Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco!

16 marca 2020 r., wystąpiliśmy z pismem do Zarządu Tesco ws. pracy w dziale sprzedaży internetowej (DOTKOM) podczas zagrożenia koronawirusem, w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

W naszej firmie zdrowie i bezpieczeństwo naszych kolegów i koleżanek oraz klientów jest dla nas największym priorytetem. W obecnej sytuacji podejmujemy działania w każdym z obszarów firmy, w celu minimalizowania ryzyka. W obszarze dotcomu również wdrożyliśmy zasady bezpiecznej obsługi. Poniżej informacje dla dostawców którzy muszą zachować szczególną ostrożność podczas obsługi klienta, aby zadbać o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo klientów :

- podczas obsługi terminala i pobierania płatności - używanie rękawiczek

- dezynfekcja terminala poprzez przecieranie płynem antybakteryjnym

- używanie płatności BLIK

- po przybyciu pod dom klienta dostawca telefonicznie informuje klienta, że jest pod jego domem i chciałby przeprowadzić dostawę bezkontaktowo przez zamknięte drzwi.

- dostawca na podstawie oferty informuje o zamiennikach i klient na podstawie telefonicznej informacji podejmuje decyzje

- jeśli zamówienie było złożone przed 14/03 i klient ma płatność kartą przy drzwiach transakcję należy przeprowadzić najlepiej poprzez blik

- płatność za zakupy złożone po 14.03 można realizować tylko online

- zakupy należy zostawić (najlepiej pod drzwiami domu/mieszkania) zapakowane w torby tak aby nie zostały zniszczone

- z odległości dostawca obserwuje czy zakupy zostały odebrane przez klienta

- jeśli jednak dostawa musi przebiegać przy „otwartych drzwiach” domu klienta w trakcie obsługi klienta należy zachować bezpieczną odległość (zalecana jest odległość ok. 2 m)

- przy płatności „przy drzwiach” wykorzystujemy płatność w formie BLIK

- ograniczyć czas przebywania na terenie klienta do maksymalnie 15 minut

- po obsłudze klienta należy pamiętać aby zdezynfekować lub umyć ręce

Dodatkowo została podjęta decyzja rozpoczęciu procesu rekrutacji w celu wzmocnienia zespołów sklepowych jak i dostawców, z uwagi na wysoki wzrost poziomu zainteresowania tym sposobem zakupów. Na dzień dzisiejszy rekrutacja przyniosła bardzo dobre rezultaty.