Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco! 

23 sierpnia 2018 r . o godzinie 9:30 w Łodzi odbyło się spotkanie pomiędzy Organizacjami Związkowymi działającymi w Tesco Polska a Przedstawicielami Zarządu Tesco w Europie Centralnej.

Podczas spotkania zostaliśmy poinformowani o zamiarze rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników (zwolnienia grupowe). 

1. Przyczyną zwolnień grupowych jest: 

a) Zamknięcie sklepów formatu Hipermarket, lokalizacja Poznań ul. Mrągowska, Września ul. Kaliska, Hipermarket kompakt: Bytom ul. Karpacka, Jelenia Góra ul. Wolności, Knurów ul. Szpitalna, Gliwice ul., Gliwicka, Hrubieszów ul. Dworcowa, Żory ul. Malinowa, Sieradz ul. Wojska Polskiego oraz Supermarkety: Piaseczno ul. Kusocińskiego, Kalisz ul. Legionów, Chorzów ul. Graniczna, Strzelin ul. Mickiewicza. 

b) Zamknięcie niektórych działów w wybranych jednostkach organizacyjnych. 

c) Zakończenie dotychczasowych procesów zmian dotyczących struktur organizacyjnych sklepów zamykanych jednostek oraz w obszarze personalnym - operacje. 

d) Zmiany struktur w sklepach na stanowiskach podstawowych i osób sprawujący nadzór nad pracownikami: 

- w związku z przyczynami ekonomicznymi. 

2. Zwolnienia grupowe odbędą się w planowanym terminie 

13 września 2018 - 31 stycznia 2018 r. 

3. Zwolnienia grupowe obejmą następujące grupy zawodowe: 

- stanowiska podstawowe - maksymalnie 2020 osób,
- stanowiska sprawujące nadzór - maksymalnie 180 osób.

4. Pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi proponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy na innym stanowisku w innych jednostkach firmy. 

5. O kolejności zwolnień decydować będzie: 

- termin zamknięcia działu/stoiska, sklepu, lub implementacji nowej struktury, 
- okres zatrudnienia u Pracodawcy oraz związany z tym ustawowy okres wypowiedzenia umowy o pracę. 

Kolejne spotkanie w ramach konsultacji zwolnień grupowych, zgodnie z wymogami ustawy, odbędzie się 28 sierpnia 2018 r. we Wrocławiu.