Koleżanki i Koledzy, Życzymy Wam i Waszym Rodzinom

zdrowych, pogodnych Świat Wielkanocnych.

Pełnych wiary, nadziei i miłości.

Dobrego nastroju, powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym

oraz pokonanie wszelkich trudności.