Koleżanki i Koledzy! 


W związku z tym, że skierowaliśmy pismo do pracodawcy odnośnie braku informacji dla pracowników Stacji Paliw dot. zmian w wynagrodzeniu dni świątecznych, poniżej załączamy nasze zapytanie oraz odpowiedź Zarządu. 

Wrocław, 21 czerwiec 2018 r. 
Tesco (Polska) Sp. z.o.o.
ul. Kapelanka 56 30 – 347 Kraków 

Szanowni Państwo, 
OZ NSZZ „Solidarność” Tesco (Polska) sp. z o. o., zwraca się z prośbą o wyjaśnienie z jakiego powodu Pracodawca nie poinformował do dnia dzisiejszego Pracowników Stacji Paliw o tym, że w 2018 r. zmienia zasady wynagradzania za pracę w dni świąteczne na ww. dziale. Uprzejmie prosimy o odpowiedź na piśmie do dnia 26 czerwca 2018 r.

Kraków, dnia 26.06.2018
Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy TESCO /Polska/ sp. z.o.o 
30-347 Kraków, ul. Kapelanka 56 adres do korespondencji: 54 – 204 Wrocław ul. Legnicka 58 
www.solidarnosc-tesco.pl


Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Państwa pytanie, uprzejmie wyjaśniam, iż pracodawca podejmując decyzje o zachęcie kolegów i koleżanek do pracy w święta działał samodzielnie, na zasadzie pełnej decyzyjności pracodawcy. Wypłacane świadczenie ma charakter dodatkowy i całkowicie uznaniowy.

Przy jego pomocy pracodawca chciał wyrazić podziękowania pracownikom stacji benzynowych za ich pracę w dniach, które dla innych koleżanek i kolegów nie są dniami pracy. W związku z wejściem w życie ustawy o ograniczeniach handlu w niedziele i święta, pragnąc dodatkowo docenić pracowników wykonujących pracę nie tylko w święta, ale również w niedziele, pracodawca przekazał Koleżankom i Kolegom zatrudnionym na stacji paliw pełną informację o zmianie wypłacanego świadczenia. Informacja została przekazana przez menadżera sklepu wspólnie z partnerem personalnym regionu. 


Biorąc po uwagę powyższą sytuacje, zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, którego sklepu dotyczy opisana sytuacja, abyśmy mogli niezwłocznie podjąć działania w celu jej wyjaśnienia.