Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco Polska!

Poniżej treść pisma skierowanego do Zarządu Tesco Polska:

Nawiązując do rozmowy telefonicznej przeprowadzonej kilka dni temu w sprawie dodatkowego świadczenia dla Pracowników, Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ponawia postulat dot. wypłaty dodatkowego świadczenia dla wszystkich Pracowników Tesco Polska wykonujących pracę po ogłoszeniu zagrożenia epidemią koronawirusa w naszym kraju.
Dodatkowa gratyfikacja ma związek ze wzmożoną sprzedażą oraz zwiększonym obciążeniem pracą.

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź w formie pisemnej