Zanim powiemy jak założyć związek zawodowy, musimy powiedzieć czym tak naprawdę jest związek zawodowy?

Związek zawodowy to masowa organizacja społeczna na zasadzie dobrowolności ludzi pracy najemnej. Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej. Związki próbują więc przeciwdziałać zwolnieniom, kontrolują przestrzeganie kodeksu pracy pracodawców, zabiegają o wyższe pensje i lepsze warunki pracy dla pracowników. Często prowadzą również działalność samopomocową (np. fundusze strajkowe), edukacyjną (np. kursy przekwalifikowujące) i oświatową (np. kampanie informacyjne o prawach przysługujących pracownikom).

Związek zawodowy (według ustawy) jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Jest on niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji, a organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. "o związkach zawodowych" 

Jakie warunki trzeba spełnić by w sklepie powstał związek zawodowy NSZZ "Solidarność"?

Właściwie należy tylko wypełnić deklarację członkowską NSZZ "Solidarność" i oczywiście skontaktować się z przedstawicielem reprezentującym związek na danym terenie (deklaracje oraz informacja o przedstawicielach na stronie WWW). Z chwilą podpisania deklaracji i przekazania jej przedstawicielowi reprezentującemu związek stajemy się członkami NSZZ "Solidarność". Aby sklep mógł założyć własną, samodzielną Komisję Oddziałową NSZZ "Solidarność", musi posiadać przynajmniej 10 członków związku. Członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępców, którzy reprezentują członków przed kierownictwem sklepu i innych organach.

Czy w Netto Indygo Sp. z o.o. też potrzebujemy minimum 10 osób, by założyć związek zawodowy na sklepie?

Odpowiedź brzmi NIE. Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" pracowników Tesco jest organizacją ogólnopolską. Oznacza to, że wymóg 10 osób na sklepie został już dawno spełniony. Każda pojedyncza osoba chcąca wstąpić do związku na sklepie może to uczynić wypełniając deklaracje i przekazując ją naszej organizacji. 

Czy w Netto Indygo Sp. z o.o. trzeba tyle wysiłku by założyć związek zawodowy?

Odpowiedź brzmi NIE. W NETTO istnieje parę związków zawodowych, spełniające wszystkie powyższe wymagania. Do największych zalicza się "SOLIDARNOŚĆ" (nie mylić z Solidarność 80'). Aby wstąpić do Solidarności wystarczy skontaktować się z przewodniczącą związku Elżbietą Jakubowską (tel. 663 045 794 ), która zorganizuje spotkanie w Waszym sklepie i pomoże dopełnić wszystkich formalności, by proces założenia związku w Waszym sklepie przebiegł szybko i sprawnie. 
Jeżeli jednak związek zawodowy istnieje w Waszym sklepie (wykaz sklepów w zakładce "Nasze sklepy"), to wystarczy, że zgłosicie się do swojego przewodniczącego i powiecie mu o chęci wstąpienia w szeregi Solidarności. On wyda Wam druk, po wypełnieniu którego staniecie się naszymi członkami.

Czy można wstąpić do związku w inny sposób?

Odpowiedź brzmi TAK. Każdy zainteresowany wstąpieniem do naszego związku zawodowego, a nie mający czasu na spotkanie z przedstawicielami naszej organizacji może wypełnić deklaracje (by pobrać deklaracje kliknij na DEKLARACJA), zeskanować ją i wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wypełnione deklaracje członkowskie można także wysłać listownie na adres: Tesco Magnolia, ul. Legnicka 58, 54-206 Wrocław 

PAMIĘTAJCIE !!! Siła negocjacyjna związku jest tyle warta, ile członków posiada dany związek. Im nas więcej, tym więcej możemy dla Was zrobić. Weź sprawy w swoje ręce, nie stój obok.

 

Źródło: wikipedia.pl