Koleżanki i Koledzy! Członkowie Związku!

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem, każdy Pracownik przed podpisaniem zmian do umowy o pracę np. porozumienia stron, aneksu do umowy, porozumienia zmieniającego itd., ma prawo przed podpisaniem dokumentu, do konsultacji treść proponowanych zmian, z Przedstawicielami Związku Zawodowego lub Prawnikim.

Natomiast, Członkowie naszej Organizacji Międzyzakładowej mogą na co dzień skorzystać z bezpośrednich, bezpłatnych porad prawnych dot. prawa pracy oraz porad prawnych w pełnym zakresie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa ( tj. prawo rodzinne, karne, spadkowe itd.).
Porad prawnych udziela radca prawny Piotr Kaczałek.
Ponadto, Członkowie Związku mogą korzystać z bieżącej obsługi prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość np. e - maill, telefonicznie.

Aby skorzystać z porad prawnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zwracamy się z prośbą o kontaktowanie się z:

przewodniczącą Elżbietą Jakubowską tel. 663 045 794,
z-cą przewodniczącej Wiolettą Stanaszek tel. 516 045 862,