Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Netto Sp. z o.o. (Yellow)
 
Zamieszczamy odpowiedź przesłaną do Zarządu ws. zmiany do Regulaminu Pracy, w której Zarząd proponuje, aby możliwe było rozpoczęcie pracy w sklepie o godz. 0:15 w dniach objętych zakazem handlu:
 
"Szanowni Państwo,
Odpowiadając na pismo z 06.05.2022 r. dot. konsultacji propozycji zmian w treści Regulaminu Pracy (w paragrafie 11(1) oraz w paragrafie 13) w Netto Sp.z o.o., obowiązującego od 17 marca 2021 r., OM NSZZ „Solidarność” nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Uzasadnienie:
OM NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że przy obecnej liczbie pracowników zatrudnionych w sklepach, proponowana zmiana może uniemożliwić zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników na poszczególnych zmianach dziennych. Tym bardziej, że po konsultacjach z pracownikami, można stwierdzić, że obecna liczba pracowników zatrudnionych w sklepach jest niewystarczająca, pracownicy są przemęczeni i pracują w ogromnym stresie starając się spełnić oczekiwania pracodawcy.
Ponadto, proponowane zmiany do Regulaminie Pracy doprowadziłyby do tego, że czas pracy rozpoczynałby się w godzinach nocnych, natomiast pracodawca nie proponuje rozwiązań dot. dojazdu pracowników do pracy (w nocy przerwa w pracy komunikacji miejskiej), również pracownicy dojeżdżający z oklicznych miejscowości mieliby utrudniony dojazd do pracy.
Wysokość wynagrodzenia w Netto Sp. z o.o. nie daje możliwości dojazdu do pracy samochadami „Taxi”, a wielu przypadkach byłoby to konieczne.
Reasumując, OM NSZZ „Solidarność” nie wyraża zgody na proponowane zmiany do Regulaminu Pracy w Netto Sp. z o.o., stojąc na stanowisku, że pracodawca biorąc pod uwagę zmiany w planie dostaw powinien kierować się szeroko rozumianym dobrem firmy i wziąć pod uwagę możliwości pracowników tym bardziej, że pracownicy zatrudnieni w firmie są filarem zakładu pracy."