Protest Pracowników Handlu w Warszawie przed siedzibą Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji w dniu 4 listopada 2021 r.
 
Kasjerzy, magazynierzy i inni pracownicy sklepów zgromadzili się przed budynkiem Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, która zrzesza największych pracodawców branży handlowej.
Upominamy się o godne warunki pracy i płacy oraz wolne niedziele!