Koleżanki i Koledzy! 

W związku z tym, że po raz kolejny Justyna Jaworska (Przewodnicząca Komisji Oddziałowej w oddziale Śląsko - Dąbrowskiego ZR NSZZ "Solidarność" w kadencji 2014 - 2018 r.) rozpowszechniła oszczerstwa szkalujące mnie jako Przewodniczącą Komisji Zakładowej i jako osobę - oświadczam, że jeśli raz jeszcze upubliczni oszczerstwa skieruję sprawę na drogę sądową. 

Elżbieta Jakubowska
Przewodnicząca Komisji Zakładowej