Koleżanki I Koledzy! Przypominamy!
 
Ruchomy czas pracy to potoczna nazwa rozkładu, który przewiduje różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych dobach.
 
Wprowadzenie ruchomego czasu pracy w firmie wymaga zawarcia przez pracodawcę porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Z wnioskiem o zastosowanie ruchomego czasu pracy może również wystąpić sam pracownik, ale nie ma obowiązku. Ruchomy czas pracy znosi godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia doby pracowniczej.
 
Praca w ruchomym czasie pracy umożliwia rozpoczynanie pracy na przykład w godzinach:
 
Piątek od godz. 13:45 do 22:00
Sobota od godz. 10:00 do 16:15
 
W Netto Sp. z o.o. i w Netto "Indygo" Sp. z o.o. NSZZ "Solidarność" nie wyraził zgody na wprowadzenie ruchomego czasu pracy!