NSZZ "Solidarność" Netto Indygo Sp. z o.o. wypłaca zasiłki statutowe. 

Zasiłek statutowy:
jednorazowa kwota pieniężna przyznawana uprawnionym członkom związku w następujących przypadkach: śmierci: współmałżonka, dziecka, rodziców, teściów lub osoby będącej na wyłączny utrzymaniu członka związku. Urodzenia dziecka lub adopcji dziecka. 


Zasiłek jest wypłacany na konto - nie zapomnij podać nr-u konta! UWAGA!!! Zasiłki prosimy wysyłać elektroniczne na adres przewodniczącej lub skarbnika

 

center