Koleżanki i koledzy rozpoczynamy wybory w regionach Delegatów na Oddziałowe Zebrania Delegatów NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przy TESCO Polska Sp. z o.o. na kadencje 2018/2022. Informację o terminach, oraz godzinach przeprowadzenia wyborów będziemy przekazywać na bieżąco na poszczególne sklepy. Poniżej znajdują się formularze dla kandydatów na Delegatów: