NSZZ "Solidarność" Tesco wypłaca zasiłki statutowe. 

Zasiłek statutowy:
jednorazowa kwota pieniężna przyznawana uprawnionym członkom związku w następujących przypadkach: śmierci: współmałżonka, dziecka, rodziców, teściów lub osoby będącej na wyłączny utrzymaniu członka związku. Urodzenia dziecka lub adopcji dziecka. 


Zasiłek jest wypłacany na konto - nie zapomnij podać nr-u konta! UWAGA!!! Zasiłki wysyłamy na adres NSZZ "Solidarność" przy Tesco Magnolia, ul. Legnicka 58, 54-206 Wrocław 

Na podstawie uchwały KK nr 647/99. 

 

center