Detalista zapewnia, że "w pełni respektuje prawo do zrzeszania się w organizacjach związkowych. Jest otwarte na współpracę na partnerskich zasadach i w kulturze dialogu z organizacją, która właśnie ukonstytuowała się w jej strukturach".

 

Link do artykułu: https://handelextra.pl/artykuly/249568,netto-26-lat-w-polsce-i-zadnych-do-tej-pory-zwiazkow-zawodowych