Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco! 26 lipca 2018 r., w Łodzi odbyło się, Krajowe Forum Pracownicze Tesco Polska.

Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco! 

26 lipca 2018 r., w Łodzi odbyło się, Krajowe Forum Pracownicze Tesco Polska.


W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Zarządzający Martin Behan. Zarząd OZ NSZZ "Solidarniość" nie uczestniczył w spotkaniu, ponieważ Pracodawca nie wyraził zgody na udział w spotkaniu, zastępcy Przewodniczącej Komisji Zakładowej, tłumacząc to tym, że zaproszenie było dla Przewodniczących Związków Zawodowych.

Uważamy, że Pracodawca nie miał prawa ingerować w decyzję związku zawodowego, gdyż jest to sprzeczna z Ustawą z dnia 23 maja 1991 r., o związkach zawodowych.