Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco Polska!

Od czerwca 2019 r. w burze NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu ul. Legnicka 58 (Tesco Magnolia), dwa razy w miesiącu, członkowie naszej Organizacji Zakładowej będą mogli dodatkowo skorzystać z bezpośrednich, bezpłatnych porad prawnych dot. prawa pracy oraz porad prawnych w pełnym zakresie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

Porad prawnych udzielać będzie radca prawny Piotr Kaczałek.

Pierwsze porady prawne w siedzibie naszej Organizacji będą w dniach 14 i 27 czerwca 2019 r., od godziny 9:00 do 15:00, o dyżurach w kolejnych miesiącach tego roku, będziemy informować na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ponadto, Członkowie Związku mogą korzystać z bieżącej obsługi prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość np. e - maill, telefonicznie.

Aby skorzystać z porad prawnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zwracamy się z prośbą o kontaktowanie się z:
przewodniczącą Elżbieta Jakubowską tel. 663 045 794, 
z-cą przewodniczącej Wiolettą Stanaszek tel. 516 045 862,
sekretarzem Beatą Michajluk tel. 516 045 863.