Można mieć najlepsze prawo pracy zapisane w kodeksie, ale nie ma żadnej gwarancji, że pracodawca będzie go przestrzegał. Zorganizowani w silny związek pracownicy mogą prowadzić skuteczne negocjacje z pracodawcą i skłonić go do przestrzegania swoich praw, poprawy warunków pracy czy podwyżki wynagrodzeń. Pracownicy, którzy się organizują mogą wspólnie wynegocjować lepsze układy zbiorowe pracy, uczciwsze traktowania, wyższe płace. Pracodawcy będą słuchać głosu pracowników, jeśli będziemy mówić jednym głosem. Prawo zabrania dyskryminacji z powodu przynależności do związku zawodowego.!