Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco!

Poniżej treść pisma skierowanego w dniu 14.03.2020r. do Pracodawcy dot. epidemii koronawirusa:

W związku z narastającym niepokojem wśród pracowników, związanym z panującą epidemią COVID - 19, OZ NSZZ "Solidarność" zwraca się z prośbą o udzieleni informacji jakie kroki zostały podjęte przez Tesco Polska w celu zabezpieczenia przed zarażeniem pracowników świadczących pracę sklepach?

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji czy podjęte zostały stosowne kroki, aby zabezpieczyć i wzmocnić pracowników w sklepach dodatkową liczbą pracowników z powodu wzmożonej sprzedaż oraz z powodu zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół.

OZ NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą o możliwie szybką odpowiedź.