Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco! 26 lipca 2018 r., w Łodzi odbyło się, Krajowe Forum Pracownicze Tesco Polska.