Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco!

13 marca 2020 r. NSZZ "Solidarność" przy TESCO Polska skierował pismo zawierające propozycje związane z epidemią korona wirusa. Niektóre nasze propozycje częściowo zostały zrealizowane.
Niestety 27 marca 2020 r. kolejny raz byliśmy zmuszeni zwrócić się do Zarządu Tesco ws. ograniczenia liczby klientów w sklepach w związku z minimalizowaniem zagrożenia koronawirusem.

Poniżej treść pisma:

"Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy Tesco (Polska) sp. z o. o. odpowiadając na pismo zatytułowane „Informacja” z dnia 27 marca 2020 r., poniżej przedstawia swoje stanowisko.

Dziękujemy za przesłane wyjaśnienie przepisów dot. ograniczenia zgromadzeń.
Informujemy, że Pracodawcy są zobowiązani, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
OZ NSZZ „Solidarność” obserwuje co obecnie dzieje się w branży handlowej, wiele sieci handlowych działających na naszym rynku oraz sklepy tzw. „osiedlowe” ograniczają liczbę klientów przebywających jednocześnie w sklepie, natomiast mam wrażenie, że Tesco Polska wręcz odwrotnie, szuka akceptacji i przepisów pozwalających na przebywanie w sklepach naszej firmy, nieograniczonej liczby klientów. Jednocześnie pisząc do Koleżanek i Kolegów oraz Klientów, że najważniejsze dla Państwa jest ich bezpieczeństwo."

" Mamy sygnały, że Państwo nie podjęliście odpowiednich kroków, aby ograniczyć liczbę klientów w sklepach, choć zwracaliśmy się do Państwa z takim postulatem, od wielu dni Przedstawiciele Rządu Polskiego omawiają w TV jak minimalizować zagrożenia, a ograniczenie kontaktów jest głównym i najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania przenoszenia wirusa.".......

" Szanowni Państwo,

Jeszcze raz Apelujemy do Państwa o wprowadzenie ograniczeń dla klientów w formie proponowanej przez NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska z dnia 13 marca 2020 r., np. do 10 klientów w sklepach małego formatu tj. supermarket oraz 20 klientów w sklepach formatu CHM, ponieważ zdrowie i życie ludzkie jest najwyższą wartością."