4 listopada Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” organizuje demonstrację w Warszawie...
„Solidarność” organizuje bezpłatny wyjazd na demonstrację Warszawie z całej Polski. Żeby wziąć udział w proteście trzeba skontaktować się z organizacją związkową działającą w danej sieci handlowej - TESCO, NETTO.