Koleżanki i Koledzy! Pracownicy!
 
Informujemy, że spotkanie wyborcze Miedzyzakładowego Zebrania Delegatów oraz wybory władz Związku - kadencja 2023 – 2028, odbędą się 28 marca 2023 r. w Regionie Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" ul. Solidarności 1/3/5, rozpoczęcie obrad o godzinie 10:00.