki zasiłek. Wszystkich przewodniczących i naszych członków proszę, by informacja ta pojawiła się na Waszych tablicach.

  pobierz


 • Spotkanie Komisji Zakładowej za nami

  2011-01-28

  Jak wcześniej informowaliśmy, w dniach 25-26 miało miejsce spotkanie Komisji Zakładowej. Na zjeździe Komisja między innymi zatwierdzała preliminarz wydatków na rok 2010, wysłuchała Komisji Rewizyjnej, która skontrolowała ostatni rok działalności związku, czy choćby zaczęła zajmować się zagadnieniem Społecznych Inspektorów Pracy.

  Społeczni Inspektorzy Pracy reprezentują interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowany przez zakładowe organizacje związkowe. SIP będzie czuwał nad bezpieczeństwem pracy oraz nad przestrzeganiem prawa pracy w zakładzie i na poszczególnych sklepach, co w dużej mierze wpłynie na polepszenie warunków pracy. Taka funkcja w sklepach Tesco na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w firmie. Projekt trzeba jeszcze dopracować, a o postępach będziemy informować na bieżąco.

  W związku z tym, że duża część naszych członków nie jest do końca poinformowana na temat Zasiłków Statutowych (śmierć bliskiej osoby z rodziny lub urodzenia dziecka), Komisja postanowiła, iż wszystkie zaległe wnioski można składać do dnia 4 lutego u przewodniczących lub wysłać bezpośrednio do Krakowa na adres: Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" przy Tesco Polska Sp. z.o.o, ul. Wielicka 259 30-663 Kraków. W tym przypadku liczy się data stempla pocztowego. Informujemy też, iż takie zasiłki można składać na bieżąco, a termin 4 luty jest dla tych, którzy zasiłków nie złożyli na czas, czyli w okresie 6 miesięcy od zdarzenia urodzenia dziecka lub śmierci bliskiej osoby. Formularz w sprawie przyznania Zasiłku jest do pobrania na naszej stronie w zakładce POBIERALNIA. Przy okazji spotkania Komisja rozpatrzyła też złożone do związku podania o zapomogi i wyżej wymienione zasiłki.

  Drugi dzień naszego spotkania zaczął się od prezentacji pani Celiny Kalita z Tesco Polska, a tematem tej prezentacji było "tempo skanowania" . Członkowie naszej organizacji dowiedzieli się szczegółowo czym tak naprawdę jest "tempo skanowania", jak się go oblicza, a także kiedy tempo nie jest naliczane. Komisja Zakładowa dostała obietnice od pani Celiny, iż postara się, by pracownicy kas ponownie przeszli te szkolenia. Po prezentacji ustaliliśmy cele, w jakim kierunku będziemy zmierzać podczas najbliższych negocjacji płacowych oraz w sprawie poprawy warunków pracy. Nasze oczekiwania zostaną przedstawione Tesco Polska w lutym, podczas zebrania Prezydium Związku. Po godzinie 14-tej zakończyliśmy obrady, a termin kolejnego spotkania ustalono na 7-9 marca.

 • 27 styczeń 2011

  "Informator pracowniczy" na styczeń

  W zakładce Nasza Gazetka pojawił nowy "informator pracowniczy". Od pewnego czasu ta forma komunikacji była zaniechana. Postanowilśmy ponownie wydawac "informator". W pierwszym numerze po przerwie znajdziecie sporo wydarzeń, które odbyły się jeszcze w roku 2010, by uzupełnić lukę pomiędzy ostatnim a obecnym informatorem. Prosimy również o wywieszenie takich informatorów na naszych tablicach informacyjnych.

  pobierz


 • Ile będziemy pracować w 2011 roku?

  2011-01-24

  Zanim dokładnie powiemy, ile dni i godzin w danym miesiącu będziemy pracować, musimi sobie wytłumaczyć, w jaki sposób oblicza się czas pracy. Na dany okres rozliczeniowy, wymiar czasu pracy oblicza się mnożąc 40 godzin (przeciętną dopuszczalną liczbę godzin pracy w tygodniu) przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodaje się do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin (norma dobowa) i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadającego od poniedziałku do piątku (tzw. Dni wystających poza pełne tygodnie).

  Od 1 stycznia 2011 roku wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela, o ile nie jest to dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwraca uwagę, że na skutek zmiany art. 130 K.p. może być różny wymiar czasu pracy dla pracowników zatrudnionych u różnych pracodawców, a nawet dla grup pracownikow zatrudnionych u tego samego pracodawcy. Ze wzgledu na swobodę w wyznaczaniu terminów dni wolnych od pracy z tytułu przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy. Wskazane dni wolne mogą przypadać od poniedziałku do soboty. Terminy ich wyznaczenia będą zależne od wymiaru czasu pacy konkretnego pracownika, W przypadku, gdy one przypadną w dni świąteczne to wymiar ten będzie wyższy, co oznacza, że pacownik będzie odpracowywał święto. Ponadto wskazano na realne niebezpieczeństwo uznania nowych zasad obiczenia wymiaru czasu pracy za nierowne traktowanie pracowników, zwłaszcza w zakresie liczby dni wolnych od pracy oraz wysokości wynagrodzenia za pracę.

  W praktyce wygląda to tak, że pracownik skorzysta z mniejszej liczby dni wolnych od pracy, jeśli pracodawca zaplanuje dla niego dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w święta, A z kolei pracownicy, którzy zgodnie z nowymi zasadami obliczenia wymiaru czasu, będą odpracowywać święta i z tego tytułu pracować dłuzej. Nie otrzymają wyższego wynagrodzenia, jeżeli są opłacani stawką miesięczną o stałej wysokości.


 • Wyliczenie czasu pracy

  2011-01-24

  Miesiąc Wyliczenie czasu pracy Liczba godzin Liczba dni
  I (40 godz. x 4 tyg.)+(8godz. x 1dzień)-(8 godz. x 1dzień) 160 20
  II (40 godz. x 4 tyg.) 160 20
  III (40 godz. x 4 tyg.)+(8godz. x 3dni) 184 23
  IV (40 godz. x 4 tyg.)+(8godz. x 1dzień)-(8 godz. x 1dzień) 160 22
  V (40 godz. x 4 tyg.)+(8godz. x 2dni)-(8 godz. x 1dzień) 168 21
  VI (40 godz. x 4 tyg.)+(8godz. x 2dni)-(8 godz. x 1dzień) 168 21
  VII (40 godz. x 4 tyg.)+(8godz. x 1dzień) 168 21
  VIII (40 godz. x 4 tyg.)+(8godz. x 3dni)-(8 godz. x 1dzień) 176 22
  IX (40 godz. x 4 tyg.)+(8godz. x 2dni) 176 22
  X (40 godz. x 4 tyg.)+(8godz. x 1dzień) 168 21
  XI (40 godz. x 4 tyg.)+(8godz. x 2dni)-(8 godz. x 2dni) 160 20
  XII (40 godz. x 4 tyg.)+(8godz. x 2dni)-(8 godz. x 1dzień) 168 21
  RAZEM 2 016 252


 • Sukces Solidarności w Kauflandzie

  2011-01-21

  Jak pamiętacie z wcześniejszych wpisów, nasi przedstawiciele pomagali kolegom z Kauflanda w walce o możliwość organizowania się oraz w walce o poprawe warunków pracy, dlatego przedstawiamy Wam rezultat wszystkich tych działań. Dzięki pomocy Sekcji Handlu udało się doprowadzić zwiazkowcom w Kauflandzie do podwyżki płac, uzyskać wyższy odpis na fundusz socjalny i umowy na czas nieokreślony po trzech miesiącach – porozumienie z pracodawcą w tej sprawie podpisał 22 grudnia NSZZ „S” w Kauflandzie.

  To duży sukces. Tym bardziej, że do porozumienia udało się doprowadzić w tak krótkim czasie. Myślę, że najważniejsza jest możliwość kontaktowania się Związku z pracownikami oraz zawieranie umów na czas nieokreślony z pracownikami. Wszystkim, którzy nam pomagali, rozdawali ulotki czy przyjeżdżali na pikiety bardzo dziękujemy – mówi Marcin Zieliński przewodniczący Solidarności w Kaufland Polska.

  Wynegocjowane porozumienie zakłada:
  - 10 proc. (ok.200 zł) podwyżkę podstawy wynagrodzenia dla pracowników w centrach dystrybucyjnych Kaufland
  - 100 zł podwyżki dla pracowników sklepów najmniej zarabiających w Kaufland Polska (dotyczy 50 proc. zatrudnionych)
  - zwiększenie od 2011 roku odpisu na ZFŚS - z 360 do 800 zł na każdego pracownika. Dzięki temu pracownicy otrzymywać będą bony świąteczne dwa razy w roku, na święta Wielkiej Nocy i Boże Narodzenie
  - zawieranie umów na czas nieokreślony ze wszystkimi pracownikami po trzy miesięcznym okresie próbnym

  Dodatkowo przedstawiciele NSZZ „S” będą mieli możliwość spotykanie się z pracownikami nowootwieranych placówek tej sieci a w sklepach już działających osoby z „S" będą mogły rozmawiać z pracownikami w pomieszczeniach socjalnych.


 • Komu należy się zwrot za okulary

  2011-01-17

  Praca przy komputerze nie jest traktowana jako praca w warunkach szkodliwych dla zdrowa, ale jest pracą uciążliwą, Pracodawca organizując komputerowe stanowisko pracy ma obowiązek podejmować działania mające na celu usunięcie tych uciążliwości, przy zachowaniu wymagań BHP.

  Pracodawca ma obowiązek dofinansowania pracownikowi zakupu okularów korygujących wzrok, co wynika z rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe.

  Zwrot kosztów przysługuje wyłącznie tym pracownikom, którzy pracują przy monitorze ekranowym przez minimum 4 godziny na dobę i którzy uzyskują od lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne orzeczenie lekarskie, stwierdzające konieczność stosowania szkiel korekcyjnych w trakcie pracy przy obsłudze monitora. Wykaz stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe ustala pracodawca. Trzeba tutaj zaznaczyć, że stanowiska kasjerów, nie są stanowiskami wyposażonymi według pracodawcy w monitory, w związku z czym zwrot za okulary tym pracownikom nie przysługuje.

  Wysokość dofinansowania zależy od pracodawcy. Z uwagi na fakt, że kwota dofinansowania nie została określona przepisami prawa, u różnych pracodawców może być inna. Pracodawca ustalając tę kwotę uwzględnia koszty szkieł oraz standardowych ramek. W przypadku Tesco, pracownik pracujący przy monitorze, może spodziewać się zwrotu kosztów do 100 złotych. Kwota ta przysługuje pracownikowi tylko raz w roku.


 • Będzie indukcja w Tesco!!!

  2011-01-11

  W dniu 10.01.2011r doszło do podpisania POROZUMIENIA W SPRAWIE PILOTAŻU NOWEGO NABORU CZŁONKÓW DO NSZZ "SOLIDARNOŚĆ", zwanego indukcją. Ze strony TESCO dokument podpisali: prezes Ryszard Tomaszewski oraz wiceprezes Czesław Grzesiak z naszej strony natomiast przewodnicząca naszego związku Katarzyna Sawicka.

  Oznacza to, że podczas szkoleń wstępnych dla nowych pracowników, 15 minut będzie zarezerwowane dla związku zawodowego NSZZ "Solidarność". Nasi przedstawiciele będą mówili o tym co to jest związek i co daje przynależność do związku. Jak już napisałem, podpisany dokument jest pilotażem całego programu, który będzie trwał przez 12 miesięcy, a sklepy które będą brały w nim udział to HM Lubin i HM Stalowa Wola. Liczymy, że po roku testowania, uda nam się wprowadzić go w pozostałych sklepach. Uważamy, że to wielka szansa na rozwój naszej organizacji.

  Po podpisaniu dokumentu miała miejsce miła uroczystość wręczenia medalu oraz dyplomu dla naszej organizacji. Wyróżnienie to złożył na ręce Katarzyny Sawickiej zastępca przewodniczącego Regionu Małopolska Adam Lach.

  Na koniec Komisja Zakładowa miała możliwość omówienia najważniejszych problemów zgłaszanych przez pracowników sklepów TESCO . Prezes jak i wiceprezes wysłuchali nas i dali nam możliwość przygotowania na następne spotkanie rozwiązań na zaistniałe sytuacje.

  Przy okazji Komisja Zakładowa ustaliła termin następnego spotkania w swoim gronie, które zaplanowano na 25-26 stycznia. W tym czasie będziemy mogli m.in. wytyczyć ścieżkę, jaką będzie podążał związek w obecnym roku.


 • 6 stycznia dniem wolnym od pracy

  2011-01-02

  Zmiana w kodeksie pracy ustanawia 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli, dniem wolnym od pracy. Nowelizacja wchodzi w życie od 1 stycznia 2011 r., co oznacza, że już w najbliższym roku Polacy dostaną kolejne święto państwowe, czyli wolny dzień.

  To jednak nie jedyna zmiana w kodeksie pracy. Od 1 stycznia 2011 nie będzie można - jak obecnie - odbierać wolnego za święta przypadające w sobotę. Wprawdzie w nadchodzącym roku tylko jedno święto - Nowy Rok - przypada na ten dzień, ale w kolejnych latach trzeba liczyć się z mniejszą liczbą dni wolnych od pracy.

  Tym samym liczba świąt wzrośnie w Polsce do 12. Dziś ustawowo odpoczywamy w Nowy Rok, Poniedziałek Wielkanocny, 1 i 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada oraz w dwa dni Bożego Narodzenia.


 • Życzenia świąteczno-noworoczne

  2010-12-22


 • Dalszy ciąg akcji "Nie róbcie zakupów w Wigilię"

  2010-12-24

  Po niedzielnym happeningu w Warszawie (19.12) akcja nabrała tempa. Kolejnymi miastami w których odbyły się podobne akcje były m.in. Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice, Kraków czy choćby Bydgoszcz.

  Związkowcy tak jak poprzednio namawiali ludzi do nie robienia zakupów w Wigilię po godzinie 14tej. Większa część tych akcji odbywała się pod sklepami Tesco, gdyż to one są w Wigilię otwarte najdłużej. Sieć chce pozyskać klientów mając otwarte swoje sklepy o godzinę dłużej niż konkurencja. Tesco nie przekonują żadne argumenty. Liczą się tylko zyski firmy.

  Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda zwrócił się do biskupów z prośbą o wsparcie kampanii zachęcającej do skrócenia zakupów w Wigilię. Duda wystosował list do blisko 20 sieci handlowych, w którym zachęcał do podjęcia decyzji o skróceniu pracy sklepów.

  W ostatnim czasie ukazały się także liczne wywiady telewizyjne i radiowe z panem Alfredem Bujarą, który nagłaśniał całą akcję. Obecni byliśmy między innymi w Radiu Katowice, TVP Info, czy kilkakrotnie w Polsacie. Podczas wywiadów tych pojawiało się wiele pytań typu: "czy jeżeli ja pielęgniarka miałabym wolne, to czy byłoby to fair". Podobne pytania mieli też przedstawiciele innych zawodów takich jak choćby kierowcy plugów. Na te pytania chciałbym odpowiedzieć w swoim imieniu. Służby mundurowe są zawsze potrzebne, bo są to służby ratujące życie. To samo tyczy się kierowców pługów. Od Was zależy bezpieczeństwo na drogach. Jednak zakupy w Wigilię po 14tej nie są niczym koniecznym. Mało tego, sieć Tesco jest czynna przez 24h, więc okazji do zaopatrzenia się w odpowiednie towary było wystarczająco dużo.

  Akcja w tym roku oczywiście w naszym przypadku nie spowoduje skrócenie czasu pracy naszych pracowników. Mamy jednak nadzieje, że zyski firmy po godzinie 14tej będą na tyle niskie, że w przyszłym roku sklepy będą otwarte maksymalnie do 16tej.


 • Związkowy happening w Warszawie

  2010-12-20

  W dniu wczorajszym w godzinach 15-17, odbyła się akcja Sekcji Handlu NSZZ "Solidarność". Ten happening jest odpowiedzią na czas pracy jaki zaserwowali pracodawcy pracownikom w dniu 24 grudnia. Cześć sieci takich jak choćby Real czy Tesco palnują swoje sklepy zamykać o godzinie odpowiednio 16 i 17-tej. Na to związkowcy nie chcą się zgodzić. Dodać można do tego, że w ostatnich dniach Prezydium Związku "Solidarność" w Tesco widziało się z przedstawicielami Tesco, chcąc podjąć temat skrócenia czasu pracu w Wigilię. Ci jednak jasno przedstawili stanowisko firmy, sugerując że zysk w tym wszystkim jest najważniejszy.

  W związku z powyższym na Placu Zamkowym związkowcy rozdawali sianka i opłatki wigilijnę, starając się namawiać ludzi do robienia zakupów w Wigilię do godziny 14-tej. Kartka z drugiej strony zawierała list 8-letniego Kamila, dziecka pracownicy Tesco o następującej treści: "Moja mama pracuje w sklepie. Tak jak wszyscy bardzo czekam na Wigilię, żeby z mamą i tatą i bratem usiąść za śiątecznym stołem. Ale się boję, bo mama idzie do pracy 24 grudnia i będzie pracować aż do 17. potem musi sprzątnąć sklep i dojechać do domu. Więc bardzo się martwię że wróci bardzo późno. Proszę Cię, zrób zakupy w Wigilię wcześniej, bo jeśli klientów nie będzie, szef zamknie sklep już o 14 i mama wróci do nas!"

  Na akcji było obecnych bardzo dużo mediów, zarówno telewizja, radio jak i prasa. Całą akcja będzie kontynuowana w kolejnych dniach w innych dużych miastach Polski. Mamy nadzieję, że klienci wesprzą nas i po godzinie 14-tej ilość klientów będzie naprawdę mała, a zyski po tej godzinie przejdą w straty sklepów z powodu braku klientów. Jednocześnie pragnę podziękować ludziom, którzy obiecali nam w Warszawie, że zakupów po 14tej robić nie będą, a nawet chcąc pomóc, chcieli oddawać podpisy poparcia pod akcją zamykania sklepów w Wigilię. Dodam jeszcze, że na akcji obecnych było wielu pracowników różnych sieci handlowych (w tym i my), wspieranych przez dzieci pracowników.


 • Nowy wygląd w starej formie

  2010-12-15

  Strona Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" pracowników Tesco zmienia swój wygląd. Zmiany są związane z polepszeniem wizualnego i bardziej przyjacielskiego wyglądu. Mamy również na celu zapewnienie większego komfortu w przeglądaniu wiadomości zamieszczanych na naszej stronie. Póki co zmiana jest znacząca, ale jeszcze nie ostateczna. Na stronie planujemy zmienić menu na bardziej zaawansowane, wprowadzić choćby zwijane wiadomości (by nie zajmowały one tak dużo miejsca), czy wprowadzić mapę z miejscami, gdzie już jesteśmy. Przed nami jeszcze sporo pracy, a na ich efekty potrzebujemy czasu.


 • Konferencja, c.II: "Na progu gospodarki postfordowskiej"

  2010-12-15

  Drugi panel o tematyce "Stosunki pracy w handlu wielkopowierzchniowym w Europie Środkowo – Wschodniej", był poświęcony tematyce związków zawodowych, ich roli i znaczeniu. W tym też gronie mieliśmy przedstawicieli związków i to nie tylko krajowych, ale i zagranicznych.

  W tej części do głosu doszli związkowcy reprezentowani przez: Clemens'a Rode(FES, moderator), Alfreda Bujarę (NSZZ "Solidarność"), Henryka Danusiewicza (Łotewsko-Polska Izba Gospodarcza), Krzysztofa Susmend (OPZZ "Konfederacja Pracy") oraz Fabrice Werneck'a (UNI Europa)

  Tę część otworzył Clemens Rode (FES). Na wstępie przedstawił On trochę statystyk i praktyk pracodawców. Zaczął od zakomunikowania, że 3/4 obrotu w Polsce wytwarzają firmy zachodnie, które często mają nazwy polskie, jak na przykład Biedronka (firma portugalska). Na przykładzie firmy Tesco zauważył On pewną prawidłowość, która prawidłowością być nie powinna. A mianowicie w Wielkiej Brytani firma Tesco ma wysokie uzwiązkowienie, a Europa Wschodnia ma z tym problemy. Jest to swoisty kontrast między firmą matką, a oddziałami zagranicznymi. Pan Clemens przedstawił główne problemy z jakimi stykają się związki zawodowe. Jest to głównie mobbing (np. Biedronka, gdzie sprawę wygrała pracownica firmy). Rozwój związku pan Clemens uzależnił w głównej mierze od tego, jak firma podchodzi swoją postawą do związków. Tam gdzie te nastawienie jest wrogie, tam związkom rozwijać się jest trudno. Pewną poprawę w skuteczności związków upatrywa On w rozwinięciu Rad Europejskich, ale jak zaznaczył w Polsce czeka nas w tym zakresie jeszcze dużo pracy.

  Następnie do głosu doszedł pan Alfred Bujara z NSZZ "Solidarność", który już na wstępie podsumował podejście pracodawców do związków. Ponieważ nikt z pierwszego panelu dyskusycjnego nie został z pracodawców, pan Bujara zauważył, że gdy związki chcą rozmawiać z pracodawcami, to tych zwykle nie ma. Jak zwykle pracodawcy są zajęci sobą. Przechodząc do merytorycznej dyskucji pan Alfred stwierdził, że "Solidarność" to najsilniejszy związek wśród pracodawców handlu, ale jeszcze wiele pracy w tym zakresie nas czeka. Początki jakimi kierowali się działacze "Solidarności" do stworzenia związku w handlu, były struktury europejskie, w których "Solidarność" istnieje od lat 90-tych. Pracowników handlu w naszym kraju jest ponad 1 milion. Dlatego od lat prowadzone są akcje pozyskiwania członków związku i poprawy warunków pracy w handlu. W tym celu zainicjowano wiele akcji, takich jak: "uśmiechnięta kasjerka", "nie robię zakupów w niedzielę", "NIE dźwigaj" itd. Obecnie "Solidarność" prowadzi kampanię na rzecz wolnych niedziel od pracy w handlu, a sukces upatruje przez kontakty międzynarodowe oraz wymianę wzajemnych doświadczeń. Jednocześnie pan Alfred zauważył, że jesteśmy jako pracownicy traktowani gorzej, niż pracownicy we Francji lub Wielkiej Brytani. To my pracownicy płacimy za kryzys, który w rzeczywistości Polski nie dotknął. Sprzedaż w handlu wzrosła w tym czasie o 12%. Kolejnym ważnym problemem jaki wskazał nasz przedstawiciel są umowy na czas określony. W Polsce w handlu jest to ok. 50% pracowników, a jedna sieć (H&M) ma 100% takich pracowników (nie wliczając w to kadry kierowniczej). Problemem są też niskie płace czy zbyt wysokie normy wydajności. Problem narasta, ponieważ pracodawcy są dobrze zorganizowani. Często pracodawcy rozmawiają o problemach, a jak przychodzi do ich rozwiązywania to związkowcy nic z tego nie mają. Często też można zauważyć, że w handlu stres i mobbing to sposoby zarządzania ludźmi, o czym pracodawcy nie chcą rozmawiac. Na koniec pan Alfred przedstawił obrazowo czym jest związek. Przyrównał związkowców do zapałek, jeśli związkowców jest mało i ma się np taką jedną zapałkę, to bardzo łatwo ją złamać. Jednak gdy w swoje ręce weźmie się całe pudełko zapałek, to tak łatwo już ich złamać się nie da. Tak samo jest ze związkowcami. To ilość świadczy o naszej sile.

  Kolejne wystąpienie było z ramienia OPZZ "Konfederacji Pracy", które reprezentował pan Krzysztof Susmend. Zaczął on od tego, dlaczego powstały na początku związki. Miały one za rolę dowiadywanie się ile pracownicy mogą pracować, ile mogą dźwigać, jakich wymiarów powinny być palety itd. Obecnie związki zmieniły swój charakter i bardziej dbają o warunki pracy ludzi i sprawy finansowe. Pan Krzysztof zauważa plusy i minusy pracy w handlu. Do plusów zaliczył regularnie odtrącane składki, wypłaty na czas, urlopy oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji. Do minusów zaliczył: prace w niedzielę, w systemie trójzmianowym (w nocy), niskie zarobki czy choćby częstą wymianę kadry. Zauważył on również, że kiedyś na jego sklepie pracoswało 660 pracowników, w dniu dzisiejszym jest ich około 200. Natłok obowiązków powoduje stres. Pracownik coraz częściej musi decydować, co ma zrobić w pierwszej kolejności, ponieważ nakładanych jest na niego za dużo obowiązków.

  Po tym wystąpieniu głos zabrał Fabrice Warneck z Uni Europa (związek globalny, zrzeszający ponad 17 mln pracowników). Pan Fabrice wytłumaczył, że Uni Europa stara się organizować dialog społeczny, stara się oddziaływać na instytucje unijne, by głos pracowników mógł być zauważalny. Dlatego łączymy się międzynarodowo, by być silnym partnerem. Zauważył on, ze swoich obserwacji, że związki w Tesco w Wielkiej Brytani mają dobre relację, natomiast w Polsce w Tesco związki traktowane są wrogo. Pan Fabrice dodał także, że walczymy o wolne niedziele (co wcześniej zaznaczył pan Alfred), ponieważ praca poza służbami mundurowymi w niedziele, nie jest niczym pilnym.

  Na koniec na chwilę głos zabrał pan Henryk Danusiewicz (Łotewsko-Polska Izba Gospodarcza). Przedstawił on sytuację na Litwie, Łotwie i Estonii. Przedstawił tam głównych pracodawców w handlu wielkopowierzchniowym. Odniósł się także do wystąpień poprzedników, tzn spraw związanych z dniami wolnymi od pracy w niedziele oraz niskich zarobków.

  Cała konferencja zakończyła się koło godziny 16tej. Jednocześnie mamy nadzieję, że ta konferencja pracodawców i związkowców pokaże, jak zapatrują się obie strony na współpracę. Jakie relacje panują obecnie w sektorze handlu i jakich działań można spodziewać się po obu stronach. Prostując, związkowcy wiedzą jak pracodawcy zapatrują się na współpracę (bo byli na wystąpieniu pracodawców). Pracodawcy już nie koniecznie.


 • Konferencja, c.I: "Na progu gospodarki postfordowskiej"

  2010-12-14

  W dniu 8-mym grudnia odbyły się dwa panele dyskusyjne o tematyce "Na progu gospodarki postfordowskiej". Panele te były poświęcone handlowi, z dużym uwzględnieniem znaczenia związków zawodowych w tym sektorze. Pierwszy panel o tematyce "Handel w polskiej gospodarce – wymiar ekonomiczny i społeczny" (odbył się w godzinach 10:30-12:30) poświęcony był wypowiedziom w głównej mierze pracodawców i badaczy sektora handlu.

  W pierwszym panelu możliwość wypowiedzenia się mieli panowie: Jan Czarzasty (SGH, który wydał książke poświęconą badanią nad sektorem handlu oraz roli związków w handlu), Andrzej Maria Faliński (Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji), Jacek Męcina ( Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Uniwersytet Warszawski), Robert Szewczyk (Detal Dzisiaj), Tomasz Kośmicki (Tesco Polska Sp. z.o.o.) oraz prowadzący ten panel pan Juliusz Gardawski.(Socjolog Gospodarki)

  Jako pierwszy głos zabrał pan Jacek Męcina, który w swojej przemowie zaznaczył, że dla pracowników dobry pracodawca to taki, który dba o swoich pracowników. Zaznaczył również, że tak twierdzi 80% badanych pracowników. Pan Jacek zauważył też, iż rozwój związków w handlu jest ewenementem, gdyż bardzo szybko się one rozwijają, co można zawdzcięczyć NSZZ "Solidarności" oraz OPZZ "Konfederacji Pracy". Osiągiem tych związków jest to, że te związki dobrze identyfikują problemy pracownicze i starają się wykonywać zamierzone cele, czego widocznym efektem są dni wolne od pracy święta w handlu, coroczne polepszanie wynagrodzeń dla pracowników czy też polepszający się harmonogram pracy.

  Jako drugi do głosu doszeł pan Jan Czarzasty (badacz problematyki pracy w sektorze handlowym i miejsca związków zawodowych w strukturach handlowych). Pan Jan chciał zwrócić uwagę, iż w Europie zauważalny jest spadek uzwiązkowienia (poza paroma małymi krajami). Mimo to uważa on, że związki w handlu mają mocną pozycję, a ich stan jest dobry. Najważniejszym jednak fragmentem wypowiedzi pana Jana było dotknięcie problematyki, co ludzi skłania, by nie wstąpywać w szeregi związku. Zauważył on, że najczęściej ludzie zadają pytania organizatorom "po co mam się zapisać, jak mam to samo co inni". Jednocześniej dał wytłumaczenie takim pytaniom. Przede wszystkim pan Czarzasty stwierdził, iż ludzie mają wysoki poziom braku zaufania do różnego rodzaju instytucji, który zachował się jeszcze z dawnych czasów naszej historii. Jest to główny hamulec w dążeniu do dalszego działania zbiorowego. W naszym społeczeństwie panuje przekonanie indywidualizmu. Kolejnym powodem jest niski poziom wiedzy w zakresie "Prawa Pracy"-co też w znaczącym stopniu spowalnia rozwój związków. Pan Jan zwrócił także, że ludzie posiadają również niski poziom wiedzy o związkach zawodowych, co powoduje ignoranckie zachowanie w stosunku do związków. Niski poziom wiedzy o związkach występuje głównie u ludzi młodych. W badaniach wyszło panu Janowi, że ludzie kojarzą związki z przynależnością partyjną, co zupełnie nie ma pokrycia w faktach. W kontekście tych problemów zauważa on trudności w pracy organizatorów związkowych i stawia jednocześnie pewien sposób rozwiązania tego problemu. Jest to aktywne zabieganie o kolejnych członków w rozmowach indywidualnych.

  Wystąpienie te podsumował pan Juliusz Gardawski, mówiąc, że związki są przedstawieniem poziomu niezadowolenia pracowników i powstają nawet tam, gdzie nie ma klimatu dla związków, ponieważ została przekroczona pewna granica.

  Następnie swoje wystąpienie miał pan Andrzej Maria Faliński. Zauważył on, że 60% PKB powstaje w Polsce. Jest to spowodowane silnym popytem wewnętrznym, który napędza gospodarkę. W Polsce istnieje 350 tysięcy punktów handlowych. Słusznie zauważył pan Faliński, że duże przedsiębiorstwa doprowadziły do upadku wiele małych punktów handlowych. Jednocześnie zauważył, że to handel wewnętrzny doprowadził do dobrych wyników w czasie recesji. Pan Faliński podał przykład, że aż 90% mięsa będącego w obrocie w Polsce, to mięso z polskich hodowli. Bez wielkiego czarowania stwierdził też, że handel jest trudnym partnerem i trudnym pracodawcą. To jednak powoduje, że sektor ten jest najbardziej konkurencyjnym sektorem w Polsce i jedynym, który może otwarcie konkurować w UE.

  Kolejne dwa wystąpienia, to wystąpienia pana Tomasza Kośmickiego, który opowiedział o działalności Tesco w dążeniu do poprawy kontaktów na lini pracodawca – pracownik i inicjatywach podjętych w tym celu. Na koniec w bardzo krótkim przemówieniu wystąpił pan Robert Szewczyk (Detal Dzisiaj), który jasno stwierdził, że młodzi ludzie często nie chcą pracować w handlu, gdyż jest to ciężka praca. Tym bardziej, że często ludzie edukują się po to, by w przyszłości mieć wyższy standard pracy i płacy, niż w handlu. Stwierdził też On fakt powszechnie znany, że małe placówki handlowe są przejmowane przez wielkie sieci handlowe.

  Na tym zakończyła się pierwsza część konferencji . Relacja z drugiej części konferencji w kolejnej notatce. Poniżej zdjęcie osób wypowiadających się na konferencji.


 • Dalszy brak rozmów z Kauflandem.

  2010-12-03

  W dniu dzisiejszym doszło do akcji blokowania kas w Kauflandzie w Rudzie Śląskiej. Akcja ta jest wynikiem braku rozmów ze związkowcami z tej firmy. W poprzednich tygodniach pracownicy wspierani przez kolegów z innych organizacji związkowych działających w handlu, a także przez górników organizowali pikiety. Jednak na tę formę protestu i sprzeciwu w stosunku do tego, co dzieje się w sieci Kaufland nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Związkowcy postanowili zaostrzyć protest i o godzinie 10 zablokowali wszystkie kasy, pozostawiając klientom zaledwie jedną czynną kasę. Po pół godziny przyjechała policja i po kolejnej godzinie akcja się zakończyła. Cała akcja trwała około dwóch godzin.

  Organizacja Związkowa chce tym samym przeprosić wszystkich klientów za niedogodności przy robieniu zakupów, bo to nie Wy byliście celem tej akcji. Jednocześnie chcemy podziękować wyrozumiałym klientom, za słowa otuchy i poparcia.


 • Związkowcy z Tesco dalej pomagają Kauflandowi.

  2010-12-03

  W ostatnim czasie nasza organizacja była zaangażowana w pomoc kolegom z Kauflanda, w walce o godne warunki pracy. Nasi pracownicy byli obecni w pikietach w Jaworznie (27.XI), Wrocławiu (23.XI), a także wcześniej o czym informowaliśmy w Rokszycach. Mamy nadzieje, że nasza pomoc i wsparcie pracowników Kauflanda da pożądany efekt.

  Przypomnijmy, że pracownicy Kauflandu domagają się: pozwalania do organizowania się pracowników sieci Kaufland w związki zawodowe, do zmniejszenia norm wydajności o 10%, do wypłaty premii świątecznych w wysokości 500 złotych czy też do podwyżek płac pracowniczych o 100 złotych.


 • Atak na stronie "Solidarności" pracowników Tesco.

  2010-12-03

  W ostatnich dniach miały miejsca włamania na serwer, gdzie przechowywana jest strona "Solidarności" pracowników Tesco. Z tego też powodu strona była niedostępna przez ostatnie dwa dni oraz w dniach jeszcze wcześniejszych zachodziły na niej zmiany, które nie były wynikiem działań naszego związku. Zostaliśmy też zmuszeni do zamknięcia forum.

  Za niedogodności jakie wystąpiły w ostatnich dniach serdecznie przepraszamy i obiecujemy uzupełnienie strony o wiadomości z ostatnich paru dni, co było niezbyt możliwe przy występujących trudnościach. Jednocześnie do osoby, która w ostatnich dniach uparła się, by utrudnić nam pracę, chcę skierować kilka słów. Mam nadzieje, że kiedyś będziesz miał problemy, a ludzie z Twojego otoczenia Ci nie pomogą. Strona ta jest dedykowana pracownikom, by mieli ogląd spraw, co w chwili obecnej dzieje się w firmie, a także by mieli możliwość łatwego znalezienia kontaktu do związkowców, którzy działają na rzecz pracowników. Mam nadzieje, że te ataki na naszą organizację, w przyszłości odbiją się na Tobie.


 • Pikieta pod Centrum Dystrybucyjnym Kauflandu w Rokszycach

  2010-11-18

  W dniu dzisiejszym o godzinie 12-tej doszło do pikiety w Rokszycach. Pracowników Kauflanda wsparły inne organizacje Solidarności z sieci handlowych. W pikiecie brali udział między innymi związkowcy z Reala, Carrefoura czy Tesco. Protestujący wyposażeni w megafony, gwizdki i transparenty w liczbie około 70-ciu osób maszerowali po parkingu przy centrum. Pikieta trwała niecałe dwie godziny i była pokojową manifestacją niezadowolenia pracowników.

  Pomagaliśmy kolegom i koleżankom z Kauflanda, by pokazać, że sprawy naszych kolegów nie są nam obce i nie są przez nas akceptowalne. W pikiece było sporo transparentów wzywających pracodawcę m.in. do: pozwalania do organizowania się pracowników sieci Kaufland w związki zawodowe, do zmiejszenia norm wydajności o 10%, do wypłaty premii świątecznych w wysokości 500 złotych czy też do podwyżek płac pracowniczych o 100 złotych.

  Ta pikieta była częścią większej akcji. Kolejne pikiety odbędą się między innymi we Wrocławiu, Rudzie Śląskiej i innych miastach. W przypadku gdy akcje pokojowe nie przyniosą skutku, związkowcy zapowiadają zaostrzenie akcji protestacyjnych w sieci Kaufland. Poniżej prezentujemy parę zdjęć z powyżej opisanej pikiety.
 • Spotkanie z pracodawcą za nami.

  2010-11-17

  W dniu wczorajszym miało miejsce spotkanie Komisji Zakładowej z pracodawcą. Zanim doszło do tego spotkania Komisja Zakładowa miała możliwość ustalić parę rzeczy. Między innymi zostało wybrane Prezydium w składzie: Katarzyna Sawicka, Maria Bem, Wioletta Stanaszek, Elżbieta Jakubowska oraz Agnieszka Klich. Prezydium będzie się spotykało raz w miesiącu, by zająć się takimi rzeczami jak: rozpatrywanie zapomóg składanych przez naszych członków, konsultowaniem wypowiedzeń dla członków naszego związku, rejestracją Komisji Oddziałowych czy spotykaniem się z pracodawcą w celu załatwiania spraw indywidualnych sklepów lub poszczególnych członków związku. Na spotkaniu Komisji zostały też ustalone terminy kolejnych spotkań na przyszły rok.

  W godzinach popołudniowych doszło do spotkania z pracodawcą. W pierwszej kolejności Komisji Zakładowej była przedstawiona prezentacja na temat tego, w jakim miejscu znajduje się firma oraz do czego ona dąży. Dzięki tej prezentacji mogliśmy się dokładnie zapoznać z rozmiarami firmy, a także uzyskaliśmy obraz, jakie zyski osiąga firma z każdego banknotu 100 złotowego. Kolejnym etapem były pytania do Dyrektora Personalnego Tesco Polska Sp. z.o.o, Elżbiety Gołąb. Komisji Zakładowej udało się ustalić, że od przyszłego roku nie będzie comiesięcznych targetów urlopowych. Sklepy będą rozliczane jedynie za to, co zostało w planach urlopowych zaplanowane. Dowiedzieliśmy się również, że będzie wydłużony okres planowania urlopów do 10 grudnia. Komisja zgłosiła także pomysły na: czas otwarcia naszych sklepów maksymalnie do godziny 16tej w Boże Narodzenie, likwidacji I grupy płacowej i zrównania jej z wyższą grupą płacową, czy też zmiany zastad multiskilingu (zamiana kolejności wsparcia na kasach: w pierwszej kolejności czerwone, później żółte). Na te i parę innych sugesti niestety nie dostaliśmy odpowiedzi. Pani Elżbieta obiecala jednak dać odpowiedź do Komisji Zakladowej po dokładniejszym rozpoznaniu sprawy.


 • Spotkanie Komisji Zakładowej przełożone na 16 listopad.

  2010-11-12

  Na wtorek 16-tego listopada przełożono spotkanie Komisji Zakładowej. W tym dniu ma dojść do rozmów z pracodawcą oraz spotkania z Komisją Zakładową. Do spotkania dojdzie w Warszawie w Tesco przy ulicy Górczewskiej. O efektach tych rozmów poinformujemy na naszej stronie internetowej.


 • Spotkanie Komisji Zakładowej.

  2010-11-04

  W dniach 17-18 listopada zaplanowana zjazd Komisji Zakładowej. W pierwszym dniu spotkania, które odbędzie się w Warszawie, Komisja Zakładowa spotkają się z przedstawicielami pracodawcy. Na tym spotkaniu będziemy mogli zadać pytania, które nurtują pracowników. To również świetna okazja do wyjaśnienia wszelkich problemów na sklepach oraz sposób na dowiedzenie się o najbliższych planach Tesco (m.in. podział bonów czy godziny otwarcia sklepów w Boże Narodzenie). Z pewnością pytań będzie dużo, a o efektach tych rozmów poinformujemy przedstawicieli na sklepach oraz za pośrednictwem naszej strony internetowej.

  Drugi dzień spotkań to okazja, by Komisja Zakładowa we własnym szeregu ustaliła dalsze działania Związku na przyszły rok, a także wyjaśniła wszelkie niejasności jakie pojawiły się w okresie od ostatniego spotkania Komisji.


 • Skład nowej Komisji Krajowej.

  2010-10-25

  Delegaci wybrali nowy skład Komisji Krajowej. W jej skład weszli: Roman Gałęzewski, Janusz Śniadek, Eugeniusz Formajster, Roman Jakim, Ewa Kosiorowska, Andrzej Chrząstowski, Andrzej Biegun, Zbigniew Kruszyński, Ewa Badowska-Wojciechowska, Janusz Dębczyński, Bogdan Biś, Jarosław Grzesik, Bogdan Osiński, Ryszard Baczyński, Bogusław Motowidełko, Sławomir Ciebiera, Waldemar Dubiński, Jarosław Krauze, Mirosław Miara, Wojciech Krasuski, Janusz Skibiński, Marek Ziarkowski, Dominik Kolorz, Stanisław Głowacki, Grzegorz Majchrzak, Józef Michalczyk, Adam Lach, Kazimierz Staszewski, Sławomir Rakowiecki, Antoni Gawroch, Wojciech Ilnicki, Andrzej Koprowski, Sławomir Kozłowski, Henryk Grymel, Mirosław Jamroży, Ewa Zydorek, Jerzy Jaworski, Radosław Mechliński, Henryk Nakonieczny, Henryk Szostak, Krzysztof Suchecki, Tomasz Ziółkowski, Tadeusz Stasielak, Jan Sułkowski, Tomasz Wójcik, Jerzy Langer, Jacek Rybicki, Janusz Łaznowski, Krzysztof Zgoda, Jacek Smagowicz. Najwięcej głosów otrzymali Roman Gałęzewski i Janusz Śniadek oraz szefowie regionów i branż. W sumie Komisja liczy 100 osób.


 • Piotr Duda przewodniczącym Solidarności.

  2010-10-23

  Piotr Duda pokieruje w nowej kadencji NSZZ "Solidarność". Duda otrzymał 166 głosów a dotychczasowy przewodniczący Janusz Śniadek 139.

  Piotr Duda ma 48 lat. Do „Solidarności” należy od 1980 roku, kiedy zaczął pracę w Hucie Gliwice na stanowisku tokarza. W latach 1981-83 jako komandos służył w elitarnej VI Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, w tym w siłach ONZ w Syrii. Po skończeniu służby wojskowej wrócił do pracy w hucie. W 1992 roku został wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej. 3 lata później został wybrany do Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, a w 1997 r. został Skarbnikiem ZR. 25 czerwca 2002 r. w wyborach na przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności zdecydowanie pokonał urzędującego szefa Zarządu Regionu Wacława Marszewskiego. Swój wyborczy sukces powtórzył podczas WZD w roku 2006 i 2010 (wtedy był jedynym kandydatem, dostał ponad 98 proc. głosów). Od 8 lat jest członkiem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

  W swoim wystąpieniu wyborczym Piotr Duda zapowiadał poprawę skuteczności Związku. Jak to określił: "ze skutecznością w naszym związku jest różnie". - Za dużo czasu poświęcamy naszej wspaniałej historii, a ja bym chciał aby była równowaga. Musimy być skuteczni bo młodzi ludzie nie zapisują się do nas ze względu na historię. Oni chcą być w skutecznym związku - mówił. Piotr Duda zapowiedział też odejście od organizowania częstych, lecz mało skutecznych akcji w Warszawie na rzecz większych protestów oraz wprowadzenie większej niezależności regionów w zakresie rozwoju związku.

  Piotr Duda odniósł się też do relacji związku z polityką. - Nikt - ani politycy, ani dziennikarze - nie mogą nam mówić, jak mamy uprawiać politykę. Pytanie nie jest „czy”, ale jak Solidarność ma być w polityce. To o nas politycy mają zabiegać - podkreślił Duda. Podkreślił, że Solidarności najbliżej do programu Prawa i Sprawiedliwości. - Ale nie z partią, tylko z programem - zaznaczył. Duda dodał, że członkowie Solidarności powinni angażować się w działalność różnytch partrii i komitetów wyborczych. - Powinniśmy im pomóc wejść do samorząców. Będziemy wtedy tam mieli swoich ludzi.


 • Co z wolnymi niedzielami?

  2010-10-15

  Wolne niedziele? Tak chce "Solidarność" i Bruksela. Blisko jedna trzecia europosłów podpisała apel, w którym wnoszą o ustanowienie niedzieli dniem wolnym od pracy. Wystarczy, by pod apelem podpisała się połowa, a apel zmieni się w oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego.

  Z popieranym przez związek zawodowy "Solidarność" pomysłem europosłów nie zgadzają się organizacje skupiające pracodawców. Zakaz handlu w niedzielę może kosztować polski budżet nawet miliard złotych oraz spowodować redukcję 70 tys. stanowisk pracy.

  "Solidarność" przekonuje, że zakupy w ciągu tygodnia rozłożą się równo, bo jeżeli nawet nie będzie można nic kupić w niedziele, to ludzie częściej będą chodzić do sklepów w inne dni. Według statystyk Komisji Europejskiej 27,5% zatrudnionych pracuje przynajmniej w jedną niedzielę w miesiącu, 8% pracuje w każdą. Ponad połowa to pracownicy dużych firm.

  Unia zakaże całej Europie pracować w niedzielę?

  Niemieccy europosłowie chcą, by do nowelizowanej właśnie dyrektywy unijnej o czasie pracy wprowadzono zapis o niedzieli, jako dniu wolnym od pracy w całej Unii Europejskiej - informuje "Gazeta Wyborcza".
  Ochrona niedzieli wolnej od pracy ma wielkie znaczenie zarówno dla zdrowia pracowników, połączenia życia zawodowego z rodzinnym, jak i ogólnie życia społecznego. Wspólny dzień wolny od pracy wzmacnia więzi społeczne, zagrożone obecnie przez skutki gospodarczego kryzysu - napisali w swoim apelu europosłowie niemieccy.

  Na razie pod ich apelem podpisała się jedna trzecia europarlamentarzystów. Pomysł popierają też 72 europejskie organizacje i Kościoły.

  Czy pomysł niemieckich europarlamentarzystów ma szanse na wprowadzenie w życie?

  Komisja Europejska podchodzi do tematu dość sceptycznie. Obowiązująca dyrektywa o czasie pracy zastrzega, że pracownikowi przysługuje jeden dzień wolnego w tygodniu. Wybór dnia wolnego od pracy leży w gestii państw członkowskich - stwierdził komisarz Andory podczas niedawnego seminarium w Brukseli. Podobny zapis już kiedyś obowiązywał w UE. Jednak Trybunał Sprawiedliwości anulował go twierdząc, że nie ma dowodów na to, iż odpoczynek w niedzielę miałby być lepszy dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników niż odpoczynek w innym dniu tygodniu - przypomina "GW".


 • "Zamiast wielu etatów jeden multipracownik"

  2010-09-04

  W zakładce Media o Nas pojawił się nowy artykuł, zatytułowany: "Zamiast wielu etatów jeden multipracownik". Wszystkich serdecznie zapraszam do zapoznania się z wyżej wymienionym artykułem.

  19 Sierpień 2010

  "Informator pracowniczy" na sierpień

  W zakładce Nasza Gazetka pojawił się nowy "informator pracowniczy". Zapraszamy wszystkich naszych związkowców do zapoznania sie z treścią naszej gazetki, a w razie braku tego informatora na Waszych tablicach, również o jego wywieszenie. Wkrótce tematy zawarte w Informatorze zostaną szerzej opisane na naszej stronie.

  pobierz

  11 Lipiec 2010

  "Informator pracowniczy" na lipiec

  W zakładce Nasza Gazetka pojawił się nowy "informator pracowniczy". Zapraszamy wszystkich naszych związkowców do zapoznania sie z treścią naszej gazetki, a w razie braku tego informatora na Waszych tablicach, również o jego wywieszenie.

  pobierz


 • Urlopy, z czym i jak to się je?

  2010-07-05

  Zbliża się okres urlopowy. Warto więc przypomnieć, od czego zależy ilość dni urlopu, jak on jest naliczany oraz do jakiego urlopu pracownik ma prawo.

  Zacznijmy od ilości dni urlopu. Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownikowi należy się:
  a) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
  b) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat

  Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Przy ustalaniu wymiaru urlopu bierze się pod uwagę także czas nauki. I tak, zgodnie z przepisami kodeksu, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
  a) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  b) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  c) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  d) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  e) szkoły policealnej - 6 lat,
  f) szkoły wyższej - 8 lat.

  Jeśli pracownik jednocześnie pracował i studiował, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, bądź okres nauki, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. Trzeba też dodać bardzo ważną rzecz, iż pracownik musi dostarczyć odpowiednie dokumenty pracodawcy (poprzednie umowy o pracę, zaświadczenie o ukończonej szkole), aby mógł on uwzględnić je przy wyliczaniu długości urlopu. W razie nie dostarczenia tych dokumentów, pracodawca liczy pracownika z dorobkiem zerowym, tzn tak jakby nie miał przepracowanych żadnych lat, ani ukończonych szkół.

  W sprawie urlopu nadmienić trzeba, iż pracodawca musi udzielić raz w roku urlopu w wymiarze nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, a więc poza dniami roboczymi także niedziele, święta i dodatkowe dni wolne od pracy. Zostało przyjęte, że powyższe 14 dni dni, to minimum niezbędne do zrealizowania głównego celu urlopu wypoczynkowego, czyli zapewnienie pracownikowi możliwości corocznej regeneracji sił.


 • Co robi Sekcja Handlu?

  2010-06-22

  Sekcja Handlu "Solidarności" to porozumienie wszystkich sieci handlowych, które starają się ponad wszelkimi podziałami zmieniać standardy pracy na wyższe w całym handlu. W skład Sekcji Handlu wchodzą przedstawiciele wszystkich sieci handlowych.

  Jaki wymiar z działań Sekcji Handlu mają pracownicy handlu ?
  Sekcja Handlu prowadzi działania w celu promowania tematu "WOLNEJ NIEDZIELI OD HANDLU". Promują je plakaty z hasłami: "STOP dla handlu w niedzielę", "oddajcie nam rodziców w niedziele" czy "twoja wolność, to niewola innych". Oto krótkie oświadczenie jakie można wyczytać na stronie Sekcji Handlu:
  "Niedziela jest dobrem publicznym i wartością kulturową. Oczywiście jest świętem chrześcijańskim. Jednak w kręgu kultury zachodniej jest jednocześnie instytucją, której znaczenia społecznego i kulturowego trudno przecenić. Wolna od pracy niedziela bywa niekiedy określana najstarszym przykazaniem socjalnym świata". Te słowa pani profesor Anieli Dylus najpełniej pokazują, jak wielką wartością dla każdego człowieka i każdej kultury, powinna być niedziela wolna od pracy zarobkowej. Wprowadzenie wolnej niedzieli, nie tylko w handlu, wymaga oczywiście odpowiednich uregulowań ustawowych, jednak zmiana mentalności i podejścia Polaków do tego dnia, znacznie ułatwi zmiany prawne.

  W ostatnim czasie Sekcja Handlu organizowała pikietę przed Kauflandami (o czym wspominaliśmy), gdyż tam organizowanie się pracowników w związki było zwalczane.

  Więcej o powyższym temacie pod adresem: http://www.solidarnosc.org.pl/handel/

  17 czerwiec 2010

  "Informator pracowniczy" na czerwiec

  W zakładce Nasza Gazetka pojawił się nowy "informator pracowniczy". Zapraszamy wszystkich naszych związkowców do zapoznania sie z treścią naszej gazetki, a w razie braku tego informatora na Waszych tablicach, również o jego wywieszenie

  pobierz

  17 czerwiec 2010

  Podwyżki na rok 2010

  W zakładce Nasza Gazetka pojawił się dokument w sprawie podwyżek na rok 2010. Prosilibyśmy, aby ten dokument znalazł się w Waszych sklepach na tablicy związkowej

  pobierz


 • Sekcja Handlu - pikieta pod Kauflandem w Rudzie Śląskiej

  2010-06-16

  W dniu dzisiejszym o godzinie 14-tej odbyła się pikieta, zorganizowana pod Kauflandem. Na miejscu zjawiło się około 50 związkowców. W celu nagłośnienia akcji obecne były również media.

  Związkowcy z Solidarności zorganizowali pikietę, by zakomunikować pracodawcom w handlu (w szczególności Kauflandowi), że prawo do organizowania się pracowników w celu walki o lepsze warunki pracy i płacy są łamane. Tym samym Solidarność chce zmusić władze Kauflanda do rozmów, czego Kaufland wcześniej uczynić nie chciał. Ta pikieta to również część akcji "uśmiechnięta kasjerka", o której już komunikowaliśmy. W pikiecie wzieli udział koledzy z innych firm handlowych, takich jak: Real, Jysk czy Tesco. Wspierali ich górnicy z kopalń Bobrek-Centrum, Bielszowice i Pokój oraz związkowcy z gliwickiego Opla.

  Na pikiecie byli obecni przedstawiciele mediów takich jak: Radio Plus, Dziennik Zachodni, TVN24 czy choćby Silnet.pl (zajmujący się administrowaniem portali różnych instytucji i firm). 9 czerwca podobna akcja miała miejsce pod Kauflandem we Wrocławiu


 • Spotkanie Komisji Zakładowej z przedstawicielami Tesco

  2010-06-11

  Dnia 11 czerwca (piątek) od godziny 10 do 18 przy ulicy Kapelanka (budynki biurowe Tesco) przebywała Komisja Zakładowa.

  W trakcie tego spotkania nasza Komisja została zapewniona o pewnych działaniach w celu polepszenia warunków pracy. Dowiedzieliśmy się że Tesco planuje:

  - wymiane wszystkich paleciaków z ręcznych na elektryczne (proces ten już się zaczął i będzie kontynuowany)

  - wymiane odzieży roboczej, na bardziej przyjazną pracownikom (oprócz lad, tam ubiór niedawno był wymieniany). Wymiana będzie dobywać się etapami, ze względu na koszt tej inwestycji

  - wymiane wszystkich skanerów na optyczne, co pozwoli na szybszą pracę (kasy te posiadają lasery z trzech stron, co powoduje, że nie musimy specjalnie wyszukiwać kodu kreskowego na produkcie)

  - zmiane zasad towarowania w celu ułatwienia pracy na stoiskach i w magazynie. Ogólnie będzie mniej towaru, który będzie przychodził na sklepy, przez co mniej towaru będzie również na magazynach.

  Powyższe inicjatywy są efektem zgałaszanych przez "Solidarność" problemów, co pokazuje że mamy wpływ na to co dzieje się w firmie. Więcej informacji ze spotkania przedstawimy już wkrotce.


 • Akcja "Uśmiechnięta kasjerka"

  2010-06-07

  Sekcja Krajowa Solidarności pracująca na rzecz Handlu zoorganizowała akcję społecznościową o nazwie "Usmiechnięta kasjerka".

  Co jest celem akcji ?
  Chcemy polepszyć warunki pracy w super- i hipermarketach. Wierzymy, że jeśli uda nam się zebrać odpowiednio dużo podpisów, szefowie sieci handlowych nie będą mogli udawać, że problem nie istnieje. Chcemy też zwrócić uwagę tysięcy klientów tych sklepów, że często niskie ceny w marketach są związane ze złymi warunkami pracy ich pracowników.
  Kto zainicjował akcję ?
  Akcję zainicjował NSZZ "Solidarność" - największy związek zawodowy w Polsce zrzeszający ponad 700 000 pracowników. Branża handlowa jest jednym z sektorów, w których warunki pracy są najcięższe. Do "Solidarności" stale napływają sygnały o uchybieniach, złym traktowaniu pracowników, niskich zarobkach i wielu innych problemach. Wierzymy, że dzięki współpracy - choćby w ramach takiej akcji jak UśmiechniętaKasjerka.pl - możemy osiągnąć poprawę i zmienić warunki pracy na lepsze.

  Jeżeli chcesz pozyskać więcej informacji i chcesz nas wspomóc w akcji, kliknij na :
  Uśmiechnięta kasjerka


 • WZD Sekcji Krajowej pracowników Handlu NSZZ "Solidarność"

  2010-05-31

  W dniach 27-28 maj miało miejsce spotkanie delegatów na WZD Sekcji Krajowej pracowników Handlu. Jest to sekcja, która zajmuję się handlem na terenie Polski pod względem pokazania warunków w jakich pracują pracownicy handlu oraz walki w obronie praw ludzi pracujących w handlu. Na zjeździe tym obecnych było zaledwie 5 z 11 naszych delegatów. Powodem tak małej liczebności był fakt, iż mieliśmy za mało czasu pomiędzy Walnym Zjazdem Delegatów pracowników Tesco, a Walnym Zjazdem Delegatów pracowników Handlu. W związku z powyższym nie udało się załatwić oddelegowań dla całej 11 i ostatecznie na zjeżdzie pojawiły się osoby mające w tych dniach wolne lub które już pracują na rzecz Naszej Solidarności. Na zjeździe pojawili się: Maria Bem, Marek Rozkosz, Rober Rybka, Ewa Szwajnoch oraz Artur Basta.

  Nowym przewodniczącym Krajowej Sekcji Handlu został wybrany pan Alfred Bujara (ponowny wybór). W skład 18 osobowej Sekcji Handlu weszli pracownicy wywodzący sie z Tesco: Maria Bem oraz Robert Rybka. Nowy 18 osobowy skład z naszymi członkami w składzie, będzie ustalał dalsze kroki jakimi będzie podążać Sekcja Handlu w celu polepszenia warunków pracy pracowników Handlu w Polsce.

  Na zjeździe wybrana została wybrana również Komisja Rewizyjna Sekcji Handlu. Również tutaj wybrani zostali pracownicy Tesco. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sekcji Handlu wybrany został Artur Basta, a zastępcą została pani Ewa Szwajnoch z Chrzanowa.

  Na koniec odbył się wybór delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczen. W jej składzie znalazła się aż trójka z nas w składzie Maria Bem, Marek Rozkosz i Robert Rybka.

  Walne Zebranie Delegatów zobowiązało Radę Sekcji Krajowej Handlu do podjęcia działań zmierzających do:

  - zmiany polityki wynagrodzeń sektora handlu w Polsce

  - ograniczenia patologicznych zjawisk w sferze zatrudnienia pracowników, masowego stosowania umów na czas ograniczony oraz w niepełnym wymiarze czasu pracy, przy jednoczesnym zmuszaniu pracowników do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy

  - do ograniczenia czasu pracy wszystkich placówek handlowych w niedziele oraz skrócenia czasu pracy w Wigilię i Wielką Sobotę.


 • Walny Zjazd Delegatów Tesco

  2010-05-23

  W dniach 20-21 maj odbył się Walny Zjazd Delegatów pracowników Tesco naszego Związku. W wyniku tego zjazdu zostali wybrani nowi przedstawiciele do władz związkowych.

  Zanim jednak doszło do wyboru nowych władz związku, poprzednia Komisja Zakładowa przedstawiła za pomocą przewodniczacej Katarzyny Sawickiej to, co udało się osiągnąć przez te ostatnie 4 lata. Największym osiągnięciem mijającej kadencji to zwiększenie liczebności związku z 300 do ponad 2 500 członków. Dzięki temu mamy możliwość osiągnięcia o wiele więcej. Delegaci dowiedzieli się także, że nasz Związek nawiązał współpracę ze swoim odpowiednikiem w Anglii (tamtejszych pracowników Tesco) oraz o wymiernych korzyściach z tego płynących. Następnie przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Basta Artur ogłosił, iż Komisja nie dopatrzyła się żadnych uchybień w funkcjonowaniu związku, zarówno pod względem finansowym jak i formalnym.

  W kolejnej częsci delegaci przeszli do głosowania, gdzie wybierani byli kolejno: przewodniczący związku, Komisja Zakladowa, Komisja Rewizyjna oraz Sekcja Handlu. Wszystkie wyniki tych wyborów zaktualizowane są w zakładce "przedstawiciele". Ogólnie pierwszego dnia zjazd trwał do godziny 20.

  Drugiego dnia delegaci mogli skladać swoje wnioski, które następnie zostały przed wszystkimi odczytane, a nowo wybrana Komisja Zakładowa będzie musiała się nad nimi "pochylić" w najbliższym czasie i ustosunkować. Drugiego dnia zjazd zakończył sie koło godziny 14-tej, po czym delegaci zaczeli wyjeżdzać do swoich miast.

 • Aktualizacja Komisji Oddziałowych

  2010-05-18

  W zakładce Komisje Odziałowe została zaktualizowana lista sklepów wraz z nowo wybranymi przewodniczącymi. Dzięki nowej formule widzimy dokładnie jakiej wielkości są poszczególne Komisje Oddziałowe tzn.: ilu sklepów się składają, na jakiej ulicy znajdują się sklepy oraz z jakiego sklepu pochodzi dany przewodniczący Komisji Odziałowej. Zasada jest prosta, jeden czerwony kwadrat = jedna Komisja Odziałowa.


 • Projekt "Informator pracowniczy"

  2010-05-18

  Od miesiąca maja chcielibyśmy, aby w każdym sklepie w którym istnieje Związek Zawodowy "Solidarnośc" pojawiał się "informator pracowniczy". Informator ten będzie głównym źródłem wiedzy w naszym związku, za pomocą którego przekazywać będziemy mogli kolejne kroki, które podejmujemy. Każdy sklep, który taki informator nie otrzymał (nie jest wywieszony na tablicy związkowej ) prosze o zgłoszenie się pod mail: basta1985@tlen.pl. W mailu prosze o informacje: z jakiego sklepu dana osoba pisze, imię i nazwisko, numer telefonu.

  Wybrane informacje z pierwszego wydania "informatora pracowniczego":
  1) NSZZ "Solidarność" wystąpiło do pracodawcy z prośbą o sktócenie czasu pracy w okresie przedświątecznym. Postulowaliśmy o to, aby pracownicy w dniu przedświątecznym pracowali maksymalnie do godziny 24:00, a nie jak do tej pory do godziny 6:00. Chcemy, aby pracownicy cieszyli się czasem spędzonym z rodziną.
  2) Tuż po naszych wyborach związkowych (po Walnym Zjeździe Delegatów Tesco) przystąpimy do rozmów z pracodawcą w sprawie podwyżek. O dokladnym terminie rozmów i efektach tych rozmów będziemy informowali na bieżąco. WIemy, że na efekty tych rozmów czeka w napięciu wielu pracowników. W chwili obecnej prosimy jednak o jeszcze chwilę cierpliwości.

  Więcej informacji w "informatorze pracowniczym".


 • Wybory w Komisjach Oddziałowych zakończone

  2010-05-17

  Z początkiem maja doszło do zakończenia wyborów w Komisjach Oddziałowych "Solidarności" pracowników Tesco. W dniu 14 maja Komisja Wyborcza w składzie: Katarzyna Sawicka, Robert Rybka, Marcin Czyrek, Artur Basta oraz Agnieszka Klich, spotkała się, by zatwierdzić wyniki wyborów oraz uzupełnić wszystkie brakujące dokumenty (uchwały, sprostowania itd.). W chwili obecnej trwają działania zmierzające do zakończenia przygotowań na Zjazd Delegatów Tesco, który odbędzie się w dniach 20-21 maj. Na zjeździe tym delegaci sklepów wybierać będą : Komisje Zakładową (wraz z przewodniczącą), Komisje Rewizyjną, delegatów lub elektorów na Walne Zebranie Delegatów Regionu, delegatów lub elektorów na Walny Zjazd Delegatów Sekcji Handlu. Wszystkie funkcje będą obowiązywać w okresie wyborczym na lata 2010-2014.

  Poniżej zdjęcia ze spotkania Komisji Wyborczej:


 • Nowy termin negocjacji z Zarządem

  2010-01-30

  Informujemy, iż nowy termin negocjacji to maj 2010r. Skąd wynika taka zmiana?. W wyniku uchylenia" ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorcy " z dnia 16 grudnia 1994 roku, pracodawca nie ma obowiązku rozmawiać ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac. To na ten dokument powoływały się związki zawodowe w sprawie negocjacji.
  Nie oznacza to jednak, że w tym roku negocjacji nie będzie. Tesco chce negocjować, jednak termin negocjacji został przesunięty w czasie na maj.


 • Spotkanie Komisji Zakładowej Solidarności z Zarządem TESCO

  2010-01-07

  5 stycznia doszło do pierwszego spotkania Komizji Zakładowej Solidarności z Zarządem TESCO, reprezentowane przez panią Agnieszkę Palider–Traczyk (dyrektor personalny TESCO Polska) oraz panią Małgorzatę Kostańską z działu personalnego biura głównego TESCO Polska.

  Pierwsze spotkanie było typowo robocze, na którym przedstawiono oczekiwania związku względem TESCO na 2010 rok. Oprócz oczekiwań, Komisja Zakładowa mogła wyjaśnić parę innych sytuacji, dziejących się na sklepach, a także zaprezentowali kilka rozwiązania, które mają na celu polepszenie warunków pracy oraz atmosfery.


 • Życzenia świąteczne

  2009-12-23


 • Związkowcy z Savi wraz z kolegami z TESCO

  2009-12-20

  Ze środy na czwartek (czyli z 3-ciego na 4-tego listopada) pod TESCO przeszedł ostatni sklep Savii w Andrychowie. Tym samym pracownicy Savii stali się pracownikami TESCO.

  W związku z przejęciem przez TESCO sklepów Savii, związkowcy tych marketów stali się związkowcami TESCO. Miło nam jest powitać nowych kolegów wśród naszych szeregów. Mamy ogromną nadzieje, że Wasza obecność ułatwi nam prace na rzecz pracowników w TESCO


 • Spotkanie przedstawicieli "S" z dyrektorem operacyjnym

  2009-10-27

  Z przyjemnością, lecz i z pewnym opóźnieniem mam przyjemność poinformować o spotkaniu naszych przedstawicieli z reprezentantami Zarządu TESCO. Ze strony TESCO na spotkanie stawili się: Marek Miętka - dyrektor operacyjny, Anieszka Palider-Tarczyk - dyrektor personalny (znana również jako Jagoda) oraz Małgorzata Kostańska.

  Na spotkaniu nasi przedstawiciele mieli możliwość zwrócenia uwagi na konkretne problemy pracowników TESCO, zdobyć cenną wiedzę, która pozwoli sprawniej pomagać pracownikom oraz zapoznać się z planami TESCO w najbliższym okresie czasu. Efektem spotkania będzie m.in. bliższe przyjżenie się problemowi dopłat do okularów, tzn zarówno możliwości zwiększenia kwoty dopłat oraz zbadanie możliwości dostawania takich dopłat przez kasjerki (w cbwili obecnej kasjerki nie mają takiego prawa w naszej firmie).

  Tym samym informuję, iż na naszym FORUM, w zakładkach "Związek NSZZ Solidarność -> Wasze pytania -> pytania do zarządu" można zgłaszać pytania, które nasi przedstawiciele będą mogli zadać przy okazji kolejnych spotkań.

  18 września 2009

  Informacja dotycząca urlopów na żądanie

  Informuję, że w zakładce Nasza Gazetka, jest do pobrania notka na tablicę związkową. Prosimy, aby każdy kto zajmuje się tablicą informacyjną związku, pobrał dokument i wywiesił go tak, aby każdy pracownik wiedział, na jakich zasadach trakuje się urlopy na żądanie.

  pobierz


 • Nowa seria artykułów na forum

  2009-08-25

  Wszystkich serdecznie zapraszam do logowania się na forum Naszego związku, gdzie dodałem nową serię artykułów przedstawiających sytuację firmy oraz najnowsze wydarzenia z nią związane.

  Na naszym forum można między innymi przeczytać i wypowiedzieć się na następujące tematy:

  Za rok Tesco będzie miało swój bank

  Greenpeace wystosowało apel do władz Tesco Polska, aby sieć wycofała ze sprzedaży ryby gatunków uznanych za zagrożone.

  Tesco rozpoczyna sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych

  W Tesco szybko rośnie sprzedaż alkoholi pod marką własną

  Na forum znajdują się również inne ciekawe artykuły i pytania od Waszych kolegów i koleżanek. Zachęcam także do zadawania własnych pytań, dzięki czemu wzrośnie nasza świadomość o tym, co dzieję się w naszym zakładzie pracy.

  Dodatkowo na forum i stronie www można znaleść wywiad z Alfredem Bujara, Przewodniczący sekcji handlu "NSZZ Solidarność"


 • Artykuły na forum

  2009-06-23

  Wszystkich serdecznie zapraszam do logowania się na forum Naszego związku, gdzie stale dodaję nowe artykuły przedstawiające sytuacje firmy oraz najnowsze wydarzenia z nią związane.

  Na naszym forum można między innymi przeczytać i wypowiedzieć się na następujące tematy:

  Jeszcze więcej dyskontowych cen w TESCO

  Wal-Mart, Carrefour i TESCO największymi sieciami handlowymi

  Wyniki finansowe TESCO

  Tesco kupi systemy alarmowe od SSI

  Na forum znajdują się również inne ciekawe artykuły i pytania od Waszych kolegów i koleżanek. Zachęcam także do zadawania własnych pytań, dzięki czemu wzrośnie nasza świadomość o tym, co dzieję się w naszym zakładzie pracy.

  PS. Forum jest widocznie dopiero po zarejestrowaniu się. Nicki aktywuję własnoręcznie, więc aktywacja konta może trwać do 24h. Rozwiązanie takie wprowadziłem, by mieć kontrolę nad osobami logującymi się na nasze forum.
  UWAGA !!! Aktywuję tylko konta z polskimi mailami


 • Po WZD NSZZ "Solidarność" przy TESCO

  2009-05-26

  W dniu 13.05.2009 roku w Krakowie przy ul. Klimeckiego 24 o godz. 10.00 (Hotel ALF) odbył się Walny Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" przy TESCO (Polska) Sp. z o. o. Oto krótka relacja z tego zjazdu.

  Na zjazd zostało zaproszonych 88 delegatów, przybyło 64. Liczba głosów stwierdzająca ważność wyborów wynosiła 44.

  Katarzyna Sawicka zgłosiła, aby Komisję Zakładową reprezentowało 15 osób. Nie zgłoszono innych propozycji, wobec czego odbyło się głosowanie. Za powiększeniem Komisji Zakładowej wypowiedziało się 61 delegatów.
  W wyniku głosowania wybrano 9 nowych członków do Komisji Zakładowej (wybory uzupełniające):

  Liczba zdobytych głosów:
  1. Maria Bem - 61
  2. Marek Rozkosz - 56
  3. Elżbieta Jakubowska - 55
  4. Anna Bednarczyk - 53
  5. Beata Michajluk - 51
  6. Barbara Gorazdowska - 50
  7. Magdalena Zydler - 49
  8. Monika Czajka - 43
  9. Paulina Bąba - 34

  Ponieważ wymaganą ilość głosów uzyskała również Aleksandra Klabisz (33), członkowie WZD ustanowili w wyniku głosowania listę rezerwową.

  Katarzyna Sawicka zaproponowała, aby Komisja Rewizyjna liczyła 8 osób. Maria Bem zaproponowała 10 osób do Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania do drugiej tury przeszła propozycja Katarzyny Sawickiej. W drugiej turze (ponownym) za propozycją 8-osobowej Komisji Rewizyjnej opowiedziało się 62 z pośród 64 delegatów.

  Po podjęciu uchwały o głos poprosiła Danuta Dunin. Ogłosiła, że Robert Rybka zebrał odpowiednią liczbę głosów zezwalającą na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej. Minimum głosów, które powinien zebrać to 25%, wobec czego może ubiegać się o kandydowanie do tejże listy.

  Następnie przystąpiono do wyboru nowych 5 członków (wybory uzupełniające):
  Liczba zdobytych głosów:
  1. Robert Rybka - 58
  2. Krystyna Podgórska - 51
  3. Henryk Przybylak - 47
  4. Artur Basta - 41
  5. Emilia Purol - 38

  Ponieważ wymaganą ilość głosów uzyskali również: Krzysztof Dulski (34) oraz Mariusz Basta (33), członkowie WZD ustanowili w wyniku głosowania listę rezerwową.

  Ostatnim punktem wyborów, było powołanie Sekcji Handlu. W jego skład weszły następujące osoby : Katarzyna Sawicka, Sabina Polska, Teresa Drelichowska, Agnieszka Klich, Maria Bem, Marek Rozkosz, Barbara Gorazdowska, Elżbieta Jakubowska, Magdalena Zydler, Beata Michajluk, Monika Czajka, Anna Bednarczyk, Paulina Bąba, Bogusława Kałacińska, Krystyna Podgórska, Emilia Purol, Henryk Przybylak, Artur Basta, Krzysztof Dulski, Mariusz Basta, Aleksandra Klawisz, Włodzimierz Wojciechowski, Ewelina Arciszuk, Katarzyna Otrzonsek, Anna Wójciak, Beata Pisarska, Sławomir Rarok.

  Po zakończonym głosowaniu, ze względu na zbliżający się koniec czasu przewidzianego na WZD postanowiono przejść do kolejnego punktu spotkania, tj. sprawozdania z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej. O głos poprosił Sławomir Worosz. Odczytał pismo z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniach 4-6.05.2009r


 • Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" przy TESCO

  2009-04-30

  W dniu 13.05.2009 roku w Krakowie przy ul. Klimeckiego 24 o godz. 10.00 (Hotel ALF) odbędzie się Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" przy TESCO (Polska) Sp. z o. o. , na którym dokonamy wyborów uzupełniających do Komisji Zakładowej, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na WZD Sekcji Handlu.

  PORZĄDEK POSIEDZENIA WYBORCZEGO


  1. Otwarcie posiedzenia wyborczego przez Przewodniczącą Komisji Zakładowej Katarzynę Sawicką.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Wybór przewodniczącego zakładowego zebrania delegatów.
  4. Wybór protokolantów.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej
  6. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej.
  7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  8. Sprawozdanie z przeprowadzenia wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zebranie Delegatów.
  9. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia wyborczego.
  10. Podjęcie uchwał dotyczących.
  a) liczby członków komisji zakładowej.
  b) liczby członków zakładowej komisji rewizyjnej,
  c) liczby tur głosowania.
  13. Wybór członków komisji zakładowej - wybory uzupełniające:
  a) zgłaszanie kandydatur na posiedzeniu wyborczym,
  b) zamknięcie listy kandydatów,
  c) prezentacja kandydatów,
  d) głosowanie,
  e) ogłoszenie wyników wyborów.
  14. Wybór członków zakładowej komisji rewizyjnej - wybory uzupełniające:
  a) zgłaszanie kandydatur na posiedzeniu wyborczym,
  b) zamknięcie listy kandydatów,
  c) prezentacja kandydatów,
  d) głosowanie,
  e) ogłoszenie wyników wyborów.
  16. Wybór delegatów na walne zebranie delegatów sekcji:
  a) zgłaszanie kandydatur na posiedzeniu wyborczym,
  b) zamknięcie listy kandydatów,
  c) prezentacja kandydatów,
  d) głosowanie,
  e) ogłoszenie wyników wyborów.
  17. Zamknięcie posiedzenia wyborczego.
  18. Wolne wnioski.


 • Nowe Forum NSZZ Solidarność pracowników TESCO już jest

  2009-03-28

  Jako administrator strony związkowej Solidarności pracowników TESCO, mam wielką przyjemność zaprosić wszystkich naszych członków do zarejetrowania się na stronie nowego forum. Nowe forum powstało, abyśmy mogli w pełni mieć rozpoznanie w tym, co dzieje się w innych sklepach sieci TESCO. O praktykach panujących w poszczególnych sklepach (tych pozytywnych oraz negatywnych) oraz żebyśmy mogli wypowiedzieć własne zdanie na tematy związane z funkcjonowaniem naszej sieci, jak i samego związku. Wejście na forum znajduje się w menu "forum". Wszystkich zachęcamy gorąco, aby o powstaniu nowego forum poinformowali swoich kolegów z pracy.


 • Dotyczy wykorzystywania bieżących urlopów wypoczynkowych

  2009-03-22

  Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy TESCO (Polska) sp.z.o.o. zwraca się z prośbą o udzielanie bieżących urlopów wypoczynkowych zgodnie z ustalonym przez pracodawcę i pracowników planem urlopowym. Jednostronne udzielanie przez pracodawcę urlopu niezgodnie z planem urlopowym jest naruszeniem działu 7 Kodeksu Pracy a w szczególności art.163 KP i następne.


 • Komunikat OZ NSZZ "Solidarność" przy TESCO Polska

  2009-03-03

  W dniu 26.02.2009r. zakończyły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami NSZZ "Solidarność" pracowników TESCO a Pracodawcą na temat płac w 2009r. Rozmowy w tym roku były szczególne, co ma związek z wyjątkowo trudną sytuacją gospodarczą w Polsce oraz na świecie. Po długich i żmudnych negocjacjach, w których szukaliśmy najlepszych rozwiązań, podpisaliśmy porozumienie płacowe. Zmiany obowiązujące od 2009 roku to:

  1. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników podstawowych w sklepach o 3% od 1 lipca 2009r.
  2. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników w sklepach do 3% od 1 lipca 2009r.
  3. Podwyżkę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej z 9 złotych do 20 złotych od dnia 1 marca 2009r.
  4. Ochronę wynagrodzenia dla zastępców kierowników stoisk i starszych sprzedawców, których wynagrodzenie zasadnicze w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w sklepach TESCO mogłoby ulec obniżeniu.
  5. 12 edycji Zakupów Rodzinnych (jedna akcja na miesiąc) począwszy od 1 marca 2009r. do 28 lutego 2010r.

  Na przełomie września i października OZ NSZZ "Solidarność" oraz Zarząd TESCO spotka się w celu omówienia sytuacji gospodarczej w TESCO.


 • Informacja po spotkaniu z pracodawcą

  2009-02-13

  W dniu 12.02.2009 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność" z przedstawicielami Zarządu TESCO /Polska/ sp. z.o.o.

  Na spotkaniu przedstawiciele Zarządu TESCO ustosunkowali się do postulatów NSZZ "Solidarność" zmierzających do podwyższenia wynagrodzenia oraz warunków pracy pracowników TESCO w 2009 roku. Strona związkowa pomimo zrozumienia zagrożenia kryzysem uznała propozycje Zarządu TESCO wzrostu wynagrodzenia o 2,5% w 2009 roku za niewystarczające.

  Strony postanowiły spotkać się ponownie w dniu 24.02.2009 roku w celu dalszych rozmów negocjacyjnych.


 • Nowy wygląd strony Solidarność

  2009-02-07

  Witam,
  prezentuję wszystkim członkom NSZZ Solidarność TESCO nowy wygląd strony związkowej. Mam nadzieje, że będzie on dla wszystkich bardziej przejrzysty. Wraz z nowym wyglądem strony zmieniła się trochę sytuacja z osobami zarządzającymi naszą stroną związkową. Obecnie stroną tą zarządzać będzie: Basta Artur - HM TESCO Ruda Śląska
  Pomysłodawcą nowego wyglądu strony i realizatorem jest Łukasz Piwowar, za co bardzo mu dziękuję. Więcej o osobach administrujących stroną i twórcy w zakładce "Webmaster". Zmianie ulegnie również charakter "Strony głównej". Będą tu umieszczane bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem związku, które po pewnym czasie będą trafiać do zakładki "Archiwum prac związku". Zakładka ta będzie pokazywać całokształt prac Naszej Komisji od czasów powstania strony internetowej.


 • Informacja ze spotkania z pracodawcą

  2009-02-07

  w dniu 30.01.2009 r. odbyły się pierwsze rozmowy z pracodawcą na tema płac w 2009 r. NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Katarzyna Sawicka, Maria Bem, Teresa Drelichowska, Agnieszka Klich, Elżbieta Jakubowska, Anna Bednarczyk, Beata Michajluk, Barbara Gorazdowska, Marek Rozkosz, Robert Rybka. TESCO (Polska) sp. z o.o. reprezentowali: Agnieszka Palider – Traczyk, Joanna Hankiewicz, Tomasz Kośmicki, Małgorzata Kostańska. Strona związkowa przedstawiła postulaty dotyczące poprawy warunków finansowych jak i warunków pracy Pracowników Tesco. Strona pracodawcy przyjęła do wiadomości wszystkie postulowane przez związek rozwiązania płacowe, do których zobowiązała się ustosunkować na najbliższym spotkaniu. Strona pracodawcy na przedmiotowym spotkaniu przedstawi również swoje propozycje i rozwiązania płacowe na 2009 r. Spotkanie ustalono pierwotnie na 05.02.2009 r., jednak z powodu choroby większości członków reprezentujących stronę pracodawcy termin został zmieniony. Ponowne spotkanie ma dojść do skutku 12.02.2009r.


 • Szkolenie w Poroninie "Ekonomia w dużych przedsiębiorstwach"

  2009-01-17

  W dniach 14-16 stycznia odbyliśmy kurs, który da nam możliwości poznania podstawowych mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Gospodarowanie to z jednej strony podejmowanie decyzji, a z drugiej przestrzeganie zasad i wykorzystanie potrzebnych informacji. Kurs - szkolenie prowadził. p. Janusz Zabiega z Komisji Krajowej i opierało się na grze w przedsiebiorstwo które zapoznało nas z funkcjonowaniem przdsiebiorstwa jako całości i z jego poszczególnymi elementami, takimi jak: finansowanie, personel, produkcja czy władze przedsiebiorstwa. W szkloeniu wzięli udział:Przew. KZ - Katarzyna Sawicka - HM Bytom: Marek Rozkosz - HM Tarnowskie Góry: Barbara Gorazdowska - HM Kraków,ul. Wielicka: Agnieszka Weklicz - HM Poznań, ul. Serbska: Monika Czajka - HM Łódź Widzew: Magdalena Zydler - HM Kalisz, ul. Wojska Polskiego: Anna Bednarczyk - HM Świdnica: Beata Michajluk - HM Olsztyn: Sabina Polska i Krystyna Podgórska - HM Wrocław, ul. Długa: Teresa Drelichowska.


  Tekst i zdj. M.Czyrek - sekretarz


 • No i po!

  2008-04-25

  24 kwietnia odbyło się spotkanie przewodniczących i liderów związkowych z poszczgólnych hal. Jest nas 2760 członków w 62 sklepach. Liczne problemy dostrzegamy na terenie naszych sklepów z zakresu BHP i polityki kadrowej (m.in. nie podnoszone są etaty, przyjmowanie praconików nowych na 1/2 etatu, powrót do polityki praconiczej z sprzed 1,5 roku) - które sukcesywnie będziemy rozwiązywać. Gościem spotkania był Krzysztof Zgoda z Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
 • Spotkanie organizacyjne!

  2008-04-14

  Już 24 kwietnia br. o godzinie 12tej. w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie Komisji Zakładowej.


 • Kolejny sukces!

  2008-04-04

  W marcu odwiedziło naszą stronę 2708 internautów.


 • Wyniki oglądalności www

  2008-03-27

  W ostatnich dwóch miesiącach odnotowalismy wzorst wizyt naszej strony. W lutym wizyt odnotowano 2317, a w marcu już nas oglądneło 2398. Najwięcej wejść jest 86,19% z Polski, pozostałe wizyty są z państw m.in. Holandia, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania, Czechy, Rumunia, Wenezuela. Ciekawostką jest odnotowana wizyta przez serwer jako: ZSRR (były) - 0,01%. W pierwszej dziesiątce pierwsze trzy miejsca zajmują podstrony: 1)Forum, 2)Wydarzenia, 3)Statut,


 • Spotkanie Komisji Zakładowej

  2008-03-26

  W dniach 27-28 odbędzie się spotkanie Komisji Zakładowej (Przewodniczący Komisji Oddziałowych) w Warszawie. W pierwszym dniu zaplanowaliśmy sprawy organizacyjne. W drugim dniu odędzie się spotkanie KZ z Dyrektorem Działu Personalnego Corin Abdo.

 • Ruszamy....

  2008-03-25

  W pierwszy dzień po świętach Wielkanocnych odbyło się spotkanie robocze. Zostały wyznaczone nowe kierunki naszego działania.  Na zdjęciu Agnieszka Klich - skarbnik, Katarzyna Sawicka- przewodnicząca i Robert Rybka


 • Konferencja prasowa

  2008-03-18

  W dzień podpisania porozumienia około godziny 12-tej odbyła sie konferencja prasowa.


 • Spotkanie mediacyjne

  2008-03-17

  W tym dniu rozpoczęlismy najcięższą część spotakań z zarządem. Podpisanie porozumienia nastapiło ok 01:30. Zdjęcia i więcej opisu napiszę nieco później z racji tego, że nadal jestem w trasie i w domu bywam na nocleg. Pismo ze spotkań są dostępne na naszej stronie w dziale: Gazetka.
  Marcin Czyrek, sekretarz.  Na zdjęciu Teresa Drelichowska


 • Tematy spotkania

  2008-03-16

  1) Przekazaliśmy informacje zwrotne na temat płac i atmosfery wśród załogi;
  2) Omówilismy zagadnienia związane z grupami zawodowymi oraz dodatkami stażowymi.
  # Strony reprezentowali:Zarząd Tesco: Czesław Grzesiak - wiceprezes, Corin Abdo - dyr. personalny, Małgorzata Kostańska - dz. polityki personalnej i relacji z pracownikami.
  # NSZZ Solidarność: Katarzyna Sawicka - przewodnicząca, Teresa Drelichowska - zastępca, Czyrek Marcin - sekretarz, Agnieszka Klich - skarbnik, Robert Rybka - koordynator ds. rowoju związku.
  Marcin Czyrek, sekretarz.


  Na zdjęciu Corin Abdo przedstawia nowy plan wynagradzania


 • Nadzwyczajne spotkanie w Krakowie

  2008-03-14

  Dziś tj. 14 marca 2008r. odbędzie się o godzinie 9.00 nadzwyczajne spotkanie Zarządu Komisji Zakładowej z Zarządem Tesco. W związku z tym, że jesteśmy w delegacjach do 22 marca 2008r. informacje z tego spotaknia znajdą się z opóźnieniem 2,3 dniowym - (z powodów techniczncyh). Planowo chciałbym informację umieścić w poniedziałek. Dziękuje za wyrozumiałość i okazaną cierpliwość - Marcin Czyrek, sekretarz.


 • W TESCO - negocjacje natychmiast

  2008-03-13

  Organizacja Zakładowa Pracowników NSZZ "Solidarność" TESCO wzywa zarząd TESCO do natychmiastowego spotkania.
  Komunikat Organizacji Zakładowej Pracowników TESCO NSZZ "Solidarność"

  Organizacja Zakładowa Pracowników NSZZ "Solidarność" TESCO wzywa zarząd TESCO do natychmiastowego spotkania. Codziennie spotykamy się z pracownikami w wielu sklepach w całej Polsce. Oczekują oni natychmiastowych rozmów o podwyżkach płac. Dlatego wzywamy zarząd TESCO do natychmiastowych negocjacji.

  Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" reprezentuje 2 tys. pracowników z ponad 30 sklepów Tesco w całej Polsce. Jesteśmy największą organizacją pracowników w tej firmie.

  Katarzyna Sawicka - Przewodnicząca Organizacji Zakładowej
  NSZZ "Solidarność" Pracowników TESCO.


 • Co dalej!?

  2008-03-08

  W związku z niespełnieniem naszego postulatu o wzroście wynagrodzenia o 30% zwróciliśmy się do Komisjii Krajowej o udzielenie wsparcia w celu datarcia do wszystkich hal na terenie całej Polski aby zwiększyć liczbe pracowników repezentujacych nasz związek. Musimy byc reprezentatywni! Kolejny raz zwracamy sie z prośbą do Was - członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" praconików Tesco abyście dotarli do sklepów "obok" i powiedzieli że sa związki i organizujemy się w wiadomym celu. Mamy sprzyjające warunki ku temu aby nas było więcej! Przygotowujemy się do kolejnych rozmów które mają się odbyć maj/czerwiec. Prosimy o nadsyłanie na skrzynkę Sekretarza propozycje postulatów. W treści proszę wpisać: Temat e-leistu: Postulaty (jaka hala), w treści wpisać postulat i dane kontaktowe: e-adres, tel. kontaktowy. Anonimy nie będą brały udziału.


 • Jest chat!

  2008-03-01

  Witam! Testowo wstawiony został czat.


 • Kompromitacja Zarządu!

  2008-02-29

  Już poznaliśmy stanowsko firmy! Niestety ale zarząd nie spełnił naszych potulatów dotyczących wzrostu wynagrodzenia o 30%. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność aby omówić dlaszy plan działania. Nie zostawiamy tego w szufladzie! Proszę o zapoznanie się z naszym stanowiskiem w dziale "Nasza Gazetka". Ponownie proszę o mobilizację wszystkich pracowników! Zaglądajcie do hal po drodze jak jedziecie do wujostwa czy dziadków. Zostawcie ulotke!


 • Dobry pomysł...

  2008-02-28

  Zarząd Komisjii Zakładowej bacznie przygląda sie waszym wypowiedziom na Forum Związkowym. Bradzo dobry pomysł jest osoby "TESCO_SKCE1" o wstawieniu na nasz serwis czatu. Informujemy, że jestesmy w trakcie prac nad tym projektem. jesli macie jeszcze inne propozyjce to składajcie bezpośrednio na e-meil sekretarz@,.....


 • Pracownicy Skierniewic organizują się!

  2008-02-26

  Pracownicy Skierniewickiej Hali organizują się. Jest ich już około 100 członków.


 • Rozmowy o płacach

  2008-02-25


  Ostatni tydzień pracy Zarządu związku był bardzo pracowity. Jak wiecie w dniach 18 i 25 luty bieżącego roku toczyły sie rozmowy na temat naszy płac. Spotkanie było bardzo konkretne i jak się mówi ostatnio merytoryczne. Zaczynalismy oba spotkani o godzinie 9.00 i kończyliśmy po 17tej.

  Postulaty NSZZ Solidarność pracowników Tesco:
  - 30% podwyżki dla wszystkich pracowników
  - dodatków za pracę w godzinach nocnych, niedziele i święta
  - dodatków dla pracowników z długim stażem pracy i systemu motywacyjnego

  Tesco Polska Sp.z.o.o.:
  - czekamy na oficjalne stanowisko firmy...


 • Wybory do KO w Łodzi

  2008-02-22

  W dniach 21 i 22 luty odbyły się wybory do KO w Łodzi. Na funkcję przewodniczącego wybrana została Magdalena Zydler. Na członków Komisji Oddziałowej wybrani zostali Jadwiga Borkowska i Andrzej Michalski. Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz poprawy waruków życia pracowników Tesco (Polska) sp. z o.o.


 • Kolejna Komisja Oddziałowa

  2008-02-20

  Dziś odbyły się wybory w kolejnej Komisji Oddziałowej tym razem w Kielcach. W wyborach największą liczbe głosów zdobył Tomasz Nowak. Nad wyborami czywała Przewodnicząca Katarzyna Sawicka oraz Robert Rybka. Przewodniczącemu gratulujemy!


 • Drugie spotkanie z Zarządem Tesco

  2008-02-19

  O godzinie 9.00 w siedzibie firmy przy ul.Kapelanka 56 w Krakowie obyło się spotkanie Zarządu Tesco z Prezydium Komisjii Zakładowej NSZZ Solidarność.
  Plan spotkania:
  # Oczekiwania,
  # Plan operacyjny,
  # Szczegóły inwestycyjne - płace,
  # Dyskusja o płacach,
  # Dyskusja na temat uzgodnienia iwestycji płacowych,
  # Posumowanie spotkania.(komunikat ze spotkani dostepny w dziale "Nasza gazetka")
 • A wydarzyło się!

  2008-01-29

  Powstała nowa organizacja oddziałowa we Włocławku, dokonali już wyborów władz, jest około 100 członków. Odbyliśmy dwa spotkania. Jedno w regionie z władzami regionu drugie na markecie z dyrektorem i personalną.

  W Kielcach jest ich ok. 200 osób, w piątek 8 lutego 2008r. wybory władz, w których będziemy uczestniczyć.

  Organizują się pracownicy w Łodzi Widzewie jest ich już ok. 100 członków. Wybory przewidziane na 18 i 19 luty.

  W Lublinie jest ok. 100 członków wybory przewidziane w przyszłym tygodniu na 13 i 14 lutego.

  W najbliższym czasie planowane są spotkania z pracownikami z Katowic Silesia, Bytomia i Rybnika. Planowany termin 20,21,22 luty. Po drodze w tym terminie odwiedzimy również pracowników z Łodzi Bałut i Galerii.
  /oprac. Robert Rybka - Rowój Związku NSZZ "S" Tesco Polska/


 • Expresowe rezime co się dzieje!?

  2008-01-22

  W dniach 17 do 18.01.08 r. byliśmy (Przew. Katarzyna i Robert -DRZ) w Kaliszu, gdzie w Tesco przy ul. Wojska Polskiego 2 odbyły się wybory Komisji Oddziałowej. Na przewodniczącego wystartowała Anna Bednarczyk na zastępcę Anna Andrzejewska na sekretarza Marta Michalak. Wszystkie kandydatki uzyskały wymaganą liczbę głosów czego serdecznie im gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz pracowników ich sklepu.

  Odbyły się również wybory w Gliwicach chyba 14.01.08 (174 członków); Wcześniej odbyły się wybory w Tarnowskich Górach (przewodniczącą została Barbara Gorazdowska - 73 czł); w Chrzanowie (przew. Agnieszka Hodurek - 60 czł); w Rudzie Śląskiej (przew. Maria Bem - 130 czł); w Świdnicy (przew. Beata Michajluk 70 członków). Nawiązaliśmy również współpracę z małymi formatami Tesco (dawne lidery), którzy postanowili przyłączyć się do nas. Obecnie prowadzimy rozmowy z pracownikami z Włocławka i Kielc. W najbliższych dniach odbędą się spotkania, w których powołamy tam Komisje Oddziałowe.
  /oprac. Robert Rybka - Rowój Związku NSZZ "S" Tesco Polska/


 • Ruszyło!

  2008-01-21

  Juz dziś ruszyło forum związkowe. Obiecywałem, że około połowy stycznia, ale wybaczcie mi koledzy i koleżanki ale czasami brakowało dnia na ogarnięcie spraw zawodowych i związkowych a jeszcze trzeba było jeszcze prywatnie pożyć :-). "Łot ciort ta technologia !!"


 • Kolejne wybory, tym razem na Pomorzu

  2008-01-21

  21 i 22go stycznia w Tesco Gdynia Nowowiczlińska odbywają się wybory z urną. W Komisji Skrutacyjnej jest Katarzyna Sawicka i Robert Rybka.


 • Znana jest data!

  2008-01-19

  Związkowcy! Już w poniedziałek 21 stycznia br. ok godz. 21-wszej odpalamy nasze forum związkowe. Do zobaczenia na forum! W "Mediach o nas" dodałem artykuł o związkach w naszych kaliskich halach. Związkowcom kaliskim gratulujemy i życzmy sukcesów!


 • Integracja

  2008-01-18

  Na naszej stronie ruszyła kolejna zakładka "Integracja". Zapraszamy wszystkich do udziału. Każda Komisja Oddziałowa ma mozliwośc umieszczenia takich informacji. Pisać na sekretarz@solidarnosc-tesco.pl wraz z plakatem w wersji pdf lub doc.


 • W Kaliszu na Wojska Polskiego

  2008-01-18

  W dniu 17 i 18 stycznia 2008r. odbywają się wybory przez urnę. Wybory nadzoruje w Komisjii Wyborczej Katarzyna Sawicka oraz Robert Rybka.


 • Forum już jest!

  2008-01-18

  Forum już jest. Obecnie przechodzi fazę testów na serwerze. Gdy przejdzie pomyślnie testy od wtorku lub środy będziemy mogli juz pisać..... ale niestety wszystko od początku :-(. Cóż, na błędach się uczymy.


 • Poszło pismo, bo ileż można czekać...!

  2008-01-17

  Na ostatnim spotkaniu z Zarządem Tesco (13.11.2007r.) wspólnie wybraliśmy termin na następne spotkanie pomiędzy 21 a 25 stycznia 2008r. Niestety ale Zarząd się wycofał z tego terminu. W "Naszej Gazetce" przedstawiamy Wam treśc pisma, które zostało wysłane do Zarządu w bieżącym tygodniu tj. 3-cim 2008r. Czekamy na odpowiedź.


 • Będzie nowe forum!

  2008-01-16

  Witam w nowym roku 2008r! Będziemy mieli nowe niezależne od operatorów forum dyskusyjne. Jest nam ono niezbęde do komunikacji i nawiązywani kontaktów, wymiany naszych doświadczeń. Z poprzednim forum podziało sie tak, że zostały umieszczone informacje niezgodne z zasadami. Obecnie trwaja prace nad nowym, niezależnym Forum w którym będziemy mogli bez ograniczeń ingerować. Poprzednie forum było "od kogoś" ale niestety nie moge sie od miesiąca czasu doczekać na odpowiedź na mojego e-maila. Domniemywam, że ktoś sobie zrobił ot, takie forum bo miał hobby a później się mu to "schobbizowało" i zostawił samo sobie. Bardzo szkoda tylko zawartych tam informacji. Ale damy rade i z tym! Zapewne już czytelniku pytasz kiedy będzie forum....? Jest odpowiedź jedna: Ja codziennie poświęcam troche czasu na forum ale musze jeszcze poświęcić trochę czasu pracy, dziewczynie i sobie :-) i pomiędzy tym muszę się przemiszczać autobusem. Zatem zrobię to jak naszybciej bo musimy między sobą rozmawiać.


 • Informacja odnośnie forum

  2008-01-15

  Informujemy,
  że do wyjaśnienia forum związkowe zostało zawieszone w swej działalności z powodu umieszczania niezgodnych z zasadami Forum informacji. Spodziewamy się, że ruszy ono ponownie w pierwszej połowie stycznia.