Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco! 

15 maja 2018 r., w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie dot. podwyżek wynagrodzeń w roku 2018. Pracodawca ponownie uniemożliwił stronie społecznej ujawnienie szczegółów negocjacji, zobowiązując Przedstawicieli Pracowników do zachowania w tajemnicy między innymi kwot, które zostały zaproponowane przez Pracodawcę.

Informujemy zatem, że podczas negocjacji strony nie doszły do porozumienia, a Pracodawca nie zaakceptował oczekiwań Pracowników.
Propozycję Pracodawcy dot. wzrostu wynagrodzenia w roku 2018, w opinii NSZZ "Solidarność", nie można było uznać za godziwą i adekwatną do wykonywanej pracy.

W związku z powyższym "Solidarność" nie wyraziła zgody na zaproponowane podwyżki w roku finansowym 2018/2019.