Dlaczego warto należeć Związku Zawodowego!
1. Nie jesteś sam jesli masz problem w pracy!
2. Masz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji i przemocy!
3. Darmowa pomoc prawników i związkowych ekspertów!
4. Podczas rozmów i spotkań z Pracodawcom na Twoj wniosek może uczestniczyć przedstawiciel Związku.
5. Każde wypowiedzenie umowy o pracę dla Członka Związku, Pracodawca musi skonsultować ze Związkiem Zawodowym,(Związek przedstawia argumenty przemawiające za obroną Pracownika) .
6. Każdy sprzeciw od upomnienia lub nagany złożony przez Pracownika, Pracodawca ma obowiązek skonsultować ze związkiem zawodowym jeśli Pracownik jest członkiem organizacji związkowej (Związek przedstawia argumenty przemawiające za obroną pracownika).
7. Każdy Pracownik będący Członkiem Związku ma prawo do darmowego prawnika w ewentualnej rozprawie sądowej przed Sądem Pracy.
8. Prawnicy związkowi udzielają porad prawnych Członkom Związku, także z innych dziedzin prawa, nie tylko z prawa pracy!
 
TO CO ZDOŁAMY ZMIENIĆ I UZYSKAĆ ZALEŻY OD NAS!
W JEDNOŚCI I LICZEBNOŚCI NASZA SIŁA!