Koleżanki i koledzy rozpoczynamy wybory w regionach Delegatów na Oddziałowe Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność Netto Indygo Sp. z o.o. na kadencje 2023/2028. Informację o terminach, oraz godzinach przeprowadzenia wyborów będziemy przekazywać na bieżąco na poszczególne sklepy.