Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco!

Zamieszczamy odpowiedź Pracodawcy dot. pisma z 26 kwietnia 2021 r. ws. szkoleń w sklepach Netto!

Szanowni Państwo;
W nawiązaniu do otrzymanego pisma z dnia 26 kwietnia 2021 uprzejmie informujemy że procesy szkoleniowe trwające w tym czasie w firmie są nieodzowną częścią zmiany organizacyjnej jaka ma obecnie miejsce.
Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące przebiegu całego procesu szkoleniowego. Wstępne informacje otrzymaliście już Państwo na spotkaniu w dniu 26 marca br w którym uczestniczyli przedstawiciele Tesco oraz Netto.
Kierując się wyborem sklepu szkoleniowego braliśmy pod uwagę przede wszystkim format sklepu szkoleniowego oraz jego odległość od miejscowości zamieszkania pracownika. W zadecydowanej większości przypadków dojazdy do sklepu szkoleniowego zostały zaplanowane w taki sposób aby odległość od miejsca zamieszkania pracownika a sklepem szkoleniowym była mniejsza niż 50 km.
W wielu przypadkach szkolenia zorganizowaliśmy w ramach tej samej miejscowości.
Natomiast w sytuacjach w których powyższe rozwiązania nie były możliwe a których odległość do sklepu szkoleniowego była większa niż 50 km, pracodawca zapewnił zakwaterowania oraz rozliczenie należnej delegacji za czas trwania procesu szkoleniowego.
Zaplanowane procesy szkoleniowe w sklepach Netto trwają średnio od 5 do 12 tygodni. Harmonogram szkoleń obejmuje czynności operacyjne, mające miejsce zarówno na pierwszej jak i drugiej zmianie, przy czym pierwsza zmiana szkoleniowa trawa od 5.30 – 13.30 natomiast druga 14.30 – 22.30. Zmiany szkoleniowe są zaplanowane w taki sposób aby w każdym przypadku przepis dotyczący przerwy dobowej – 11 h i tygodniowej – 35 h był
2
zachowany. Pracownicy przebywający na szkoleniach w sklepach Netto otrzymają odzież służbową oraz obuwie ochronne . Wszystkie szkolenia prowadzą odpowiednio przygotowani trenerzy wewnętrzni Netto.
Programy szkoleniowe w formie pakietów, pracownicy Tesco otrzymują podczas spotkania informacyjnego na Kartach Wdrożeniowych dla Sprzedawcy i Kartach Wdrożeniowych dla Kadry Kierowniczej. Kwestia podległości służbowej pozostaje bez zmian i bezpośrednim przełożonym pracowników Tesco odbywających szkolenia w sklepach Netto nadal pozostaje kierownik sklepu Tesco.
W przypadku pracowników wychowujących dzieci do 4 roku życia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy. Mając na uwadze takie sytuacje będziemy się starać dostosować godziny szkoleń do potrzeb pracownika.
Jeśli chodzi o kwestie delegowania pracowników poza miejsce zamieszkania odbywa się to w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące wyjazdu służbowego.
Pracodawca gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenie w postaci delegacji oraz diety odpowiednio do wymiaru czasu spędzonego na szkoleniu.
Ponad to zapewniane są również noclegi pracownikom, którzy wyrażą taką potrzebę. Wszystkich pracowników w trakcie podróży służbowej obowiązują poniższe zasady bezpieczeństwa na podstawie wewnętrznych procedur Formatu Netto: w podróży służbowej mogą przebywać tylko osoby zdrowe które nie są objęte kwarantanną ani nie miały kontaktu z osobą zakażona Covid 19, osoba wyruszająca w podróż służbową przed opuszczeniem miejsca zamieszkania powinna dokonać pomiaru temperatury ciała, jeżeli temperatura będzie powyżej 38° odwołuje udział w podróży służbowej, podczas podróży w samochodzie może znajdować się tyle osób na ile zarejestrowany jest pojazd oraz wszystkie osoby podczas podróży mają obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką .

W momencie procesu szkolenia jak i delegacji pracownik podlega konkretnym przepisom odnoszącym się do ubezpieczenia pracownika przez pracodawcę wg art. 57 b ustawy z dnia 17.12.1998 o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 291). Pracodawca na czas szkolenia nie przewidział wypłacania zaliczek.
Pracownicy informacje dotyczącą polecenia wyjazdu służbowego otrzymują od przełożonego w sposób przyjęty u pracodawcy.
W przypadkach pracy w godzinach nadliczbowych maja zastosowanie przepisy kodeksu Pracy.