Koleżanki i Koledzy,
 
Poniżej przedstawiamy treść pisma skierowanego do Pracodawcy:
 
OM NSZZ "Solidarność" zwraca się z wnioskiem o podjęcie interwencji w sklepach Netto Sp. z o.o. oraz Netto " Indygo" Sp. z o.o. w poniższej sprawie. Pracownicy sklepów zgłaszają naszej Organizacji Związkowej, że jako sprzedawcy czują się zastraszani w pracy z powodu ogłoszonego konkursu dot. sprzedaży hitów (batonów).
 
Ogłoszony konkurs ma na celu wskazanie najlepszego sprzedawcy i najlepszego sklepu pod kątem ww. sprzedaży batonów podczas obsługi klientów przy kasie.
 
Zwracamy się z wnioskiem o przedstawienie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy na podstawie, których Kierownicy Sklepów będą przeprowadzać rozmowy z pracownikami oraz udzielać upomnień bądź nagan z powodu niskiej sprzedaży batonów podczas sprzedaży sugerowanej.