23 stycznia 2019 r. w Katowicach pomiędzy Przedstawicielami Pracodawcy a Związkami Zawodowymi działającymi w Tesco Polska, doszło do drugiego spotkania, w ramach konsultacji zwolnień grupowych w Tesco Polska ogłoszonych 10 stycznia 2019 r. W odpowiedzi na propozycję Pracodawcy podpisania porozumienia, strona związkowa przedstawiła swoje stanowisko ws. kolejnych zwolnień grupowych. Wnieśliśmy szereg poprawek i zmian do treści porozumienia, zaproponowanego przez Zarząd oraz do propozycji dodatkowych świadczeń dla zwalnianych Pracowników. Na chwilę obecną, po miedzy stronami, nie doszło do porozumienia.