PERAMBUŁA
Wejdź 

Rozdział I (§§ 1 - 7)
Postanowienia ogólne 

Rozdział II (§§ 8 - 13)
Członkostwo Związku 

Rozdział III (§§ 14 - 15)
Prawa i obowiązki członków Związku

Rozdział IV (§§ 16 - 33)
Struktura organizacyjna Związku

Rozdział V (§§ 34 - 54)
Władze Związku i organy przedstawicielskie

Rozdział VI (§§ 55 - 58)
Odpowiedzialność władz związkowych

Rozdział VII (§§ 59 - 61)
Zasady ogólne funkcjonowania i podejmowania decyzji przez władze Związku

Rozdział VIII (§§ 62 - 75)
Finanse i majątek Związku

Rozdział IX (§§ 76 - 77)
Współpraca z innymi związkami zawodowymi i organizacjami

Rozdział X (§§ 78 - 84)
Strajki i akcje protestacyjne

Rozdział XI (§§ 85 - 88)
Postanowienia końcowe i przejściowe