Koleżanki i Koledzy, Pracownicy Spółki Netto!
 
22 września 2021 r. we Wrocławiu w Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" doszło do spotkania pomiędzy MOZ NSZZ "Solidarność" a Przedstawicielami Spółki Netto. W charakterze Koordynatora uczestniczył także przedstawiciel Grupy Salling.
 
Podczas spotkania omówione wstępnie zasady współpracy, jednakże spotkanie dotyczyło przede wszystkim Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz planu podziału środków w kolejnym roku kalendarzowym.
 
MOZ NSZZ "Solidarność do końca pażdziernika 2021 r. przedstawi Spółce Netto propozycję zmian do Regulaminu.