Szanowni Państwo!
Poniżej treść pisma skierowanego do Pracodawcy w dniu dzisiejszym:


Wrocław, 23 kwiecień 2018 r.
Tesco (Polska) Sp. z.o.o.
ul. Kapelanka 56
30 – 347 Kraków

Szanowni Państwo

OZ NSZZ „Solidarność” otrzymała od Pracowników Działu ds. Zgodności ( Dział Kontroli Zapasów, Dział Kontroli Cen, Rotacja Towaru, Przebudowy) kilkadziesiąt petycji ze sprzeciwem ze sklepów z całego kraju. Sprzeciw dot. nowo tworzonych stanowisk pracy w działach wspomagających tj. Asystent ds. Zgodności, które polegają na połączeniu tych działów w jeden oraz utworzenie jednego stanowiska pracy, a co za tym idzie zmiany zakresu obowiązku. Pracownicy w petycji między innymi piszą: „Poprzez wprowadzenie przez Tesco Polska sp. z o.o. nowego stanowiska Działu Zgodności oraz wdrożenie w niego pracowników poszczególnych działów, domagamy się zwiekszenia wynagrodzenia zadawalającego i adekwatnego co do nowego zakresu obowiązków.” 


Szanowni Państwo,
Choć przyjęcie nowego stanowiska pracy zgodnie z uzyskanymi od Państwa informacjami jest dobrowolne, OZ NSZZ „Solidarność” od początku wdrażania zmiany, stoi na stanowisku, że proponowanie pracownikom pracy o wyższej wartości za to samo wynagrodzenie jest próbą uzyskania nieuzasadnionych oszczędności kosztem Pracowników. 


Po raz kolejny wprowadzacie Państwo zmiany stanowisk pracy w Tesco Polska, w naszej opinii, niezgodnie z obowiząującymi zapisami Kodeksu pracy Dział III Rozdział I art. 77 ze znaczkiem 2 oraz niezgodnie z ustawą o związkach zawodowych. Działając na podstawie art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r., o związkach zawodowych, wzywamy Państwa do stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.