Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco Polska!

18 marca 2020 r skierowaliśmy postulat dot. skrócenia otwarć sklepów w związku z panującą epidemią.

Zarząd Tesco na wniosek OZ NSZZ "Solidarność" w dniu 25 marca odpowiedział następująco:

"Informuje, że pracodawca podjął decyzje o zmianie godzin otwarcia w wybranych sklepach."