Koleżanki i Koledzy! Pracownicy!

Zamieszczamy poniżej treść otrzymanej od Pracodawcy odpowiedzi dot. zabezpieczenia przed zarażeniem koronawirusem, pracowników świadczących pracę sklepach?

"W odpowiedzi na Państwa pismo informuję, że zapewnienie bezpieczeństwa naszym koleżankom i kolegom oraz klientom jest naszym priorytetem, a ich zdrowie zawsze
stawiamy na pierwszym miejscu. Jeszcze przed potwierdzeniem przypadków koronowirusa w
Polsce monitorowaliśmy sytuację oraz informowaliśmy koleżanki i kolegów o konieczności ścisłego przestrzegania planów higieny i specyfikacji sprzątania. Na bieżąco śledzimy zalecenia odpowiednich służb i stosujemy się do nich. Podjęliśmy stosowne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych koleżanek i kolegów, zgodnie z opublikowanymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rozwoju. Nasze zespoły sklepowe otrzymują regularne informacje, jak te przekazane ostatnio 11 marca br oraz niezbędne narzędzia, w tym środki dezynfekujące i higieniczne.
Podejmując odpowiednie działania w naszych sklepach, zakupach internetowych, centrach dystrybucji i biurach zgodne z oficjalnymi zaleceniami"