Koleżanki i Koledzy!

 
Grupa Tesco sprzeda firmie Salling Group 301 sklepów w Polsce wraz z centrami dystrybucji i centralą. Zdecydowana większość pracowników zatrudnionych w tych jednostkach będzie miała możliwość kontynuowania pracy w firmie z nowym właścicielem. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez organy ochrony konkurencji.

Dodatkowo prowadzone są  rozmowy w sprawie sprzedaży19 sklepów, które nie są objęte transakcją.

Wszelkie informacje dot. sprzedaży Tesco Polska sp. z o.o., bedziemy przekazywać na bieżąco.