Koleżanki i Koledzy!

W dniach 6 i 7 czerwca 2018 r. roku w Krakowie odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy TESCO Polska Sp. z o.o.

Pierwszego dnia Przewodnicząca Komisji Zakładowej Elżbieta Jakubowska przedstawiła Delegatom sprawozdanie z wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów w poszczególnych okręgach wyborczych, oraz omówiła pracę Komisji Zakładowej w minionej kadencji 2014 - 2018. 

Głównym celem obrad było przeprowadzenie wyborów władz zakładowych w naszej Organizacji. Przewodniczącą NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska Sp. z o.o. została wybrana Elżbieta Jakubowska z regionu Zagłębie Miedziowe.

Członkami Komisji Zakładowej zostali:Katarzyna Huba - Region Śląsko - Opolski, Krzemiński Michał - Region Mazowsze, Łukiewicz Ewa - Region Jeleniogórski, Michajluk Beata - Region Dolnośląski, Stępień Małgorzata - Region Świętokrzyski, Strzałkowska Agata - Region Rzeszowski, Wioletta Stanaszek - Region Podbeskidzie, Zydler Magdalena - Region Ziemia Łódzka.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Marlena Nalepka - Region Toruńsko - Włocławski,natomiast Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Białek Justyna - Region Świętokrzyski, Jakubowska Magdalena - Region Dolnośląski, Kowalczyk Renata - Region Dolnośląski, Wojdyła Małgorzata - Region Zielonogórski.