Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco!

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Zarządu Tesco na wysłany wniosek NSZZ "Solidarność" ws. wyłączenia kas samoobsługowych z powodu zminimalizowania zagrożenia koronawirusem:

"W obecnej sytuacji najwyższym priorytet dla nas jest zdrowie naszych koleżanek i kolegów pracujących w sklepach oraz naszych klientów. Każdego dnia podejmujemy szereg działań aby zmniejszać ryzyko związane z panującą obecnie sytuacją.

Mają na uwadze powyższe, jeśli chodzi o kasy ASCO została podjęta decyzja o wyłączeniu połowy kas samoobsługowych w celu zachowania bezpiecznej odległości. Dodatkowo pracownicy wszystkie czynności, które są w stanie wykonać powinni robić z konsoli RAP. Zapewniamy dla naszych pracowników rękawiczki oraz środki dezynfekujące do rąk.

Został również przygotowany i umieszczony w intranecie pakiet w którym znajduje się opis w jaki sposób powinni być obsługiwani klienci. Informacje z tego pakietu są na bieżąco przekazywane pracownikom .

Ponieważ obecna sytuacja, wymaga zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas obsługi klientów na kasach ASCO, informujemy, że w sytuacji, gdy Doradca Klienta/Asystent ASCO jest w stanie określić zdalnie wiek kupującego alkohol, bez konieczności sprawdzenia dowodu osobistego, może dokonać akceptacji wieku klienta na konsoli RAP i nie podchodzić w tym celu do kasy. Taka „operacja „ wygląda w następujący sposób: po zeskanowaniu alkoholu przez klienta na kasie ASCO, okienko z numerem kasy na konsoli RAP podświetli się na żółto - należy kliknąć na numer kasy, a następnie nacisnąć klawisz „Zatwierdź”.

W sytuacji, gdy ocena wieku klienta nie jest możliwa, Doradca Klienta/Asystent ASCO jest zobowiązany podejść do klienta i zachowując bezpieczną odległość 1,5 m poprosić klienta o okazanie dokumentu potwierdzającego jego wiek, a następnie zatwierdzić transakcję na kasie lub na konsoli RAP nadal zachowując bezpieczną odległość."