Informujemy, że OM NSZZ "Solidarność" skierowała poniższe zapytanie do Zarządu Netto:
 
"Szanowni Państwo,
 
OM NSZZ "Solidarność" zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie na podstawie których wewnątrzzakładowych żródeł prawa pracy, nagroda Jubileuszowa jest wliczana w koszty poszczególnych sklepów?
 
NSZZ "Solidarność" otrzymuje od pracowników prośby o interwencje, gdyż przez ww. koszty, Kierownicy Sklepów są pozbawiani miesięcznej premii, wypłata jubileuszu wieloletniemu pracownikowi (np. za 25 lat pracy w zakładzie pracy, a nie w sklepie) doprowadza do przekroczenia kosztów sklepu.
 
Zwracamy się z prośbą o przekazanie ww. informacji."