Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco Polska!

3 października 2019 r. w Krakowie odbyło się spotkanie ws. zwolnień grupowych ogłoszonych przez Tesco Polska 18 września 2019 r.

Spotkanie dot. konsultacji rozpoczętych zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Podczas spotkania strony nie doszły do porozumienia, strona związkowa zaproponowała między innymi:

1. Dodatkowe świadczenia dla zwalnianych pracowników w wysokości 2500 zł.

2. Dodatkowo świadczenie w wysokości 500 zł , które uzależnione będzie od stuprocentowej obecności w pracy.

Związki zawodowe zaproponowały również, aby prawo do dodatkowych świadczeń mieli Pracownicy przebywający na długotrwałym zwolnieniu lekarskim np. po wypadku w pracy, Pracownicy którzy mieli planowane zabiegi lub Pracownicy którzy zachorowali przed ogłoszeniem zwolnień grupowych i przebywają na zwolnieniu lekarskim.

Po wysłuchaniu strony społecznej, Przedstawiciele Pracodawcy poinformowali Organizacje Związkowe, że przed upływem konsultacji, czyli do 8 października 2019 r., odpowiedzą na przedstawione propozycje.