Koleżanki I Koledzy! Pracownicy Tesco w Polska!
 
Poniżej zamieszczamy informację dot. Ruchomego czasu pracy!
 
Ruchomy czas pracy to potoczna nazwa rozkładu, który przewiduje różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych dobach. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy w firmie wymaga zawarcia przez pracodawcę porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Z wnioskiem o zastosowanie ruchomego czasu pracy może również wystąpić sam pracownik. Ruchomy czas pracy znosi godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia doby pracowniczej. Praca w ruchomym czasie pracy umożliwia rozpoczynanie pracy na przykład w godzinach: Piątek od godz. 13:45 do 22:00 Sobota od godz. 10:00 do 16:15 Pracownicy, którzy podpisali zgodę na ruchomy system czasu pracy mają prawo złożyć pisemny wniosek z rezygnacją oraz powrót do poprzedniego systemy czasu pracy.