Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco Polska!

Informujemy, że miedzy innymi w związku z tym że wystąpiliśmy jako Organizacja Związkowa do Zarządu Tesco Polska o wypłatę dodatkowego świadczenie dla Pracowników, którzy pracują podczas wzmożonego ruchu, Pracodawca w porozumieniu z NSZZ "Solidarność" zdecydował o wypłacie specjalnej nagrody w wysokości 500 zł brutto, dla wszystkich tych, którzy w marcu przepracowali przynajmniej 165 godzin (również pracujących na umowę zlecenie). Koleżanki i koledzy, którzy przepracowali mniej niż 165 godzin, otrzymają nagrodę obliczoną proporcjonalnie. Nagroda na podobnych zasadach zostanie przyznana za pracę w kwietniu.