Komunikat ws. zwolnień grupowych.
 
Zawiadomienie o zamiarze rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników.
 
Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) Pracodawca Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą główną w Krakowie ul. Kapelanka 56, zawiadamia o zamiarze dokonania zwolnień grupowych.
 
1. Przyczyną zwolnień grupowych jest:
a. Zamknięcie sklepów formatu Compact Hipermarket:
- Częstochowa, ul. Drogowców 43, 42-200 Częstochowa
- Mielec, ul. Żeromskiego 15, 39-300 Mielec
b. Zakończenie dotychczasowych procesów zmian dotyczących struktur organizacyjnych sklepów, centrów
dystrybucji, biura głównego oraz zamykanych sklepów, w tym obejmujących likwidację stanowisk lub
redukcję zatrudnienia na określonych stanowiskach
w związku z przyczynami ekonomicznymi.
2. Zwolnienia grupowe odbędą się w planowanym terminie 17.07.2020 – 30.09.2020.
3. Pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi proponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy
na innym stanowisku/ w innych jednostkach firmy.
4. O kolejności zwolnień decydować będzie:
a) termin zamknięcia sklepu.
b) okres zatrudnienia u Pracodawcy oraz związany z tym ustawowy okres wypowiedzenia umowy o pracę.
5. Wszystkim pracownikom, którym nie zostanie złożona oferta pracy lub nie przyjmą złożonej oferty pracy
zostanie zaoferowane zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowę o pracę. Pracownikom, którzy nie przyjmą propozycji rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron, wręczane będą wypowiedzenia umów o pracę.
W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych, pracownikom przysługiwać będzie
odprawa pieniężna w wysokości zgodnej z postanowieniami Ustawy