Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco! 


NSZZ "Solidarność" otrzymuje pisemne Petycje dot. planowanych od 1 maja 2018 r. zmian w Dziale Zgodności. Pracownicy sprzeciwiają się miedzy innymi łączeniu kilku działów i rozszerzeniu zakresu obowiązków. Pracownicy w Petycji piszą: " Nie zgadzamy się na warunki jakie nam przedstawiono, domagamy się znacznego zwiększenia wynagrodzenia ze względu na obciążenie nas dużo większą odpowiedzialnością jak i zakresem obowiązków". Petycję do naszej Organizacji przesłali już pracownicy z kilkunastu sklepów Tesco, z uzyskanych przez nas informacji wynika, że Petycja trafiła również do Zarządu Tesco. 

Koleżanki i Koledzy! Pracownicy,

NSZZ "Solidarność" stoi na stanowisku, że Pracodawca Tesco proponując pracownikom nowe stanowiska pracy z rozszerzonym zakresem obowiązku i zwiększoną odpowiedzialnością powinien również zaproponować odpowiednio wyższe wynagrodzenie za pracę o czym wielokrotnie "Solidarność" informowała podczas spotkań przedstawicieli Zarządu.

Art 13 Kodeksu pracy stanowi: „Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę". Czy praca na nowych stanowiska utworzonych z dotychczasowych 4 działów- DKZ, DKC, Rotacja Towaru, Przebudowy oraz częściowe obowiązki z 5 działu PT, upoważnia pracowników do żądania odpowiedniej podwyżki?

W naszej opinii - Tak, to właśnie wynika z art. 13 kp.

Uważamy, że proponowanie pracownikom pracy o wyższej wartości za te same pieniądze , jest próbą uzyskania nieuzasadnionych oszczędności kosztem pracowników! 


Na takie postępowanie nie ma zgody "Solidarności"!