Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco! 

Umieszczamy wzór pisma dot. podwyżki wynagrodzenia w roku 2018 do wysokości 2600 zł brutto, a raczej braku podwyżki wynagrodzenia dla pracowników, którzy nie przyjęli nowych stanowisk pracy, które zdaniem Pracodawcy są dobrowolne. Jeśli będziecie mieć pytania proszę o kontakt 663 045 794