Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco!  

 

Do rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron wymagana jest zgoda zarówno pracownika jak i pracodawcy. Rozwiązanie umowy za porozumieniem o pracę jest jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy. Polega na zgodnej woli pracownika i pracodawcy, którzy zamierzają zakończyć pracę. 


Pracodawca rozwiązując umowę za porozumieniem stron, nie musi dawać ci dodatkowych dni wolnych na szukanie pracy, 

Pracownik nie może już dochodzić swoich praw w Sądzie Pracy!

Pracodawcy proponują porozumienie również wtedy, kiedy dążą do zmiany okresu trwania umowy. 

Porozumienie, może zawierać dowolny okres wypowiedzenia. 

PAMIĘTAJ! 

1) Nie musisz podpisywać porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę. Z porozumieniem jest podobnie jak z umową - nie ma podpisu pracownika, nie ma porozumienia. 

2) Od porozumienia stron nie ma odwołania. Można jedynie powołać się na wady oświadczenia woli, w celu uchylenia się od skutków jego złożenia. 

3) Realizacja pkt 2 wcale nie jest prosta. Zdenerwowanie czy brak wiedzy co do konsekwencji złożenia podpisu pod porozumieniem - to jeszcze za mało, aby uchylić się od prawnych skutków tej czynności prawnej. Dwa razy więc się zastanów, zanim złożysz swój podpis na takim dokumencie. 

4) Przez porozumienie stron można rozwiązać każdą umowę o pracę. 

Warunkiem uzyskania dni wolnych na poszukiwanie pracy jest rozwiązanie umowy przez wypowiedzenie ze strony pracodawcy. Z przywileju tego mogą jednak skorzystać osoby, które odrzuciły warunki zaproponowane przez pracodawcę (porozumienie stron) przy wypowiedzeniu warunków pracy i płacy, a także osoby ze skróconym okresem wypowiedzenia powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy.