Koleżanki i Koledzy z Netto "Indygo" Sp. z o.o. oraz Netto Sp. z o.o. - informujemy:
Porozumienie stron zmieniające umowę o pracę wymaga akceptacji obydwu stron (Pracownika i Pracodawcy) i jest ważne dopiero wtedy, gdy zarówno pracodawca, jak i pracownik zgodzą się na nowe warunki podpisując odpowiednio stworzone pismo. Porozumienie stron wymaga dobrowolnej zgody Pracownika, zatem jeżeli Pracownik nie podpisze porozumienia stron zmieniającego warunki pracy, zmiany nie będą obowiązywać.
 
Członkowie Związku NSZZ "Solidarność" przy Netto"Indygo" Sp. z o.o. oraz Netto Sp. z o.o., zanim podpiszecie jakiekolwiek zmiany warunków pracy( porozumienia stron, porozumienia zmieniające, aneksy), zwracamy się z prośbą o kontakt z:
 
Elżbietą Jakubowską tel. 663 045 794
lub Wiolettą Stanaszek tel: 516 045 862
albo Małgorzatą Stępień tel. 661 202 403