Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco!   


12 września 2018 r. zakończył się proces konsultacji zwolnień grupowych ze Związkami Zawodowymi, zwolnień które zostały ogłoszone przez Tesco Polska 23 sierpnia 2018 r. 

Oprócz odpraw zgodnych z ustawą tj. w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia do 2 lat pracy, powyżej 2 lat do 8 lat - dwumiesięcznego, a powyżej 8 lat pracy - 3 miesięcznego wynagrodzenia, zwalniani pracownicy otrzymają dodatkowe świadczenia.