Koleżanki i Koledzy! 


W dniu 12 kwietnia 2018 r., w Krakowie odbyło się spotkanie pomiędzy Organizacjami Związkowymi a przedstawicielami Zarządu Tesco.
Pracodawca zanim przeszedł do tematu spotkania jakim miały być rozmowy płacowe, odczytał "Solidarności" oświadczenie, w którym zaznaczył, między innymi, że przekazane informacje w tym dotyczące proponowanych kwot podwyżek, maja charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco! 
W związku z powyższym nie możemy przekazać propozycji podwyżek wynagrodzeń jaką przedstawił Pracodawca stronie związkowej.
Odnieśliśmy wrażenie, że pracodawca nie chce, aby pracownicy na bieżąco byli informowani o przebiegu rozmów i propozycjach podwyżek w tym roku.

Możemy jednakże powiedzieć, że NSZZ "Solidarność" nie wyraziła zgody na złożoną dotychczas propozycję Tesco.